Sunteți pe pagina 1din 4

CERTIFICATUL DIGITAL.

SEMN TURA ELECTRONIC


Este tot mai evident faptul c n lumea informatizat de ast zi spore te ntr-un ritm nemaintlnit, n deceniile trecute, utilizarea mijloacelor electronice n scopul facilit rii ncheierii contractelor de achizi ii i livr ri produse i servicii, n fapt, comer ul electronic. Legisla ia privind semn tura electronic face posibil semnarea unor contracte prin e-mail sau Internet sau cump rarea de bunuri i servicii (cum ar fi case, automobile, asigur ri) prin web, volumul de documente i de timp pentru ncheierea unor tranzac ii reducndu-se n mod revolu ionar. Spre deosebire de semn tura clasic ( isc litura ), care este realizat direct de mna persoanei semn tura electronic este o form electronic realizat de c tre un dispozitiv computerizat, folosit pentru a identifica semnatarul mesajului i prin care este indicat persoana care a aprobat con inutul informa iei i datelor transmise. Semn tura digital este transformarea criptografic - prin folosirea tehnicilor criptografice asimetrice- a reprezent rii numerice a mesajului , a a nct orice persoana care a intrat n posesia mesajului i care de ine cheia public potivit s determine: C transformarea s-a f cut prin folosirea cheii- private corespunz toare cheii-publice; C mesajul nu a fost alterat n timpul transform rii criptografice. Semn tura electronic are patru tr s turi esen iale: identific n mod unic semnatarul, este realizat cu mijloace aflate exclusiv n posesia semnatarului (pn aici e la fel cu cea olograf ), identific n mod unic documentul i identific orice modificare adus documentului ulterior semn rii sale (ceea ce o face mai puternic dect semnatura olograf ). Semn tura elecronic este considerat termenul cel mai general ce permite autentificarea unui document electronic. Se folose te generic termenul de semn tur electronic pentru a conferi neutralitate i pentru a nu limita prevederile la tehnologia criptografic actual . Practic, semn tura electronic este echivalent cu procesul de autentificare a unui document electronic printr-un certificat digital calificat.
No iunea de certificat de cheie public a fost introdus pentru prima oar de c tre Kohnfelder n 1978. Acesta a propus folosirea unor structuri de date semnate digital (certificate digitale) pentru distribuirea cheilor publice. Ulterior, certificatele digitale au fost folosite pentru implementarea unor mecanisme de control al accesului la servere de directoare X.500, bazate pe semn turi digitale. Certificatele digitale prezint o caracteristic important , i anume aceea c pot fi distribuite f r a necesita protec ie prin serviciile de securitate obi nuite: autentificare, integritate i confiden ialitate. Aceasta se ntmpl din urm toarele motive: y y Cheia public nu trebuie p strat secret ; n consecin nici certificatul digital ce o con ine nu este secret Nu exist cerin e de autentificare sau integritate, deoarece certificatul se auto-protejaz (semn tura digital a autorit ii de certificare din interiorul certificatului asigur att autentificarea, ct i integritatea acestuia-

Dac persoana care dore te s ob in un certificat digital reprezint o organiza ie sau companie, pe lng actele obi nuite, este necesar o adres din partea respectivei companii prin care se certific faptul c acea persoan este angajata firmei i reprezint interesele acesteia.

Liberarea certificatului presupune parcurgerea urm toarelor etape: - prezentarea documentelor solicitate de c tre autoritatea de certificare; - achizi ionarea dispozitivului securizat pe care se genereaz perechea de chei (public privat ) i pe care se va ridica ulterior certificatul; - achitarea contravalorii certificatului; - instalarea driverelor si utilitarelor aferente dispozitivului securizat n sistem; - completarea formularului de nregistrare online;

n momentul n care cererea on-line va fi aprobat , se prime te un e-mail de confirmare ce con ine adresa i un cod unic de identificare pentru ridicarea certificatului. Urmndu-se pa ii descrisi n e-mail-ul primit, se va ridica certificatul digital asociat perechii de chei pe dispozitivul securizat. Dup ridicarea certificatului digital, se pot configura op iunile din aplica iile de e-mail i de redactare documente pentru utilizarea semn turii digitale. Datele cuprinse n certificatul digital sunt solicitate la completarea formularului online: - Prenumele - prenumele persoanei ( limita maxim 20 caractere ) - Numele - numele persoanei ( limita maxim 30 caractere ) - Adresa de e-mail - adresa de e-mail (limita maxim 64 caractere ) - Societatea - societatea n care lucreaz ( limita maxim 64 caractere ) - Func ia - func ia persoanei ( limita maxim 20 caractere ) - User Windows Domain - cont utilizator domeniu ( limita maxim 130 caractere ) - ara - ara n care i desf oar activitatea ( limita maxim 2 caractere) De asemenea, certificatul con ine date privind autoritatea de certificare emitent (Organization, Organization Unit), versiunea, extensiile certificatului, numarul serial, algoritmul de semnare, perioada de valabilitate, cheia publica, punctual de distributie al certificatelor revocate). Adresa de e-mail solicitat n formularul de nregistrare reprezint adresa de e-mail c reia i se va ata a certificatul digital, de pe care se vor putea trimite mesaje semnate sau criptate. Adresa de e-mail trebuie s reprezinte un cont de e-mail existent, valid, tip organiza ie. Nu se pot asocia certificate digitale unor adrese de e-mail de pe internet (yahoo, hotmail, etc.)

PROCEDURA DE NREGISTRARE N SISTEMUL ANAF Pentru a putea depune on-line declara ii fiscale n forma electronic trebuie parcur i urm torii pa i: Pasul 1: Dup ce ai ob inut certificatul digital, descarc , completeaz Documentul de confirmare, a a cum este descris aici. i transmite la certSIGN

Pasul 2: Dup primirea Documentului de confirmare, certSIGN verific corectitudinea informa iilor, l semneaz electronic i l transmite pe adresa de la care a primit e-mailul, ntr-un interval de maxim 48 de ore, n zilele lucr toare. Pasul 3: Dac ai primit documentul de confirmare, trebuie sa accesezi www.anaf.ro rubrica "Declara ii electronice/nregistrare certificate calificate". Aici, cite te Lista de termene i condi ii i daca e ti de acord cu ea, apas butonul Accept . Apoi, trebuie s ncarci documentul de confirmare f cnd Browse n calculatorul t u i alegnd op iunea "Transmite documentul". Aten ie! Documentul respectiv trebuie s aib extensia .pdf. Pasul 4: Odata validat documentul de confirmare, trebuie s completezi i urm toarele informa ii:
y y y

Codul Unic de Identificare (CUI) al agentului economic pentru care se vor transmite declara iile fiscale; Denumirea; Adresa acestuia.

Pasul 5: Portalul ANAF va afi a n continuare Formularul 150 - "Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat", ce va con ine datele introduse la Pasul 4. Acesta trebuie:
y y y

tiparit; semnat olograf; tampilat de agentul economic pentru care se vor depune declara iile fiscale.

Aten ie! Dac dore ti s depui declara ii fiscale pentru mai multe companii, apas linkul Continua cu nregistrarea unui alt CUI i procedura se reia ca mai sus. Pasul 6: Urm toarele acte conform Ordinului ANAF nr. 2520/1 Octombrie 2010 i complet rilor aduse acestuia prin Ordinul ANAF nr. 2568/10 Octombrie 2010 publicate n Monitorul Oficial:
y

Formularul 150 - "Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat" completat, semnat i tampilat de c tre agentul economic pentru care se depun declara iile la care se adaug urm toarele documente:

1. Documentul de identitate al titularului certificatului digital calificat n original i copie. 2. Documentul, n original i copie, care atest calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului pentru care dore te s semneze declara iile fiscale. 3. Documentul de mputernicire, autentificat de notarul public, din care rezult dreptul titularului de certificat calificat de a semna declara iile fiscale pentru contribuabil. ACEST DOCUMENT SE DEPUNE N CAZUL N CARE TITULARUL CERTIFICATULUI NU ARE CALITATEA DE REPREZENTANT LEGAL AL CONTRIBUABILULUI REPREZENTAT. Pasul 7: Organul fiscal va verifica documentele depuse de tine i i va confirma la adresa de email men ionat n cerere dreptul de utilizare a serviciului "Depunere declara ii on-line" pentru fiecare firm n parte.