Sunteți pe pagina 1din 5

MODEL DE PROIECTARE A UNEI UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

Aria curriculară: Arte


Disciplina: Educație plastică
Unitatea de învățare: Cu ochii larg deschiși- Comunicarea prin imagine
Clasa: a V-a
Nr. ore: 1 oră/ săptămână
Nr. ore alocate: 4 ore

Nr. Conținuturi C.S. Activități de învățare Resurse Evaluare


crt.
1 Domeniul artelor 1.3 Punctul de acces: Portret de fetiță, Evaluare orală
plastice- introducere Vizionarea a trei imagini Nicolae Tonitza
Cap de copil,
1 oră Constantin Brâncuși
Cap de copil, Theodor
Aman

1.2 Discuții referitoare la reprezentările din imagini, Portret de fetiță, de Observare


la asemănările și deosebirile identificate, la Nicolae Tonitza sistematică
instrumentele și materialele folosite, genul Cap de copil,
artistic căruia aparțin etc Constantin Brâncuși
Cap de copil, Theodor
Aman
2.1 Reprezentări multiple:
1. Utilizând una din tehnicile preferate (pictură Coli, instrumente Portofoliu
sau grafică) realizați portretul unui copil. specifice
2. Alegeți un subiect aplicativ și găsiți trei Enciclopedii, albume
exemple de opere artistice din domeniul picturii, de artă
sculturii și graficii care să îl reprezinte.
2 Imaginea plastică și 1.1 Punctul de acces: Evaluare orală
imaginea literară Analizarea proverbului: O imagine valorează cât
1000 de cuvinte.
1 oră Rapsodii de toamnă, Observare
1.1 Lectura unei strofe dintr-o poezie despre toamnă George Topârceanu sistematică

Sfârșit de toamnă la Observare


1.1 Vizionarea unui tablou Fontainebleau, sistematică
Nicolae Grigorescu

1.2 Discuții, plecând de la compararea textului și a Rapsodii de toamnă, Evaluare orală


picturii: George Topârceanu
Ce vezi în imagine? Ce sugerează imaginea? Ce Sfârșit de toamnă la
simți atunci când privești imaginea? Care crezi Fontainebleau,
că este tema abordată? Ce culori au fost folosite? Nicolae Grigorescu
Ce ți-a atras atenția cel mai mult? Pe ce anume
este pus accentul? Care este tema strofei
prezentate? Ce asemănări există între textul scris
și imagine? Ce mesaj transmite titlul poeziei și al
picturii?

3.1 Reprezentări multiple:


1. Realizați o compoziție plastică după secvența Sfârșit de toamnă la Portofoliu
prezentă în strofa din poezia „Rapsodii de Fontainebleau,
toamnă”, de George Topârceanu. Nicolae Grigorescu
2. Căutați un alt text literar (o poezie, o povestire Cărți de poezii
scurtă) care considerați că poate fi transpusă într-
o imagine artistică plastică.
3 Cum privește un 1.1 Punctul de acces: Doamna cu umbrela, Evaluare orală
pictor? Vizionarea a două tablouri Claude Monet
Albăstrele, Ștefan
1 oră Luchian

1.2 Discuții despre compunerea imaginii în cele două Un cub din carton, pe Evaluare orală
picturi, folosind metoda cubului: care sunt imprimate
COMPARĂ cele două tablouri, făcând referire la cele 6 sarcini de lucru
subiectul abordat și la modul în care este
organizată imaginea;
ASOCIAZĂ imaginile prezentate cu un obiect
sau cu un eveniment despre care acestea îți
amintesc;
DESCRIE cele două tablouri prezentate;
ANALIZEAZĂ culorile folosite în cele două
tablouri;
ARGUMENTEAZĂ faptul că viziunea artistului,
indiferent de subiectul aplicativ abordat, este una
de ansamblu;
APLICĂ ceea ce ai observat într-o compoziție
decupând un detaliu de realitate din jurul tău.

3.1 Reprezentări multiple:


Realizați o compoziție cu tema Florile din curtea Instrumente de lucru Expoziție
scolii. Expuneți lucrările la panoul clasei și specific, coli de hârtie
analizați, pe grupe, măsura în care ați reușit să
observați cât mai multe elemente ale spațiului
curții. Comparați lucrările și identificați care sunt
elementele pe care este pus accentul și care sunt
cele pe care majoritatea nu le-a observat.
4 Despre compoziție 1.3 Punctul de acces: Calculator, Observare
ca imagine plastică Vizionarea unui film despre caracteristicile videoproiector, sistematică
anotimpului toamna: culorile naturii, aspectul conexiune la internet
1 oră cerului, sunetele vântului, al ploii etc

1.1 Vizionarea două tablouri Copac toamna, Van Evaluare orală


Gogh
Pădure toamna,
Ștefan Luchian

1.2 Discuții, pornind de la film și de la cele două Copac toamna, Van Evaluare orală
tablouri, despre imaginea plastică: Gogh
Ce vezi în imagine? Ce sugerează imaginea? Ce Pădure toamna,
simţi atunci când privești imaginea? Care crezi Ștefan Luchian
că este tema abordată? Ce culori au fost folosite?
Ce ți-a atras atenția cel mai mult? Pe ce anume
este pus accentul?

2.2 Împărțiți-vă în echipe de câte patru membri. Coli de hârtie A4 sau Expoziție
Fiecare echipă va primi o coală de dimensiune A3
A4 sau A3. Coala va fi împărțită în patru părți Instrumente și
diferite ca formă și dimensiune. Fiecare membru materiale de lucru
al echipei va picta liber câte un element din specific
natură inspirat de versurile de mai sus. La final
se asamblează cele patru imagini și se face o
expoziție cu toate lucrările. Analizați lucrarea
obţinuă din punct de vedere al tehnicilor de lucru
folosite, al elementelor de limbaj plastic utilizate
și al diversităţii de idei reprezentate.

3.1 Reprezentări multiple: Instrumente și Portofoliu


1. Realizați o schiță după una dintre imaginile de materiale de lucru
mai sus. specifice
2. Realizați o compoziție plastică cu frunze pe
baza unei descrieri poetice.
3. Realizați o compoziție plastică pornind de la
una din temele Sfârșit de toamnă, Amintiri din
pădure sau Frumusețile toamnei.

S-ar putea să vă placă și