Sunteți pe pagina 1din 10

Acatist către Atotputernicul Dumnezeu

la vreme de necaz sau de ispită

Condacul 1

Apărătorul cel mai mare şi Doamne, bucuria şi mângâierea robilor Tăi, ca unde eşti
Tu, de acolo fuge întristarea, iar unde Tu lipseşti, bucuria se preface în deşertăciune.
Caută spre mine, păcătosul, cel ce pier în necazul acesta şi prin aratarea indurarilor
Tale, mă cercetează ca să strig Ţie:
Doamne, Dumnezeul meu, bucuria mea, dăruieşte-mi să mă bucur de milostivirea Ta.

Icosul 1

Făcătorul îngerilor şi Doamne al puterilor, ca să mântuiesti pe omul cel căzut, nu te-ai


ruşinat de pântecele fecioresc, iar mai pe urma, vandut de ucenicul cel viclean,
scuipat ai fost si batjocorit si moarte pe Cruce ai primit, Fiul lui Dumnezeu, ca bun şi
iubitor de oameni esti. Cugetând acestea, îndrăznesc să mă apropii de Tine şi cu
lacrimi mă rog:

Doamne, Dumnezeul meu, milostivul meu Mântuitor, miluieşte-mă că pier;


Doamne, Dumnezeul meu, care ai venit să mântuieşti nu pe cei drepţi, ci pe cei
păcătoşi, izbăveşte-mă de napaste;
Doamne, Dumnezeul meu, Cel ce ai luat asupra Ta slăbiciunile noastre şi ai purtat
durerile noastre, vindecă durerile inimii mele;
Doamne, Dumnezeul meu, Cela ce Te-ai daruit lumii prin crucea Ta, trimite pace în
sufletul meu scârbit;
Doamne, Dumnezeul meu, Cela ce cu moartea Ta ai zdrobit moartea, zbrobeşte
săgeţile celui rău ce zboară asupra mea;
Doamne, Dumnezeul meu, bucuria mea, dăruieşte-mi să mă bucur de milostivirea Ta.

Condacul al 2-lea

Văzând iubirea Ta de oameni arătată în multe chipuri înainte de mine, păcătosul, am


cutezat şi eu să ridic ochii către Tine, Cel ce locuieşti în cer, miluieşte-mă, Doamne,
că neputincios sunt, izbăveşte-mă de acestă întristare amară şi mă învredniceste să-
Ţi cant cu bucurie: Aliluia.

Icosul al 2-lea

M-ai creat, Ziditorule, ca pe o făptură înţelegătoare, dar eu, nenorocitul, m-am făcut
ca un dobitoc neinţelegător, am supărat bunătatea Ta, Mântuitorule, de aceea cu
dreptate m-ai lovit cu această scârbă şi întristare, ceea ce recunosc şi mă căiesc si
alergând la Tine aşa mă rog:

Doamne, Dumnezeul meu, mu îmi răsplăti după faptele mele, ci fă după mila Ta.
Doamne, Dumnezeul meu, Cela ce m-ai păzit din tinereţile mele, apără-mă şi de
vrajmaşii care se năpustesc asupra mea.
Doamne, Dumnezeul meu, Cel ce l-ai slobozit pe Petru din legaturi si nevatamat l-ai
dat Bisericii Tale, miluieste-ma si ma slobozeste de feluritele patimi si necazuri;
Doamne, Dumnezeul meu, Cel ce izbavesti pe cel sarac de la cel puternic si pe
sarmanul cel fara de ajutor, slobozeste-ma ca un milostiv si pe mine care ma aflu în
primejdii si ma rog Tie;
Doamne, Dumnezeul meu, tăria si nadejdea mea, întăreşte-ma pe mine cel ce am
slăbit cu trupul si cu duhul.
Doamne, Dumnezeul meu, mângâierea sufletului meu, mângâie-mă pe mine,
întristatul.
Doamne, Dumnezeul meu, Îndreptătorul meu, îndreptează-mă la calea mântuirii.
Doamne, Dumnezeul meu, bucuria mea, daruieşte-mi să mă bucur de milostivirea Ta.

Condacul al 3-lea

Puternic in războaie, Doamne, vino în ajutorul meu şi imi fii apărător de vrăjmaşii cei
vazuţi şi nevazuţi, că tatăl meu şi mama mea m-au părăsit, prietenii cei mai de
aproape s-au depărtat de mine; dar Tu, Părintele orfanilor şi apărătorul văduvelor, fii
mie ajutător ca să îţi cânt Ţie: Aliluia

Icosul al 3-lea

Cela ce ai cerul drept scaun, iar pământul aşternut picioarelor, Biruitorule, Cela ce iei
duhurile stăpânilor, nu mă lepăda pe mine, cela ce sunt praf si cenuşă şi îndraznesc
către tine, Atoateştiutorule, să grăiesc aşa:

Doamne, Dumnezeul meu, inalta puterea Ta şi vino să mă mântuieşti din mâinile


celor puternici ce mă necajesc.
Doamne, Dumnezeul meu, de care se tem şi se cutremură toate, cruţă-mă, că frica şi
bezna morţii m-au acoperit pentru păcatele mele.
Doamne, Dumnezeul meu, cela ce te imbraci cu lumina ca si cu o haina, luminează-
mă pe mine, cel ce sunt întunecat de grijile vieţii.
Doamne, Dumnezeul meu, Cela ce intinzi cerul ca o piele, întinde acoperământul
apărării Tale.
Doamne, Dumnezeul meu, Cela ce ţii lumea cu cuvântul, dăruieşte pace smeritului
meu suflet.
Doamne, Dumnezeul meu, bucuria mea, dăruieşte-mi să mă bucur de milostivirea Ta.

Condacul al 4-lea
Încercat fiind de viforul acestei vieti mult tulburate, catre Tine întind mâinile, Cuvinte
al lui Dumnezeu si precum pe Petru ce se îneca l-ai mântuit, asa si mie întinde mâna
Ta cea tare si ma scoate din necazul acesta de acum încât cu bucurie si cu inima
multumitoare sa cânt Tie: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Ca roua unei dimineti este viata mea si la Tine zilele omului sunt numarate. În zadar
se mândreste viteazul cu puterea lui, în zadar se mândreste învatatul cu a lui stiinta.
Da-mi, Doamne pricepere, caci Tu ai zis cu glasul Tau cel minunat: „Cheama-Ma pe
Mine în ziua durerii tale si te voi scoate si Ma vei preaslavi”. Deci din adâncul
deznadejdii mele îndraznesc a ma apropia de Tine graind asa:

Doamne, Dumnezeul meu, greşit-am înaintea Ta, primeşte-mă cum ai primit pe fiul
cel rătăcit.
Doamne, Dumnezeul meu, Care l-ai îndreptat pe vameşul, să nu intri la judecată cu
robul Tău, că nu se va îndrepta înaintea Ta tot cel viu.
Doamne, Dumnezeul meu, da-mi pricepere ca sa pot scapa de sfatul viclean impletit
de cei ce ma urasc.
Doamne, Dumnezeul meu, Dătătorul înţelepciunii, învaţă-mă pe mine, robul Tău.
Doamne, Dumnezeul meu, Cel ce ai zis lui Petru „Ma iubesti?”, da-mi si mie pocainta
lui, ca întrebându-ma sa raspund ca si el „Doamne, Tu stii ca Te iubesc!”;
Doamne, Dumnezeul meu, umbra mortii ma înconjoara si de portile iadului m-am
apropiat în durerea mea; fie-Ti mila de mine si nu ma pierde în scârbele si necazurile
mele.
Doamne, Dumnezeul meu, Cela ce cauţi spre cei smeriţi, vezi necazul meu şi
intristarea mea şi arată-mi mila Ta.
Doamne, Dumnezeul meu, bucuria mea, dăruieşte-mi să mă bucur de milostivirea Ta.

Condacul al 5-lea

Prin jertfa de pe cruce a iubitului Tău Fiu, Iisus Hristos, am fost împăcat cu Tine,
Părinte ceresc, dar iată că iarăşi m-am întors la păcat. De aceea, cu dreptate mă
pedepseşti cu această nevoie grea. Doamne, Dumnezeul meu, arată-mi mila Ta şi
dă-mi mântuirea Ta celui ce strig Ţie: Aliluia.

Icosul al 5-lea

Văzând David pe proorocul Natan, cel ce l-a mustrat pentru cele săvârşite de dânsul,
şi-a venit în sine, mărturisindu-şi păcatul şi zicând: ”Greşit-am înaintea Domnului şi El
m-a auzit şi mi-a iertat păcatul”, iar eu, nenorocitul, mai rău greşind decât acela, n-am
cules roadele pocăinţei. De aceea au venit asupra mea toate relele, dară fii milostiv
mie, celui ce mă rog Ţie:
Doamne, Dumnezeul meu, Cela ce ai întărit braţele asupra amaleciţilor, întăreşte-mă
cu putere de sus, ca să nu cad sub povară.
Doamne, Dumnezeul meu, Cel ce ai cautat cu ochii milostivirii Tale la suspinul si
varsarea lacrimilor celor alesi ai Tai, cauta si acum si vezi varsarea lacrimilor si
suspinul meu cand strig catre Tine;
Doamne, Dumnezeul meu, Cela ce ai auzit suspinul lui Manase, primeşte şi de la
mine, păcătosul, adâncul meu suspin.
Doamne, Dumnezeul meu, Cel ce stai împotriva celor mândri, iar celor smeriti le dai
har, nu ma lipsi pe mine, nevrednicul, de harul Tau;
Doamne, Dumnezeul meu, Cela ce locuieşti întru cele de sus şi priveşti la cele de jos,
vezi-mă şi pe mine păcătosul.
Doamne, Dumnezeul meu, bucuria mea, dăruieşte-mi să mă bucur de milostivirea Ta.

Condacul al 6-lea

Propovăduitorul pocăinţei, Înaintemergătorul Fiului Tău, Dumnezeule, adeseori bate


la inima mea, ca să mă pocăiesc de fărădelegile mele, dar eu am nesocotit aceasta.
De aceea m-a şi ajuns mania Ta cea dreaptă, ca nevoi, ura fratilor si intristari m-au
înconjurat pe mine, păcătosul. Dar Tu, Doamne, Mântuitorul meu, înainte de a mă
cerceta, dă-mi vreme să plâng greşelile mele şi să-Ţi strig: Aliluia.

Icosul al 6-lea

Întru necazul meu a strălucit cuvântul Tău, Mântuitorule, care zice: ”Cereţi şi vi se va
da” şi îmi dă nădejde în iubirea Ta de oameni. Şi fugind de întunericul deznadejdii,
alerg la Tine, aşa rugându-mă:

Doamne, Dumnezeul meu, bucuria mea, dă-mi mângâiere în necazul meu.


Doamne, Dumnezeul meu, apără-mă de cei ce se scoală asupra mea.
Doamne, Dumnezeul meu, ajuta-ma ca a slabit sufletul meu de groaza prigonitorilor
mei.
Doamne, Dumnezeul meu, ajută-mi că imi slabesc puterile întru nevoia aceasta.
Doamne, Dumnezeul meu, dă-mi să ţin minte toate binefacerile Tale şi niciodată să
nu disper în milele Tale.
Doamne, Dumnezeul meu, bucuria mea, dăruieşte-mi să mă bucur de milostivirea Ta.

Condacul al 7-lea

Vrând odinioară împăratul Nabucodonosor să piardă pe cei trei tineri, a poruncit să fie
aruncaţi în cuptorul de foc, dar Tu, Părinte Ceresc, ai trimis pe îngerul Tău ca să
răcorească flăcările arzătoare. Trimite şi acum, Doamne, mângâiere mie, robului Tău,
şi mă miluieşte pentru mila Ta. Chiar dacă am păcătuit, dar nu m-am lepădat de Tine,
ci Ţie Unuia, adevăratului Dumnezeu, mă închin şi-Ţi cant: Aliluia.
Icosul al 7-lea

Minunat Te-ai proslăvit, Doamne, Dumnezeul lui Israel, pentru ca in Egipt ai cautat la
necazul si intristarea poporului Tau celui ales si suspinul lui l-ai auzit. Auzi deci şi
rugăciunea mea şi miluieşte-ma pe mine cel ce strig catre Tine:

Doamne, Dumnezeul meu,Cela ce ai scos pe aleşii Tăi din robia Egiptului, scoate din
nevoie şi sufletul meu.
Doamne, Dumnezeul meu, care ai izbavit oarecând pe israeliteni din mâinile
dusmanilor, izbaveste-ma si pe mine din robia pacatului, de ura celor ce ma urasc pe
mine si ma graiesc de rau.
Doamne, Dumnezeul meu, Cela ce ai zdrobit pe vrăjmaşi, nimiceşte uneltirile celor ce
gândesc rele asupra mea.
Doamne, Dumnezeul meu, Cela ce ai înecat în Marea Roşie pe faraon şi oastea lui,
îneacă şi nedreptăţile vrăjmaşilor mei.
Doamne, Dumnezeul meu, Cel ce toate le-ai facut cu Cuvântul si toate cele vazute si
nevazute se pleaca Tie, pleaca saracacioasa mea inima sa Te doreasca si sa-Ti
slujeasca Tie;
Doamne, Dumnezeul meu, mai mult decât toti cei din veac am gresit si macar ca
pâna acum n-am câstigat pocainta, primeste gândul meu cel bun în locul ei;
Doamne, Dumnezeul meu, Cel preaputernic si bogat în mila, slobozeste-ma de boli,
de scârbe, de dusmani, de cumplitele primejdii si de moarte grabnica;
Doamne, Dumnezeul meu, bucuria mea, daruieste-mi sa ma bucur de milostivirea Ta!

Condacul al 8-lea

Departându-ma de milele Tale, Parinte ceresc, cu faptele cele rele, m-am departat de
adevarul Tau si m-am robit de înselaciunea acestei lumi desarte. De aceea viforul
cumplitei disperari mă îneacă si noianul deznadajduirii ma potopeste; dar Tu, ca un
milostiv şi de oameni iubitor, primeşte-mă şi pe mine, rătăcitul şi mantuieşte-mă din
nevoia în care mă aflu, pe mine cel ce strig: Aliluia.

Icosul al 8-lea

Fiind cuprins de necurăţia păcatelor şi cufundat in adâncul răutăţilor, către Tine, Cel
ce locuieşti în ceruri, ridic ochii plini de lacrimi şi Te rog, auzi rugaciunea si suspinul
meu adânc când strig acestea:

Doamne, Dumnezeul meu, Cela ce ai luminat ziua cu Soarele, luminează sufletul


meu întunecat de deşertăciunile omeneşti.
Doamne, Dumnezeul meu, Mângâietorule bun, umple de mângâiere dumnezeiască
sufletul meu.
Doamne, Dumnezeul meu, Cela ce ai întărit cerurile cu cuvântul Tău, întăreşte-mă şi
pe mine in mărturisirea Numelui celui Sfânt.
Doamne, Dumnezeul meu, Cel ce esti purtat de heruvimi şi cântat de serafimi,
primeşte de la mine, păcătosul, rugăciunea aceasta.
Doamne, Dumnezeul meu, întoarce ca un Milostiv, viclesugul tuturor dusmanilor mei
spre dragoste si spre împacare si gândul lor cu bunatate spre mine, ca nu în rautatile
lor sa piara;
Doamne, Dumnezeul meu, Cel ce Te-ai rugat pentru cei ce Te-au rastignit, întoarce
si pe dusmanii mei de la rautatea lor catre dragoste si viata cea cu fapte bune;
Doamne, Dumnezeul meu, întoarce pe cei necredinciosi la dreapta credinta, iar pe
cei credinciosi îi întareste în iubirea de frati ca în dragoste si unire vietuind si plinind
poruncile Tale, pe Tine, Datatorule de bine al tuturor, sa Te marim;
Doamne, Dumnezeul meu, nu socoti pacatul dusmanilor ce ma asupresc si ma urasc
pe mine, ci dupa mare mila Ta spre pocainta îi întoarce si miluieste-i pe dânsii;
Doamne, Dumnezeul meu, bucuria mea, dăruieşte-mi să mă bucur de milostivirea Ta.

Condacul al 9-lea

Ritorii cei mult graitori nu pot spune multimea bunatatii si a dragostei Tale catre
neamul omenesc, Fiule a lui Dumnezeu, ca Te-ai smerit pe Tine, chip de rob luând.
Nu ma lepada nici pe mine, care fara de numar am gresit, dar cu frica stau înaintea
Ta si strig: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Izvor a toata bunatatea esti, Datatorule de întelepciune, si Preabunule Mângâietor.


Învata-ma sa graiesc cele bune înaintea Ta, ca s-a întunecat mintea mea si-i
tulburata de atâta întristare si durere; asadar sufletul meu cel întunecat de mâhnire
umple-l de dumnezeiasca Ta mângâiere ca sa strig cu bucurie asa:

Doamne, Dumnezeul meu, Păstorule bun, care ai pus sufletul pentru oi, izbăveşte-mă
de gura lupului care caută să mă înghită.
Doamne, Dumnezeul meu, Cel care pentru noi ai fost batjocorit, lovit şi răstignit pe
cruce, pentru patimile Tale, păzeşte-mă de batjocura vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi.
Doamne, Dumnezeul meu, Cel ce cu moartea pe moarte ai calcat si portile iadului ai
sfarâmat si pe cei drepti din iad I-ai scapat, scapa-ma si pe mine de cursele
vrajmasilor;
Doamne, Dumnezeul meu, pe pamânt viata spurcata am urmat si sufletul la întuneric
l-am dat; dar acum, milostive Stapâne, izbaveste-ma de robia dusmanilor mei si ma
întelepteste ca sa fac voia Ta;
Doamne, Dumnezeul meu, cu ale Cărui răni ne-am vindecat, vindecă inima mea cea
rănită.
Doamne, Dumnezeul meu, Cel fără de păcat, fiind socotit cu cei fără de lege, scoate-
mă din mâinile celor ce mă urăsc.
Doamne, Dumnezeul meu, bucuria mea, dăruieşte-mi să mă bucur de milostivirea Ta.

Condacul al 10-lea

Vrând să mântuieşti pe Israel cel ales de Tine din robia egiptenilor, ai chemat pe
Moise, robul Tău, din rugul ce ardea si nu se mistuia, zicând lui: ”Am văzut necazul
poporului meu din Egipt şi suspinul lui am auzit.” Caută acum, Doamne, la necazul si
intristarea mea, izbaveste-ma si pe mine incat cu mulţumire să-Ţi strig: Aliluia.

Icosul al 10-lea

Împarate ceresc, Mângãietorule, Duhul adevãrului, indura-Te de mine, robul Tau, cel
cufundat in dureri amare si cercetează sufletul meu cel adânc întristat, al celui ce mă
rog Ţie:

Doamne, Dumnezeul meu, Care ai învăţat pe apostoli să vorbească în alte limbi,


învaţă-mă voia Ta.
Doamne Dumnezeul meu, care ai dat mucenicilor curaj înaintea chinuitorilor, dă-mi
putere împotriva păcatului şi a diavolului.
Doamne, Dumnezeul meu, Lumina si Datatorule de lumina, lumineaza-ma pe mine
cel întunecat de pacate;
Doamne, Dumnezeul meu, Sfinte care sfinţeşti pe credincioşii Tăi, sfinţeşte-mi
sufletul ca să fie cu adevărat templul Tău.
Doamne, Dumnezeul meu, Vistierul bunătăţilor, nu mă lipsi de darul harului Tău.
Doamne, Dumnezeul meu, cine face unele ca acestea precum fac eu? Precum zace
porcul în tina, asa si eu slujesc pacatului. Ci Tu, Doamne, Dumnezeul meu, scoate-
ma din trândavia aceasta si imi da inima ca sa fac voia Ta;
Doamne, Dumnezeul meu, fa ca sufletul meu sa-si aduca aminte de viata de veci si
de împaratia cerurilor cea gatita sfintilor; de întunericul cel mai din afara si de mânia
Ta, cea cu dreptate pornita asupra mea si sa strige : „Miluieste-ma, Hristoase
Dumnezeule, pe mine, nevrednicul”.
Doamne, Dumnezeul meu, cauta cu ochiul Tau cel milostiv spre mine când voi sta
înaintea Ta la înfricosata Judecata, Unule lesne iertatorule;
Doamne, Dumnezeul meu, bucuria mea, dăruieşte-mi să mă bucur de milostivirea Ta.

Condacul al 11-lea

Aducând Ţie umilită cântare şi cu inima înfrântă rugându-mă, nu mă trece cu


vederea, Preabunule Stăpâne, întoarce faţa Ta de la păcatele mele, dar sa nu Iti
întorci fata Ta de la mine, ci in graba ma asculta pe mine, cel ce-Ţi cant Ţie: Aliluia.

Icosul al 11-lea
Lumină cea adevărată, Hristoase Dumnezeule, sufletul meu pacatos si întinat de
patimi luminează-l cu lumina milostivirii Tale incat cu buna cucernicie să mă rog Ţie
asa:

Doamne, Dumnezeul meu, nu mă pierde pe mine cel neîndreptat, care îndrăznesc să


stau înaintea Ta.
Doamne, Dumnezeul meu, Căldură sfântă, încălzeşte-mă că pier în ceaţa
înfricoşătoare a durerii.
Doamne, Dumnezeul meu, Rază luminoasă a slavei Părintelui ceresc, luminează-mă
cu lumina apărării Tale;
Doamne, Dumnezeul meu, Cel ce ai zis „Fara Mine nu puteti face nimic”, pe Tine Te
chem si Tie ma rog, fa ca trupul meu sa fie vas ales si de cinste si de trebuinta Tie,
caci asa ne vom bucura de pacea Ta;
Doamne, Dumnezeul meu, când se vor pune scaunele la judecata cea înfricosata si
lucrurile oamenilor se vor vadi, amar pacatosilor va fi atunci, care se vor trimite în
focul iadului, de aceea Doamne, fa ca mai înainte sa plâng faptele mele cele rele;
Doamne, Dumnezeul meu, în ziua cea mare si înfricosata, dreptii se vor bucura,
proorocii vor salta, apostolii pe nori se vor purta, mucenicii se vor încununa, iar
pacatosii vor plânge si nimeni nu le va putea ajuta, ca faptele cele rele îi vor vadi si
osândi. Drept aceea, milostive Iisuse, da-mi mai înainte de sfârsit timp ca sa ma
pocaiesc de faptele cele rele;
Doamne, Dumnezeul meu, Cela ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de
foc, trimite îngerul să mă scape de tot răul.
Doamne, Dumnezeul meu, bucuria mea, dăruieşte-mi să mă bucur de milostivirea Ta.

Condacul al 12-lea

Din bunătate şi din dragoste către neamul omenesc, Părinte ceresc, ai trimis pe Unul
născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, Care pe Pământ intre oameni a vieţuit,
iar mai pe urma, El, Cel fara de pacat, cu cei fără de lege S-a socotit si cu sângele
Său a înnoit firea noastră cea stricată prin pacat şi pe toată lumea a invăţat să cânte:
Aliluia.

Icosul al 12-lea

Cânt nespusa Ta iubire de oameni, Hristoase Dumnezeule, că pentru a noastră


măntuire, ai voit să suferi Cruce şi moarte. Mărturisesc dreapta Ta judecată care m-a
ajuns, căci cu dragoste m-ai lăsat să sufăr pentru păcatele mele. Dar Tu, care ai venit
să chemi la pocăinţă nu pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi, auzi-mă si pe mine, care
sunt mai păcătos decât toţi păcătoşii şi cu lacrimi mă rog Ţie:

Doamne, Dumnezeul meu, Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridici păcatele lumii, ridică şi
sarcina păcatelor mele.
Doamne, Dumnezeul meu, Cel ce ai fost ca un miel fără glas dus să se junghie,
învaţă-mă să sufăr fără cârtire toate relele ce vin asupra mea.
Doamne, Dumnezeul meu, Care ai rupt zapisul lui Adam, rupe şi zapisul păcatelor
mele fără de număr.
Doamne, Dumnezeul meu, Cela ce ai primit pocăinţa tâlharului, primeşte şi pocăinţa
mea, a păcătosului.
Doamne, Dumnezeul meu, Cela ce pe morţi ai înviat, înviaza şi sufletul meu cel mort
în păcate.
Doamne, Dumnezeul meu, Cel ce ridici pe cei căzuţi, ridică-mă şi pe mine, păcătosul.
Doamne, Dumnezeul meu, bucuria mea, dăruieşte-mi să mă bucur de milostivirea Ta.

Condacul al 13-lea

O, Preamilostive şi Atotbunule Doamne, Dumnezeul meu, apărătorul celor asupriti şi


nădejdea celor deznădăjduiţi, caută cu ochiul Tău cel milostiv la durerea mea şi ma
miluieşte pentru mila Ta, pe mine, cel ce cant Ţie: Aliluia

Icosul 1

Făcătorul îngerilor şi Doamne al puterilor, ca să mântuiesti pe omul cel căzut, nu te-ai


ruşinat de pântecele fecioresc, iar mai pe urma, vandut de ucenicul cel viclean,
scuipat ai fost si batjocorit si moarte pe Cruce ai primit, Fiul lui Dumnezeu, ca bun şi
iubitor de oameni esti. Cugetând acestea, îndrăznesc să mă apropii de Tine şi cu
lacrimi mă rog:

Doamne, Dumnezeul meu, milostivul meu Mântuitor, miluieşte-mă că pier;


Doamne, Dumnezeul meu, care ai venit să mântuieşti nu pe cei drepţi, ci pe cei
păcătoşi, izbăveşte-mă de napaste;
Doamne, Dumnezeul meu, Cel ce ai luat asupra Ta slăbiciunile noastre şi ai purtat
durerile noastre, vindecă durerile inimii mele;
Doamne, Dumnezeul meu, Cela ce Te-ai daruit lumii prin crucea Ta, trimite pace în
sufletul meu scârbit;
Doamne, Dumnezeul meu, Cela ce cu moartea Ta ai zdrobit moartea, zbrobeşte
săgeţile celui rău ce zboară asupra mea;
Doamne, Dumnezeul meu, bucuria mea, dăruieşte-mi să mă bucur de milostivirea Ta.

Condacul 1

Apărătorul cel mai mare şi Doamne, bucuria şi mângâierea robilor Tăi, ca unde eşti
Tu, de acolo fuge întristarea, iar unde Tu lipseşti, bucuria se preface în deşertăciune.
Caută spre mine, păcătosul, cel ce pier în necazul acesta şi prin aratarea indurarilor
Tale, mă cercetează ca să strig Ţie:
Doamne, Dumnezeul meu, bucuria mea, dăruieşte-mi să mă bucur de milostivirea Ta.
Rugăciune

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel mare si milostiv, întru umilinta inimii mele cu
smerenie alerg catre nemarginita Ta îndurare. Cauta spre rugaciunea mea, a
nevrednicului robului Tau, care înaintea Ta am gresit, dar spre Tine nadajduieste. Sa
nu ma pedepsesti dupa pacatele mele, nici dupa faradelegile mele sa nu-mi
rasplatesti.
Pazeste sub acoperamântul Tau si bunatatea Ta tara noastra si poporul Tau de
toate împrejurarile grele si miluieste-ne pe noi, pe toti. Daruieste celor neputinciosi si
bolnavi sanatate si tamaduire, celor mâhniti mângâiere si bucurie, celor napastuiti
mangaiere si rabdare, celor învrajbiti pace si iubire.

Doamne, miluieşte-mă ca sunt zdrobit; iată, corabia se nevoieşte în mijlocul


valurilor vieţii şi ispitelor şi este aproape de pieire, dar Tu, ca Dumnezeu milostiv şi
milosard neputinţelor noastre, cu puterea Ta nemărginită opreşte furtuna necazurilor
care vrea să mă ducă în adâncul relelor, linişteşte-o căci vântul şi marea Te ascultă.
Miluieşte-mă, Mântuitorule, dupa mare mila Ta, iar nu după faptele mele. Dacă
vrei să mă miluieşti, Tu Însuţi fă aceasta în chipul în care ştii mai bine. Eu în tine,
Doamne, am pus nădejdea şi mă incredinţez voii Tale după bunăvoinţa Ta.
Înconjoara-ma cu sfintii Tai îngeri, ca întru nimic sa nu sporeasca vrajmasii mei
asupra mea. Ca bucurându-ma de purtarea Ta de grija pentru mine, în toata ziua si în
tot ceasul sa binecuvântez si sa preaslavesc Preasfânt numele Tau: al Tatalui, al
Fiului si al Sfântului Duh acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.