Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ: Avizat,

Profilul: TEHNIC Director


Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală: INDUSTRIE TEXTILĂ
ŞI PIELĂRIE
Modulul: M I/TEHNOLOGII GENERALE DIN TEXTILE PIELĂRIE
Nr. de ore/an: 175
Nr. ore /săptămână: 5 din care: T: 2 LT: 1 IP: 2
Clasa: a X-a
Profesor: Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: nr. 3081 din 27. 01.2010 Şef catedră
Programa aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S.: nr. 4463 din 12.07.2010

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2013-2014

Nr. ore Săptămâna


Nr. Unitatea de Competenţe
Conţinuturi Obs.
crt. competenţă specifice T LT IP T LT IP

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 UC 1,UC 3, CS 1 Recapitulare materie clasa a IX-a 3 S1
UC5 Instructaj privind sănătatea şi securitatea
muncii (laborator) 3 S13
Instructaj privind sănătatea şi securitatea 4 S1
muncii (atelier) S2
PRODUSE TEXTILE 3 2 S2 S3
Fire textile – definiţie, clasificare
Metode de identificare a firelor 3 S14
Proprietăţile firelor, 3 S3
Fineţea firelor 3 S15

1
Nr. ore Săptămâna
Nr. Unitatea de Competenţe
Conţinuturi Obs.
crt. competenţă specifice T LT IP T LT IP

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Rezistenţa firelor 3 S16
Torsiunea firelor simple 3 S17
Torsiunea firelor multiple 3 S18
Ţesături şi tricoturi – definiţie, clasificare 3 6 S4 S4, S5,
S6
Proprietăţile ţesăturilor şi tricoturilor 3 S5
Grosimea ţesăturilor 3 S19
Grosimea tricoturilor 3 S20
Desimea ţesăturilor 3 S21
Desimea tricoturilor 3 S22
MATERIALE AUXILIARE
Materiale auxiliare pentru confecţii textile 3 4 S6 S7, S8
Materiale auxiliare pentru confecţii din 3 4 S7 S9, S10
piele şi înlocuitori
2 UC2, UC3, CS2 FINISAREA PRODUSELOR TEXTILE
UC4 Finisarea – definiţie, etape 2 1 S8 S8
Operaţii de pregătire 2 1 3 S9 S9 S11,
S12
Operaţii de colorare 2 1 3 S10 S10 S12,
S13
Operaţii de apretare 2 1 4 S11 S11 S14,S15

CS3 PROCES DE PRODUCŢIE ÎN


CONFECŢII
Clasificarea, funcţiile şi structura S16 –
îmbrăcămintei 1 1 10 S12 S12 S20
Procesul de producţie în confecţii –
definiţie, etape, operaţii 1 S12
Recepţia 3 2 S23, S21
2
Nr. ore Săptămâna
Nr. Unitatea de Competenţe
Conţinuturi Obs.
crt. competenţă specifice T LT IP T LT IP

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pregătirea pentru croire 3 2 S24 S22
Croirea 3 2 S25 S23
Confecţionarea 2 2 S26 S24
Finisarea 1 2 S26 S25
CS4 PROCESUL TEHNOLOGIC DE
OBŢINERE A PIEILOR FINITE
Definiţie, etape, exemple 3 S27
Operaţii tehnologice – definiţie, scop, 3 2 S28 S26
principiu de realizare
Sortimente de piei finite / semifabricate 3 2 S29 S27
Defecte ale pielii 3 2 S30 S28
CS5 PROCESUL TEHNOLOGIC DE
TRANSFORMARE A PIELII ŞI
ÎNLOCUITORILOR ÎN PRODUSE
FINITE
Definiţie, etape, exemple 1 S31
Piese componente ale produselor de 2 4 S31 S29,
încălţăminte S30
Piese componente ale articolelor de 3 4 S32 S31,
marochinărie uşoară S32
Operaţii tehnologice – definiţie, scop 3 3 S33 S33,
S34
Operaţii tehnologice 3 3 S34 S35
principiu de realizare, semifabricate
3 Recapitulare finală 3 S35

70 35 70

3
UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ
UC 1 – caracterizarea materiilor prime, a produselor textile şi a materialelor auxiliare
UC 2 – prelucrarea materiilor prime
UC 3 – comunicare şi numeraţie
UC 4 – asigurarea calităţii
UC 5 – lucrul în echipă

COMPETENŢE SPECIFICE
CS 1 – descrie produsele textile şi materialele auxiliare din textile pielărie
CS 2 – descrie procesul tehnologic de finisare a produselor textile
CS 3 - descrie procesul tehnologic de transformare a ţesăturilor şi tricoturilor în produse finite
CS 4 - descrie procesul tehnologic de obţinere a pieilor finite
CS 5 - descrie procesul tehnologic de transformare a pielii şi înlocuitorilor de piele în produse finite