Sunteți pe pagina 1din 3

Exerciţiu 1

Integrarea dimensiunii de gen în programe de performanţă (conform Ordinului MF privind Clasificaţia bugetară, nr. 208 din 24.12.2015)

De evidenţiat elementele ce au sau pot avea referire la aspecte de (in)egalitate de gen:

Tabelul 1.

Exemple de programe, subprograme şi activităţi

Program

Subprograme

Activităţi

Managementul Finanţelor Publice

Administrarea veniturilor publice

Executarea şi raportarea bugetului public naţional

Inspecţia financiară

Raporturi interbugetare

 

Administrarea achiziţiilor publice

Gestiunea datoriei de stat

etc.

Auditul extern etc.

 

Dezvoltarea drumurilor

Implementarea programelor de construcţie, reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice

Dezvoltarea transporturilor

Dezvoltarea transportului auto

etc.

Susţinerea de stat a transportului auto etc.

   

Pensii pentru limita de vârstă

Protecţia persoanelor în etate

Protecţia socială

Protecţia familiei şi copilului

Protecţia şomerilor

Protecţie în domeniul asigurării cu locuinţe etc.

Întreţinerea azilurilor pentru invalizi şi pensionari

Servicii de deservire socială la domiciliu

Indemnizaţii pentru creşterea copilului

Întreţinerea centrelor de asistenţă socială de zi sau de plasament pentru copii

Măsuri de protecţie socială a şomerilor etc.

Notă: În tabel, sunt evidenţiate cu caractere deosebite elementele ce au (sau pot avea) referire la aspecte de (in)egalitate de gen.

Tabelul 2.

Exemple de formulare a scopurilor

Program

Subprogram

 

Scop

Programul 05 „Managementul finanţelor publice”

05.01. Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal

Politica în domeniul finanţelor publice dezvoltată şi fortificată

05.02.

Administrarea

 

Stabilitatea, previzibilitatea şi transparenţa politicilor de administrare fiscală şi vamală asigurată

 

veniturilor publice

 

Programul 64 „Dezvoltarea transporturilor”

64.02.

Dezvoltarea

Infrastructura drumurilor publice dezvoltată şi menţinută în condiţii de maximă siguranţă

drumurilor

 

Programul 90 „Protecţia socială”

90.08.

Protecţie a şomerilor

 

Gradul înalt de implicare a persoanelor în măsuri active de angajare în câmpul muncii

 

Notă: În tabel, sunt evidenţiate cu caractere deosebite elementele ce au (sau pot avea) referire la aspecte de (in)egalitate de gen.

Exerciţiu 2

De elaborat scopul şi obiectivul sensibili la gen pentru programele de performanţă (conform Ordinului MF privind Clasificaţia bugetară, nr. 208 din 24.12.2015).

Exemple de obiective

Tabelul 3.

Program / subprogram

Scop şi obiective

 

Scopul: Politica în domeniul finanţelor publice dezvoltată şi fortificată Obiectivele:

Programul Managementul finanţelor publice” Subprogramul „Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal”

Implementarea treptată a metodologiei de bugetare pe programe, cu aplicarea integrală din anul X

Consolidarea procesului de planificare strategică multianuală a bugetului cu asigurarea consistenţei maxime între CBTM şi legile bugetare anuale

 

Scăderea treptată a gradului de inegalitate de gen în alocarea resurselor bugetare

Programul „Dezvoltarea transporturilor” Subprogramul „Dezvoltarea drumurilor”

Scopul: Infrastructura drumurilor publice dezvoltată şi menţinută în condiţii de maximă siguranţă Obiectivele:

Reabilitarea drumurilor publice naţionale la nivel de X% şi a drumurilor locale la nivel de Y% către anul X

Diminuarea numărului de accidente rutiere cu Y% către anul X

 

Creşterea ponderii de instituţii cu menire socială asigurate cu infrastructura drumurilor cu X% către anul Y

 

Scopul: Gradul majorat de implicare a persoanelor în suri active şi de angajare în câmpul muncii Obiectivele:

Programul „Protecţia socială” Subprogramul „Protecţie a şomerilor”

Sporirea gradului de angajare cu X% dintre şomerii înregistraţi faţă de anul precedent

Angajarea anuală a cel puţin X% dintre absolvenţii cursurilor de calificare, recalificare şi perfecţionare

 

Scăderea gradului de inegalitate de gen în rândurile şomerilor angajaţi

Notă: În tabel, sunt evidenţiate cu caractere deosebite elementele ce au (sau pot avea) referire la aspecte de (in)egalitate de gen.

Exerciţiu 3

De elaborat scopul, obiectivul şi indicatori de performanţă sensibili la gen pentru programele de performanţă (conform Ordinului MF privind Clasificaţia bugetară, nr. 208 din 24.12.2015).

Tabelul 4.

Exemple de indicatori de performanţă

Program / subprogram

Indicatori de performanţă

 

Indicatori de produs:

Programul „Dezvoltarea transporturilor” Subprogramul „Dezvoltarea drumurilor” Scopul:

Kilometri de drum construit;

Numărul de instituţii cu menire socială asigurate cu infrastructura drumurilor

Infrastructura drumurilor publice dezvoltată şi menţinută în condiţii de maximă siguranţă Obiectivul:

Ponderea instituţiilor cu menire socială asigurate cu infrastructura drumurilor în totalul instituţiilor cu menire socială Indicatori de eficienţă:

- Reabilitarea drumurilor publice naţionale la nivel de X% şi a drumurilor locale la nivel de Y%, către anul X - Diminuarea numărului de accidente rutiere cu X% către anul X - Creşterea ponderii de instituţii cu menire socială asigurate cu infrastructura drumurilor cu X% către anul Y

Costul mediu de întreţinere şi reparaţie pentru 1 km de drum;

Timpul mediu folosit pentru accedere la instituţiile cu menire socială Indicatori de rezultat:

Ponderea drumurilor reabilitate în raport cu lungimea totală a drumurilor;

Gradul de satisfacţie a populaţiei privind calitatea drumurilor (%);

 

Gradul de satisfacere a populaţiei dezagregate pe sex privind asigurarea cu infrastructura drumurilor (%).

Notă: În tabel, sunt evidenţiate cu caractere deosebite elementele ce au (sau pot avea) referire la aspecte de (in)egalitate de gen.