Sunteți pe pagina 1din 4

♀♂

Evaluarea sensibilității la gen a


bugetului

Dr. Andrei PETROIA


petroia5@hotmail.com

♀♂ Scopuri:

 Înțelegerea esenței metodelor de evaluare a impactului aspectelor de gen


(în calitate de metodă ex-ante) asupra cheltuielilor bugetare pentru a
preveni impactul negativ posibil al politicilor care vizează atingerea
egalității de gen
 Evaluarea măsurii în care dimensiunea de gen afectează diferitele tipuri
de cheltuieli bugetare.
 Recunoașterea faptului că majoritatea cheltuielilor din cadrul
împuternicirilor APC / APL sunt sensibile la dimensiunea de gen

Dr. Andrei PETROIA


petroia5@hotmail.com

1
♀♂ Sarcini:

 Să se familiarizeze cu structura generală a cheltuielilor bugetului


teritoriului corespunzător (sat, comuna, oraş, raion, municipiu, …).
 De efectuat analiza financiară generală a cheltuielilor bugetare ale
teritoriului corespunzător (sat, comuna, oraş, raion, municipiu, …).
 Folosind clasificarea funcțională, de definit categoriile de cheltuieli
sensibile la gen, conform metodei Ronda Sharp.
 De selectat cheltuielile sensibile la dimensiunea de gen, incluse în
bugetul teritoriului corespunzător (sat, comuna, oraş, raion, municipiu,
…) și de calculat suma lor totală.
 De determinat ponderea cheltuielilor sensibile la gen în cheltuielile totale
ale bugetului.
 De efectuat aceste calcule pentru un şir de ani si de comparat rezultatele
obţinute (analiza nivelului, dinamicii şi structurii cheltuielilor)

Dr. Andrei PETROIA


petroia5@hotmail.com

♀♂
Ce concluzii s-ar putea de făcut ?

Dr. Andrei PETROIA


petroia5@hotmail.com

2
♀♂
CONCLUZII

 Este posibil de evidenţiat cheltuielile, ale căror destinații și


beneficiari nu sunt legate de aspectele de gen. Este posibil de
evidenţiat și cheltuielile, ale căror beneficiari sunt, direct sau
indirect, sau ale căror majoritatea beneficiarilor sunt femei și,
de asemenea, este posibil de evidenţiat cheltuielile destinate
exclusiv femeilor

Dr. Andrei PETROIA


petroia5@hotmail.com

♀♂
CONCLUZII

 În funcție de nivelul organelor guvernamentale (APC, APL) și


de competențele care le sunt conferite prin lege, următoarele
cheltuieli sunt împuternicite administrațiilor locale: Serviciile
publice de destinaţie generală, Ordinea publică, Protecția
mediului, Gospodăria locativ-comunală, Cultura, sport, tineret,
Evenimente religioase și recreere, Educație, Protecție socială

Dr. Andrei PETROIA


petroia5@hotmail.com

3
♀♂
CONCLUZII

 Se poate afirma că toate cheltuielile din cadrul împuternicirilor


administrațiilor publice locale sunt sensibile la dimensiunea de
gen, astfel încât orice decizie luată cu privire la cheltuielile
corespunzătoare va avea un impact asupra femeilor

Dr. Andrei PETROIA


petroia5@hotmail.com

MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE...