Sunteți pe pagina 1din 1

Disciplina: EDUCAȚIE FIZICĂ

PROIECTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE


(M O D E L*)
Unitatea de învăţământ: …………………………………….
Anul școlar: 2011-2012
Cadrul didactic: ……………………………………………..
CLASA I Număr de lecții alocate: 14 lecții
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: CALITĂȚI MOTRICE DE BAZĂ - VITEZA Săptămâna de aplicare: 1-3, 37-40
Resurse Tip de evaluare/
Nr. Săpt. de
Obiective de referință Conținuturi supuse instruirii Activități de învățare instrumente de
lecției aplicare Timp
Materiale utilizate evaluare
alocat
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.
- Schimbări rapide din diferite poziţii la semnale
1.1 - fluier
1 - Viteza de reacţie vizuale, sonore şi combinate
1 1.2 10'-12' - jaloane - evaluare formativă
37 - Viteza de execuţie - Porniri – plecări – schimbări de poziţii la semnale
2.2 - ștafete
sonore, vizuale şi auditive
- Porniri – plecări – schimbări de poziţii la semnale
1.1 - fluier
1 - Viteza de reacţie sonore, vizuale şi auditive
2 1.2 10'-12' - jaloane - evaluare formativă
37 - Viteza de execuţie - Exersarea înlănţuită a poziţiilor corpului la semnale
2.2 - ștafete
transmise surprinzător
1.1 - Exersarea unor structuri motrice de complexitate
- Viteza de reacţie - fluier
2 1.2 crescuta progresiv la semnale vizuale
3 - Viteza de execuţie 10'-12' - jaloane - evaluare formativă
38 1.3 - Întreceri în perechi, pe distanţe crescute progresiv,
- Viteza de deplasare - ștafete
5.1 realizate la semnale sonore, vizuale
1.1 - Întreceri pe grupe de 2-3 elevi, pe distanţe crescute
- Viteza de reacţie - fluier
2 1.2 progresiv, realizate la semnale sonore, vizuale
4 - Viteza de execuţie 10'-12' - jaloane - evaluare formativă
38 1.3 - Concentrarea atenţiei efectuând diferite variante de
- Viteza de deplasare - ștafete
5.1 deplasare înainte – înapoi - cu întoarcere
- fluier
1.1
- jaloane
1.2 - Participarea la diferite jocuri dinamice, care solicită
3 - Viteza de reacţie - ștafete
5-6 1.3 concentrarea prelungită a atenţiei şi reacţiei în variate 10'-12' - evaluare formativă
39 - Viteza de execuţie - mingi de
3.2 forme
diferite
5.1
mărimi
1.1 - Viteza de reacţie - fluier
7-8 40 - EVALUARE SUMATIVA 15'-20' - evaluare sumativă
1.2 - Viteza de execuţie - cronometru

*)NOTĂ:
01. „Proiectarea unității de învățare” este un exemplu dat pentru anul școlar 2011-2012, considerându-se că unitatea de învățământ are condiții optime de lucru: bază sportivă în aer liber, sală de sport, dotare
minimă cu instalații și aparatură sportivă.
02. Acest document de planificare este un „model” pe care cadrele didactice îl pot folosi așa cum este elaborat sau pe care îl pot adapta condițiilor de lucru existente în unitatea de învățământ.
03. Cadrele didactice au obligația să elaboreze astfel de documente pentru toate unitățile de învățare existente la nivelul clasei I.