Sunteți pe pagina 1din 1

Fişa de asistenţă a educatorului ___________________________________________________________

Tema/subiectul activităţii ________________________________________________________________

Obiectivul ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Data ______________ grupa ______________ efectivul grupei ______________ prezenţi___________

nr Indicatorii Calificativ Observări/ argumentări


f.b b. s.
I Proiectarea activităţii
1 Corectitudinea formulării obiectivelor
operaţionale
2 Corelaţia între obiective,conţinuturi,strategii
de predare,învăţare,evaluare şi rez. educ.
3 Corectitudinea exprimării
4 Documentarea metodică
5 Competenţă de completare a proiectului
II Activitatea
1 Organizarea/ captarea atenţiei copiilor
2 Motivaţia şi impactul atitudinal
3 Conţinutul ştiinţific al demersului educaţ.
4 Accesibilitatea şi consecutivitatea
conţinuturilor,îmbinarea mijloacelor de
învăţămînt
5 Utilizarea adecvată a strategiilor de predare,
învăţare, evaluare.
6 Strategiile de accentuare a caracterului
formativ – de învăţare, aplicativ-
participativ,caracterul practic-aplicativ
7 Strategii de individualizare şi diferenţiere
8 Corelaţii inter şi intra disciplinare
9 Formarea deprinderilor de activitate
independentă; achiziţii finale
10 Îmbinarea deferitor tipuri de activităţi
integrate.
11 Densitatea activităţii,utilizarea raţională a
timpului şi spaţiului .
12 Parteneriatul cu familia
III Activitatea copiilor
1 Implicarea în activitate, interesul faţă de
subiect
2 Centrele de activitate
3 Rezultatul activităţii
Concluzii şi recomandări ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Observator:______________ Cadrul didactic asistat ______________________________

S-ar putea să vă placă și