Sunteți pe pagina 1din 3

Investește în oameni!

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 – „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”
Domeniul major de intervenție 1.1. „Acces la educație și formare profesională inițială de calitate”
Titlul proiectului: „Evaluare națională la standarde europene!”
Contract: POSDRU/153/1.1/S/138268
Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Bacău
Anexa nr.1
Lider de parteneriat : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău
Nume si prenume manager proiect: Theodora ŞOTCAN
Telefon mobil manager proiect : 0751042040 / e-mail manager proiect : theodora_sotcan@yahoo.com
ID proiect POSDRU/153/1.1/S/138268 / Titlu proiect: „Evaluare națională la standarde europene!”

Raportare
privind locațiile unde se desfășoară activitățile/subactivitatile relevante din cadrul proiectului, pentru luna IUNIE 2015
(CONSILIERI ŞCOLARI)
Nr. Denumire Denumire Perioada de Interval Număr de Locaţia (adresa) Entitatea Observaţii
activitate activitate/subactivit implementa ul orar persoane unde se desfăşoară care
crt.
conform ate relevantaă re din grupul activitatea răspunde de
sectiunii inclusa în ţintă desfăşurare
“graficul participan a activităţii
activitatea
activitatilor te
menţionată în
proiectului” (prezente)
coloana A
din cererea la
de finantare activitate

A B C D E F G H

Evaluare națională la standarde europene!


Sesiunea 9 Tema: Grupa1 13 elevi Şcoala Gimnaziala
Găneasa Găneasa,comuna
,, Timpul, prieten 03.06..2015 Cls. aVIII-a I.S.J. Olt Locaţia se află la
16,00- Găneasa,jud.Olt
SÎRBU şcoala gimnazială
A6 sau duşman!’’ 18,00
VALERIA Găneasa
Derularea ,,Obiectivele mele
programului personale.,,
multiregion
al de Sesiunea 9 Tema: Şcoala Gimnazială I.S.J. Olt
educatie tip Pleşoiu,comuna SÎRBU
,, Timpul, prieten 02.06.2015 Grupa 2 27 elevi Locaţia se afla la
Pleşoiu,jud.Olt VALERIA
„Pregatire sau duşman,, Pleşoiu şcoala gimnazială
Cls. aVIII-a
suplimentar ,,Obiectivele mele Pleşoiu
16,00-
a si personale.,,
18,00
psihopedag
ogica ptr. Sesiunea 10 Tema: Şcoala Gimnazială I.S.J. Olt
promovarea Găneasa,comuna SÎRBU
,, Evaluarea 10.06.2015 Grupa1 13elevi Locaţia se află la
cu succes a Găneasa,jud.Olt VALERIA
timpului de lucru Găneasa şcoala gimnazială
examenelor Cls. aVIII-a
pentru examen- 16,00-
nationale” Găneasa
Studii de caz.’’ 18,00
de la final
de clasa a
VIII-a, cu Sesiunea 10 Tema: Şcoala Gimnazială I.S.J..Olt
elevii din Pleşoiu SÎRBU
anul scolar ,, Evaluarea 08.06.2015 Grupa 2 27elevi Locaţia se află la
VALERIA
2014 -2015 timpului de lucru Pleşoiu şcoala gimnazială
Cls. aVIII-a
pentru examen- 16,00- Pleşoiu
Studii de caz.’’ 18,00

Evaluare națională la standarde europene!


Manager proiect,
Prof. ŞOTCAN THEODORA

Evaluare națională la standarde europene!