Sunteți pe pagina 1din 3

Şcoala Gimnazială „Constantin Asiminei” Epureni Şcoala Gimnazială „Constantin Asiminei” Epureni Şcoala Gimnazială „Constantin Asiminei” Epureni

MAREA UNIRE teritorii a fost posibilă în contextul afirmării pe Bucovinei a votat în unanimitate unirea
1 DECEMBRIE 1918 plan internaţional a principiului autodeterminării necondiţionată a Bucovinei cu România la 15
şi a celui al naţionalităţilor. noiembrie 1918. Unirea Bucovinei cu România a
fost consfinţită de regele Ferdinand prin Decretul-
„Către popoarele lumii, lege din 18 decembrie 1918.
Naţiunea română din Ungaria şi Transilvania,
[...] a declarat voinţa sa de a se constitui în stat Unirea Transilvaniei cu România
liber şi independent...Naţiunea română din La 1 decembrie 1918, în prezenţa a peste o sută de
Ungaria şi Transilvania nu doreşte să mii de participanţi, cei 1228 de delegaţi au votat
stăpânească asupra altor neamuri[...] prin unirea Transilvaniei cu România şi au ales un
fiinţa sa însăşi este întruchiparea democraţiei Consiliu Dirigent menit să conducă provincia până
„Hai copii de-acelaşi sânge! Hai cu toţi într-o celei desăvârşite.” la integrarea ei în Regatul României. Prin Decretul
unire Manifestul Marelui Sfat al Naţiunii Române din nr. 3631 din 11 decembrie 1918, regele Ferdinand
Libertate-acum sau moarte să cătăm, să Ungaria şi Transilvania, 5 noiembrie 1918 ratifica unirea Transilvaniei cu România.
dobândim. Astfel se săvârşea formarea României Mari!
Pas, români! Lumea ne vede...Pentru-a patriei Unirea Basarabiei cu România
iubire, Basarabia este prima provincie care s-a unit cu
Pentru a mamei desrobire patria mamă. La 1 ianuarie 1918, Basarabia îşi
Viaţa noastră s-o jertfim!” declară independenţa, iar în martie Sfatul Ţării
(Vasile Alecsandri –„Deşteptarea României”) votează la Chişinău unirea cu România. Unirea s-a
realizat la 27 martie 1918. Regele Ferdinand a
ROMÂNIA MARE s-a realizat prin unirea promulgat actul unirii prin Decretul Regal nr.
Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei cu Vechiul 842/22 aprilie 1918.
Regat. România Mare a fost rezultatul acţiunii
românilor în conjunctura favorabilă de la sfârşitul Unirea Bucovinei cu România
Primului Război Mondial, când dispăreau de pe În toamna anului 1918, habsurgii vehiculau ideea
harta Europei Imperiului Ţarist şi cel Austro- anexării Bucovinei la Galiţia. Asupra provinciei
Ungar. Unirea cu Regatul României a acestor ridica pretenţii şi Ucraina. Congresul General al
Şcoala Gimnazială „Constantin Asiminei” Epureni Şcoala Gimnazială „Constantin Asiminei” Epureni Şcoala Gimnazială „Constantin Asiminei” Epureni
Şcoala Gimnazială „Constantin Asiminei” Epureni Şcoala Gimnazială „Constantin Asiminei” Epureni Şcoala Gimnazială „Constantin Asiminei” Epureni

„Într-o țară așa de frumoasă,


cu un trecut așa de glorios, în
mijlocul unui popor atât de
deștept, cum să nu fie o
adevărată religie iubirea de ŞCOALA GIMNAZIALᾸ
patrie și cum să nu-ți ridici „Constantin Asiminei”
fruntea, ca falnicii strămoși de
odinioară, mândru că poți spune
<Sunt român!>”
(Alexandru Vlahuță)

UNIŢI ÎN CUGET ŞI-N SIMŢIRI


Director: Prof. Mihaela Antici
Director adjunct: Prof. Florin Mantea
Coordonatori proiect, prof. Andreea Trofin,
prof. Alina Mantea

Şcoala Gimnazială „Constantin Asiminei” Epureni Şcoala Gimnazială „Constantin Asiminei” Epureni Şcoala Gimnazială „Constantin Asiminei” Epureni
Şcoala Gimnazială „Constantin Asiminei” Epureni Şcoala Gimnazială „Constantin Asiminei” Epureni Şcoala Gimnazială „Constantin Asiminei” Epureni

Şcoala Gimnazială „Constantin Asiminei” Epureni Şcoala Gimnazială „Constantin Asiminei” Epureni Şcoala Gimnazială „Constantin Asiminei” Epureni

S-ar putea să vă placă și