Sunteți pe pagina 1din 2

Nume student: ……………………………………………………………………….

Specializarea: ………………………………………………………………………..
Date de contact : e-mail/telefon…………………………………………………….

FIŞA ELABORĂRII PROIECTULUI DE DIPLOMĂ

1. Titlul proiectului:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2. Specificarea temei:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. Conţinutul lucrării scrise
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. Bibliografie minimală
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Proiectul trebuie predat de către student, până cel târziu cu o săptămână înainte de începutul
sesiunii de susţinere a proiectului de licenţă.

Decan, Director Departament


(numele şi prenumele) (numele şi prenumele)

………………………… ……………………………..

Coordonator ştiinţific Student


(numele şi prenumele) (numele şi prenumele)

………………………… ……………………………..
EVIDENŢA ŞEDINŢELOR DE CONSULTANŢĂ
PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI DE DIPLOMĂ

Student: _______________________________ Coordonator: ____________________________

Semnătură
Data Tema
Student Coordonator