Sunteți pe pagina 1din 2

Chestionar de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi

Anexa 1
Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor
Program de studii: Politici Economice Europene
Disciplina:

Semestrul ..1./...... Titular:.........................................................

1. Obiectivele cursului au fost clar prezentate şi atinse?


Da Atinse parţial Doar prezentate Nu au fost prezentate Nu pot aprecia

2. Cum apreciaţi calitatea expunerii cursului?


Foarte bună Bună Satisfăcătoare Nesatisfăcătoare Nu pot aprecia

3. Aşteptările dumneavoastră legate de tematica cursului s-au regăsit în cele prezentate?


În totalitate În mare măsură În mică măsură Nu Nu pot aprecia

4. Cum apreciaţi modul de structurare şi logica expunerii materiei predate la curs?


Foarte bune Bune Satisfăcătoare Nesatisfăcătoare Nu pot aprecia

5. Cum apreciaţi caracterul interactiv al cursului şi posibilitatea studenţilor de a se exprima liber?


Foarte bune Bune Satisfăcătoare Nesatisfăcătoare Nu pot aprecia

6. Cum consideraţi volumul de informaţii primite?


Prea mare Satisfăcător Corespunzător Exact cât trebuie Nu pot aprecia

7. Cum apreciaţi punctualitatea şi gradul de folosire a timpului programat activităţii didactice?


Foarte bune Bune Satisfăcătoare Nesatisfăcătoare Nu pot aprecia

8. Cum apreciaţi efortul depus de cadrul didactic pentru sporirea atractivităţii actului didactic?
Foarte bun Bun Satisfăcător Nesatisfăcător Nu pot aprecia

9. Cum apreciaţi ritmul de predare al cadrului didactic?


Foarte bun Bun Satisfăcător Nesatisfăcător Nu pot aprecia

10. Cum apreciaţi materialele didactice folosite în timpul predării?


Foarte bune Bune Satisfăcătoare Nesatisfăcătoare Nu pot aprecia

11. Cum apreciaţi modul de stimulare a interesului dvs. de către profesor pentru activitatea didactică?
Foarte bun Bun Satisfăcător Nesatisfăcător Nu pot aprecia

12. Cum apreciaţi modul în care cadrul didactic acceptă întrebări şi răspunde la ele?
Foarte bun Bun Satisfăcător Nesatisfăcător Nu pot aprecia

13. Materia predată s-a suprapus/s-a repetat si în cadrul altor discipline anterioare:?
Foarte mult Parţial Puţin Deloc Nu pot aprecia

Care este disciplina cu care s-a suprapus? :.....................................................................

14. Cum apreciaţi modul de evaluare si notare (referate, teste, proiecte)?


Foarte bun Bun Satisfăcător Nesatisfăcător Nu pot aprecia

15. Evaluaţi activitatea cadrului didactic din punct de vedere general cu o nota între 10 şi 1:

16. Alte puncte de vedere, comentarii pozitive/negative, sugestii: