Sunteți pe pagina 1din 285

Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.

ro

BAREM CULEGERE ONLINE


BA

BACALAUREAT LA MATEMATICĂ 2012


Modele de subiecte cu bareme realizate după modelului oficial
RE

www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro


M
V
ar
ia
nt
eB
A

Toate drepturile prezentei ediții aparțin site-ului www.mateinfo.ro & www.bacmatematică.ro reprezentate prin
C

prof. Andr ei Octavian Dobre

Culeger ea este oferită GRATUIT doar pe site-ul www. mateinfo.ro și www.bacmatematica.ro şi nicio parte a
M

acestei ediții nu poate fi reprodusă fară acordul scris al www. mateinfo.ro şi www.bacmatematica.ro (Andrei
Octavian Dobre)
2

Dacă observați apariția acestei culeger i sau părți din aceasta culeger e pe alt site (sau culegeri) vă rugăm să ne
anunțati pe dobre.andrei@yahoo.com sau office@mateinfo.ro pentru a face demersurile lega le.
20
12

1
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 1

Prof: Andone Elena.


BA

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
RE

SUBIECTUL I (30 de puncte)


M

1. 1 3p
=0,(015873)
63
V

Stabileşte a 2012-a zecimală ca fiind 1 2p


ar

2. f(2)= - 3 1p
ia

( f  f )(2)  f ( f (2))  f ( 3) 2p


nt

11 2p
f(-3)= 
2
eB

3. Notăm 3x=t 1p

3 2p
Ecuaţia devine 5t2-2t-3=0 cu soluţiile t1=1, t2= 
A

5
C

3 2p
3x=1 →x=0, 3x=  nu are soluţii în mulţimea numerelor reale
5
M
2

4. 6!=1∙ 2 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 = 720 2p

3p
20
12

5. yB  y A 04 4 2p
mAB   
xB  x A 1  2 3
3p

6. raza cercului circumscris unui triunghi dreptunghic este egală cu jumătate din ipotenuză 2p

2
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

Se calculează ipotenuza cu ajutorul teoremei lui Pitagora→i=10 1p

R=5 2p
BA

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


RE

1.  3 4  2p
a) A2=  
 4 3  2p
M

 3 4   2 4   5 0  1p
A2  2 A  5 I 2       O2
 4 3   4 2   0 5 
V

b) det A=5 → A este inversabilă 3p


ar

1 2 2p
 
 1 2  1  5
ia

1 5
A A , A   , A   
det A 2 1  2 1 
 
nt

5 5 
eB

c) ( A  I 2 ) 2  A2  2 A  5 I 2  4 I 2  3p

 4 0  2p
O2  4 I 2   
 0 4 
A

2. x  y=xy-x-y+7= 1p
C

a) x(y-1) – (y-1) + 6= (x-1)(y-1)+6 → 3p


M

x  y=(x-1)(y-1)+6 1p
2

b) Relaţia ce trebuie demonstrată reprezintă asociativitatea legii de compoziţie 3p

x  (y  z)=(x-1)(y-1)(z-1)+5x+1
20

(x  y)  z=(x-1)(y-1)(z-1)+5z+1
12

Egalitatea celor două expresii nu se realizează pentru orice numere reale x, y, z → legea nu 2p
este asociativă

c) x  x=31 2p

x  x=(x-1)2+ 6→ (x-1)2=25 → 2p

3
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

x=6 sau x=- 4 1p


BA

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


RE

1. lim ( ) = ∞ → ţ ă ă +∞ 2p
→∞
a)
Studiem existenţa asimptotei oblice y=mx+n şi n
M

2p
m= n=1 →
1p
V

y= x+1 este asimptotă oblică la +∞


ar

b) f’(x)=( 1p
)
1p
ia

f’(x)=0 →x=0, x=2


1p
nt

se realizeză tabelul de variaţie al funcţiei


2p
funcția f este strict crescătoare pe intervalul  , 0  și pe intervalul  0,   ;
eB

funcția f este strict descrescătoare pe intervalul  0,1 și pe intervalul 1, 2  .


A
C

c) Se calculează derivata a doua 1p

2 1p
M

f "
( x  1) 3 1p
2

se realizează tabelul de semn al derivatei a doua 2p


20

pe intervalul (-∞, 1) f’’ este negativă deci funcţia f va fi concavă

2. ls(0)=ld(0)=f(0)=0 →f este continuă în punctul x=0 2p


12

a) Pe mulţimea numerelor reale nenule f este continuă fiind compunere de funcţii elementare→f 2p
continuă pe ℝ →f admite primitive pe ℝ
1p

4
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

b) 1 2
1p
 ln( x  1)  c1 , x  0
F ( x)   2
e x  x  c , x  0
 2

Din continuitatea funcţiei F în punctul x=0 → c1= 1+c2


1p
BA

1 1
F(1)=0 → ln 2  c1  0  c1   ln 2 1p
2 2

1 1
RE

2
 2 ln( x  1)  2 ln 2, x  0 2p
F ( x)  
e x  x  1 ln 2  1, x  0
 2
M

c) 3 0 3 2p
 f  x  dx   f  x  dx   f  x  dx 
V

2 2 0 1p
ar

3 2p
1 0 1
 
 e  x  ln x 2  1
2
x

2
  2
 1  e  2  ln10 
2
ia

1
nt

 ln10  e 2  1
2
eB
A
C
M
2
20
12

5
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 2
BA

Prof: Andone Elena.


RE

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
M

SUBIECTUL I (30 de puncte)


V

1. 1<2011<2012 3p
ar

log 2012 1  log 2012 2011  log 2012 2012 2p


0  log 2012 2011  1
ia

Partea întreagă va fi 0
nt

2. Pentru a determina imaginea funcţiei f, impunem condiţia ca ecuaţia f(x)=y să admită 1p


eB

soluţii reale.
2p
x 2  4 x  5  y  x2  4 x  5  y  0
A

  0  y  1  0, Im f  1,   2p
C
M

3. Scriem relaţiile lui Viete 1p

x1  x2  3, x1 x2  8 2p
2

2p
x12  x22  9  16  25
20

4. {a, b, c},{a, b, d },{a, c, d },{b, c, d } 2p


12

3p

6
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

5. y  yB x  xB y0 x2 2p
    3y  x  2
y A  yB x A  xB 1 0 5  2
3p

6. 2 2p
BA

cos(1800-x)= - cosx= 
3
1p

2p
RE

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


M

1. x y 1 2p
V

a)
Ecuaţia dreptei A2 A3 este: 4 9 1  0
ar

8 27 1
2p
ia

Dezvoltând determinantul se obţine 9x-2y-18=0 1p


nt

b) 1 1p
aria triunghiului A2 A4 A6 este egală cu 
2
eB

22 32 1 1 1 1 3p
4 4
 2 3 1  36 4 9 1  4320
A

6 6
2 3 1 16 81 1
1p
C

A=2160
M

c) 2n 3n 1 1 1 1 1p
Calculăm   2n 1 3n 1 1  2 n  3n  2 3 1 2n  3n  2  0, () n   2p
2

2n  2 3 n2
1 4 9 1
2p
20

→cele trei puncte un sunt coliniare


12

2. x  y  2 xy  4 x  4 y  3  2 x ( y  2)  4( y  2)  5  1p
 2( x  2)( y  2)  5
a) 3p

1p

b) Să verificăm dacă există e, număr real astfel încât x∗e=e∗x=x, oricare ar fi x număr real 3p

7
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

x∗e= 2xe+4x+4e+3

Dacă x∗e=x, oricare ar fi x număr real →2xe+3x+4e+3=0, oricare ar fi x număr real

x(2e+3) +4e+3=0, oricare ar fi x număr real→2e+3=0 şi 4e+3=0 contradicţie 2p

→nu există element neutru


BA

c) x  x  2( x  2) 2  5 2p
RE

x  x  x  4( x  2)3  6( x  2)  5

Ecuaţia cerută devine : 2p


M

4( x  2)3  6( x  2)  5  7  4( x  2)3  6( x  2)  2  0 
2( x  2)3  3( x  2)  1  0
V

Notăm x+2=t, ecuaţia 1p


ar

1  3 5  3
2 − 3 + 1 = 0 are soluţiile t=1→x= - 1, t  x şi
ia

2 2
1  3 5  3
t x
nt

2 2
eB

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


A

1. 2 ln x 2p
a) lim f ( x)  lim( x
x0 x 0
ln x)  lim
x0 1
 0 , se aplică regula lui L’Hospital
2p
C

x2
1p
M

b) Se aplică regula de derivare a unui produs 1p


2

1 1p
(lnx)’=
x 1p
20

(x2)’=2x 2p
12

f’(x)= 2xlnx+x

c) f’(x)= 2xlnx+x=x(2lnx+1) 1p


1 1p
2
f’(x)=0 → x=0 şi x= e
1p
se realizeză tabelul de variaţie al funcţiei

8
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1 1 2p
 
2 2
pe intervalul (0, e ) f este monoton descrescătoare şi pe intervalul ( e ,  ) f este monoton
crescătoare

2. 1 1
1 1 2p
 f ( x )dx   dx  ln( x  2) 
x2 0
BA

a) 0 0 2p
3
ln 3  ln 2  ln 1p
2
RE

b) 2
1 1 2  3p
V=  0 ( x  2)2 dx   ( x  2 ) 0  4 2p
M

c) Fie F o primitivă a funcţiei f. 2p


V

1 1p
F’(x)=f(x)= >0, oricare x  0
x2
ar

2p
 F strict crecătoare
ia
nt
eB
A
C
M
2
20
12

9
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 3

Prof: Andone Elena


BA

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
RE

SUBIECTUL I (30 de puncte)


M

1. 3 1p
1
log 1 8  log 1    3
2 2 2 1p
V

3
27 3 3 1p
3   3    
64 4 4
ar

3
 1 1
   
ia

2p
 2 8
3 1
nt

3    
4 8
eB

2. f este bijectivă deci este inversabilă 1p

pentru a determina inversa procedăm astfel: f(x)=y → -2x+3=y 2p


A

3 y
C

x=
2
2p
3 y
M

f-1(x)=
2
2
20

3. Impunem condiţiile de existenţă : x-1>0, x-1≠ 1,x+2>0 →x (1, ∞) − {2} 1p

2p
log x 1 ( x  2)  2  log x 1 ( x  2)  log x 1 ( x  1) 2
12

2p
Utilizând injectivitatea funcţiei logaritm → x+2=(x-1)2

3  13
Soluţia convenabilă este x=
2

10
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

4. A53  C42  P4  60  6  24  42 2p

3p

5. Fie M mijlocul segmentului AB, M(0,1) ; 2p


BA

yB  y A 0  2
mAB    1 , panta mediatoarei va fi -1
xB  x A  1  1 3p
RE

Ecuaţia mediatoarei : y-1= - x


M

6. 1 2 2 2p
sinx= →cosx= 
3 3 1p
V

sin x 2p
tgx 
ar

cos x

1
ia

tgx  
2 2
nt

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


eB

1. 1 8 2p
a) A+B=  
A

 0 4 2p
C

det (A+B)=4 1p

b) detA=8 → A este inversabilă 3p


M

1 5 2p
2  
 4 5 
2

8
A     A 1
  
0 2  0 1 
 
20

 4 

c) înmulţim egalitatea AX=B,la stânga cu A-1 1p


12

X= A-1B 2p

2p
 1 3

X=  2 2
 
 0 0 

11
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

2. f(2)=0, f(1)=2 1p

a) - 2a+b= - 5, a-b=1 3p

a= 4, b=3 1p

b) 1 1 1 x  x  x3 a 3p
BA

   1 2 
x1  x2 x2  x3 x1  x3 x1 x2 x3 2
2p

Din relaţiile lui Viete, + + = şi = −2


RE

3 2
c) f(X)= X -4X +3X+2 2p

împărţim polinomul f la x-2 şi obţinem câtul C(X)=X2-2X-1 2p


M

ecuaţia de gradul al doilea asociată polinomul C are discriminantul pozitiv → polinomul f are 1p
toate rădăcinile reale.
V
ar
ia
nt

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


eB

1. 2p
a)
lim f ( x)  
x0
2p
lim f ( x)  0
A

x0
1p
C

( se aplică regula lui L’Hospital)

b) Ecuaţia tangentei: y-f(x0)=f’(x0)(x-x0) 1p


M

f(x0)=0 1p
2

1  ln x 1p
f’(x)= , f’(x0)=1
x2
20

2p
y=x-1
12

c) 1  ln x 1p
f’(x)= =0
x2 1p

lnx-1=0→ x=e 1p

se întocmeşte tabelul de variaţie al funcţiei 2p

12
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1
din tabel se observă că punctul de coordonate (e, ) este punct de maxim
e

2. x 2  64  64 2p
I   f ( x)dx   x ' x 2  64dx  x x 2  64   dx 
a) x 2  64 2p
BA

2 2
 x x  64  I  64 ln( x  x  64)
2 I  x x 2  64  64ln( x  x 2  64)
1p
1
I  ( x x 2  64  64ln( x  x 2  64))
RE

2
M

b) Utilizăm metoda schimbării de variabilă: 1p

x2+64=t 1p
V

2xdx=dt 1p
ar

2p
2 1 1
 xf ( x)dx   x x  64dx  2  tdt  t t 
3
ia

1 2
( x  64) x 2  64
3
nt

c) 1
x3 1 193 2p
eB

V    (x 2  64)dx   (  64 x ) 
0
3 0 3 1p

2p
A
C
M
2
20
12

13
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 4

Prof: Andone Emanuel


BA

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
RE

SUBIECTUL I (30 de puncte)


M

1. a10=a1+9r = 7+27=34 3p

(a1  a10 )  10 2p
S10   205
V

2
ar

2. O ecuaţie de gradul al doilea are rădăcini reale distincte dacă şi numai dacă ∆>0 1p
ia

∆= 4m2+1 2p

4m2+1>0 oricare ar fi m număr real, deoarece reprezintă o sumă de pătrate


nt

2p
eB

3. 24 1p
Gf∩Oy: f(0)= 5-2-1= 
25
2p
A

Gf∩Ox: rezolvăm ecuaţia f(x)=0→5x-2=1→x-2=0→x=2


2p
C

24
A(0,  ) , B(2,0)
25
M

4. P3=3!=6 2p
2

4! 3p
A42   12 , A42  3 P3  12  18  6
2!
20

5. Doi vectori sunt perpendiculari dacă produsul lor scalar este 0→ 2(5+a)+ 2a=0 2p
12

5 3p
a= 
2

14
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

6. AB  AC  sin A 1p
AABC  
2 2p
8 16  sin A 3
32 3   sin A  1p
2 2

Măsura unghiului A este egală cu 600 sau 1200


BA

1p
1 1
cos A  sau cos A  
2 2
RE

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


M

1. O matrice este inversabilă dacă şi numai dacă determinantul său este nenul, det A=3a4-a2 2p
a)
1 2p
V

det A  3a 3  a 2 deci a  R  {0, }


3
1p
ar

1
A este inversabilă pentru orice a a  R  {0, }
3
ia

b)  2 4 12  3p
nt

2  
A  A  A   0 2 18  2p
 6 4 8 
eB

 2 0 6 
2 T  
(A ) =  4 2 4 
A

 12 18 8 
 
C

c)  0 3a 3a  1p
 
M

3 A   9 12 9a 
 3a 3a 0 
 
2p
2

 a 2  3a  a 2  4a 3a 2 
20

 
A2   3a 2  12 3a 2  3a  16 9a 
2p
 3a  a 2  4a 2a 2 

12

 a 2  3a  2 a 2  a 3a 2  3a 
 
A2-3A+2I3=  3a 2  3 3a 2  3a  6 0   O3 , deci, a=1
 0 2
a  a 2  2a 
2

15
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

2. a*(-b)= -ab+a2+b2 1p

a) a*(-b)-ab= -ab+a2+b2-ab=(a-b)2 3p

finalizare 1p

b) Din definiţia monoidului → legea “* “ trebuie săfie asociativă 3p


BA

Din relaţia x*(y*z)=(x*y)*z, oricare ar fi x,y,z numere reale rezultă xz(a+b)+x(a2-a)-zb(b+1)=0,


oricare ar fi x,y,z numere reale→
RE

a+b=0, a2-a=0 şi b(b+1)=0 →a=b=0 sau a=1 şi b= - 1


2p
M

c) Utilizând rezultatul obţinut la punctul anterior, se disting două cazuri 2p

a=b=0→x*y=xy, mulţimea elementelor inversabile fiind 


 2p
V

a=1 şi b= -1→ x*y= xy+x+y


ar

elementul neutru al acestei legi este 0


ia

mulţimea elementelor inversabile este   {1} 1p


nt
eB

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


A

1. 2 x 2p
C

a)
f '( x) 
ex
2p
M

1 1p
f(x)+f’(x)=1⟺ 1
ex
2

x=0
20

b) 2 x 1p
f '( x)  =0→x=2
ex
1p
12

Se realizează tabelul de variaţie al funcţiei


1p
Se precizează semnul primei derivate
2p
Pe intervalul ( , 2) f este strict crecătoare şi pe intervalul (2,  ) monoton descrescătoare

16
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

c) f(0)= -1 1p

f’(0)= 2 1p

ecuaţia tangentei :y- f(0)= f’(0)(x-0) 1p

y+1=2x 2p
BA

2. g(x)=(x-1)3 2p
RE

a) 3 ( x  1) 4 2p
 g ( x)dx   ( x  1) dx  4  C
1p
M

b) bx  c 1p
f ( x)  x  a  2

x  x 1
1p
V

3 2 3 2
x -3x +3x-1=x +(a+1)x +x(a+b+1)+a+c → 1p
ar

a+1=-3; a+b+1=3; a+c=-1→ 2p


ia

a= -4; b=6; c=3


nt

c) 3(2 x  1) x2 2p
x4 dx   4 x  3ln( x 2  x  1)  C
x2  x 1 2
eB

1p
(x2 +x+1)’=2x+1→

(2 x  1) 2p
x dx  ln( x 2  x  1)  C
A

2
 x 1
C

3(2 x  1) x2
x4 dx   4 x  3ln( x 2  x  1)  C
x2  x 1 2
M
2
20
12

17
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 5

Prof: Andone Emanuel.


BA

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
RE

SUBIECTUL I (30 de puncte)


M

1. log 5 25 2 3p
log 7 25  
log 5 7 log 5 7
2p
V

log57∙log725=2,deci este număr natural


ar

2. x2+x+m  4  x2+x+m 4  0 1p
ia

o funcţie de gradul al doilea are semn constant, semnul coeficientului lui x2 , pe  dacă şi 2p
numai dacă   0,   4m  15
nt

15 2p
4m  15  0  m  [ , )
eB

3. 1 1p
 5 x
A

x
5
2p
C

Ecuaţia devine 5 x  54 2p

x=4
M

4. An2  n ( n  1)  56 2p
2

3p
Se rezolvă ecuaţia de gradul doi şi se alege soluţia naturală n=8
20
12

5. 2p
Se calculează fiecare latură a triunghiului cu formula AB  ( xA  xB )2  ( y A  yB ) 2
3p
AB=AC=1, BC= 2

PABC=2+ 2

18
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

6. BC 2p
 2R
sin A
1p

1 3
cos A= → sin A=
2 2
2p
BA

8 3
R=
3
RE

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. 2p
a) 2 0
A2  
M

 2p
0 2
2 0
2I2   
V

0 2
A2  2 I 2
ar

1p

b) 1  x 1  2p
ia

A  xI 2  
 1 1  x 
nt

det( A  xI 2 )  x 2  2  0 2p
eB

x 2 1p
A

c) A4  X  ( A2 )2  X  (2 I 2 )2 X  4 X 2p
C

X  A4  X  ( A2 ) 2  X (2 I 2 )2  4 X 2p
4 4
A X  XA
M

1p
2

2. 2 este rădăcină a polinomului f → f ( 2 )  0 1p


20

a) 3p
f ( 2)  16+4 2 -a 2 =0
12

1p
a=4+8 2

b) Se scriu relaţiile lui Viete 3p

a
x1 x2 x3  x1 x2 x4  x1 x3 x4  x2 x3 x4 
3

19
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

2 2p
x1 x2 x3 x4 
3

1 1 1 1 a
   
x1 x2 x3 x4 2
BA

c) (x-1)2=x2-2x+1 2p
RE

Câtul este 3x2+8x+14 şi 2p

restul este x(20-a)-12 1p


M
V

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


ar
ia

1. 2p
lim f ( x)    x  0 este asimptotă verticală la dreapta
a) x 0
x 0
nt

2p

lim f ( x)    graficul funcţiei nu admite asimptotă orizontală 1p


eB

x 

f ( x)
lim
x  x
   graficul funcţiei nu admite asimptotă oblică
A

b) f ( x) ( x 2  x  1) ln x 2p
C

lim
x  x3
 lim
x  x3

3p
( x 2  x  1) ln x
M

 lim  0
x  x2 x
2

c) Ecuaţia tangentei : y-y0=f’(x0)(x-x0) 1p

x0=1, y0=f(1)=0 1p
20

( x 2  x  1) 2p
f’(x)=(2x-1)lnx+ , f’(1)=1
12

x 1p
y= x-1

2. Explicitând cele două module se obţine

a)

20
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

( x  2)e  x , x  (, 0) 2pf ( x )  ( x  2)e x , x  0, 2 
 x
( x  2)e , x  (2, ) 2p

se studiază continuitatea funcţiei f în punctele 0 şi 2, în rest f fiind continuă deoarece este compunere
BA

de funcţii elementare
1p
ls(0)=ld(0)=f(0)= 2; ls(2)=ld(2)=f(2)=0 → f este continuă în punctele x=2 şi x=0
RE

f admite primitive pe mulţimea numerelor reale deoarece orice funcţie continuă admite primitive

b) Utilizând integrarea prin părţi se obţine


M

x x 1p
 ( x  2)e dx  ( x  1)e
x x 1p
 ( x  2)e dx  (3  x)e  c 1
V

x x 1p
 ( x  2)e dx  ( x  3)e  c 2
ar

Din continuitatea primitivei → = −4 şi c2=2e2-4


ia

Deci primitiva funcţiei f va fi


nt

( x  1)e  x , x  (, 0)
 2p
F ( x )  (3  x)e x  4, x  0, 2
eB

 x 2
( x  3)e  2e  4, x  (2, )

Primitiva care trece prin origine este G(x)=F(x)+c, G(0)=0→c=1


A
C
M

c) 5
5 2p
 f ( x)dx  ( x  3)e x  e 4 (2e  1)  32
4
4 1p
2

2<e<3→3<2e-1<5 2p
20

16<e4<81

e4(2e-1)>3∙16=48>32
12

21
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro
BA

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 6
RE

Prof: ANDONE EMANUEL


M

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
V

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
ar

SUBIECTUL I (30 de puncte)


ia

1. 10 3  300 3p

289  300  324  289  300  324


nt

 17  300  18 2p
eB

partea întreagă a numărului 300 este 17

2. Se impune condiţia de existenţă x 2  3x  2  0 1p


A

Se rezolvă ecuaţia de gradul al doilea şi se obţin soluţiile x1=1 şi x2=2 2p


C

Utilizând semnul funcţiei de gradul al doilea se obţine x  ( ,1)  (2,  ) 2p


M

3. Se impune condiţia de existenţă x  1  0  x  1 1p


2

Se ridică egalitatea la pătrat şi se obţine x2+x=0 2p


20

Soluţiile vor fi x1=0 şi x2= -1 2p


12

4. n! 2p
Ank  , 0  k  n, k , n  
( n  k )!
3p

A42  12

22
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

5. Ecuaţia unei drepte de pantă cunoscută, care trece printr-un punct cunoscut este: y-y0=m(x-x0) 2p

m=5, x0=2, y0=1 3p

y-1=5(x-2)

y=5x-9
BA

6. AC fiind cea mai mare latură a triunghiului, ei i se va opune unghiul cel mai mare→cel mai mare 2p
unghi al triunghiului este unghiul B
1p
RE

Aplicăm teorema cosinusului


2p
2 2 2
AB  BC  AC 1
cos B  , cos B  
2 AB  BC 2
M

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


V
ar

1. Determinantul poate fi calculat fie cu regula lui Saruss fie utilizând proprietăţile determinanţilor 2p
a)
detA=a3-3a+2=(a+2)(a-1)2 2p
ia

1p
nt

b) Înlocuind în fiecare ecuaţie a sistemului pe x =2, y=1, z=0 3p


eB

se obţine a=0 2p

c) Pentru a=4 detA  0 , deci sistemul se rezolvă cu regula lui Cramer 1p


A

detA=54,  x  0,  y  18,  z  36 2p
C

2p
1 2
soluţia sistemului va fi x=0, y= , z=
3 3
M

2. P(x)=(x4+1)(x2+1)(x-1)(x+1)+10=x8-1+10=x8+9 1p
2

a) P(2)=P(-2)=28+9=265 3p
20

Q(x)= (x-1)(x+1)+10=x2+9, se observă că polinomul Q(x)>0,oricare ar fi x număr real→

Q (a ) =Q(a), oricare ar fi a număr real 1p


12

b) Câtul împărţirii este x6-9x4+81x2-729 şi 3p

restul 6570 2p

c) x2+9=x2-9i2= 2p

23
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

=(x-3i)(x+3i) 2p
BA

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


RE

1. 2p
ls (1)  a 2  a  1, ld (1)  a , f (1)  a 2  a  1
a)
2p
M

f este continuă în punctul x=1 dacă ls(1)= ld(1)=f(1)


1p
2 2 2
a  a  1  a →ridicând la pătrat se obţine : a  a  1  a
V

a= - 1
ar

b)  x 2  x  1, x  1 1p
Pentru a= -1 funcţia f devine: f ( x)  
ia

 x  1  x , x  1
nt

1p
1
f’s(1)= ,
2 1p
eB

f’d(1)=  2p

f nu este derivabila în punctul x=1, acesta fiind punct unghiular pentru graficul funcţiei f
A
C

c) f ( x) x 1  x 1p
lim  lim 2
M

x  x  2 x x2 2p

2p
2

2. 1 1
x 3 1 1 2( x  3) 2p
20

a)
0 ( x  3) f ( x)dx  0 ( x  3) 2  1 dx  2 0 ( x  3) 2  1 dx  2p
1 1 1 1 17
12

 ln( x 2  6 x  10)  (ln17  ln10)  ln 1p


2 0 2 2 10

b) 1 1 2 1p
1 1 2 1
 f '( x ) f ''( x) dx   { f '( x)  }dx   f '( x ) 
0
20 2 0

1p

24
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

2x  6 8 3
f ( x )   2 2
, f (1)   , f (0)  
( x  6 x  10) 289 50
1p
2 x  6
f '( x) 
( x  6 x  10) 2
2

1p
BA

4 3
f '(1)  ; f '(0)  ;
289 50
1
RE

1 8 2 3 2
 f '( x) f ''( x)dx  2 [( 289 )
0
(
50
) ] 1p

c) 2p
M

2 2
( x  3) ' 2
 f ( x)dx   ( x  3)
1 1
2
1
dx  arctg ( x  3)  arctg 5  arctg 4
1
1p
V

2p
ar
ia
nt
eB

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 7
A

Prof: Andrei Lenuţa


C

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
M

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
2

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. 3p
20

x 3 x 3
8
2
2p
16  2 x  x  8
12

2. f  0   0  2012  2012, f 1  1  2012  2011 2p

f  2012   2012  2012  0 2p


p0 1p
3. 32 x  33 x3 1p
2 x  3x  3 2p
2p
x3

25
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

4. p=numărul cazurilor favorabile/numărul cazurilor posibile 1p


Avem trei cazuri favorabile şi cinci cazuri posibile ( prin verificări , se obţin propoziţii adevărate 2p
pentru n= 1,2,3)
3 2p
p
5
5. x1 y1 1 2p
BA

1
AABC   , unde   x2 y2 1
2
x3 y3 1
0 2 1
RE

 1 1 1 =8, AABC  4 3p
2 0 1
6. sin 700  sin  900  200   cos 200 2p
M

sin 2 x  cos 2 x  1 1p
Ţinând cont de relaţia de mai sus obţinem cos 20  sin 20  1 2 0 2 0 2p
V

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


ar

1. b 2p
a) Folosim relaţia x1  x2  x3  
ia

a
3p
x1  x2  x3  0
nt

b) 3p

xi i  1,3  3 3
rădăcină a ecuaţiei  xi  4 xi  3  0  xi  4 xi  3, i  1,3
eB

x13  x23  x33  4  x1  x2  x3   9  4  0  9  9 2p

c) d  3x1 x2 x3   x13  x23  x33  3p

x1 x2 x3  3
A

1p
1p
d  3   3   9  0
C

Obs. Determinantul se poate rezolva usor folosind proprietăţile determinanţilor, şi anume se adună
toate liniile (coloanele) se obţine suma rădăcinilor care este egală cu 0 şi astfel determinantul este egal
cu 0.
M

2.  2012 x 0   2012 y 0  2p
a) Ax  Ay    
 0 1  0 1
2

 2012 x  2012 y 0   2012 x  y 0


Ax  Ay      Ax  y 3p
20

 0 1  0 1
b) (M,·) grup abelian (comutativ) dacă sunt îndeplinite următoarele axiome asociativitate, comutativitate, 1p
element neutru, elemente simetrizabile
12

  
Asociativitate Ax  Ay  Az  Ax  Ay  Az , Ax , Ay , Az  M  1p

 A  A  A
x y z  Ax  y  Az  A x  y   z  Ax  y  z   Ax   Ay  Az 
Comutativitate Ax  Ay  Ay  Ax , Ax , Ay  M 1p
Ax  Ay  Ax  y  Ay  x  Ay  Ax
Element neutru   Ae  M astfel încât Ax  Ae  Ax , Ax  M 1p

26
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

Ax  e  Ax  x  e  x  e  0 ,deci elemental neutru este A0


1p
Elemente simetrizabile Ax  Ax   Ae  Ax  x  A0  x  x  0  x   x
c) f  x  y   Ax  y 2p

Ax  y  Ax  Ay 2p
Ax  Ay  f  x   f  y  1p
BA

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


RE

1.  2p
 1  1
a)  
M

 2
 x 1   x  1
 
 1   1  1 2p
f   x   x 1  
  x 1     1
V

2
 x 1   x 1   x  1
x2  2x
ar

f   x  1p
2
 x  1
ia

b) Monotonia funcţiei este dată de semnul derivatei întâi 1p


2
x  2x
f   x  0   0  x2  2 x  0
nt

2 1p
 x  1
x1  2, x2  0 , f   x   0 pentru x   , 2   0,    , f   x   0 pentru x   2, 0  1 2p
eB

Pentru x   , 2   0,    f este crescătoare, iar pentru x   2, 0  1 f este 1p
descrescătoare
A

c) ls  1  lim f  x    2p
x 1
x 1
C

2p
ld  1  lim f  x   
x 1
x 1
M

Ecuaţia asimptotei verticale este x  1 1p


2. 
x 2p
 x2  5   2
2

a) x 5
2 2 2  2
x x
 dx   dx    
x 2  5 dx  x 2  5
20

f  x 2p
0 0 x2  5 0
0

2
x2  5  3  5 1p
12

0
b) 4 1p
V    f 2  x dx
2
4 2 4

V 
2
 
x  5 dx     x 2  5 dx
2

2
2p

2p
27
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

4
 x3   64 8  86
V     5 x      20   10  
 3 2  3 3  3
c) 2 0 2 2p
2 2 2
 x x  5dx 
2
 x x  5dx   x x  5dx
2 0
0 2
BA

2 2
2p
 x x  5dx    x x  5dx
2 0
2 0 2 2 2
2
x x  5dx  x x  5dx   x x  5dx    x x  5dx   x x 2  5dx  0
2 2 2
1p
RE

2 2 0 0 0

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


M

Varianta 8
V

Prof: Andrei Lenuţa

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
ar

 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
ia

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
nt

SUBIECTUL I (30 de puncte)


eB

1. C53  10 3p
2p
10  10  0
2. 6  6  1p
5x  6  0  x    x    ,  
A

5  5 
5 x  6  36  x  6 2p
C

 6 
6    ,   , deci soluţia ecuaţiei este x  6 2p
 5 
M

3. Ecuaţia are rădăcini reale egale dacă   0 1p


2
  b 2  4ac   3m  2   4  9m 2  24m  4  4  9m 2  24m
2p
2

4
9m 2  12m  0  m1  0, m2   şi m2  0 2p
3
20

4. 5 2p
Fie x preţul iniţial al produsului, atunci x  x  190
100
1p
95
12

x  190
100
190 100 1p
x
95
1p
x  200 lei
5. x  x1 y  y1 x 5 y 4 2p
  
x2  x1 y2  y1 05 24
3p

28
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

2  x  5   5  y  4   2 x  5 y  10  0
6. DE  DF  sin D 2p
Formula pentru aria triunghiului este ADEF 
2
12  6  sin 600 1p
ADEF   36  sin 600
2
BA

3
ADEF  36   18 3 2p
2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
RE

1. 1 1 1 1  4 4  2p
a) A2     
3 3 3 3  12 12 
4 4 1 1 3p
M

 12 12   4   3  4A
   3 
b) X  a   X  b    aA  I 2  bA  I 2   abA2  aA  bA  I 2 3p
V

2
Ţinând cont că A  4 A
 X  a   X  b   4abA  aA  bA  I 2   4ab  a  b  A  I 2  X  a  b  4ab  2p
ar

c) X  a  inversabilă X  a   det  X  a    0 1p
ia

a 1 a
det  X  a      a  1 3a  1  3a 2
3a 3a  1 2p
nt

det  X  a    3a 2  a  3a  1  3a 2  4a  1  0 , pentru orice a   2p


eB

2. Aplicăm relaţiile lui Viete x1  x2  x3  4 şi x1 x2  x1 x2  x2 x3  10 1p


a) 2 2
x12  x22  x32   x1  x2  x3   2  x1 x2  x1 x2  x2 x3    4   2  10  3p
2 2 2
x  x  x  16  20  36 , este o constantă, deci nu depinde de m 1p
A

1 2 3
b) 3p
 
xi i  1,3 rădăcină a lui f  f  xi   0  xi3  4 xi2  10 xi  m
C

 x13  x23  x33  4  x12  x22  x32   10  x1  x2  x3   3m


Înlocuind x1  x2  x3  4 şi x12  x22  x32  26 se obţine 2p
M

144  3m  9  3m  135  m  45


c) x1  x2  x3  4, x1 x2  x2 x3  x3 x2  10, x1 x2 x3  m 2p
2

x1  x2  x3 x2 x3 1 x2 x3
x1   x1  x2  x3  1 x3
20

d  x1  x2  x3 x3 x1 
2p
x1  x2  x3 x1 x2 1 x1 x2
 x1  x2  x3   x1 x2  x1 x3  x3 x2  x12  x22  x32 
12

1p
d  4  10  26   4  36   144  

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

29
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1.  3p
 x 2
 2
a) f 
 x   x 22
 
2 x2  2
2x x 2p
 
2 x2  2 x2  2
b) lim f  x     funcţia nu admite asimptotă orizontală 1p
BA

x 

f  x x2  2
y  mx  n , m  lim  lim 1 1p
x  x x  x
RE

 x2  2  x2   2   2p
n  lim  f  x   mx   lim x  2  x  lim 
x  x  x  2  
2
 lim 
2
0
 x  2  x  x  x  2  x  1p
Ecuaţia asimptotei ablice este y  x
M

c) f convexă dacă f   x   0, x   1p
 x
x2  2  x 
 

x x 2  2  x  x2  2 
V

x 2
x 2 2p
f   x      2 2
2
 x 2   x2  2  x 2
ar

x2  2  x 2
ia

2 2p
  0, x  
x 2
 2 x  2 2
x 2
 2 x  2 2
nt

2. 12 2p
a)   x  9 x9
dx    x  9 dx

eB

x2 3p
 xdx  9  dx 
2
 9x  C
b) 1 1p
f2  x   2
A

x 9

1  x  9
2
C

1 1
x
0 x 2  9dx  2 0 x 2  9 dx 2p
M

1 1 1p
 ln  x 2  9 
2 0

1 1 10
2

  ln 1  9   ln  0  9    ln 2p
2 2 9
20

c) 1 1p
Aria este egală cu  f 2012  x dx
12

0
2012
0  x 1 0  x  1  9  x 2012  9  10 2p

1 1 1 1 1
  2012    f 2012  x    1p
10 x  9 9 10 9
1
1 1 1p
  f 2012  x dx 
10 0 9

30
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro
BA
RE
M

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


V

Varianta 9
ar
ia

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. a=3 2p
nt

2p
b  3 64  3 43  4
1p
eB

a<b
2.   b 2  4ac  9  8  1 1p
b   1 2p
x1,2   x1  , x2  1
2a 2
A

1 
x   ,1    1 2p
C

2 
3. 10 2p
 150  15 lei
M

100
3p
150 lei+15 lei=165 lei preţul obiectului
2

4. n 2p
Ank  , n, k   , n  k
 n  k 
20

 5 3p
A53    60
 5  3  2
12

5. A  m 2 , 4m  1 se află pe dreapta d dacă şi numai dacă coordonatele punctului A verifică ecuaţia 2p


dreptei d.
În ecuaţia dreptei punem x  m 2 şi y  4m  1 , obţinem 3p
2
m 2  4m  4  0   m  2   0  m  2
6. sin 2 x  cos 2 x  1 1p

3p
31
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1 24 24 2 6
cos 2 x  1  sin 2 x  1 
  cos x    1p
25 25 5 5
2 6
Cum x este măsura unui unghi ascuţit, rezultă cos x 
5
BA
RE
M

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


V

1. 2 0 2 1p
ar

a)
det A  0 2 0
ia

0 0 2
nt

det A  8  0  0  0  0  0 3p

det A  8 1p
eB

b) A1 este inversa lui A dacă A1  A  I 3 2p

1 0 0
A

1   3p
A  A   0 1 0   I3
C

0 0 1
 

c) 1 1p
M

Am văzut la punctul a că A este inversa lui A

 2 2 2
2


1  2p
Deci, X  A   4 4 4 
 6 6 6
20

 

 2 2 2  2p
12

 
X  2 2 2 
 3 3 3
 

2. 2012  2012  2012 1p

a) 3p
2012  2012  2012  2012  2012  2012  2012  2012  2012  2012

32
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

Rezultatul final 2012  2012  2012 1p

b)

x  y  xy  x 2012  y 2012  x y  2012  2012 y  2012  2012    3p


x  y  x  2012  y  
2012  2012 2p
BA

c)
 
x  a  a  x  2012 a  2012  2012  a  2p

x     
RE

2012 a  2012  2012  a  0  a  2012 x  2012  1  0 2p

Cum x este un număr real oarecare  a  2012 1p


M
V

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


ar

1. f continuă în x0  1  ls 1  ld 1  f 1 1p


ia

a)
 2  2 3p
ls 1  lim f  x   lim  2 x  1  1 , ld 1  lim f  x   lim  2   1 , f 1  2 1
nt

x 1
x 1
x 1
x 1
x 
x 1
1 x  1
x 1 
x 1  1 1
Deci f este continuă în x0  1 1p
eB

b) f  x 2x 1 0 2p
lim 2
 lim 2
, avem cazul de excepţie
x
1 4x 1 x 4 x 1
1 0
2 2
2x 1 2x 1 1
A

lim 2
 lim  lim 2p
x
1 4 x  1 x  2 x  1 2 x  1 x  2 x  1
1 1
2 2 2
C

1
Deci, limita este egală cu 1p
2
M

c) Ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f este y  f  x0   f   x0  x  x0  1p 2  4 x 8 2p
2

Calculăm f   x  , f   x    2   2 2
, f   2  
 x  1   x  1 25
20

Ecuaţia este 2p
2 8
y   ( x  2)
12

5 25
8 x  25 y  26  0

2. f1  x   3x 2  4 x  2012 1p

a) x3 x2 3p
F  x    f1  x  dx    3 x 2  4 x  2012 dx  3  4  2012 x  C
3 2
F  x    x 3  x 2  2012 x  C 1p

33
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

b) f 2  x   8 x  2012 1p
1
1p
Aria este egală cu A   f  x  dx
0
2

1 1
x2 1 2p
A    8 x  2012  dx  8  2012 x 0  4  0  2012  0
BA

0 2 0
1p
A  2016
c) e2
f 2  x   2012 e 2
e 2
e 2
8 x  2012  2012 8x
  ln xdx    ln xdx    ln xdx  8  ln xdx 1p
RE

1
x 1
x 1
x 1
e2 e2  e2

 e2 
Integrala obţinută se rezolvă prin părţi 8  ln xdx  8   x  ln xdx  8  x ln x 1   x  ln x  dx  2p
 
1 1  1 
M

2
 e
1 
 e2

8  e 2 ln e 2   x  dx   8 2e 2  x 1  8  2e 2  e2  1  8  e 2  1

 1
x 
2p
V
ar
ia
nt
eB

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 10
A

Prof . Badea Daniela

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
C

 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
M

SUBIECTUL I (30 de puncte)


2

1. 2p
52 6  3  2
2 2p
20

1  2   2 1
1p
N  0
12

2.   m 2  12 1p

  0  m 2  12  0  2p

m  , 2 3    2 3, 
   2p

34
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

3. 2  9 x  3x 1  5  3x  6 2p

3x  t  2t 2  3t  5t  6  t 2  4t  3  0 1p
t1  1  x1  0 1p
t2  3  x2  1 1p
4. Nr. cazuri posibile =12 1p
BA

0 11
C  C 1
11 11 1p
C 11   k  1, 2,...,10
k
11 1p
Nr. cazuri favorabile =10 1p
RE

5
P 1p
6
5. AB  5, AC  20, BC  5 2p
M

ABC dreptunghic în A  R.T.P 


1p
M centrul cercului circumscris  M mijlocul lui  BC 
V

1p
1 
 M  ,0
2  1p
ar

 
6. m  0  u şi v necoliniari 1p
ia

2
m 1
m0 2 2p
m
nt

 m2  2m  1  0  m1,2  1  2 2p
eB

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. det A  5 1p
a)  1 8 
A2  
A

 2p
 4 7 
C

 9 22 
A3 =  . 2p
 11 13 
M

b) A2  4 A  5 I 2 se verifică prin calcul direct 2p


An 1  4 An  5 An1 ,    n  , n  2 se demonstrează prin inducţie matematică 3p
2

c) Presupunem că   m   astfel încât A  I 2  det A  1  2p


 m m

m 3p
  det A   1  5m  1 fals
20

2. f  g `h  r 1p
a)
h X4  X3  X 2p
12

r   X 3 1 2p
b) s  x1 +x2  1
Relaţiile lui Viette  1p
 p  x1  x2  1
x12 +x2 2  s 2  2 p  1 1p

35
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

 x 2 +x  1  0 / x1  x 3   x12  x1 2p
x1 şi x2 rădăcinile lui g   1 2 1   13 2
 x2 +x2  1  0 / x2  x2   x2  x2 1p
 x13  x23  1  1  2
c) 2p
      
f x12  f x2 2  x116 +x18  1  x216 +x28  1  
BA

 x  x x  x  2 
1 2 1
2
2
2 2p

 1  1  2  0   1p
RE

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. lim f  x  =0 2p
a) x 
M

0
 
0 1 1
lim f  x   lim  3p
x 1 x 1 3 x  2 4
V

b) '
2 ' 1  1  1 f '  x 1p
f  x   2 f  x   3  x   2    
f  x 2 3  x 
 f  x  2 3  x
ar

'
1  1  1
ia

 3 x  2      relaţia adevărată 1p
f  x  f  x  2 3  x
 
nt

f x
2
1
f '  x    0   x   3,1  1,   , f s 1  f d 1  2p
2 3 x 4
eB

 f strict descrescătoare pe D 1p
c) Ecuaţia tangentei la grafic într-un punct 1p
1 ' f 2  2  1
f  2   , f  2     2p
A

3 2 18
'
 y  f  2   f  2  x  2   1p
C

 x  18 y  4  0 1p
M

2. F derivabilă pe  1 1p
a)
'
 
F '  x   ecos x  sin x  x  1   sin x  e cos x  cos x  1  f  x     x   2 2p
2

2p
1 şi  2   F primitivă pentru f
20

b) 
2 
2p
 f  x  dx  F  x | 2 
0
12

0
 1p

 ecos x  sin x  x | 2
0


 2e 2p
2

36
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

c)  
4
f  x   cos x  1 4
sin x 2p
  sin dx   dx 
0
2

x 1 e cos x
0
cos 2 x
1 4 2p
 | 
cos x 0
BA

1p
 2 1
RE
M

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


V

Varianta 11
Prof . Badea Daniela
ar

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
ia

limitele punctajului indicat în barem.


 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
nt

SUBIECTUL I (30 de puncte)


1. 1
2012
 
eB

    1 32012  1
3
N : 2012  3p
1 3
 1
3
A

2
 2p
3
C

2. a şi b sunt soluţiile ecuaţiei x 2  x  12  0 3p


 numerele sunt – 3 şi 4 2p
M

3. 2log 2 x  1  3 1p
 log 2 x  2 1p
2

 x4 2p
 x  1, 2,3, 4
20

1p
4. 20 4
x x x
100 5
12

1p
110 4 2p
 x  1760
100 5
2p
x  2000
5. M mijlocul lui (AB)  M(1,2) 1p

1p

37
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1 1p
mAB 
2 2p
d mediatoarea  md  2
d : 2x  y  4  0
6. sin 00  0,sin 900  1 1p
BA

2 0 2 0 2 0 2 0
sin 15  sin 75  sin 15  cos 15  1
1p
sin 2 300  sin 2 600  1
1 1p
sin 2 450 
RE

2 1p
7
S
2 1p
M

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. det A  4  m 2  m 2  2m  2m  m 2 3p
V

a)
 4  m2 2p
ar

b) (S)sistemul este compatibil determinat  det A  0 2p


4  m  0  m   \ 2
2
3p
ia

c) m  0  det A  4 1p
d x  4, d y  4, d z  4 
nt

3p
  x, y, z   1,1, 1 1p
eB

2. f a ,b  X  1  f a,b 1  0 1p
a) 2 2
f a ,b 1  2a 2  2ab  b 2  2a  1   a  b    a  1 2p
A

2 2
 a  b  2  0
 a  b    a  1  0   2 2p
 a  1  0
C

 a  b 1 1p
b) x1 , x2 , x3 rădăcinile polinomului f1,1  2 X 3  2 X 2  X  1  1p
M

 1 1
 s1  x1  x2  x3  1; s 2  x1 x2  x1 x3  x2 x3  ; s3  x1 x2 x3 
2

 2 2
2 2 2 2 1p
S 2  x1  x2  x3  s1  2 s2  0
20

2 x13  2 x12  x1  1  0 2 x13  2 x12  x1  1


 3 2
 3 2
1p
2 x2  2 x2  x2  1  0  2 x2  2 x2  x2  1
12

 3 2  3 2
2 x3  2 x3  x3  1  0 2 x3  2 x3  x3  1
1 1p
x13  x23  x33   2S 2  s1  3  1
2

1p

38
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

c) 2  8 x  22 x 1  2 x  1  0  2  23 x  2  22 x  2 x  1  0 2p

Notăm 2 x  t  2t 3  2t 2  t  1  0 1p


  t  1 2t 2  1  0  t  1 1p

2x  1  x  0 1p
BA

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. 3

a) 
f '  x  x 3  2  1p
RE

2 3
f '  x  0  x  2p
3
M

 2 3 2 3 
 f strict descrescătoare pe  2,  şi strict crescătoare pe  , 2 2p
 3   3 
V

b) Fie m1 şi m2 pantele celor două tangente 1p


 3 1p
m1  f ' 
ar

  1
 3 
1p
ia

m2  f '   3 1
m1  m2  1  cele două tangente sunt perpendiculare 2p
nt

c) f '  x  1
1 1   1
 x 3 2p
eB

x 3

lim f '  x   x 3
 
 lim  1  f '  x   1
x 3
 f '  x  1
 
 
 2 
x
3
  0
3  2 1   x     
3  3  x 3  2  x 3  2 1 
 
lim  0 lim 2p
A

x 3 x 3
 e x 3  e x 3 
lim 
2
3  x 3  2  x 3  2 1 
   1p
C

e x 3  
 e3 3

2. 1 1
1p
a)   x  2 f1  x dx    x  1dx 
M

1 1
2
x 1 2p
   x | 
2

 2
1

 2 2p
20

b) 1
x 1 
1
3 
I1 =  dx   1  dx  3p
x2 -1 
x2
12

-1
1 1 2p
 x|  3ln x  2 |  2  3ln 3
1 1

39
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

c) n 1 n

 I n 1  3I n 
1
 x  1  3  x  1
dx  2p

1
x2
n 1
1
n  x  1 1
   x  1 dx 
n 1
| 1
 2p
1
BA

n2


 2  ,    n  
1p
n 1
RE
M
V
ar
ia
nt

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 12
eB

Prof . Badea Daniela


 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
A

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
C

SUBIECTUL I (30 de puncte)


1. r 3 1p
a1  15 1p
M

S n  0  n  11 3p
2

2. x 1 1p
x2  x  6 1p
20

0
x 1
x   , 2  1, 3 2p
12

A  2,3 1p

40
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

3. x
2 2 2 2
x
13
    1p
3  3  3  3  9
x
2 2 2 1 13 1p
   t  t   
3 3 3 t 9
3 2
BA

 6t 2  13t  6  0  t1  , t2  1p
2 3
x
2 3
    x  1 1p
3 2
RE

x
2 2
 3   3  x 1 1p
 
M

4. A53  A42  3p
2p
 60  12  48
5. 5 
V

B'  ,1 , O  0, 0  mijloacele laturilor 2p


2 
1p
ar

ecuaţia dreptei determinate de două puncte


OB' : 2 x - 5 y  0 2p
ia

6. p=9 1p
nt

S= 9  4  3  2  6 6 2p
S 2 6
eB

r  2p
p 3
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
A

1. a2 a 1
a) 2
det A  b b 1  2p
C

2
c c 1
  b  a  c  b  c  a  3p
M

b) d x   b  a  c  b  c  a  a  b  c  3p
2

2p
d y    b  a  c  b  c  a  ab  bc  ac 
20

d z   abc  b  a  c  b  c  a 
 x  a  b  c, y    ab  bc  ac  , z   abc
12

41
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

c) Fie t1 , t2 , t3 rădăcinile ecuaţiei date 1p


t1  t2  t3  x  a  b  c

Fie  t1t2  t1t3  t2t3   y  ab  bc  ac
t t t   z  abc 2p
123
t1  a
BA


 t2  b 2p
t  c
3
2. Suma coficienţilor polinomului f este egală cu f 1 2p
RE

a)
f 1  7 2012  14  1p


f 1  7 7 2011  2  7 2p
M

b) g   x  2  x  3 1p

f   x  2  x  3  q  r , gradr  2  r  ax  b 1p
V

2012
f  2   12012  8  10  3 f  3   1  12  10  1 2p
  2a  b  3;   3a  b  1
ar

f  2   2a  b  f  
 3   3 a  b 
2a  b  3 a  4 1p
ia

   r  4 x  11
3a  b  1 b  11
nt

c) 1 1 1 2p
g  x    x  2  x  3    ,  x   
g  x x  2 x  3
eB

1 1 1 1 1 1 1 1 2p
S       ....   
2 3 3 4 4 5 2015 2016
1 1 1007
S   1p
A

2 2016 2016
C

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
M

a)

f '  x   2  e2x  2 x  2 e2 x  x  2p
f '  x   0    x   0,1 2p
2

 f strict crescătoare pe  0,1 1p


b)
20

f  0   1  0, f 1  e 2  1  0 1p

f continuă pe  0,1 1p
12

 f are cel puţin o rădăcină în  0,1 1 1p


f strict crescătoare pe  0,1  2 1p

1 ,  2   f are o singură rădăcină în  0,1 1p

42
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

c) 2p
 
f ''  x   2 2e 2 x  1 , f '''  x   23 e 2 x  P3  A   I
Pk  A   Pk 1  A 
' '
  
f  k 1  x   f  k   x   2k e 2 x  2k 1 e 2 x   A  II  2p

Din  I  şi  II   Pn  A   n  , n  3 1p
BA

2. x 3
f  t  dt  x  1 1
a)  3

3
lim 0
 lim 3p
3
x  x x  x3 =
RE

 lim
 x  1 1

1 2p
3
x  3x 3
b)  x  1  1
M

x
  x  1 2
dx   2
dx  1p
 x  1
1 1 1 1p
V

  x  1   x  1 2
dx  ln  x  1  C
x 1
ar

1 1p
Fie H  x   ln  x  1   c,
x 1
ia

H  0   1  1  c  1  c  2 1p

1
nt

 H  x   ln  x  1  2 1p
x 1
eB

c) 1
V    f 2  x  dx  1p
0
5
 x  1 1 2p
 |
A


5 0

31
C

 2p
5
M
2

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


20

Varianta 13
12

Prof: Badea Ion

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
SUBIECTUL I (30 de puncte)

43
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1. 2 x  1  3  3  2 x  1  3 2p

1  x  2 1p

dar x    A  1, 0,1, 2 1p

 cardA  4 1p
2. A  0,3  G f  f  0   3  b  3 2p
BA

a 2p
  1  a  2
2
1p
 f  x   x2  2 x  3
RE

3. CE : x 2  2 x  0  x   , 0    2,   1p

x2  2x  3  0 2p
M

CE
x1  1, x2  3  S  1,3 2p
4. 3
C10  3p
V

 120 2p
ar

5. x1 x2  y1 y2  0  2p
m 2  2m  1  0 2p
ia

m 1 1p
6. 2p
 
nt

cos 1800  x   cos x


1p
cos 900  0
eB

2p
S 0
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
A

1. A 2  2I 2 3p
C

a) 2p
A 2012  21006  I 2 ;
M

b)  x y
X   ; XA  AX 1p
z t 
2

t  x 3p
 
 y  2z
20

finalizare 1p
c) A 2k  2k I 2 ,    k   1p
12

1p
A 2k+1  2k A,    k  
A+A 3 +A 5 +....+A 2011  A  2 A  22 A  ...  21005 A  2p

   
 1  2  2 2  ...  21005 A  21006  1 A

   
A 2 +A 4 +A 6 +....+A 2012  2  22  ...  21006 I 2  2 21006  1 I 2 . 1p

2. Definiţia elementului neutru 2p


44
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

a) e  5  3p
b) Definiţia elementului simetrizabil 2p
3'  3   3p
c) x  y   x  4  y  4   4 2p
3p
S   a  4  b  4  b  4
BA

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


RE

1. ' xe x ' e
a) f  x  2
, f 1  2p
 x  1 4
e e
M

t: y   x  1  ex  4 y  e  0 3p
2 4
b) lim f  x  = 3p
x 
V

lim f  x    2p
x 1
x 1
ar

c)
concluzia
ia

4p
nt

1p
eB

2. Fie F :    primitivă pentru f 


a) 2p
 F derivabilă pe  şi F '  x   f  x 
F '  x   3x 2  1  0  x    2p
A

1p
 F strict crescătoare pe 
C

b) 3 2p
 f  x  dx  x  x C
Fie F :   , F  x   x3  x  c 1p
M

A 1,3  GF  F 1  3  2  c  3  c  1 1p
1p
2

F  x   x3  x  1
c) g :  0,1  , g  x    x  1 e x 1p
20

1
x 1 1 3p
 g  x  dx   x  1 e | 0
 e x| 
0
12

0
1p
 2e  1  e  1  e

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 14

Prof: Badea Ion


45
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


BA

1.  an n  progresie aritmetică, a1  2, r  3 1p

S n  155  3n 2  n  310  0, n    n  10 3p
RE

x  a10  29. 1p
2.  x1  x2  1

 x1  x2  m  2p
M

 x  x 1
 1 2
 x12  x2 2  1  2m
V

 2 2p
2
 x1  x2  2 x1  x2  1
1p
ar

1  2m  2m  1  m  0
3. x 1  0  5
ia

  x  1,  1p
5  2 x  0  2
nt

Prin ridicare la pătrat se obţine 4 x 2  21x  26  0 1p


 5
x1  2  1, 
eB

 2 1p
13  5 
x2   1, 
4  2 1p
A

 S  2
1p
C

4. 2
A  10  9  90 1p
10

C102  5  9  45 1p
M

3P3  3  6  18 1p
N  9 17 17 2p
2

5. x 1 1
20

 2 x 1 1  3 x 2p
0 0 1
12

 2p
3 x  2
2
x1,2  2 1p

46
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro
  
6. MN=MB  BN  1p

1  2 
 AB  BC  2p
3 3
1  2  
3 3

 AB  AB  AC   1p
BA

1  2 
  AB  AC. 1p
3 3
RE

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
Demonstrarea relaţiei 5p
a)
M

b) 3p
 
An  a, b   A a n , na n 1b ,    n   
2p
Demonstrarea prin inducţie sau cu metoda binomială
V

c) a 2012  1  a  1 2p

2012a 2011b  2012 1p


ar

a  1  b  1  A 1,1 1p
ia

1p
a  1  b  1  A  1, 1
2.  f 1  0
nt

  2p
a)  f  1  4
eB

a  b  0 a  1 3p
 
a  b  2 b  1
b) Relaţiile lui Viette 2p
A

1 1 1 s2
+   =1 1p
x1 x2 x3 s3
C

x12 +x2 2  x32  a 2  2 1p


M

a 2  2  1  a1,2   3 1p
c) 3p
 
  s1  s2  x12 +x2 2  x32  
2

 11  1  2 2p
20

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


12

1.  x 2  x  2; x   , 1   2,  
a) f  x   2
 x  x  2; x   1, 2  1p
f derivabilă pe  \ 1, 2 (funcţii elementare) şi

1p

47
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

2 x  1; x   , 1   2,   1p


'
f  x  
2 x  1; x   1, 2  1p

f s '  1  3, f d '  1  3,  f nu e derivabilă în  1 1p


analog f nu e derivabilă în 2
BA

 D'   \ 1, 2
b)

3p
RE
M

Concluzia conform tabelului 2p


c) lim h  x     h nu are asimptotă orizontală 1p
V

x 

h  x 1p
m  lim 1
ar

x  x
1
n  lim  h  x   x   
ia

x  2 2p
1 1p
nt

d : y  x asimptotă oblică spre 


2
2. f continuă pe  0,e    e,   - funcţii elementare 2p
eB

a) f s  e   f  e   f d  e   1  f continuă în e 1p
2p
 f continuă pe  0,    f admite primitive pe  0,  
A

b) h  x   0    x  e 1 ,1 1p
1
1p
C

A    x ln xdx
1
e
M

 x 2 x2 1 2p
Integrând prin părţi  A    ln x  |1 
 4 2 e
2

2
e 3

4e 2 1p
20

c) ln x  x  1    x  1, 2 1p

şi ln x  0, x  1  0    x  1, 2
12

1p
2012
 ln 2012
x   x  1    x  1, 2  1p
prin integrare pe 1, 2 
1p
2
1
 f 2012  x  dx  1p
1
2013

48
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 15

Prof: Badea Ion

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
BA

 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
RE

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1.
   
log 2 5  3  log 2 5  3  log 2 11  log 2 22  log 2 11  3p
M

 log 2 2  1 2p
2. S  2 1  2  3  ...  2012   2012  2p
V

2012  2013 2p
 2  2012 
2
ar

 20122 1p
3. 5 1p
ia

2
 x  0,5
2x  22 
2p
x2  x  2  0 
nt

 x  2,1 2p
eB

4. x  , 2  x  10 1p
Formula de calcul a combinărilor 1p
x6
2p
 x  6, 7,8,9,10
A

1p
5. Formula pentru coordonatele mijlocului unui segment 2p
C

A  2, 2  , B  2, 2  şi C  4,0  3p
6. 2
cos   1  sin   2
1p
M

2
5
  1p
 13 
2

  1p
   ,    cos   0
20

2 
5 2p
 cos   
13
12

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. 3p
a)
det A  x   x x 2  3  
2p
A  x  inversabilă  x  

49
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

b) det A 1  4  A 1 inversabilă 1p

 2 2 0
  
A 1 =  0 2 2 
 2 0 2 2p
 
1 1
BA


2 0
2
 
1  1 1
A 1 = A 1 =  0
1
2p
d  2 2
RE

 
 1 0
1

2 2
c)  x  1
M

  1  
 y   A 1   1  3p
z  1
   
V

 1
  2p
  1
ar

 1
 
 
ia

2.
U     1,5
6   2p

a)  2,3,
  4 1p
 U     0, 
nt

6 6
2p
S  3
eB

b) det A  3 x  4 2p

det A  1  3 x  4  1  3 x  3  x  1,3,5
  
  1p
A

det A  5  3 x  4  5  3 x  1  x   1p
C

  5
 x  1,3,   1p
c)
 x, y   1, 2  5p
M
2

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


20

1. x 2  5x  7
a) l  lim f  x   lim 1p
x  x  ex
12

Se aplică regula lui l’Hospital de două ori şi se obţine 2p


l 0
1p
 d : y  0 asimptotă orizontală spre  
1p
b) 1p

F derivabilă pe  şi f '  x   e x x 2  3x  2 
f '  x   0  x  1, 2 , f 1  3e, f  2   e2 1p

50
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

2p
BA

 1 – maxim local, 2 – minim local 1p


c) f  0   7, f 1  3e, f  2   e 2 1p
1p
RE

7  e2
3p
Conform tabelului de la b)  7  f  x   3e,    x   0, 2
2. f continuă 1p
M

0
a)  sin xdx  1  cos1
1
1p

1
x 1p
V

1 1
0 x  2 dx  x| 0
 2 ln  x  2  | 0

ar

3 1p
 1  2 ln
2
ia

3 1p
I  cos1  2 ln
2
nt

b) 0
I 2 2p
 sin xdx
eB


I
2 1p
0 0 2

A

2 2
V   f  x  dx    sin
 
xdx 
2
2p
C

c) x 2p
 f  t  dt  x  2ln  x  2   2ln 2
0
M

x
1
lim  f  t  dt  1 3p
x  x
2

0
20

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


12

Varianta 16

Prof:Bășcău Cornelia

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul
corespunzător.

51
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări
parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului
obţinut la 10.
BA

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. 2 3p
1 1 1 1
   16, 3    , log 3 3 
4 8 2 2
RE

2p
 1 1
16       16  
 2 2
M

2. a,a+2,a+8 în prog. geom. rezultă ( a  2) 2  a ( a  8) 1p

2p
a 2  4a  4  a 2  8a , 4 a  4
V

a 1 2p
ar

3.  f  f  ( x)  3(3x  2)  2  9 x  8 2p
ia

2p
 f  f  ( x)  f ( x)  6 x  6
1p
6 x  6  0, x  1
nt

4. C102 2p
eB

10! 3p
 45
2!(10  2)!
A

5. 3 x  2 y  0 2p

C

2 x  3 y  5 3p
A  2, 3
M

6. 1 2 2p
cos 600  cos 450 
2

2 2 2p
0 0
cos120   cos 60
20

2 1p
cos 600  cos 450  cos1200 
2
12

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. A1(-1.1), A2(-2,2) :2p


a)
2p

52
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

x y 1
A1 A2 : x A1 y A1 1 0 1p
x A2 y A2 1
A1 A2 : x   y
BA

b) 3p
xA yA 1
1
AAA2 A3   ,   x A2 y A2 1 2p
2
RE

x A3 y A3 1
3
AAA2 A3 
2
M

c) A2011(-2011,2011),A2012(-2012,2012) 1p
V

2p
xO yO 1
x A2011 y A2011 1 0
ar

x A2012 y A2012 1
2p
ia

Deci O, A2011,A2012 coliniare


nt

2. 2012  ( 2012)  2012 2012 2012  5p


eB

a) 20120  1

b) x 2  2 x  2012 x
2
2 x 3p
A

2
2 x
2012 x  20121 2p
C

2
x  2 x  1, x  1
M

c) x  y  z  2012 2012
x y
z 2p
x y
z
20122012  2012 z  2012 2p
2

x  y 1
1p
20
12

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

53
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1.  2  3p
a) 
 (2x-1)   2 x  1 x  2 x  1   2 x  1 x  2 x  1
2
  
 2   2

 (x -2x+1)  x2  2 x  1  
2
2  x  1  2  2 x  1 x  1  x  1 2 x  2  4 x  2  2 x 2p
4
 4
 3
 x  1  x  1  x  1
BA

b) 2 x 1p
f  x  3
 x  1
RE

2 x
f  x  0  3
0 x 0 1p
 x  1
f ( x)  0, x   0,1 , f ( x)  0, x   , 0   1,  
M

1p
lim f ( x )  0,
x  2p
x  1min, f (1)  1  f ( x )  1
V

c) lim f  x   ,lim f  x     x  1 asimptotă verticală spre  2p


ar

x 1 x 1
x 1 x 1
2p
ia

lim f  x   0, lim f  x   0  y  0 asimptotă orizontală spre  


x  x 

Funcţia admite asimptotă verticală, asimptotă orizontală şi nu admite asimptotă oblică. 1p


nt

2. lim f ( x )  1 1p
eB

x0
x 0
a) lim f ( x )  1 1p
x0
x 0
1p
A

f ( x )  1
fcont.  fad . prim. 2p
C

b) 1 0 1 2p
  2 x  1dx    3x  2 x  1dx 
2
 f  x  dx 
M

1 1 0 2p
0 1
x 2
x |   x 3 2
x x | 
2

1 0 1p
 2  1  1
20

c) 2 2
2 2p
  
f  x  dx   3 x 2  2 x  1 dx  x 3  x 2  x  | a
9
12

a a 1p
3 2
10  a  a  a  9 
2
1p
a3  a 2  a  1  0   a  1 a  1  0 
1p
1 
a  1; a  1, a   , 2   a  1
3 

54
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro
BA
RE
M
V
ar
ia
nt

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


eB

Varianta 17

Prof:Bășcău Cornelia
A

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul
C

corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări
parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.
M

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului
obţinut la 10.
2

SUBIECTUL I (30 de puncte)


20

1. 2 x 1 14 2p
 
12

5 3 3
2p
2x 1 14
 
5 3 3
 25 65 
x ,  1p
2 6

55
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

2.  f  f  x   a  ax  3  3  a 2 x  3a  3 2p
 f  f  1  1   a 2  3a  3  1  a 2  3a  2  0  2p
a  2, 1 1p
3. a  1 1p
BA

1
b 1p
2
1 1p
c
3
RE

d 0 1p
abcd 1p
M

4. nr .caz.fav. 1p
P
nr .caz.posibile
1p
V

nr .caz.posibile  90
nr .caz.fav  6 2p
ar

1 1p
P
15
ia

5. MN NP 2p
nt

  2R
sin P sin M
3 NP 2p
eB

  2R
12 2 2
1p
NP  3 2, R  3
A

6. MN 2  40 2p
C

NP 2  40 2p
MN  NP  MNPis
1p
M

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


2
20

1. 3 2 1 2p
a) det A  a 1 1
12

1 a 2
3p
det A   a 2  a  7

b) det A  5  0 1p
d x  5, d y  5, d z  5 3p
S  1,1,1 1p

56
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

c) det A   a 2  a  7 1p
2p
a 2  a  7  0    29  p. p.
2p
a1,2      det A  0, a  

2. x  y  x  y  2012   2012( y  2012)  2012  3p


BA

2p
a) ( x  2012)( y  2012)  2012

e  a.i.x  e  e  x  x, x   1p
RE

x  e  x  ( x  2012)(e  2012)  2012  x  2p


b) e  2013   2p
M

c) x  2012  2012  x  2012, x   3p


1  2  ...  2012  2013  x  2012  2013  2012
2p
V
ar
ia
nt

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


eB

1. ( x 2012 )  2012 x 2011 2p


a) 2p
(2012 x )  2012 x ln 2012
A

1p
f ( x)  2012 x 2011  2012 x ln 2012
C

b) y  y0  f ( x0 )( x  x0 ) 1p
x0  1, y0  1 1p
M

f (1)  2012(1  ln 2012)  a 1p


2p
ax  y  a  1  0
2

c) f ( x)  2012  2011x 2010  2012 x ln 2 2012 2p


20

1p
x 2010  0, 2012 x  0
2p
f ( x)  0  fconv. pe
12

2. 4 1 4 1 2p
 ( f ( x)  )dx   dx 
2 x 2 x2
a) 4 2p
 ln x  2 2 
1p
3
 ln 6  ln 4  ln
2

57
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

b) Fprim. f  F ( x )  f ( x), x  1,   2p


1 1 2p
F ( x )  f ( x )    0
x ( x  2) 2
2

1p
F ( x )  0  Fconc. pe 1,  
BA

c) 2 1 1 2p
 (  )dx 
1 x x2
2 2p
(ln x  ln x  2 ) 1 
RE

1p
8
ln
3
M
V
ar
ia
nt

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


eB

Varianta 18

Prof:Bășcău Cornelia
A

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul
corespunzător.
C

 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări
parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului
M

obţinut la 10.
2

SUBIECTUL I (30 de puncte)


20

1.  2.5  3 1p
2,5  0, 5 1p
12

2,5  2,5 1p
[-2,5]+{-2,5}+|-2,5|=-3+0,5+2,5=0 2p
2. a  1,1  a,5a  3  2(1  a )  (a  1)  (5a  3) 3p
1 2p
8a  4  a 
2

58
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

3. 13 1p
s , p  10
12 1p
x, y  sol.ec.: t 2  st  p  0
13
t 2  t  10  0 1p
12
BA

13 77
2  
 77  12 12 1p
    , t 1,2 
 12  2
RE

 8 15   15 8  
S   ,   ,   ,   1p
 3 4   4 3  
4. cond .: x  0, x  1  0  x  1,   1p
M

log 2 x( x  1)  1 1p
x( x  1)  2 1p
x  1, 2
V

1p
S  2 1p
ar

5. A(2, 0), B(4, 2), C (6, 4) 2p


ia

x  xB  xC y  y B  yC 2p
xG  A , yG  A
3 3
nt

1p
2
G (4,  )
3
eB

6. AB  (2  a )2  (1  a  4) 2 2p

2a 2  10a  13  13 2p
A

a  0, a  5 1p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
C
M

1.  1 0  1 0 2p
a) f (1)   , f (1)   
 0 1 0 1
2

0 0
F (1)  f (1)     O2 3p
20

0 0

b)  2x 0  2p
12

f (2 x)   
 0 2x 
 2x 0   1 0 
 0 2x    0 1  2p
   
1 1p
x
2

59
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

c)  x2 0 1p
f ( x )  f ( x)   
0 x2  1p
n
n x 0
 , n  

 f ( x) 
0 xn 
1p
BA

2012 2 0  22012 0 
f (2)  ...   f (2)     ...   2012 

0 2  0 2 
 2  ..  22012 0 
  1p
RE

 0 2  ..  22012 
 22013  2 1p
0 
 
 0 22013  2 
M

2. g  0  x 2  3ˆ x  2ˆ  0ˆ 1p
a) 2p
V

x  3̂
2p
x  4̂
ar

b) ˆ  0,
g f  f  g  c  f (3) ˆ f (4)
ˆ  0ˆ 2p
ia

3ˆ 4  1,
ˆ 4ˆ 4  1 2p
nt

1ˆ  a  0ˆ  a  4ˆ 1p
eB

c) f  x 4  1̂ 1p

 
ˆ ˆ , a  
aˆ 4  0,1 5 2p

f (aˆ )  1,
ˆ 2ˆ , a  
A

5 2p
C

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


M
2

1. f ( x )  f (0) 2p
lim  f (0)
a)
20

x0 x
2p
f ( x )  ln 2012(2012 x  2012  x )
f (0)  2 ln 2012 1p
12

b) 2012 x  0, x   2p
f ( x)  ln 2012(2012 x  2012 x )  0, x   3p

c) D    f nu admite as.vericale 1p

60
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

lim f ( x)  , lim f ( x)   deci fcț.nu admite asimptote orizontale 2p


x  x 

f ( x) f ( x)
lim  , lim   deci fcț.nu admite as.oblice
x  x x  x 2p

2. 1 2p
BA

e 1
 dx  2
e x 1
a) 2p
1 x  1 e 1
 ln e 
2 x 1
RE

1 e(e  1)
ln 1p
2 (e  2)(e  1)
M

b) g ( x)  ( x  1)2 2p
x3 3p
 g ( x)dx   x2  x  C
V

3
ar

c) 3
1 1p
 2x  n
dx 
2 x 2
1  2p
ia

3
1 '
 
 x 2  1 dx  
nt

n
2 x 2
1  2p
eB

1 1  1 1  3
 n 1 |2
  n 1
 n 1  ,   n  , n  2
 n  1 x2  1  n 1  8  3 
A
C

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


M

Varianta 19
2

Prof: Brabeceanu Silvia

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul
20

corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări
12

parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.


 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la
10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

61
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1. x3 x3 3p
 1  1  1
2 2
5  x  1
  x  5, 4, 3, 2, 1 2p
x 
BA

2. A  G f  f 0  0  c  0 1p

 b
RE

2
 2a  a 1 3p
V  Gf   
   4 b  4
 4a
M

1p
Finalizare f  x   x  4 x
2
V

3. 2 x  5  0  5  1p
Condiţii   x   ,  
ar

 x3 0 2 
ia

2
2 x  5   x  3  x 2  4 x  4  0 2p
nt

 5 
x  2   ,  
 2  2p
eB

4. 4! 2p
C42  6
2! 4  2 !
A

5! 2p
A52   20
C

 5  2 !
M

Finalizare 3  6  5  20  118 1p

5.   3 a 2p
2

v1 şi v2 sunt coliniari  
a 1 2
20

 a 3 3p
a2  a  6  0   1 ; a 0a 3
a2  2
12

6. BC 2  BA2  AC 2 3p
cos B 
2  BC  BA

9 2p
cos B 
16

62
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.  1 2 3 
a)  
A  2 I 3   1 1 4  2p
 2 3 1 
 
BA

det  A  2 I3   12 3p

b) det  A  2 3p
RE

2p
det  A  2  0  rang  A   3
M

c) Din b). det  A   2  0  A1 inversa matricei A 2p

1p
A 1  A  X  A 1  I 3  X  A 1 ,
V

 13 7 11
ar

1 1  1p
A    9 5 7 
2 
ia

 1 1 1 
1p
nt

Soluţia ecuaţiei este inversa matricei A


eB

2. e  6 elementul neutru al legii de compoziţie dacă x  6  6  x  x, x   3p

a) x  6  x  6  6  x, x   1p

1p
A

6x  6 x 6  x x  
C

b)
x 2
 
 3 x  1  2 x 2  x  6  0  3x 2  2 x  1  0 2p
M

 1
2

x  2p
3 x 2  2 x  1  0    16   1 3
 x2  1

20

1
Folosind semnul funcţiei de gradul doi, soluţia inecuaţiei este x    , 1   ,  
12

3
 
1p

c) 1 1 1 1 1 1 2p
 2   7   2    7  6  6
2 2 2 2 2 2

1p

63
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

qn  1 1
Formula S n  a1 , q  1 a progresiei geometrice de raţie q 
q 1 2 2p

7
1  1  
   1
2  2   1  1 
Calcule care vor conduce la   36   7  35    7  35   0
BA

1 2 2 

2
RE

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


M

1. Condiţia ca o funcţie să fie continuă într-un punct x0 2p


a)
2p
V

2 2
lim f  x   ; lim f  x  
x 0 3 x 0 3
ar

2 1p
f 0   f continuă în x0  0
ia

3
nt

b)  1
 2
, x0
  x  3 3p
eB

f  x  
 1 , x0
  x  3 2

2p
A

f descrescătoare pe intervalul  , 0  şi crescătoare pe intervalul  0,  


C

c) 2 2p
lim f  x   1; lim f  x   1; f  0  
x  x  3
M

2  3p
Din tabelul de variaţie al funcţiei: f  x    ,1 , x  
2

3 
20

2. n  1  f1  x   4 x 2  8 x  16 1p

a)
x3
12

 2
 3
2
 f1  x  dx   4 x  8 x  16 dx  4  4 x  16 x  c 4p

b) 1 1 2p
 
A   f1  x  dx   4 x 2  8 x  16 dx
0 0

3p

64
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1
 4 x3  64
A  4 x 2  16 x  
 3 0 3

c) 2 f 2  x   16 x 2 16 x 2  16 x 2p
  e dx    e x dx
1 x 1 x
BA

2 2
16   x  1 e x dx  16  x  1 e x   e x dx   16e  2e  1
2
3p
1
1  1 
RE
M
V
ar

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


ia

Varianta 20
nt

Prof: Brabeceanu Silvia


eB

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul
corespunzător.
A

 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări
parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.
C

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la
10.
M

SUBIECTUL I (30 de puncte)


2

1. a4  54 , q  3 şi a1  2 3p
20

S6 

a1 q 6  1   728
q 1 2p
12

2. Ecuaţia mx   m  1 x  m  0 are soluţii reale egale    0 .


2 1p

2
1p
b 2  4ac  0   m  1  4  m  m  0

3p

65
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

 m1  1
2 
3m  2m  1  0   1
m2  3

3.  x  3  0, x   3,   2p
 1 
BA

Condiţii  1   x   ,  
2 x  1  0, x   2 ,   2 
  
1p

log 2  x  3  log 2  2 x  1  2   x  3 2 x  1  4


RE

 7
2  x1 
M

2 x  5x  7  0   2 2p
 x 1
 2
V

4. Numerele naturale abc scrise cu cifrele 1 şi 2, corespund funcţiilor f : a, b, c  1, 2 care sunt în 3p
ar

total 23  8 , deci sunt 8 numere: 111, 112, 121, 122, 211, 212, 221, 222 .

Favorabile cerinţei de a fi divizibile cu 4 sunt doar două dintre ele: 112 şi 212 . 1p
ia

1p
2
nt

Probabilitatea cerută este p   0, 25


8
eB

5. CM - mediatoarea segmentului AB  C mijlocul segmentului şi CM  AB . 1p

x A  xB 1 
xC   
A

2 2 C 1 ,1 1p
 2 2
y A  yB 1   
yC  
C

2 2 
1p
1
M

CM  AB  mCM  mAB  1  mCM 


3
2

CM : y  yC  mCM  x  xC   CM : x  3 y  1  0 2p
20

6. abc 2p
Se utilizează formula lui Heron: S  p  p  a  p  b  p  c  unde p  este
2
12

semiperimetrul triunghiului.
1p
6  7  11
p  12
2
2p
S  12 12  7 12  1112  6   6 10

66
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.  4 4   2 2  2p
a) A2    şi 2 A   
 12 12   6 6 

 1 1 2p
BA

A2  2 A  2  
 3 3 

 1 1 1p
2   2A
RE

 3 3 

b) Din a).  A2  4 A 1p
M

X  a   X  b    I 2  aA   I 2  bA   I 2  aA  bA  abA2 2p

X  a   X  b   I 2  aA  bA  ab  4 A  I 2   a  b  4ab  A  X  a  b  4ab  2p
V
ar

c) X  a  este inversabilă  det  X  a    0 2p

1p
ia

1  a a 
X  a   I 2  aA   
 3a 1  3a 
nt

1 a a 1p
eB

det  X  a     1  4a
3a 1  3a
1p
a  , 1  4a  0  X  a  inversabilă
A

2. m  3  f  X 3  X 2  15 X  4 1p
C

a) Împărţirea obişnuită sau schema lui Horner 3p


M

1p
q  X 2  3 X  9, r  14
2

b) Efectuarea împărţirii 2p
20

f divizibil cu X  4  r  0 1p

35 2p
r  0  17 m  35  0  m 
12

17

c)  S1  1

Relaţiile lui Viete S 2  15 1p
 S  2
 3

67
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

x12  x22  x32  S12  2 S2  31 2p

 
x13  x23  x33  x12  x22  x32  15  x1  x2  x3   6  0, 2p

x13  x23  x33  x 2


1  x22  x   15  x x
2
3 1 2  x1 x3  x2 x3   6  40
BA

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


RE

1. 2p
a) 
f   x   2 x  x ln 2 
M

3p
 
f   x   2 x  1 ln 2

f  x  f a
V

b) 2p
lim  f  a
x a xa
ar

f  x   f 1 3p
lim  f  1  ln 2
ia

x 1 x 1
nt

c)

f   x   0  2 x  1 ln 2  0  1p
eB

2p
ln 2  0

2x 1  0  x  0 2p
A

2. 1 x  0  t  1 1 2 3p
I 0   1  xdx . Subst. 1  x  t   ; dx  2 1  xdt  I 0  2  t 2 dt 
x  1  t  0 3
C

0 0
a)
1 1 4 2p
I1   x 1  xdx  2  t 2  t 4 dt  
M

0 0 15
2

b) Se aplică metoda integrării prin părţi 1p

1 2n 1 n 1 2n 1 n 2p
20

I n   x n 1  xdx  x 1  xdx   x 1  xdx


0 3 0 3 0
12

2n 2n 1p
In  I n 1  I n
3 3

 2n  2n 2n
I n 1   I n 1  I n  I n 1 1p
 3  3 2n  3

68
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

c) 1 1p
I n 1   x n 1 1  xdx
0

2p
x   0,1  x n 1  x n şi cum 0  1  x  1  x n 1 1  x  x n 1  x

1 1
2p
BA

Deci  x n 1 1  xdx   x n 1  xdx  I n 1  I n   I n n 0 descrescător


0 0
RE
M
V
ar
ia

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


nt

Varianta 21

Prof: Brabeceanu Silvia


eB

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul
corespunzător.
A

 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări
parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.
C

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la
10.
M

SUBIECTUL I (30 de puncte)


2

1. Raţionalizarea fiecărei fracţii sau aducerea la acelaşi numitor 1p


20

2 2 3p
2  3   2  3  14
43
12

Finalizare 14   1p

2. x 2  1 3x  4 1p
Pentru ca să existe intervalul I se pune condiţia: 
2 4
3p

69
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

2 x 2  3x  2  0

 1  1p
Finalizare x   , 2 
2 

3. 1 1 1 1 2p
BA

A  1,1  G f  f  1  1 şi B  ,   G f  f   
3 2 3 2

3a  2b  1  1 11   3p
Rezolvarea sistemului   S   ,  
RE

 2a  4b  3  8 16  

4. Fie x - preţul iniţial. x  18% din x  820 . 2p


M

18 41 2p
x x  820  x  820
100 50
V

x  1000
1p
ar

       


5. BC  2BA  2u  3v  BC  2 AB  2 AB  3 AC 2p
ia

          3p
   
nt

BC  CA  2 AB  2 AB  CA   AB  2 AB  2CB  AB  2CB
eB

6.   300  BC  2  AB  40 3 1p
m C  
2p
A

2
Din teorema catetei AB  BC  BD  BD  10 3
1p
C

CD  BC  BD  30 3

Se aplică teorema înălţimii AD 2  BD  DC  30


M

1p
2

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


20

1. A1 1, 2  şi A2  2,5  1p
a)
12

2p
x  x1 y  y1
Ecuaţia dreptei A1 A2 : 
x2  x1 y2  y1

A1 A2 : 3x  y  1  0 2p

70
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

b) 1 2 1
Punctele A1 , A2 , An sunt coliniare dacă determinantul 2 5 1 0 2p
2
n n 1 1

 n 1
n 2  3n  2  0   1 3p
BA

n2  2

c) 1 2p
A A1 A2 A3  
RE

1 2 1
2p
 2 5 1 2
M

3 10 1
1p
V

1
A A1 A2 A3  2 1
2
ar

2. 1 1 2p
x, y   x  y   xy  x  y  1  2    xy  x  y  1  1
ia

2 2
a)
nt

1 1 1
x, y    xy  x  y  1  1   x  y  1   y  1  1   x  1 y  1  1 3p
2 2 2
eB

b) 1 x 1 3p
5 x  3x 3  1 
2
    
5  1 3x 1  1  1  1  5 x  1 3x 1  1  0
2

A

5x  1  0  x  0
1p
C

3x 3  1  0  x  3 1p

c) 2p
M

1 2  1 2 
x  x  x  x  x   x  x    x  x   x    x  1  1    x  1  1  x
2  2 
2p
2

Se aplică în continuare a).


20

1
Finalizare x  x  x  x  x  4
 x  15  1 1p
2
12

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. Asimptota oblică are ecuaţia y  mx  n, m  0 1p


a)

71
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

f x 2p
m  lim 1
x  x
1p
n  lim  f  x   mx   1
x 
1p
BA

y  x 1

b) x2  6 x  8 2p
f  x  2
 x  3
RE

 x  4
f   x   0  x2  6x  8  0   1 1p
 x2  2
M

2p
Din tabloul de variaţie al funcţiei rezultă că x1 , x2 sunt puncte de extrem
V
ar

c)  f  x 
x x 1p
 x2  4x  4  
L  lim    lim  2  caz exceptat 1
x 
 x  x  x  3 x 
ia

L  el  e1  e 3p
nt

x2  4 x 1p
eB

l  lim 2
1
x  x  3 x

2. 6 1 1p
  6x  9  x2
A

2
9 x x
a)
2p
C

2
0  9  x2  6 x  0  3  x 

2p
M

2
3  x   0 adevărat pentru x   0,  
2

b) 3 3p
3 3 1 1 x
 f  x  dx  6  2
dx  6  arctg
9 x 3 31
20

1 1

2p
3
 1
 f  x  dx  2   arctg 
12

1 6 3

c) e e 1 e 2p
Integrând relaţia de la punctul a). avem  f  x  dx   dx  ln x  1
1 1 x 1

2p

72
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

 1
Folosind punctul b). avem 2  arctge  arctg   1
 3
1p
1 1
Finalizare arctge   arctg
2 3
BA
RE
M
V
ar
ia
nt
eB
A

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 22
C

Prof: Ciocănaru Viorica


M

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
2

 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
20

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
12

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. Termenul general al progresiei aritmetice an = a1 + (n - 1)  r, precizarea valorilor lui a1, n, r. 3p

Calculul lui a11 = 2 + (11- 1)  3 de unde rezultă a11 = 32 2p

2. Formula loga a = 1, 0 < a < 1, a > 1 şi log 3 3 = 1 1p

73
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

Formulele m loga A = loga Am, 0 < a < 1, a > 1, A > 0 2p

AB
loga A+ loga B - loga C = loga , 0 < a < 1, a > 1, A, B, C > 0
C

23 2p
Calculele log 3 3 + 3 log 3 2 - 2 log 3 4 = 1+ log 3 = 1- log 3 2
BA

42

3. Intersecţia Gf cu Ox înseamnă rezolvarea ecuaţiei f(x) = 0 1p


RE

b   2p
Rezolvarea ecuaţiei x2- 5x + 6 = 0, ∆ = b2 – 4ac, x1,2 =
2a
M

5 1 2p
Calculele ∆ = 1, x1,2 = deci Gf  Ox = {A, B}, A(3, 0), B(2, 0).
2
V

4. n! n! 2p
Formulele C nk = , Ank = , 0  k  n , Pn = n!
k!( n  k )! (n  k )!
ar

Calculele C 52 = 10, A52 = 20, P3 = 6 şi finalizarea 2 C 52  A52 + P3 = 2  10 – 20 + 6 = 6 3p


ia

5.       2p
Înmulţirea unui vector t = a i + b j cu un scalar s real, s t = sa i +sb j
nt
eB

       
3p
Calculele 2 v - 3 u = 2(2 i  3 j ) – 3(3 i  2 j ) = -5 i + 12 j .

6. 1 2p
A

Formula pentru aria triunghiului A∆ABC = AB  AC  sin A.


2
C

1
sin A = sin 300 = . 1p
2
M

1 1
Calculul ariei A∆ABC =  8  10  = 20. 2p
2

2 2
20

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


12

1. Matricea sistemului este inversabilă dacă D(a)  0. 2p


a)
1 1 1
D(a) = a 3 1 determinant Vandermonde sau se aplică una din regulile uzuale pentru 2p
a2 9 1
74
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

calculul lui D(a) D(a) = -2(a - 1)(a - 3).

a  1, a  3 . 1p

b) 1 a a2 3p
At = 1 3 9 , det At = det A
BA

1 1 1

Din punctul a) D(a) = -2(a - 1)(a - 3)


2p
RE

D(2) = -2(2 - 1)(2 - 3) = 2

c) Din punctul a) D(a) = -2(a - 1)(a - 3) , D(4) = -2(4 - 1)(4 - 3) = - 6 1p


M

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2p
Cu metoda lui Cramer se calculează Dx =  1 3 1 , Dy = 4  1 1 , Dz = 4 3  1 .
V

1 9 1 16 1 1 16 9 1
ar

Dx Dy D 2p
Calculele conduc la Dx = -16, Dy= 30, Dz = -20 şi x = ,y= , z = z deci
D (4) D ( 4) D (4)
ia

8 10
nt

S = {( , -5, )}.
3 3
eB

2. Din relaţiile lui Viète x1 + x2 + x3 + x4 = 0, x1x2 + x1x3 + x1x4 + x2x3 + x2x 4+ x3 x4 = -8, 1p

a) x1x2x3+ x1x2x4 + x1x3x4 + x2x3 x4 = 0, x1x2x3 x4 = 16 se determină S = 0, f(S) =16, P = 16, 3p


A

1p
f(S)+ P = 16 + 16 = 32.
C

4 2
b) Polinomul f = X – 8X + 16 se restrânge în (X2 – 4)2 = (X - 2)2( X +2)2. 3p

Unul din factorii lui f este polinomul g deci g divide f. 2p


M

c) Din punctul b) rădăcinile polinomului f sunt x1 = x2 = 2 , x3 = x4 = -2. 2p


2

x14 = x24 = 24 = 16, x34 = x44 = (-2)4= 16. 2p


20

x14 + x24 + x34 + x44 = 16 + 16 = 32. 1p


12

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

75
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1. f f ' g  fg ' 2p
Formula ( ) '  .
a) g g2

2 x ' (2 x)' ( x 2  3)  2 x ( x 2  3)'  2( x 2  3)  2( x 2  3) 2p


Calculul lui ( )  = , deci f ’(x) = .
x2  3 ( x 2  3) 2 ( x 2  3) 2 ( x 2  3) 2
BA

2 1p
Calculul lui f ’(0) = .
3
RE

b) Rezolvarea ecuaţiei f ’(x) = 0 conduce la aflarea punctelor de extrem. 1p

 2( x 2  3)  2( x 2  3) 1p
Din punctul a) f ’(x) = şi f ’(x) = 0 rezultă = 0.
( x 2  3) 2 ( x 2  3) 2
M

x2 - 3 = 0 şi x1,2 =  3 . 1p
V

3 3
f ( 3 ) =  de unde rezultă punctele de extrem de coordonate (  3 ,  ).
ar

3 3 2p
ia

c) 2x 1p
Notarea lim ( f ( x )  x) = lim ( 2
 x) = L.
x  x  x 3
nt

2 x  x( x 2  3) 1p
Aducerea la acelaşi numitor L= lim .
eB

x  x2  3

 x3  x
Calculele L = lim . 1p
x  x 2  3
A


C

Observarea nedeterminării şi găsirea limitei L = -  .


 2p
M

2. Orice funcţie continuă admite primitive, f este contină pe R - {1}, pentru continuitatea lui f în 2p
x0 = 1 se calculează limitele laterale şi f(1).
a)
2

ls = lim( x 2  3x  2)  0 , ld = lim( x  3) ln x  0 , f(1) = (1+3)ln1= 0  f continuă în x0 = 1. 2p


x 1 x 1
20

x 1 x 1
1p
f admite primitive pe R.
12

b) 1 1 1p
2 2
1 2
0 şi
2
< 1 deci  f ( x)dx =  ( x
0 0
 3x  2)dx .

1p
n x n 1
 x dx 
n 1
c

76
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

2 x3 x2 1p
 ( x  3x  2)dx   3
3
2
 2x  c .

1 1 1
2 3 2 1 ( )3 ( )2
x x 1 2
0 ( x  3x  2)dx = ( 3  3 2  2 x) | 02 =  23  3 22  2( 2 ) = - 3 .
2
2p
BA

c) e2 e2 e2 2p
2 f ( x) ( x  3) ln x
1, e  1 deci  x3
dx = 1 x  3 dx =  ln xdx .
RE

1 1

Formula de integrare prin părţi 1p


 f ( x) g ' ( x)dx  f ( x) g ( x)   f ' ( x )g ( x ) dx f, g derivabile cu
derivatele continue.
M

e2 e2 2p
e2 e2 e2 2
 ln xdx = x ln x | 1   dx = x ln x |  x | = e + 1.
1 1
V

1 1
ar
ia
nt
eB
A

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


C

Varianta 23
M

Prof: Ciocănaru Viorica


2

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
20

limitele punctajului indicat în barem.


 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
12

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. Termenul general al progresiei aritmetice an = a1 + (n - 1)  r, precizarea valorilor lui a1, n, r . 3p

(a1  a n )n
Suma primilor n termeni ai progresiei aritmetice Sn = .
2

77
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

(3  45)  25 2p
Calculele a25 = 3 + (25 - 1)  (-2) = 3 – 48 = - 45, S25 = = -21  25= - 525.
2

2. Ecuaţia de gradul al II-lea are soluţii reale egale pentru ∆ = 0. 1p

∆ = b2 – 4ac  ∆ = (m – 1)2 - 4  2m = m2 – 10m + 1. 2p


BA

 b  m
∆ = 0  m2 – 10m + 1 = 0, ∆m = 100 – 4 = 96, m1,2 =
2a 2p
RE

m1,2 = 5  2 6 .

3. Intersecţia Gf cu Ox înseamnă rezolvarea ecuaţiei f (x) = 0. 1p


M

1 1 2p
 32x+1-1= 0  32x+1= 1  2x+1= 0  x =  deci Gf  Ox = {A}, A(  ,0 ).
2 2
V

Intersecţia Gf cu Oy înseamnă f (0), f (0) = 32  0+1-1= 2 deci Gf  Oy = {B}, B(0, 2) . 2p


ar

4. n! 2p
Formulele C nk = , 0  k  n , Pn = n!
ia

k!( n  k )!
nt

n(n  1) 3p
Calculele C n2 = , P3 =6 conduc la ecuaţia n (n - 1) = 12  n = 4.
2
eB

5.       a b 2p
Condiţia ca doi vectori t = a i + b j şi r = c i + d j să fie coliniari =
c d
A

 
a 2 a3 3p
Calculele pentru ca vectorii v şi u să fie coliniari =  3(a - 3) + 2(a + 2) = 0
3 2
C

 5a = 5  a = 1
M

6. sin (a + b) = sin a cos b + sin b cos a, a, b R 2p

750 = 450 + 300 1p


2

2p
2
20

sin 750 = sin 450 cos 300 + sin 300 cos 450, valorile remarcabile sin 450 = cos 450 = ,
2
12

1 3 2 3 1 2
sin 300 = , cos 300 =  sin 750 = ( + )= ( 3  1).
2 2 2 2 2 4

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

78
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1. x y 1 x y 1 2p
a)
Ecuaţia dreptei BC: x B yB 1 =0  1 2 1 = 0, B(1, 2) şi C(- 3, -2)
xC yC 1 3 2 1
2p
Calculele 2x - 2 - 3y + 6 + 2x – y = 0  x – y + 1 = 0. 1p
BA

Ecuaţia dreptei BC: x – y + 1 = 0.

b) A(3, a), B(a, 2) şi C(- 3, -2) pentru a = -2 devin A(3, -2), B(-2, 2) şi C(- 3, -2) 3p
RE

xA yA 1 3 2 1
1 1
A∆ABC = xB yB 1 , A∆ABC = 2 2 1
2 2
xC yC 1 3 2 1
M

Calculul determinantului conduce la A∆ABC = 12 2p


V

c) xA yA 1 1p
ar

xB y B 1 = 0 pentru ca A, B, C să fie coliniare.


xC yC 1
ia

3 1 a
nt

2p
a 1 = 6 - 2a -3a +6 +6 – a2 = – a2- 5a +18 ,
2 a2 + 5a -18 = 0.
eB

3 2 1
2p
 5  25  72  5  97
a1,2 = , se reţine valoarea pozitivă deci S = { }.
2 2
A

2. 2̂ x + 3̂ = 1̂  2̂ x + 3̂ + 2̂ = 1̂ + 2̂ . 1p
C

a) 3p
 2̂ x = 3̂  x = 4̂ în Z5.
M

1p
S = { 4̂ }
2

b) 1̂ 2̂ 3̂ 3p
20

2̂ 3̂ 1̂ = 1̂ 2̂  3̂ + 1̂ 2̂  3̂ +1̂ 2̂  3̂ - ( 3̂  3̂  3̂ +1̂ 1̂ 1̂+ 2̂  2̂  2̂ )


3̂ 1̂ 2̂
12

1̂ 2̂  3̂ = 1̂, 3̂  3̂  3̂ = 2̂ , 2̂  2̂  2̂ = 3̂ de unde rezultă valoarea determinantului 3̂ - ( 2̂ + 1̂ + 3̂ ) 2p


= 2̂

c) Prin adunarea membru cu membru a celor două ecuaţii se obţine 3̂ x = 4̂  x = 3̂ . 2p

2p
Prin înlocuirea în prima ecuaţie a sistemului se obţine 1̂ + y = 1̂  y = 0̂ .

79
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

Soluţia sistemului în Z5 este S = {( 3̂ , 0̂ )}. 1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


BA

1. ' x2 x2 2p
( f  g )  f ' g  fg ' , ( f ( x )  g ( x ))  (ln x  )' ( x  3x )  (ln x  )( x 2  3 x)' , x > 0.
' 2
RE

a)
2 2

1 x2 2p
( f ( x)  g ( x)) '  (  x )( x 2  3 x ) + (ln x  )(2 x  3)
M

x 2

x2
( f ( x)  g ( x)) '  x 3- 3x 2+ x - 3 + (ln x  )( 2 x  3) . 1p
V

2
ar

b) Curbura funcţiei se stabileşte folosind f “(x). 1p

x2 1p
ia

1
Din punctul a) f ' ( x)  (ln x  )' =  x .
2 x
nt

1 1 x2 1 1p
f “(x)= (  x )’ =  2  1 = .
eB

x x x2

f “(x)= 0  x 2 – 1 = 0  x1,2 =  1 .
2p
A

Funcţia f este convexă pe intervalele (   ,  1 )  (1,   ) şi concavă pe intervalul (-1, 1).


C

c) x2 1p
ln x 
f ( x) 2 .
lim = lim 2
x  g ( x ) x  x  3 x
M

x2
lim (ln x  ) =   , lim( x 2  3x) =   .
2

1p
x  2 x 
20


Nedeterminarea se rezolvă cu regula lui l’Hopital.
 1p
12

x2 1 f ( x) f ' ( x)
Din punctual a) (ln x  )'   x , ( x 2  3x)' = 2x – 3  lim = lim , pentru care
2 x x   g ( x) x   g ' ( x) 2p
1
 1
f ' ( x) f ' ' ( x) x 1
se aplică iar regula lui l’Hopital lim = lim = lim = .
x  g ' ( x ) x   g ' ' ( x) x  2 2

80
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

2. 2 x n 1 1 2p
Pentru x  [1, 3]  f ( x)dx =  ( x 2  x  )dx , formulele n
 x dx  c,  x dx  ln x  c
a) x n 1

x3 x2 2 2p
Calculele  x 2 dx =  c,  xdx = c,  x dx  2 ln x  c .
3 2
BA

2 x3 x2
Finalizarea  ( x 2  x  )dx =   2 ln x  c , x  [1, 3]. 1p
x 3 2
RE

b) 3
2 x
3 1p
2
1 ( f ( x)  x  x )e dx =  xe x dx .
1
M

Formula de integrare prin părţi 1p


 f ( x) g ' ( x)dx  f ( x) g ( x)   f ' ( x )g ( x ) dx f, g derivabile cu
derivatele continue.
V

3 3 1p
 xe x dx = xe x |13 -  e x dx .
ar

1 1

3 2p
ia

 xe x dx = xe x |13 - e x |13 = 2e3.


1
nt

c) 2
2 2p
Formula V =   g 2 ( x)dx , g(x) = f(x) – x = x 2 + .
eB

1
x

2 2 2 4 4 1p
g2(x) = (x + ) = x + 4x + 2 .
A

x x
C

2
4 x5 4 31 71 2p
Calculele V =   (x 4  4x  2
) dx =  ( + 2x 2 - ) |12 = (  8 )  = .
1 x 5 x 5 5
M
2
20

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 24
12

Prof: Ciocănaru Viorica

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.

81
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

SUBIECTUL I (30 de puncte)


n-1
1. Formula termenului general al progresiei geometrice bn = b1  q , (bn > 0 din enunţ) , aplicarea ei 3p
în relaţiile din enunţ b1 - b1q = 4, b1 - b1q3 = 7 conduce la 4(1+ q + q2) = 7  4 q2 + 4q – 3 = 0 cu
 4  16  48 1 3
soluţiile q1,2 = , q1 = , q2 = .
8 2 2
BA

3
Pentru q2 = termenii progresiei geometrice nu vor fi toţi pozitivi.
2 2p
RE

1 1 1
Pentru q1 = se calculează b1 = 8 şi b12 = 8  ( )11 = ( )8.
2 2 2
M

2. x2 1p
Condiţia de existenţă pentru este x - 1  0.
x 1
V

x 2 x 2
x2 2p
5 x 1 = 125  5 x 1 = 53  = 3.
x 1
ar

5 5 5
 x+2 = 3x – 3  x = , verifică x - 1  0 şi deci S = { }.
ia

2p
2 2 2
nt

3. 1 1p
Condiţiile de existenţă pentru logaritmi x > 0, 2x - 1 > 0, x + 1 > 0 conduc la x >
2
eB

log 3 x + log 3 (2x - 1) = 2 log 3 (x + 1)  log 3 x (2x - 1) = log 3 (x + 1)2  2p


x (2x - 1) = (x + 1)2  2x2- x = x2 + 2 x + 1  x2 - 3 x -1 = 0.
A

3  13 3  13 1 2p
C

Rezolvarea ecuaţiei de gr. al II-lea duce la soluţiile x1,2 = , >


2 2 2
M

3  13
Mulţimea soluţiilor ecuaţiei logaritmice este S = { }.
2
2

4. b  2p
V( , ) , intersecţia Gf cu Oy se obţine calculând f(0).
20

2a 4a

b 3  7 3 7 3p
= , =  V( , ) şi f(0) = 4  Gf  Oy = {(0, 4)}.
12

2a 2 4a 4 2 4

5.       2p
Condiţiile ca doi vectori t = a i + b j şi r = c i + d j să fie egali sunt a = c, b = d.

 
v = u dacă 5a + 1 = 3,5 şi 2b – 3 = 2,4 de unde a = 0,5 şi b = 2,7 deci S = {(0,5; 2,7)}. 3p

82
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

6. Teorema cosinusului a2 = b2 + c2 – 2bc cos A, cu a = BC, b = AC, c = AB. 2p

1 1p
b = 10, c = 8, cos A = cos 600 = .
2

a2 = 102 + 82 – 2  10  8 cos 600 = 100 + 64 – 80 = 84  a = 84 = 2 21 . 2p


BA

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


RE

1. 1 1 1 2p
a)
A–B= 2 0 0 .
M

0 2 1
2p
det (A – B) = 4 – 2 = 2 .
1p
V

Tr (A -B) = 1+ 0 + (-1) = 0
ar

-1
b) A inversabilă dacă det A  0, det A= 1 + 8 – 6 – 6 = - 3  0 deci  A 3p
ia

1 2 3
1
A = 3 1 2 , formula A-1 =
t
A* , A* matricea complemenţilor algebrici ai lui At.
nt

det A
2 0 1
eB

Calculele A11 = 1, A12 = 1, A13 = -2, A21 = -2, A22 = -5, A23 = 4, A31 = 1, A32 = 7, A33 = -5
2p
1 1 2
-11
A

A = 2 5 4
3
1 7 5
C

c) Primul element al produsului A  B 18. 1p


M

Fiecare din cele 4 puncte se acordă dacă se calculează corect câte două elemente ale matricei 2p
produs după relaţia ai1b1j + ai2b2j + ai3b3j cu i, j {1, 2, 3}.
2p
2

18 5 7
20

A B = 4 5 6
11 8 11
12

2. ( x  y )  z  x  ( y  z ) ,  x, y, z  R. 1p

a) 3p
( x  y )  z  ( xy  3x  3 y  12)  z = ( xy  3 x  3 y  12) z - 3 ( xy  3 x  3 y  12)  3z + 12

x  ( y  z ) = x  ( yz  3 y  3z  12) = x( yz  3 y  3 z  12) - 3x - 3( yz  3 y  3 z  12) + 12

83
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

După desfacerea parantezelor şi reducerea termenilor asemenea în cele două expresii se obţine 1p

( x  y )  z  x  ( y  z )  ”  ”este asociativă.

b) Relaţia x  y  xy  3x  3 y  12 se transformă după înlocuirea lui y cu 5 în 3p


BA

x  5  x  5  3 x  3  5  12 = 2 x - 3
2p
x  5 = 1  2 x - 3 = 1  x = 2 deci S = {2}.
RE

c) Relaţia x  y  xy  3x  3 y  12 se transformă după înlocuirea lui x cu 2 în 2p

2  C n2  2C n2  3  2  3C n2  12 = - C n2 + 6
M

2p
2  C n2 > 1  - C n2 + 6 > 1  - C n2 > -5, n  2  C n2 < 5  n(n - 1) < 10

Mulţimea soluţiilor inecuaţiei 2  C n2 > 1 este S = {2, 3}


V

1p
ar

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


ia
nt

1. x3 3 2p
ls = lim  .
eB

a) x 0 x4 4
x 0

x3 3 3 2p
ld = lim  şi a valorii funcţiei în x0 = 0, f(0) = .
A

x 0 x4 4 4 1p
x 0
C

ls = ld = f(0)  f este continuă în x0 = 0.


M

b) f f ' g  fg ' 1p
( )'  .
g g2
2

x3 1p
Dacă 2 > 0 se alege pentru derivare f(x) = .
x4
20

x  3 ' ( x  3)' ( x  4)  ( x  3)( x  4)'


( )  . 1p
12

x4 ( x  4) 2

1 1 1
f’(x) = 2
şi f’(2) = 2
= . 2p
( x  4) ( 2  4) 36

c) Asimptota orizontală se determină pentru x   . 1p

84
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

lim f ( x )  l , l finit. 1p
x 

x3
lim  1.
x  x4 1p

x3 2p
BA

lim  1  f admite asimptotă orizontală de ecuaţie y = 1 la   .


x   x  4

2. 1 1 2p
f0(x) = ,  f 0 ( x)dx =  x 2  1dx .
RE

a) x2 1
2
1 1 2 2p
 x 2  1dx = arctg x + c şi 1 x 2  1dx = arctg x |1 .
M

 1p
arctg x |12 = arctg 2- .
V

4
ar

b) 1 1
x 2010 1p
I2010 =  f 2010 ( x )dx = 
x2 1
dx .
ia

0 0

1 1 1p
x 2012
nt

I2012 = 
0
f 2012 ( x )dx =  2 dx .
0 x 1
eB

1 1 1p
x 2010  x 2012
I2010 + I2012 =  ( f 2010 ( x )  f 2012 ( x ))dx =  dx .
0 0 x2 1
A

1 1 2p
x 2010 (1  x 2 ) 2010 x 2011 1 1
I2010 + I2012 =  dx = x dx = |0 = .
C

0 x2 1 0
2011 2011
M

c) x2 1
x2 2p
f2(x) = 2 , A(Γf) = 0 x 2  1dx .
x 1
2

x2 x2 1 1 1 1p
Calculul = = 1- 2 .
20

2 2
x 1 x 1 x 1
1 1
1  2p
12

A(Γf) =  f 2 ( x )dx =  (1  2
)dx = (x - arctg x) |12 = 1- arctg 2 + .
0 0 x 1 4

85
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 25

(ascuns - pentru teste)


BA

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 26
RE

Prof: Dogaru Ion


SUBIECTUL I (30 de puncte)
M

1.   169 1p
x1  1 ; x 2  2
7 2p
V

1
x  [ , 2] 2p
7
ar

2. N = Numǎrul submulţimilor cu 3 elemente ale mulţimii A care conţine elementul 5 este egal 3p
cu numǎrul submulţimilor cu 2 elemente ale mulţimii A\{5};
N = C92  36 2p
ia

3. Nr.caz.fav. = 81; 2p
nt

Nr.caz.posib.= 90; 2p
nr.caz.fav.
p=  0,9
1p
eB

nr.caz.posib.
4.  x 1  0
  x  (1, ) ; 1p
6x  5  0
6x2 – 11x – 95 = 0;
A

1p
  2401 ; 1p
C

x1= 5  (1, ) ; 1p


19
x2 =  (1, )
6 1p
M

5. d2(A,B) = (m + 5)2 + ( - m-7)2 = 100; 2p


m2 + 12m – 13 = 0;   196 ; 2p
2

m1 = - 13 ; m2 = 1 1p
   
6. u  v  6i  3 j ; 2p
20

  3p
uv 3 5
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
12

1. rangA  2  x   \ {1} ; 1p
a) rangA  2  det A  0 ; 2p
rangA = 2  x  2 2p
b)  3 3 3
   3p
Pentru x = - 2  A   3 3 3  ;
 3 3 3
 

86
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

detA* = 0 2p
c) Y   1,3 (  )  Y   x y z  ; x, y, z   ; 2p
x = - 1 şi YA = B  x  y  z  1 , Y = 1 1 1 3p
2. f = x3 – 9x2 –x + 9 = (x2 – 1)(x – 9); 3p
a) q = x – 9; r = 0 2p
BA

b) x1, x2, x3 rǎdǎcini  f(x1) = f(x2) = f(x3) = 0 şi x1 + x2 + x3 = 9; 2p


x 13  x 32  x 33  9(x 12  x 22  x 32 )  (x 1  x 2  x 3 )  27  9(x 12  x 22  x 32 )  18 3p
c) f(3x) = 0  (3x – 1)(3x + 1)(3x – 9) = 0; 2p
3x – 1 = 0  x = 0; 1p
RE

3x + 1 = 0  ecuaţie imposibilǎ; 1p
3x – 9 = 0  x = 2 1p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
M

1. lim 3 x 3  3x  4    Gf nu are AO 1p
a) x
f (x) 1p
lim 1;
V

x 
x
lim[f (x)  x]  1 ; 1p
x 
ar

1p
y = x + 1 , asimptotǎ oblicǎ;
1p
f cotinuǎ pe R  G f nu are AV
ia

b) x 3  3x 2  4  0  x  1, x  2 ; 1p
x 2  2x
nt

f (x)  3 3 , x  R\{-2,1}; 2p
x  3x 2  4
eB

f (x)  f (x)  x 2  2x, x  R\{-2,1} 2p


c) f(-2) = 0  f nu este derivabilǎ în x0 = - 2; 1p
3
x 3  3x 2  4 x 1
d s  lim  lim 3   ; 2p
A

x  2 x  2
x2 x2
3
x 3  3x 2  4 x 1 2p
C

d d  lim  lim 3  
x2 x  2
x2 x2
2. f (x)  3(x 2  1);f (x)  0  x  1 ; 1p
M

a) f este strict cresc.  f (x) > 0  x  (, 1), respectiv(1, ) ; 2p


2p
f este strict descresc.  f (x)  0  x  (1,1)
2

b) 3 f (x) 3
I = 2 dx  2 (x 2  x  2)dx ; 2p
x 1
20

3
x x2
3
41 3p
I=   2x =
3 2 6
12

c) x 2  13 2 4 1
  2
 , x  [1,0] ; 2p
f (x) x  1 (x  1) x  2
0
x 2  13
0 4 2p
I= 1 f ( x) dx = 2ln x  1  x  1  ln x  2 1
;

I = - 2 – 3ln2 1p

87
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 27

Prof: Dogaru Ion


BA

SUBIECTUL I (30 de puncte)


1. (1 + i)4 = - 4 ; 1p
(1 - i)4 = - 4 ; 1p
(1 + i)2012 - (1 – i)2012 = (- 4)503 - (- 4)503 = 0
RE

3p
2. 11x  4  0
  x  2; 2p
 x20 2p
x2 – 15x = 0  x =0 şi x = 15;
M

1p
Soluţia ecuaţiei: x = 15
3. a6 = a3 + 3r; 1p
a16 = a19 – 3r; 1p
V

a3 + a19 = a6 + a16 = 2012 3p


4. x2 – 1 = 0  x  1 ; x + 2 = 0  x  2 ; 2p
ar

x  -2 -1 1 
x+2 - - - - - 0 + + + + + + + + + +
ia

x2 – 1 + + + + + + + 0 - - 0 + + + + 2p
(x + 2)(x2- 1) - - - - - 0 + + +0- - - 0 + + + + +
nt

x   2, 1  1,   1p


eB

5. Fie M mijlocul segmentului [AB]  M(-1,2); 1p


mAB = - 1  m = 1 2p
Ecuaţia mediatoarei lui [AB]: x – y + 3 = 0 2p
6. sin 2 x  cos2 x  cos x  2cos 2 x  cos x  1  0 ; 1p
A

cos x  1  x  {  2k, k  } ; 1p
1 
C

cos x   x  {  2k, k  } ; 2p
2 3
 5
x  [0, 2]  x  {, , } 1p
M

3 3
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.
2

2 1
a)  1,  rangM  2, m   ; 2p
3 1
20

detM = m2 – 6m +5; 2p
rangM = 2  detM = 0  m = 1 sau m = 5 1p
12

b) A,B,C sunt necoliniare  detM  0 ; 3p


m2 – 6m +5  0  m   \ {1,5} 2p
c) 1 1
AABC = det M  m 2  6m  5 ; 2p
2 2
2
m  [1,5]  0  m  6m  5  4 ; 2p
1p
AABC maximǎ = 2

88
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

2. 1 1p
a) Observǎm cǎ x  y  (5x  6)(5y  6)  6; x, y   ;
5
1 3p
(x  y)  z  (5x  6)(5y  6)(5z  6)  6  x  (y  z) , x, y, z   ;
5
1p
  este asociativǎ
b) Elementul neutru al operaţiei  este e = - 1   ; 1p
BA

1
x  x  e  [(5x  6)(5x  6)  6]  1 ; 1p
5
1
 5x  6  1p
RE

5x  6
1
Cum x       5x  6  {1,1} ; 1p
5x  6
M

 5x  {7, 5} .Deci x = -1 este simetrizabil şi x   1 1p


c) 1
Observǎm cǎ x  x  (5x  6)2  6 ; x   ; 1p
5
V

1
Inductiv obţinem x  x  ...  x  (5x  6) 2012  6  ; 2p
5
ar

de 2012 ori

1 1p
 (5x  6)2012  6 = -1 ;
5
ia

 5x  6  1  x  1   1p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
nt

1. f (x)  (x  2)ex , x  R; 2p
a) f (x)  0  x  2 ; 1p
eB

Pe (, 2] f este strict descrescǎtoare;


1p
Pe [2, ) f este strict crescǎtoare 1p
b) f (x)  (x  3)ex , x R; 1p
A

f (x)  0  x  3 ;
2p
C

Pe (, 3] f este concavǎ;


Pe [3, ) f este convexǎ 2p
M

c) x 1 3p
lim f (x)  xlim(x  1)e x  xlim 0;
x   
e x
2p
2

y = 0 ; AO spre 
2. F(x) = 3x2 + 2lnx + C ; x  [1, ) ; 2p
a) 2p
20

F(1) = 2012  C = 2009;


F(x) = 3x2 + 2lnx + 2009 1p
b) 2
2
V    f 2 (x)dx   (12x 3  24x  4x 1 ) 1 ;
12

1
3p
V  110 2p
c) f (x)
lim  6  m; 2p
x 
x
2
lim f (x)  mx   lim0 n; 1p
x 
x
x 
2p
y = 6x este asimptota oblicǎ cǎtre  a graficului funcţiei f.
89
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


BA

Varianta 28

Prof: Dogaru Ion


RE

SUBIECTUL I (30 de puncte)


1. (1 + i)4 = - 4 ; 1p
(1 + i)4 = - 4 ; 1p
(1 + i)2012 - (1 – i)2012 = (- 4)503 - (- 4)503 = 0
M

3p
2. Notǎm 3x = y  3y2 – 10y + 3 = 0  y1 = 3; y2 = 1/3; 3p
3x = 3  x = 1; 1p
3x = 1/3  x = - 1 1p
V

3. a6 = a3 + 3r; 1p
a16 = a19 – 3r; 1p
ar

a3 + a19 = a6 + a16 = 2012 3p


4. C1n 1  C n2 1  36  (n + 1)(n + 2) = 72; 3p
ia

n+1=8  n=7 2p
nt

5. Fie M mijlocul segmentului [AB]  M(-1,1); 2p


mAB = - 3/4  m = 4/3 1p
Ecuaţia mediatoarei lui [AB]: 4x – 3y + 7 = 0 2p
eB

6. sin 2 x  cos2 x  cos x  2cos 2 x  cos x  1  0 ; 1p


cos x  1  x  {  2k, k  } ; 1p
1 
A

cos x   x  {  2k, k  } ; 2p
2 3
 5
C

x  [0, 2]  x  {, , } 1p


3 3
M
2

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


1.  t  t ln t 0 
20

a)   3p
H (t)   0 t 0  ; t  0 ;
0 0 1 

12

detH*(t) = t2 2p
b)  1 ln x  ln y 0 
  3p
H(x)  H(y) =  0 1 0  ; x, y  (0, ) ;
0 0 xy 

Deci H(x)  H(y) = H(xy); x, y  (0, ) 2p

90
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

c)  10 ln(1  2  ...  10) 0 


 
H(1)+H(2)+H(3)+….+H(10) =  0 10 0 ;
3p
0 0 55 

det[H(1)+H(2)+H(3)+….+H(10)] = 5500 2p
2. x  2  x  2  0 
BA

a) y  2  y  2  0   xy  2x  2y  4  0 ; 3p

x  y  xy  2x  2y  6  G; x, y  G; 1p
G este parte stabilǎ faţǎ de operaţia * 1p
RE

b) Observǎm cǎ operaţia * este comutativǎ; 1p


Elementul neutru: e = 3; 1p
x  x  3  x(x  2)  2x  3, x  G; 1p
M

1
x  2   0, x  G 2p
x2
c) x  y  z  ( x  2)( y  2)( z  2)  2, x, y, z G 2p
V

1 2 8 3 4 10
        ...  27 3p
2 3 9 2 3 9
ar

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1. f ( x)  2012 x 2011  2012, x   ; 2p
ia

a) f(1) = 0; 1p
f ‘(0) = 2012; 1p
nt

f(1) + f ‘(0) = 2012 1p


b) y  f (1)  f (1)( x  1) ; 3p
eB

y = 4024(x – 1) 2p
c) f ( x)  2012  2011x 2010 , x   ; 3p
f ( x)  0, x    f este convexǎ 2p
A

2. f(x) = x3 + 3x,  x  R (1) 1p


a) 1 1 x 4 3x 2
1
C

3
I   f ( x) dx   ( x  3 x)dx   ; 3p
0 0 4 2 0
7 1p
M

I=
4
b) f (-x) = [(-x)3 + 3(-x)]5 = - f5(x),  x  R;
5
3p
2

5 1
f este funcţie imparǎ   f 5 ( x )dx  0
1 2p
20

c) x (t  1) 4
3(t  1) 2 x 4 2
( x  1)  6( x  1)  7
 f (t  1) dt   = ; 3p
0 4 2 0
4
12

x
 f (t  1) dt ( x  1) 4  6( x  1) 2  7 1
0
lim  lim  1p
x  x4 x  4x4 4

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

91
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

Varianta 29

Prof: Gaga Loghin

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
BA

 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
RE

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. Se observă că, în șirul 1, 5,9, , între oricare 3 termeni ak 1 , ak , ak 1 ai șirului există relația 3p
M

ak 1  ak 1 ak 1  ak 1  8
ak    ak 1  4  ak , deci șirul reprezintă o progresie aritmetică, cu
2 2
a1  1, r  4 .
V

2p
a a 1  61
S  1 n n   n; an  a1   n  1 r  61  1  4  n  1  n  16 . Deci S  31 16  496
ar

2 2
ia

2. 1 2p
Se vede că obținem f  4  dacă facem x 
2
nt

2
1 1 2 3 3p
eB

 f  4  2     3   5    5  4
 2 2 4 2

3. log x  2 2  log x  2 8  log x 2 2  3log x 2 2  4 log x 2 2 . 3p


A

Deci 4 log x  2 2  4  log x  2 2  1  2  x  2  x  4


C

2p

4. Dacă elementul 1 intră în toate submulțimile, numărul de submulțimi va fi format din combinările de 3p
M

9 luate câte k, unde k  0,1, 2,  ,9 .


2

Deci numărul de submulțimi este C90  C91   C99  2 9  512 . 2p


20

5. Doi verctori sunt perpendiculari dacă produsul lor scalar este nul, adică v1  v2  0 2p

3p
12

v1  v2  0  4  m  2   3  m  1  0  m  11 .

6. AB  BC  sin B AB  BC  AC 2p
AABC  ; AABC  p  p  a  p  b  p  c  , unde p  9
2 2

 AABC  9  9  8 9  6  9  4   3 15 1p

92
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

2 AABC 6 15 3 15 2p
Deci, sin B   
AB  BC 32 16

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


BA

1. a)  3 0   3 0   32 0  3n 0 2p
 , n   . Demonstrăm

M 2  M M      . Observăm că M n
 
0 1 0 1  0 1 0 1
RE

prin inducție.

k  3k 0 k 1  3k 1 0  2p
Presupunem adevărat că M    și demonstrăm M   
0 1  0 1
M

 3k 0   3 0   3k 1 0   3n 0 1p
,n
k 1 k n 
M  M M      . Deci M  
V

0 1  0 1  0 1 0 1
ar

b)  3n 0  3n 0 2p
n
det   3
0 1 0 1
ia

3p
 
7  det M n  4  3n  729  7  3n  4  3n  729  3n 1  36  n  5
nt
eB

c)  3 0   32 0  32012 0   3  32    32012 0  2p
M  M   M 2 2012
       
0 1  0 1  0 1  0 2012 

32012  1 32012  1 2p
A

3  32    32012  3   3 , fiind suma unei progresii geometrice cu rația 3 și


3 1 2
C

primul termen 3.

 3 32012  1   
M

 0  1p
Deci S   2 
 0 2012 
2

2. 5p
20

 f  1  0 2   m  1  2n  0   m  2n  3 m  5
   
a)  f  2   0 16  4  m  1  2n  0 4m  2n  12 n  4
12

b) 2
x12  x22  x33  4   x1  x2  x3   2  x1 x2  x1 x3  x2 x3   4 2p

 m 1
 x1  x2  x3  1p
 2
 x1 x2  x1 x3  x2 x3  0

93
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

2 2p

 m  1 2 2
 4   m  1  4   m  3 m  5   0  m  3
4

c) 2  625 x  6  25 x  8  0  2  54 x  6  52 x  8  0  54 x  3  52 x  4  0 2p

2p
Notez 52 x  t  0  t 2  3t  4  0;   9  16  0
BA

1p
Ecuația nu admite soluții reale.
RE

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


M

1. 2 5
e x2
 xe x  2   x  1  2 xe x  2  x  1 e x  2  x  1 1  x  x  1  2 x 
V

a) f  x  4
 4
 p
 x  1  x  1
ar

e x  2  x 2  2 x  1
 3
ia

 x  1
nt

b f  x
3 5
lim  lim
xe x 2

 x  1  lim
x2  x
1
) p
x  f   x  x  2 2

 x  1 e x  2 x 2  2 x  1 x  x  2 x  1 
eB

c) Ecuația tengentei într-un punct  x0 , y0  la graficul funcției f(x) este y  y0  m  x  x0  , unde 2


A

p
m  f   x0  și y0  f  x0  .
C

În cazul nostru x0  2, y0  f  x0   f  2   2; m  f   2   1 
2
M

p
y  2    x  2   x  y  4  0 , care este ecuația tangentei
1
2

p
20

2. 1
2
1
2
1
2
5
  x  f  x   ln  x  2   dx    x  ln  x  2  x  2  ln  x  2   dx   2x  2 dx  p
a) 1 1 1

3 1
12

1
2  x  1 4 32
 4   x  1 dx  4  8 
1
3 3 3
1

94
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

b 1 1 x  2 x 1 2
) f  x  1   ; p
x2 x2 x2
  x  1   x  2  x  1 1
f   x      2
 2
0
 x2   x  2  x  2 2
p
BA

Deci funcția este concavă pe  2;  

1
RE

c) e e e
e
e
x 2

A   g  x    ln  x  2  dx    x   ln  x  2  dx  x  ln  x  2  1   dx  p
M

1 1 1 1
x2
e ln(e  2)  ln 3  x 1e  2 ln( x  2) 1e  e ln(e  2)  ln 3  e  1  2 ln(e  2)  2 ln 3  (e  2) ln(e  2)  e3
p
V

1  3ln 3
ar
ia
nt
eB
A
C
M
2
20

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


12

Varianta 30

Prof: Gaga Loghin

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
95
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. 3 2 4p

z  1 i 3   1  i 3   1  i 3    2  2i 3 1  i 3   2 1  i 3 1  i 3   8
 Im z  0 1p
BA

2. 2
x12  x22  16   x1  x2   2 x1 x2  16 2p
RE

 x1  x2  m  2
 1p
 x1  x2  m  3
M

2
  m  2   2  m  3  16  m 2  4m  4  2m  6  16
2p
 m 2  6m  6  0  m1  3  15, m2  3  15
V

3. 7
C2012 2005
 C 2012 7
 C2012 2012  2005
 C2012 7
 C 2012 7
 C2012 0 5p
ar
ia

4. cf 2p
p , unde c f reprezintă numărul cazurilor favorabile și c p numărul cazurilor posibile.
cp
nt

2013 2p
eB

Avem c p  2013 , iar c f   671


3

cf 671 1 1p
p  
A

cp 2013 3
C

5. (m  2) 2  6 2 3p
m3 2p
M
2

6. cf .Re ciproca T . Pitagora 2p


Observăm că BC 2  25  AB 2  AC 2  9  16  25  ABC este dreptunghic , cu
ipotenuza BC.
20

Știm că, într-un triunghi dreptunghic, mediana din vârful unghiului drept este egală cu jumătate din 2p
ipotenuză. Notăm cu M mijlocul ipotenuzei BC
12

2p
BC 5
 AM   1p
2 2

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

96
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1. a) x 5 4 2p
det A  .
4 x5

det A = 0  (x  5) 2  16  0  (x  11)(x  21)  0  x1  11, x 2  21 (se înlocuieşte cu: 3p


(x  5)2  16  0  (x  1)(x  9)  0  x1  1, x 2  9 )
BA

b) 2
x5
2 4  x5 4    x  5  16 8  x  5 
A     2

 4 x  5  4 x  5   8  x  5  x  5  16  1p

RE

 2  x  52 8  x  5 
 2 x  10   A   2

 8  x  5 2  x  5  
M

1p
2
 x 2  10 x  9 0    x  5   16 0 
 
V

2
x  10 x  9 I 2    
 0 x 2  10 x  9   0
2
 x  5   16 

ar

1p

A2   2 x  10  A  x 2  10 x  9 I 2  
ia

  x  5 2  16 8  x  5    2  x  5
2 2
8  x  5     x  5  16 0 
    
nt

2 2 2
 8  x  5  x  5   16   8  x  5 2  x  5    0  x  5   16  2p

0 0
eB

 
0 0

c)  4 4 1 1  2 2 2 2p
2 
A

3
Pentru x=-1  A     4 ; A  4    8 A  2  A;
 4 4   1 1   2 2 
C

A3  A2  A  2 3  A2  2 6 A;

n 3 n 1
M

Presupunem A  2 A și demonstrăm A n 1  23 n A ;

An 1  An  A  23 n 1 A  A  23 n 1 A2  23 n1  23 A  23n A 2p


2

Deci An  2 
3 n 1
A, n   
20

1p
12

2. g  0ˆ  x  4ˆ  0ˆ  x  1ˆ . 2p

a) 3p

Trebuie să avem f 1ˆ  0ˆ  1ˆ  a  1ˆ  2ˆ  0ˆ  a  4ˆ  0ˆ  a  1ˆ

b) Pentru a  1ˆ  f  X   X 3  X 2  X  2ˆ și x  1̂ este soluție a polinomului. 2p

1p

97
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

Se verifică faptul că x  1̂ este singura soluție.


2p
Împărțind, sau folosind schema lui Horner, obținem

 
f  X   X  4ˆ X 2  2ˆ X  3ˆ 
BA

c)
    
f 0ˆ  2;
ˆ f 1ˆ  0;
ˆ f 2ˆ  3ˆ  4ˆ  2ˆ  2ˆ  1; 
ˆ f 3ˆ  2ˆ  4ˆ  3ˆ  2ˆ  1;
ˆ 4p

f  4ˆ   4ˆ  1ˆ  4ˆ  2ˆ  1ˆ
RE

   
f 0ˆ  f 1ˆ    f 4ˆ  2ˆ  1ˆ  1ˆ  1ˆ  0ˆ 1p
M

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


V
ar

1. a) 1  ln 2 x 5p
lim f  x   lim 1
x 1 x1 1  ln 2 x
ia

b)
nt

 2 
 2
 2
   ln x   1  ln x  1  ln x
x
   2x  ln x 
f  x     2p
eB

2

1  ln 2 x 
2

 ln x  1  ln 2 x  1  ln 2 x  4 3p
 x 
A

2 2

1  ln 2 x  x 1  ln 2 x 
C

c) 2
2 L ' Hospital  ln x
1  ln x 
Asimptotă verticală. Se caută în x=0: lim   lim x  1 . Nu există
M

2p
x0
x 0
1  ln 2 x  x 0 2
x 0 ln x
x
2

asimptotă verticală pentru f.


2p
20

2
 ln x 2p
1  ln 2 x  L ' Hospital
Asimptotă orizontală. Se caută la  . lim   lim x  1 . Deci y  1
x  1  ln 2 x  x0 2
ln x
12

x 0
x
este asimptotă orizontală la  .

Asimptotă oblică. Nu există 1p

98
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

2. 1
x 1 1 2x
1
1 1
1
1 1  5p
I1   2
x 1
dx   2 dx   2
2 0 x 1 x 1
dx  ln x 2  1
2
  0
 arctgx 0  ln 2 
4
a) 0 0

b) 2p
1
x3  1
I3   2
1 3
dx  
x  x  x 1
1 x x2 1  x  1
dx   dx 
 
2 2
x  1 x  1 x  1
BA

0 0 0
1
 x 1  1   2p
  x  2  dx  1  ln 2   1  ln 2 
0
x 1  2 4 4
RE

I1  I 3  ln 2  1 < 0
1p

c) 1
xn  1
1
xn 2  1
1
x n 2  x n  2 2p
M

I n  I n 2   dx  0 x 2  1 dx  0 x 2  1 dx 
0
x2 1


1 x n
x 2
1  dx  2 1
1
dx 
1

 3p
x
V

2 2
0
x 1 0
1 n 1 2
ar
ia
nt

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


eB

Varianta 31

Prof: Ionescu Maria.


A
C

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
M

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
2

SUBIECTUL I (30 de puncte)


20

1. 6 10 2p
log 2 6  log 2 10  log 2 15  log 2 
15 3p
log 2 4  2
12

2. 4 1p
Din 9 x 2  16  0 obţinem x1 , x2   .
3

 4 4 2p
Din tabelul de semn se obţine x    ,  .
 3 3

99
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

Cum x  Z  x   1, 0,1
2p

3. a1  7, a1  a2  17 1p
r3 2p
BA

a7  a1  6r  a7  25
2p

4. A43  2p
RE

4! 3p
 24
 4  3 !
M

5. Fie M mijlocul segmentului BC, obţinem M(1,-1). 2p

2 2 1p
V

AM   xM  x A    yM  y A  
2 2
2p
1  2    1  3
ar

 17
ia

6. 3 2p
sin1200  sin 600 
2
nt

AB  AC  sin  BAC 
AABC  1
2
eB

3
6 8 
AABC  2  12 3
2p
2
A

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


C
M

1. 1  2  3  2 adev. 1p
a) 2  2  3  1 adev. 1p
2

Se verifică în sistemul de ecuaţii astfel:


m66 3 1p
m3
20

2p

b) 1 1 1 2p
12

2 1 1  3
m 3 2
1p
 m 2  5m  1  3  m2  5m  4  0
2p
Obţinem m  1, 4 .

100
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

c) 2 1 1 1p
1 1 1  3
3 3 2
1 2 1
Calculând 2 1 1  3m  3 şi ştiam din punctul a) că determinantul sistemului este -3 1p
BA

m 3 2
1 1 2
1p
2 1 1  3m
RE

m 3 3
2p
obţinem soluţia x  1, y  m  1, z  m  S : 1, m  1, m  , m  R
M

2. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 2p
f  1  2 4 3 1  0
V

 
a)
^ ^
ar

g 0  3 2p
 
^ ^ ^
ia

 f  1  g  0   3 1p
   
nt

b) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 4p
Calculăm : f  0   1, f  1  0, f  2   0, f  3   0, f  4   0
eB

         

^ ^ ^ ^
 x  1, 2,3, 4  1p
A

c) ^ ^ 3p
C

Conform algoritmului împărţirii a două polinoame obţinem câtul q  X 2  3 X  2 şi

^
M

restul r  0 2p
2

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


20
12

1. Funcţia f este derivabilă pe R, fiind sumă de funcţii derivabile pe R şi 5p


a) f '  x   2012 x 2011  2012 x ln 2012  2012,  x  R
(2,2,1)

b) Punctul de abscisă nulă are x0  0 . 1p

1p
Ecuaţia tangentei este : y  f  x0   f '  x0  x  x0 

101
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

f  0   1  2012  2013, f '  0   ln 2012  2012 2p

y  2013   ln 2012  2012  x   ln 2012  2012  x  y  2013  0 1p

c) f ''  x   2012  2011x 2010  2012 x ln 2 2012,  x  R 2p

3p
BA

 f ''  x   0, x  R  f este convexă pe R

2.  1  2p
 f  x  dx    x  2012  x  2012 dx 
RE

a) 3p
x2
 ln  x  2012    2012 x  C
2
M

b) 1 1p
Cum g : 1, 2   R, g  x   f  x    x  2012
x  2012
V

2
ar

V    g 2  x dx  1p
1
ia

3
2
2  x  2012  2
    x  2012  dx   1  2p
3
nt

20143  20133 1p
 
eB

c) 2 2
 1  2p
  
f x 2 dx    2
1
x  2012
 x 2  2012  dx 

A

 1 x x3 
 arctg   2012 x  12  2p
C

 2012 2012 3 
1  2 1  6043
  arctg  arctg 
M

2012  2012 2012  3 1p


2
20
12

102
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro
BA
RE
M

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


V

Varianta 32

Prof: Ionescu Maria.


ar

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
ia

 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
nt

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
eB

1. 2 x  5  3  3  2 x  5  3  1  x  4 3p
x  Z  x  1, 2,3, 4 2p
A

2. x  5  0  x  5,   2p
Se pun condiţiile de existenţă :
2  x  0  x   , 2 
C

2p

De unde se deduce că ecuaţia nu are soluţii reale. 1p


M

3. Cum f  3   0 şi f  4   0 2p
2

3p
 f 1 f  2 ... f 10   0
20

4. Notăm 5 x  t , t  0 şi ecuaţia devine t 2  6t  5  0 1p


12

t1  1, t 2  5 2p

1p
5x  1  x  0
5x  5  x  1 1p

103
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

5. AB 2  AC 2  BC 2 2p
cos A 
2  AB  AC

25  49  64 1 3p
cos A  
2 57 7
BA

6. x  xM y  yM 2p
Ecuaţia dreptei MN: 
x N  xM y N  y M
RE

x2 y3 2p

5 5
1p
 x  y  1  0 este ecuaţia dreptei MN.
M
V

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


ar

1.  1 2 3   1 2 3   6 3 5  5p
ia

a) 2      
A   2 1 1    2 1 1    3 2 3 
 3 1 2   3 1 2   5 2 12 
nt

     
eB

b)  2 2 3  2p
 
I3  A   2 0 1 
 3 1 1
 
A

3p
De unde se obţine det  I 3  A    14
C

c) det  A   8  0   A 1 1p
M

 3 7 1 
1  
2

1
A   7 11 5  4p
8  
 1 5 3 
20

2. x  5   x  5  5  5   5  0  5  5 2p
12

a) 5  x   5  5  x  5   5  0  5  5 2p
 x  5  5  x  5, x  Z
1p

b) Căutăm e  Z a.î. x  e  e  x  x, x  Z .Se verifică x  e  e  x . 2p

3p

104
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

Din x  e  x   x  5  e  5   5  x  0   x  5  e  6   0  e  6  Z

c) 5
x  x  x  x  x  x   x  5  5  x  1p
5 4
  x  5    x  5  0   x  5   x  5  1  0  1p
 
BA

  x  5  0  x  5 1p

 4 x  6 1p
  x  5   1   x  5    1  
 x  4
RE

1p
M
V
ar

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


ia

1. Funcţia f este derivabilă pe R, fiind produs de funcţii derivabile pe R şi


nt

a)
' ' 2p
  
f '  x   x 2  2012 x  2011 e x  x 2  2012 x  2011 e x 
eB

2p
 
f '  x    2 x  2012  e x  x 2  2012 x  2011 e x 
1p

f '  x   x 2  2010 x  1 e x
A

b) f  x   f  0 3p
C

lim  f '  0   1
x0 x 2p
'
f  0   1
M

c) Din punctul a) se obţine că funcţia f este descrescătoare pe intervalul [0,2] 1p


2

 f  2   f 1  f  0  1p
20

2p
f  2    2009e 2 , f  0   2011
1p
12

2
  2009 e  f 1  2011

105
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

2. 1
x2 1p
I2   dx
a) 0
x2
1
x2  4  4
1
 x  2  x  2  1 4
I2   dx   dx   dx 2p
0
x2 0
x2 0
x2
 x2 1
BA

3 3
I 2    2 x  4 ln  x  2    4 ln 
2 0 2 2 2p

b) 1
x n 1
1
xn 1p
RE

I n1  2 I n   dx  2 dx
0
x2 0
x  2
1
x n  x  2 1
I n1  2 I n   dx   x n dx 2p
M

0
x2 0
2p
x n 1 1 1
I n1  2 I n  
n 1 0 n 1
V

c) 1 1 1 xn xn xn 1p
ar

Din   , x   0,1 ,    , x  0,1 , n  N * şi deci


3 x2 2 3 x2 2
ia

1 1
xn xn 1 1 2p
0 3 dx  In  0 2 dx  3  n  1  I n  2  n  1
nt
eB

1 1
Pentru n=2011 se obţine  2012  I 2011 
3 2
2p
A

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


C

Varianta 33
M

Prof: Ionescu Maria.


2

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
20

 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
12

SUBIECTUL I (30 de puncte)

106
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1.  b   1p
V , 
 2a 4a  2p
b 
Vârful parabolei este:  4,  4
2a 4a
V  4, 4  2p
BA

2. b c 2p
Din ecuaţia x 2   m  1 x  2 m  0 obţinem x1  x2    m  1, x1  x2   2m
a a
RE

2
Înlocuim în relaţie şi obţinem 3  m  1  4m   2m  2  3m 2  8m  5  0 2p
 
1p
5
M

De unde m1  1, m2  .
3

3. 5,5 3p
V

Dobânda : d  700   38,5 lei


100
2p
ar

Suma finală: S  700  38,5  738,5 lei


ia

4. 2010 2012! 2p
C2012   2012  2011
2010! 2!
nt

2p
2 2012!
C 2012   2012  2011
2! 2010!
eB

2010
C2012 2
 C2012  0 (sau folosirea formulei C nk  C nn k , n  k ) 1p
A

5. Dreptele d1 : 2 mx  3 y  7  0 şi d 2 : 3 x  8 y  2  0 sunt perpendiculare  a1  a2  b1  b2  0 2p


C

 2m  3  3   8  0
m4 2p
M

1p
2

6. 5  2p
cos   cos
6 6
3p
20

5 3
cos 
6 2
12

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. A1  6, 1 , A3  8, 3  2p
a)

107
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

x  x1 y  y1 1p
Ecuaţia dreptei este : 
x3  x1 y3  y1

x  6 y 1 1p

2 4
1p
BA

 2 x  y  13  0 este ecuaţia dreptei A1 A3 .

b) x0 y0 1 0 0 1 3p
1 1
RE

AOA1 A2  x1 y1 1  AOA1 A2  6 1 1
2 2
x2 y2 1 7 1 1
2p
M

1
AOA1 A2   13
2
V

c) Considerăm punctele An  n  5, 2 n  3  , Am  m  5, 2 m  3  , Ap  p  5, 2 p  3  , n, m, p  N * 1p


ar

n5 2n  3 1
Calculăm m  5 2m  3 1  0 folosind proprietăţile determinanţilor şi se obţin punctele 4p
ia

p 5 2p 3 1
nt

An  n  5, 2 n  3  coliniare n  N *
eB

2. b c 2p
Din relaţiile lui Viete obţinem x1  x2  x3    3 şi x1  x2  x1  x3  x2  x3    13
a a
a)
2
Folosim  x1  x2  x3   x12  x22  x32  2  x1  x2  x1  x3  x2  x3  şi obţinem
A

1p

2p
C

x12  x22  x32  9  26  35

b) Se determină rădăcinile : x1  3, x2  1, x3  5 3p


M

2p
x1  x3 3  5
Care verifică relaţia : x2  1
2

2 2
20

c) Ecuaţia 25x  3  5x  13  15  5 x  0 se rezolvă folosind notaţia 5 x  t , t  0 . 1p

15
12

Ecuaţia devine: t 2  3t  13   0  t 3  3t 2  13t  15  0 care are soluţiile determinate


t 2p
anterior.

Revenind la notaţie obţinem soluţia ecuaţiei iniţiale: x  0,1


2p

108
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. ' ' 2p
a) ' x 2
4  x 2
 
 4  x2  4 x2  4  
f  x  2
x 2
4 
BA

2 x  x  4   x
2 2
 4 2 x 2p
'
Funcţia f este derivabilă pe R şi f  x  2
 x  4 2
RE

16 x 1p
f '  x  2
x 2
4 
M

b) x2  4 3p
Calculăm lim f  x   lim 1
x  x x 2  4
2p
V

Rezultă y=1 este ecuaţia asimptotei orizontale la  la graficul funcţiei f .


ar

c) f '  x   f '  0 1p
lim  f ''  0 
ia

x0 x
2 '
 
' ' 2
 
 16 x  x 2  4  16 x  x 2  4 
nt

16 x 2p
f ''  x     
 x2  4 2  4
  x 2
 4  
eB

 
16 16  0 2p
f ''  0   1
44
A

2. f continuă pe   , 0  fiind funcţie elementară 2p


C

a) 2p
f continuă pe  0,   fiind compunere de funcţii elementare
1p
M

f continuă în x0  1  l S  lD  f  0   1  1  1 adevărat
2

 f continuă pe R  f admite primitive pe R.

b) 2p
20

1 0 1


2
f  x dx  
2

x 2  x  1 dx   e x  x dx
0
 
12

 x3 x2  0  x x2  1 13
    x e    e  3p
 3 2  2  2 0 6

c) e e e e e 2p
  
f  ln x dx   eln x  ln x dx    x  ln x dx   xdx   ln xdx
1 1 1 1 1

109
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

e
e 2p
1 ln xdx   x  ln x  x  1  1
e
e2 1 e2 1 1p
 f  ln x dx   1  
1
2 2 2 2
BA
RE
M
V
ar
ia

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


nt

Varianta 34
eB

Prof:Isofache Cătălina Anca,C.N.Al..Cuza Ploieşşti

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
A

 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
C

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
M

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1.
2 
2 7
1 3p
2

2 4 6 8 10 12
1+2 2  2  2  2 2 = 2
.
2 1
20

Deci S=5461 2p

2. f(x)=0  x 2 +6x-7=0 cu soluţţiile x1  1; x2  7 .Deci A(1 ;0) şi B(-7 ;0) 3p


12

2p
f(0)=  7  C(0 ;-7)

3. x  7  0 1p
Condiţţii de existenţţă:   x  (2; )
x  2  0

110
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

x7 x7 3p
lg(x+7)-lg(x-2)=1  lg 1  10
x2 x2

x=10  (2; ) 1p

4. nr .cazuri favorabile 1p
BA

P= .
nr .cazuri posibile
1p
Nr.cazuri posibile=2012:2=1006 1p
RE

2012:6=335,rest 2.Deci 335 numere divizibile cu 6.

c.m.m.m.c.al numerelor 4 si 6=12


M

2012:12=167,rest 8.

335-167=168 numere divizibile cu 6,nedivizibile cu 4. 1p


V

168 84 1p
ar

P= 
1006 503
ia

5. Din reciproca teoremei lui Pitagora ,rezultă că triunghiul ABC este dreptunghic în A. 2p
nt

AB 10 5 3p
cosB= .Deci cosB= = .
BC 26 13
eB

6. sin(360 0 -x)   sinx, x  R 2p

Aplicâând proprietatea de mai sus pentru x=1 0 ;2 0 ;...;179 0 ;sin180 0 =0 şi s in360 0 =0  2p


A

1p
C

S =0
M

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


2

1. 0 0 3p
20

2
a) A   
0 0
12

detA=0 2p

b) a b  0 a c d  3p
X=   ;XA=   ;AX=   .
c d  0 c  0 0

2p

111
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

a b
Rezultă că c=0 ş i a=d. Deci X=   .
0 a

c) Inmulţ im la stânga şi la dr eapta ecuaţia Y 2 =A cu Y,obţţinem YA=AY. 1p

2p
a b 2 a2 0 0
BA

ab  2
Y=   . Y    .Rezultă a=0,deci Y    .Fals.
0 a 0 a 2  0 0 2p

Ecuaţţia nu are so luţ ii.


RE

2. x  y=2xy+2x+2y+1=2xy+2x+2y+2-1= 2p

a) =2(xy+x+y+1)-1=2(x+1)(y+1)-1 3p
M

b) (x  y)  z=4(x+1)(y+1)(z+1)-1 2p

x  (y  z)= 4(x+1)(y+1)(z+1)-1
V

2p

(x  y)  z =x  (y  z),  x;y ;z  R. 1p
ar

c) x  (1)  1 şi (1)  x  1 ; x  R 2p
ia

[(-2012)  (-2011)…]  (1)  [0  1  …   …  2012]=  1 <0 3p


nt
eB

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


A

1. f’(x)=(x 2 4)' ( x 2  1)  ( x 2  4)( x 2  1)' 3p


a)
C

2p
f’(x)=2x(2x 2 5)
M

b) f ( x )  f (0) ( x 2  4)( x 2  1)  4 2p
lim = lim
x x x  x
2

f ( x )  f (0) 3p
lim = .
20

x x

c) f ’’(x)=12 x 2  10 . 1p
12

1p
2 5
f ’’(x)=0  12 x  10 =0  x1; 2  .
6

x 2p
5 5
   
6 6

112
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

f’’(x) + + + + + + + + + + + + + + + 0 ----------- 0 +++++++++++++

f(x)  5  5
convexă f    concavă f    convexă
 6   6 

1p
Deci, funcţţia are 2 puncte de inflexiune.
BA

2. 1 3p
1  1 7
I 0   ln(4 x  3)   I 0  ln .
a) 4 0 4 3
RE

1 1 2p
1 1 3  1   3  1 3 7
I 1   1  dx  I 1   x    ln( 4 x  3)   I 1   ln .
4 0  4x  3  4   16 0 4 16 3
M

b) 1
x n1 xn
1 1
4 x n 1  3 x n
1
x n (4 x  3)
1 1p
n
4I n1 +3I n = 4 0 4 x  3 dx  3 
0 4 x  3 0 4 x  3
dx dx  0 4 x  3 dx  0 x dx
V

1p
ar

1 1 1p
4I n1 +3I n = x n 1 
0 n 1 2p
ia

c) I n 1  I n  0  I n n descrescător. 1p
nt

2p
1 1
4I n1 +3I n  7 I n  I n  ; 4I n1 +3I n  7 I n 1  I n1  .
eB

7(n  1) 7(n  1)

1 1 1p
Deci  In  n.
A

7n 7(n  1)
C

7n 1 1p
Rezultă 7  I n  .Obţţinem lim nI n .= .
n 1 n 7
M
2
20
12

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 35

Prof: IVĂNESCU-GLIGA LILIANA

113
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul
corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale,
în limitele punctajului indicat în barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
BA

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. x–x=3 0=3 2p
RE

– x – x = 3  x = – 1,5 2p

S = {–1,5} 1p
M

2.  = 25 1p

x1 = 2, x2 = –3 2p
V

x13  x23 = –19 2p


ar
ia

3. A65  A64 = 6·5·4·3 2p

2p
nt

A54  A53 = 5·4·3


1p
eB

E=6

4.   2,
 5 ={ 0,1,  3,
 4 } 1p
A

2p
Verificarea elementelor din  5
C

2p
S=  P=0
M


5. OA = ( –5, 0) 1p
2

 2p
AB = (3, 2)
20

 7
OM = (  ,1 )
2 2p
12

6.
m A  120 , fie AD  BC
  1p

AD BD 3 3
În  ABD:   AD  2p
sin B sin A 2

114
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

SABC = 9 3
2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


BA

1. a12 a21 = – 3 2p
RE

a)
2p
a11a22 = 2m
1p
S = – (3 + 2m)
M

b) det A = – 1 = – S 2p
V

m=–2 3p
ar

c) 1
A1  A*
det A
1p
ia

m = –1  det A = 1
1p
nt

 1 1  –1
A* =  = A
3 2
eB

 
3p
A

2. r=0 2p
C

a) Verificare f (–2) = 0 3p

b) f = (X2 – 2)(X2 – 4) 3p
M

f = (X2 – 2)(X – 2)(X + 2) 2p


2

c) f = (X – 2 )(X + 2 )(X – 2)(X + 2) 1p


20

4p
x1 = 2 , x2 = – 2 , x3 = 2, x4 = –2
12

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

115
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1. f  (x) = e– x (1 – x) 3p
a)
f  (0) = 1 2p

b) lim f  x  =   0 = 2p
x 
BA

x 
= lim = =
x  e x  1p
RE

1
= lim =0
x  ex 2p
M

c) f  (x) = e– x (x – 2) 3p

x = 2 un singur punct de inflexiune 2p


V

2. 2 x x3
F(x) =   ex  C
ar

a) ln 2 3 2p
ia

1
F1(0) = 1  C = 
ln 2
2p
nt

x 3
2 x 1
F1:    , F1(x) =   ex 
eB

ln 2 3 ln 2
1p

b) 1
1
 f  x dx = F(x)
A

0 
0 3p
C

1 2
  e
ln 2 3
2p
M

c) 2

Aria g  x  dx =
2


1 1p
20

2
2

= x dx
1
12

7 2p
 
Aria  g 
3

2p

116
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro
BA
RE
M
V
ar
ia
nt

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 36
eB

Prof: IVĂNESCU-GLIGA LILIANA


A

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul
C

corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale,
în limitele punctajului indicat în barem.
M

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
2

SUBIECTUL I (30 de puncte)


20

1. an = a1 + (n – 1)r 1p

2012 = 1 + 3(n – 1) 1p
12

2014
n= 
3
2p
 2012   an  n 1 1p

117
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

2. 1– x =0 2p

3p
x  {-1, 1}

3. C n0  C n1  ...  Cnn  2n 2p
BA

2p
2n = 64
1p
n = 6, n  , n  1
RE

4. Formula lui P 1p

Cazuri favorabile = 7 2p
M

Cazuri posibile = 7 1p
V

P=1 1p

5. m=–1 2p
ar

d: y – 1 = – (x – 1) 2p
ia

d: x + y – 2 = 0 1p
nt

6. AOAO’B = 2AABO 2p
eB

AABO = 6 2p

AOAO’B = 12 1p
A

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


C

1. 3 1 
t
M

a) A = 
 0 1 2p
2

det (tA) = – 3

3p
20

b) 6 0 
2A =  
12

 2 2  2p

 3 1
B =   b22 = – 1
 2 1 3p

118
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

c)  9 0
A2 =  
 2 1 2p

 27 0 
A3 = A2  A =  
 7 1 2p
BA

S = 26

1p
RE

2. a0 = f (0) 2p

a) f (0) = –1 3p
M

b) a0 + ... + a15 = f (1) 3p


V

f (1) = 1 2p
ar

c) X2 – 1 = (X – 1)(X + 1) 1p

f (1) = 1  0 2p
ia

f (– 1) = –1  0 2p
nt
eB

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


A

1. 2x
f  x 
C

a) 2
x 2
 1 2p
M

1 1
f (1) = , f  (1) = , f (1) + f  (1) = 1
2 2 3p
2
20

b) lim f  x  =1 (gradele sunt egale) 3p


x 
2p
12

y = 1 as. orizontalǎ

c) f  (x) = 0 şi monotonia lui f 3p

 x = 0 un singur punct de extrem pentru f 2p

119
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

2. f continuǎ pe   , 0  şi pe  0,   pt. cǎ sunt funcţii elementare 2p

a) 2p
f continuǎ în 0  ls(0) = ld(0) = f (0) = 1
1p
f continuǎ pe   f admite primitive pe 
BA

b) 1 0 1
12  5e 3p
x
 x  f  x dx =  x  e dx +  x  1  x dx 
1 1 0
6e
RE

0
x 2e
 x  e dx 
1
e 1p
M

1
1
 x  1  x dx  6
0
V

1p
ar

c) 1 1
ia

2 2
V(Cg) =  g   x dx    1  x  dx 
0 0 2p
nt

 2 x3  1
=  x  x 
eB

0
 3 2p


V(Cg) =
A

3
C

1p
M
2
20

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 37
12

Prof: IVĂNESCU-GLIGA LILIANA

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul
corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale,
în limitele punctajului indicat în barem.
120
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1.  =0 1p
BA

 = (m – 1)(5m – 9) 2p

 9
m  1, 
 5
RE

2p

2. 3 x  2 2p
0
x2  x  1
M

x 2  x  1  0, x   1p
V

2
x  A
3
ar

2p
ia

3. Tk 1  C nk  a n  k  b k , n = 6, k = 3 2p
nt

3p
T4 = 20
eB

4. x2 = t, t2 – 10t + 9 = 0 1p
A

t1 = 1, t2 = 9 2p
C

x1 = – 1, x2 = 1, x3 = – 3, x4 = 3 2p

5. (AB): x + 4y – 9 = 0 2p
M

4 3p
1= a4
2

a
20

6. BC2 = AC2 + AB2 – 2AC  AB  cos 60 2p

3p
BC = 39
12

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

121
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1.  m m 1 
a)  
d =  3 2 2 
 2 2 2 
 
2p
d = 10m – 10
BA

3p

b) d 0 2p
RE

m  1 2p

m   –{1} 1p
M

c) m = 2  d = 10 1p

dx = 14, dy = –24, dz = –20 3p


V

x = 1,4; y = –2,4; z = –2 1p
ar

2. 2x = 16 3p
ia

a) x=4 2p
nt

b) e=1 2p

2  2 = 1
eB

1p

2 = 0  2p

c) x2 + x – 2  0 2p
A

x1 = 1, x2 = – 2 2p
C

x  [– 2; 1] adevarat 1p
M
2

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


20
12

1. f  x   f  0 3p
a) lim = f  (0) = – 3
x 0 x

f  (x) = 6x2 – 3 2p

122
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

b) 2 2 3p
f  (x) = 0, x1 = , x2 = –
2 2

 2  2   2 2
f cresc. pentru x  ,  ,   , f descresc. pentru x   , 
 2   2   2 2  2p
BA

c) f  (x) = 12x, f  x   f   x   f   x   2x3 – 6x2 + 9x + 3 2p


RE

2p
(x – 3)( 2x2 + 9) = 0
1p
x = 3 
M

2. f  x
 x2
dx =  ln xdx 
V

a) 2p

 x  ln x  1  C 3p
ar

b) e
f  x e
ln x
ia

 3
dx   dx
1
x 1
x 1p
nt

e 1
ln x
lnx = t  1 x dx  0 tdt =
eB

2p

1
 0
2
A
C

2p

c) 4
5 f  x2  4
M

4
 dx = 10  x dx =
2
ln x 2 3p
2

= 26(25 – 1) adevǎrat
20

2p
12

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 38

Prof: LEFTERIU IOANA.

123
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
BA

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. (2  3) 2  7  4 3 (1  2 3) 2  13  4 3 3p
RE

2 2p

(2  3) 2  1  2 3 =20, 20  
M

2. 82 2p
a  5 (orice termen al unei progresii aritmetice,începând cu al doilea,este media
2
aritmetica a termenilor vecini)
V

2p
r  5  2  3, b  8  3  11
ar

1p
b-a=11-5=6
ia

3.  2 x  3  2 2 x 1 2p
nt

Din injectivitatea funcţiei exponenţiale  x  3  2 x  1 2p


eB

x4 1p

4. log13  0; log 33  1; log 39  2 3p


A

numărul cazurilor favorabile 3


p= ;p
C

numărul cazurilor pozibile 5 2p

5. xB  xC y y 3p
M

xM   4; yM  B  C  1  M  4,1
2 2
2

x  xA y  yA
AM:   y 1  0  y  1 2p
xM  x A y M  y A
20

6. 
sin110  sin 180  70  sin 70 ;  2p
12


cos110  cos 180  70    cos 70 
2p
0 0  
sin110  cos110  x  sin 70  cos 70  x  x  x  0
1p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


124
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1.  2  2 4 6  2p
a) t   
C= A  B   3   1 2 3   3 6 9  2p
 4  4 8 12 
   
1p
BA

b) Coloanele a doua şi a treia sunt proporţionale cu prima. 3p

2 4 6 2p
RE

det C = 3 6 9 =0
4 8 12
M

c)  1  2 x 4 x 6x  1p
 
D(x)=xC+I3   3x 1  6 x 8 x  ; D  0   I 3 .Matricea D(x)este inversabilă,dacă
V

 4x 8 x 1  12 x 

ar

   
x '   , astfel încât D  x   D x '  I 3 = D(0)  D 8 x  x '  x  x '  D  0 
2p
ia

x 1  1
8 x  x'  x  x '  0 ; x '  ; x    x   \  
nt

8x  1 8  8
2p
eB

2. x  y  xy  7 x  7 y  49  7 3p
  x  7  y  7   7
a) 2p
A
C

b) 2 3
x  x   x  7   7; din asociativitate: x  x  x   x  7   7 2p

3p
M

3
Din x  x  x  x   x  7   7  x;  x  7  x  6  x  8   0; x1  6; x2  7; x3  8
2

c) x  a   x  7  a  7   7   a  7  x  7   7  a  x; x   2p
20

x  a  a   a  7  x  8   0, x    a  7  x  7  7  x  7
2p
12

Din asociativitate: E    10    9    6   7  8  10   7


1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

125
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1. 2x  a 3p
lim f  x   lim  0;
a) x  x  x 2  4

y  0 este ecuaţia asimptotei orizontale la 


2p

b) 2x 1 1p
BA

a=1; f  x   ;
x2  4

f ( x )  f (0) 1
lim = f '  0  2p
RE

x0 x 2

2 x 2  2 x  8
f '  x  2 2p
M

x 2
4 
c) 2x  3 1p
a=3; f  x  
V

x2  4
ar

2 x 2  6 x  8
f '  x  2
; 1p
 x2  4 
ia
nt

1
 2 x 2  6 x  8 =0; x1  4; x2  1 ; f  4    ; f 1  1 1p
4
eB

 1
Din tabel, A1  4,   este punct de minim; A2 1,1 este punct de maxim
 4 2p
A

2. Funcţia f este continuă pentru x   , 0    0,   (1) 2p


C

a) 2p
   
În x=0; lim f  x   lim x 2  3x  5  5 lim f  x   lim e x  x  4  5 ; f  0   5 (2)
x0 x0 x0 x0
1p
M

Din (1)şi(2) functia f este continuă pe Ratunci, f admite primitive pe R


b) 2p
1 0 1
2

 f ( x)dx    x   
2
 3 x  5 dx   e x  x  4 dx
1 1 o
20

31 3p
 e
12

c) 1 1
2 x 2
 2 xf ( x )dx   2 x e  x  4 dx =  2


0 0 2p

3p

126
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

7
=e
2
BA
RE
M

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 39
V

Prof: LEFTERIU IOANA


ar
ia

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
nt

limitele punctajului indicat în barem.


 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
eB

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. 36  9  81  3 3 64 2p
A

=0 3p
C
M

2. 2 3p
3 x  2  4;   x  2, x  
3
2p
2

A={0,1,2}
20

3. 2 x  1  2 x 2  3 x  1 ; 1p

2p
12

2 x2  5 x  2  0

1 2p
x1  ; x2  2
2

127
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

4.  x0 1p
Condiţii de existenţă:  ; x   2,  
x  2  0

Din proprietăţile logaritmilor: log 2x x 2   3  x 2  2 x  8  0 ; x1  2; x2  4 ; 3p

1p
BA

2   2,    S={4}

    
5. a  3  2i  3 j   2  3i  2 j  2p
RE

  3p
a  13 j

6. 
AB  AC  sin BAC 2p
M

 ABC 
2

 ABC  9
V

3p
ar

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


ia
nt

1.  a b c   3 0 0 0 0 0 2p
eB

a)      
A  3I 3  O3   x y z    0 3 0    0 0 0 
 u v w  0 0 3   0 0 0 
     
A

a 3 b c  0 0 0 2p
   
 x y3 z   0 0 0
C

 u v w  3   0 0 0 

1p
M

a  3, b  o, c  0 ; x  0, y  3, z  0 ; u  0, v  0, w  3 .

b)
2

a x u
t  
A  b y v 1p
20

c z w 

12

 0 b  x c u 2p
 t 
B  A A   x b 0 z v
u  c v  z 0 

2p

128
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

0 b x cu
det B  x  b 0 z  v   x  b  v  z  c  u    x  b  v  z  c  u   0 .
u c v z 0

c) 0 1 1
BA

 
a  y  w  0; b  c  x  z  u  v  1  A   1 0 1  2p
1 1 0
 
RE

2 1 1
2   3p
A  1 2 1
1 1 2
 
M

2. a  3, b  1  f  x 4  3 x3  x 2  5 x  4 1p
V

a) 2p
c  x3  5 x 2  9 x  13
ar

2p
r  30
ia

b) x1  1, x2  1 rădăcini  f  1  0; f 1  0 1p


nt

4 3 2
f  1   1  a  1  b  1  5  1  4   a  b  10
2p
eB

4 3 2
f 1  1  a 1  b 1  5 1  4  a  b

 a  b  10  0 2p
A

  a  5; b  5 .
 ab  0
C

c) a  3, b  1  f  x 4  3 x 4  x 2  5 x  4
M

Din x1 , x2 , x3 , x4 rădăcini, f  x    x  x1  x  x2  x  x3  x  x4   2p

3p
2

P  1  x1 1  x2 1  x3 1  x4   f 1  2


20

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


12

1.  lim f  x   lim f  x   lim f  x  1p


x x0 x x0 x x0
a)

3p

129
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

x2  x  6
lim f  x   lim 
x  1 x 1 x 1

x2  x  6 1p
lim f  x   lim  
x  1 x 1 x 1
BA

lim f  x   lim f  x   f nu are limită în x  1


x1 x1

b) Ecuaţia asimptotei oblice: y  mx  n 1p


RE

f  x x2  x  6
m  lim  lim 1
x  x x  x  x  1
2p
M

6
n  lim  f  x   mx   lim 0
x  x  x 1
V

m  1; n  0 ;ecuaţia asimptotei : y  x 1p
ar

1p
ia

c) x2  2 x  7 1p
f  x   ;
nt

2
 x  1
eB

12 2p
f   x   3
 x  1
x   , 1  f   x   0  f = funcţie convexă 1p
A

1p
C

x   1,    f   x   0  f  funcţie concavă

2. 1p
M

1 1
f ( x)
 x
dx   x 2  25 
a) 0
e 0
2

4p
26 25 1  26
  ln
20

2 2 5

b) f ( x) 1p
= x 2  25
12

g ( x) 
ex
1
2p
V    g 2  x  dx 
0

2p

130
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1
76
x 
2
=  1 dx 
0
3

c) 1 1 1p
 
x  25 f  x  dx   x 2  25 e x dx =
2

0 0
BA

1 1 1 2p
 
= x 2  25 e x  2 x e x  2 e x
0 0 0
2p
RE

= 26e  27
M
V
ar
ia
nt

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


eB

Varianta 40

Prof:LEFTERIU IOANA.
A
C

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
M

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
2

SUBIECTUL I (30 de puncte)


20

1. Din ecuaţia: t 2  St  p  o ,unde S  x  y  4 , p  x  y  32 ,avem 1p

t 2  4t  32  0 ; x1  4; x2  8; 2p
12

2p
S   4,8  ; 8, 4  .

2. Elementele mulţimii A sunt termenii consecutivi ai unei progresii aritmetice: 1p


a1  3, a2  5, a3  13, a4  18, , an  98 ,

131
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

r  a2  a1  a3  a2  a4  a3  5 2p

an  a1   n  1 r ; 98  3   n  1 5  n  20 2p

3.  2 3   2 3   2 3  2 3  2p
Din proprietăţile logaritmilor: log5  log5  log5 
BA

3p
 log15  0
RE

4. An3  n  n  1 n  2   1p

3p
n3  3n 2  4n  0 ; n1  0; n2  1; n3  4
M

1p
n N, n  3  n  4
         
V

5. OA,OC sunt vectori opuşi,la fel: OB şi OD  OA  OC  0 ; OB  OD  0 3p

    


ar

2p
  
OA  OC  OB  OC  0 
ia

6.  
cos120  cos 180   60   cos 60 3p
nt

2p
S  sin 2 60  cos2 120  sin 2 60  cos 2 60  1 (din formula fundamentală)
eB

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


A
C

1. 1 m 2
a) det  A   1  1 1 2  2m 2  3m  1
M

2p
m  1 1 3
2

3
2m 2  3m  1  1  m1   ; m2  0 3p
20

b)  S  are soluţie unică dacă det  A  0 2p


12

1
2m 2  3m  1  0  m1   , m2  1 
2 2p

 1  1p
m   \   ; 1
 2 

132
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

c)  x  y  2z  1 1p

m  1   S     x  y  2 z  5 ; det  A  6
  y  3 z  1

1 1 2 1 1 2 1 1 1
3p
BA

d x  5 1 2  6 ; d y  1 5 2  12 ; d z  1 1 5  6
1 1 3 0 1 3 0 1 1
RE

dx dy dz
x  1; y   2 ; z   1 ; S  1, 2, 1
det  A det  A  det  A 1p
M

2. f  g  f  2  0 2p

a) 3p
f  2   2m  22 ; m  11 .
V

b) 3 2 3p
 3   3  3  3   2m  m  12
ar

f m  15 3
ia

f  3   0  m  12 3
2p
nt

c) m  1; f  x 3  x 2  15 x  2 1p
eB

 x1  x2  x3  1

Din relaţiile lui Viet`e :  x1 x2  x1 x3  x2 x3  15 2p
 x1 x2 x3  2
A


C

2
S 2  x12  x22  x32   x1  x2  x3   2  x1 x2  x1 x3  x2 x3   31 2p
M

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


2
20

1. f  continuă în x0  0  lim f  x   lim f  x   f  0  2p


x0 x0
a)
12


lim f  x   lim x 3  5 x 2  7 x  1  a  1  a
x 0 x 0

2p
x0 x0

lim f  x   lim xe  2 x  2e
x x
  2 ; f  0   2

133
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1  a  2  a  3 1p

b)  x 3  5 x 2  7 x  2, x  0 1p
a  3 , f  x    x x
 xe  2 x  2e , x  0

Ecuaţia tangentei în x  x0 ; y  f  x0   f   x0  x  x0  1p
BA

2p
f   x   3x 2  10 x  7  f   2   1
1p
RE

x  y  2  0 este ecuţia tangentei.

c) f   x   3x 2  10 x  7 ; x   0,  
M

2p
7
f   x   0 ; 3 x  10 x  7  0 ; x1  1 ; x2 
2

3
V

7  2p
Pentru x   0,1   ,   , f   0  f este crescătoare
ar

3 
1p
ia

 7
pentru x  1,  f   0  f este descrescătoare.
 3
nt

2. m  1  f1  x   3x 2  4 x  4 2p
eB

a) 2p
 f  x  dx    3x 
2
1  4 x  4 dx  x3  2 x 2  4 x  C
1p
A

b) m  0 ; f 0  x   x 2  3x  4 1p
C

1 1
x x 2

 e f0  x  dx   e x  3x  4 dx  
M

0 0
1p

3p
2

1

 e x x2  x  3  0
= 5e  3
20

1
c) 8m 2  m  35 2p
 f m  x dx 
6
0 1p
12

1 1 2p
8m 2  m  0 ; m1  0 ; m2  ; m    m 
8 8

134
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 41

Prof:LICA ROXANA
BA

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
RE

limitele punctajului indicat în barem.


 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
M

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. 1 52 3p
  2  5  4, 2
V

52 54 2p
ar

Pratea intreaga a numarului este 4.


ia

2. a5  a1  4 r 1p
nt

2p
a1  a1  4 r  8  a1  2 r  4
2p
eB

a3  a1  2 r  4

3. x1  0 , x2  2 1p
A

2p
Solutiile in  sunt x   2, 0
C

2p
Solutiile intregi 2, 1, 0
M

4. x1  x2  2m  1 1p
2

x1 x2  3m 1p
2m  1  3m  11
20

2p
m2
1p
12

5. n  n  1 2p
 3n  3
2 3p

n 2  7n  6  0 , n  6

135
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

6. 2 2p
 
7 2  52  2 6 , deci triunghiul este dreptunghic.
1p
Ipotenuza triunghiului are lungimea 7.
2p
Raza cercului circumscris unui triunghi dreptunghic este egala cu jumatate din ipotenuza, deci
BA

R=3,5.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


RE

1. 2 1 1 2p
a)
DetA= 1 1 2 =
M

3 1 1
2p
V

2  6  1  3  4  1 =
ar

-1 1p

b) Det A= 2  3m  1  3  2m  1 3p
ia

Det A=0  m  1  0  m  1 2p
nt

c) Scazand ecuatiile 3 si 1 obtinem x  1 1p


eB

 yz 2 2p

 y  2z  3 2p
A

z  1, y  1
C

2. Fie x, y   1p
M

a) 4p
 1  1 1 1 1 1 1 1 1 2
 x    y     xy  x  y    xy  x  y  = x  y
 3  3 3 3 3 9 3 3 3 9
2

b)  1  1 1  1  1  1 3p
Fie x   . a  x  a   a    x     a   a   x     a    0
20

 3 3 3  3  3  3

 1  1  1 2p
12

 a    x   1  0  a  
 3  3  3

c)  1 1 3p
    
 3 3 2p

136
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

 2012   2011   2010   1  1 1


     ...            
 3   3   3   3  3 3

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


BA

1. 1 3p
f   x   1  ln x  x   ln x
RE

a) x
2p
f  1   ln1  0
M

b) f   e    ln e  1 1p

1p
Ecuatia tangentei la grafic in punctul de abscisa  este y  f    f    x   
V

2p
ar

Asadar ecuatia tangentei la graficul functiei este y  0  1 x  e 


1p
ia

adica x  y  e  0
nt

c) f   x   0   ln x  0  x  1 2p
eB

x 0 1 ∞

f  x + + + + 0 - - - - -
2p
A

f  x 1
C

Un singur punct de extrem, A 1,1 1p


M

2. 1 3p
I 0   cos xdx 
0
2

a) 2p
1
 sin x 0  sin1.
20

b) 1 1 1 3p
I1   x cos xdx  x sin x   sin xdx
12

0 0 0
2p
1
 sin1  cos x  sin1  cos1  1
0

137
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

c) x   0,1  cos x  1  1p

x 2012 cos x  x 2012  2p


1 1 1
 x 2012 cos xdx   x 2012 dx  2p
0 0 2013
BA
RE
M
V
ar
ia
nt
eB
A

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


C

Varianta 42
M

Prof: LICA ROXANA


2

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
20

 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
12

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. lg100 10  2,5 3p

2p
2,5  0,5

138
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

2. f 1  f  2   f  3  ...  f  2012   0  1  2  ...  2011  3p

2p
2012  2011
2

3. x1  1, x2  6 3p
BA

3 3 2p
E=  1   6  = 1  216  217
RE

4. C.E. x 3  1  0  x  1 1p

2p
x 3  1  32
M

2p
x3  8
x2
V

5. sin15  sin  45  30   2p


ar

sin 45 cos 30  sin 30 cos 45  2p


2 3 1 2 6 2
ia

  1p
2 2 2 2 4
nt

6. AB  AC sin Aˆ 2p
eB

AABC  
2 2p
18 18  sin120 324  2sin 60 cos 60
  1p
2 2
A

324 3
 81 3
C

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


M
2

1. 2 3p
1 1 0
a)
 M 1,1    0 1 1 
2
20

0 0 1
 
1 2 1
12

  2p
 0 1 2
0 0 1
 

139
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

b)  2 3 0 3p
 
M  2,3   0 2 3  2p
0 0 2
 
1 1 
Det  M  2, 3   8   M  2,3    M  2,3 
Det  M  2,3 
BA

 4 6 9 
1 1 
M  2,3   0 4 6 
8
RE


0 0 4 

c) a b 0 1p
M

 
M  a, b    0 a b 
0 0 a
 
2p
V

Det  M  a, b    a 3
Det  M  a, b    0  a  *
ar

b 2p
ia
nt

2. f  1  1  1  1  1 4p

a) 0 1p
eB

b) f  1  0   X  1 f 1p

2p
A


f   X  1 X 2  1  
2p
C

 X  1 X  i  X  i 
c) xi radacina pentru f  xi3  xi2  xi  1  0, i  1, 2, 3 2p
M

2p
 xi  1  xi3  xi2  xi 
 1  0  xi4  1 i  1, 2,3
2

1p
4 4 4
20

x  x  x  111  3
1 2 3
12

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. x2 2p
a) Asimptota orizontala: lim 2  1  f admite asimptota orizontala la  dreapta y  1
x  x  2012

140
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

x2 2p
lim  1  f admite asimptota orizontala la -  dreapta y  1
x  x 2  2012
1p
Functia nu admite asimptote oblice sau verticale.
BA

b) 2 x 3  4024 x  2 x3 3p
f  x  2

x 2
 2012  2p
RE

4024 x
2
x 2
 2012 
M

c) 4024 2p
f  1 
20132
1p
V

Ecuatia tangentei la grafic in punctul de abscisa  este y  f    f    x   


ar

1 4024 2p
Asadar ecuatia tangentei devine y    x  1
2013 20132
ia

2. 2 1p
nt

f 2  x    x  1 
a) 3 1 3p
 x  1
eB

1 2

  x  1
0
dx 
3

0

1 1p
A

3
C

b) f 2012  x   0, x   0,1 1p

2013 1
M

3p
A    x  1
1 2012
dx 
 x  1 
0 2013
0
2

1 1p
2013
20

c) 1 n 0 2p
 x  x  1 dx    t  1t n dt 
12

0 1
0 0 2p
0
n 1 t n 2
0 t n1
n
1 t dt  1 t dt  n  2  n  1  1p
1 1
n2
 1
 n  1 n  2

141
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 43
BA

Prof: Viorica Lungana


RE

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
M

SUBIECTUL I (30 de puncte)


V

1. x1  2   3p
x2  5x  6  0 
x2  3  
ar
ia

Deci mulțimea de adevăr este: 2;3 2p


nt

2. a n  a1  n  1r , n  1 1p

2p
eB

a10  a1  9 r
2p
a10  131 și r  12  a1  9  12  131  a1  131  108  a1  32
A

3.  
lg 288  lg 2 5  3 2  1p
C

2p
 lg 2 5  lg 3 2 
2p
M

 5 lg 2  2 lg 3  5 A  2 B

n  2  0  n  2, n  
2

4. 2p

n! n  2 !n  1n  2  nn  1  2


20

2
n  2 ! n  2 !
12

n 2  n  2  0  n1  2   , n2  1   . 3p

Deci n  2

5.
      2p
AC  2 AB   xC  xA  i   yC  y A  j  2  xB  x A  i   y B  y A  j  

142
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro
     
 
 10i  j  2 3i  3 j  4i  7 j 3p

6.     1 3 1 3 2p
f    sin  cos    , (1)
6 6 6 2 2 2
BA

    3 1 3 1 2p
f    sin  cos    , (2)
3 3 3 2 2 2
RE

  1p
Din relațiile (1) și (2) rezultă f    f   .
6 3
M

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


V

1.  2 X  3Y  A  2 X  3Y  A  X  B  2Y  X  2 A  3B 2p
a)    
 X  2Y  B   2  2 X  4Y  2 B Y  2B  A  Y  2B  A
ar
ia

  1 2  1 1 2 1    2 4  2
     
X  2 A  3B  2   2  1 2   3   2 1 2    4  2 4   2p
nt

  1 2  1  1 2  1   2 4  2 
     
  3  6  3   5  2  5
eB

   
   6  3  6    2  5  2
3  6 3  5  2 1 
   
A

 1 2 1    1 2  1  2 4 2   1  2 1 
       
C

Y  2B  A  2   2 1 2    2  1 2    4 2 4     2 1  2   1p
 1 2  1   1 2  1  2 4  2   1  2 1 
       
M

3 2 3 
 
2

 2 3 2 
 3 2  1
 
20

b)   5  2  5  3 2 3    2 0  2 3p
     
12

X  Y    2  5  2   2 3 2    0  2 0 
  5  2 1   3 2  1   2 0 0 
    

  1 2  1  1 2 1    1 2  1   1  2  1 
       
A  B   2 1 2    2 1 2    2 1 2     2 1  2 
  1 2  1  1 2  1   1 2  1   1  2 1  2p
       

143
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

  2 0  2
 
 0 2 0 
 2 0 0 

Deci X  Y  A  B
BA

c) 2 0 2
det  X  Y   0  2 0  3p
2 0 0
RE

2p
 8 N
M

2. x * y  xy  5x  5 y  30   x  5 y  5  5, x, y  G 1p

a)
Legea este asociativă dacă  x * y  * z  x *  y * z , x, y, z  G
V

x * y  * z  x * y  5 z  5  5  x  5 y  5  5  5z  5  5 


ar

2p
  x  5 y  5 z  5  5, x, y, z  G , (1)
ia

x *  y * z    x  5 y * z  5  5   x  5 y  5 5  5  5  5 


nt

2p

  x  5 y  5 z  5  5, x, y, z  G , (2)


eB

Din relațiile (1) și (2), rezultă legea este asociativă.

b) Legea are element neutru dacă există e  G astfel încât x * e  e * x  x, x  G .


A

3p
x * e  x, x  G   x  5e  5  5  x, x  G   x  5e  6  0, x  G 
C

 e  6  5, , x  G .


M

Oricare ar fi x  G există x ,  G astfel încât x * x ,  x , * x  6 .


2p
2

1
 
x * x ,  6,  x  G   x  5 x ,  5  5  6, x  G  x ,  5  ,  x  G 
20

x5

1
 x,  5   5, x  5,   .
12

x5

Deci orice element din mulțimea G este inversabil.

c) 3
Din asociativitatea legii, dacă x  y  z , atunci x * x * x  6   x  5   5  6  2p

3p

144
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

3
  x  5   1  x  5  1  x  6  5,  

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


BA

1. 1 x  0  x  1 2p
a)
D    1 3p
RE

b) , 1p
f f ,  g  f  g,
  
M

g g2 1p

1 x 1 x 2x 1p
f , x  
V

2

1  x  1  x 2 2p
ar

2x
f , x   0   0 x0
1  x 2
ia

1  x 2  21  x    21  x 1  x  2  2x  3


nt

f , ,  x   2 
1  x 4 1  x 4 1  x 3
eB

2 x  3
f ,,  x   0  0 x3
1  x 3
A

x  0 1 3 
C

f , x  + ++++ +0------- - - - - - - - - - - -

f ,, x  - - - - - - - - - - - - - +++++0 - ---- -----


M

f x  1 2
2

M  i 

x  0 punct de maxim
20

x  3 punct de inflexiune
12

c) Ecuația tangentei la graficul funcției f în punctul M x 0 , y 0  este y  f  x 0   f ,


 x0 x  x 0  1p

1p
f 2  3
1p
4
f , 2     4
1

145
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

y  3  4 x  2  4 x  y  5  0 2p

2. 1
x 1 2x
1 2p
I1   2 dx   2 dx 
a) 0 x 1
2 0 x 1 2p

1p
BA

1 1

2

 ln x 2  1  0

1
 ln 2  ln 1  ln 2
RE

2 2

b) x2 x x2  x 2p
   0,  x  0,1 , atunci
M

x2 1 x2 1 x2 1
1
 x2  x  3p
I 2  I1    2 dx  0  I 2  I 1
V

0  x 1 
ar

c)
I n 2  In   2
1
x n 2
dx   2
xn
1
dx  
xn x2 1
1

dx 
 2p

0 x 1 0 x 1 x2 1
ia

1p
nt

1
n
  x dx 
0
eB

1 2p
x n 1 1
,  n   .
*
 
n 1 0 n 1
A
C
M
2

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


20

Varianta 44

Prof: Viorica Lungana


12

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.

146
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1 3 1 3 1 3 1 3 1 3p
   
3 1 3 1 3 3 2 2  2 2  2 2  2 2
2  2   2  2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
11  2
BA

2p
AC AC
Am folosit formula radicalilor dubli A B   , unde C 2  A 2  B .
2 2
RE

2 2 x  1  x  2  2 x  1  x  2  1p

Dacă 2 x  1  x  2  x  3 .
M

2p
1
Dacă 2 x  1   x  2  x  
3 2p
V

3 x 1 x 1 x 1 1 x x x 1p
3 5 3  3 3 3 3 3
ar

    2     2       2
5 3 5 5 5 5 5 5
ia

x y1  3 1p
3 1 10
Notăm    y și ecuația devine y    3 y 2  10 y  3  0  1
nt

5 y 3 y2 
3
eB

x
 3 3 1
   3  x log 3  1  x1  2p
 5 5 1  log3 5
A

x
 3 1 3 1
    x log3  1  x2  
C

 5 3 5 1  log 3 5
1p
x1  x2  0
M

4 x  y 2p
C xy  C yx    x  y ;  x  y ! 1000  2 x ! 1000
2

 y  x
20

x  0  0! 1  1000 este soluție. x  1  2! 2  1000 este soluție.

x  2  4! 24  1000 este soluție. x  3  6! 720  1000 este soluție. 3p


12

x  4  8! 8  7  720  1000 nu este soluție.

Deci M  1,1, 2,2, 3,3, 0,0  cardM  4 .

5 2p
P  AB  BC  CA ; MN  x N  xM 2   y N  y M 2

147
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

AB  37 , BC  61 , CA  4 . P  37  61  4 3p

6
E 

sin 6 x  cos 6 x cos 6 x tg 6 x  1
 cos 2
x

1  tg 6 x

1

1  tg 6 x 3p

sin 4 x  cos 4 x cos 4 x tg 4 x  1  1  tg 4 x 1  tg 2 x 1  tg 4 x

1 1  64 65 13 2p
BA

E   
1  4 1  16 5  17 17
RE

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. 2x 2 1  x3  2x  a 0 1 0 2p
M

l 1 l 2
a)
det A   2 x 2 x3 2 x  a   2x 2 x3 2x  a 
1 1 x2 1 1 x2
V

 2x 2 2x  a 2p
 
ar

    2x 3  4x 2  2x  a 
1 x2
ia

 2x3  4x 2  2 x  a 1p
nt

b)  
a  0  2 x 3  4 x 2  2 x  0  2 x x 2  2 x  1  0  x1  0 și 3p
eB

2p
x 2  x3  1

c)  f    0
A

 ,
Fie f  x   2 x 3  4 x 2  2 x  a . x   rădăcină dublă   f    0 1p
 f ,,    0
C

f , x   6 x 2  8 x  2 1p
M

1
 
f ,    0  2 3 2  4  1  0   1  1;  2 
2

3
1p
20

1  1  a1  0 1p

1 8
2   a2  
12

3 27
1p
8
S  a1  a 2  
27

2. Se calculează elementele neutre ale celor două legi de compoziție.

148
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

a) x * e  x,    x    x  e  3  x,    x    e  3   ,   x   .
1p
x  y  xy  3x  3 y  6   x  3 y  3  3

x  e,  x,    x     x  3  e,  3  3  x,    x     x  3  e,  2   0,    x  
1p
BA

 e ,  2   ,    x   .

1p
Din x  y   x  3 y  3  3   y  3 x  3  3  y  x,    x, y   , rezultă inelul  ,*,
RE

este inel comutativ.

Fie x  3, y  3 . Să arătăm că x  y  3 .


M

2p
Presupunem x  y  3   x  3 y  3  3  3   x  3 y  3  0  x  3 sau
y  3 , ceea ce contrazice ipoteza, deci x  y  3 , adică inelul  ,*, este inel comutativ
V

și fără divizori ai lui zero.


ar

b) Fie x, x ,   . Să arătăm că x , este inversul lui x.


ia

3p
1
,
 ,
  ,

x  x  2   x  3 x  3  3  2   x  3 x  3  1  x  3   ,
nt

x3

1
   x  3   1,1 .
eB

x ,  3 
x3

Dacă x  3  1  x  4 .
2p
A

Dacă x  3  1  x  2 .
C

Deci, elementele inversabile sunt x  4 și x  2 .

c)  ,*, este corp dacă orice element x   , x  3 este inversabil în raport cu legea „  ‟. 2p
M

2p
În acest caz, conform punctului b), numai 2 elemente sunt inversabile.
2

1p
Deci  ,*, nu este corp.
20
12

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. f , x   2 x  7 3p
a)
2p
f ,  x   5  2 x  7  5  x  1

149
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

b) y  5 x  3  m  5 1p

Coeficientul unghiular al tangentei la graficul funcției în x   este f ,   . 1p


BA

Tangenta la graficul funcției f este paralelă cu dreapta y  5 x  3 dacă


f ,    5    1 1p

f 1  2  3  7  2  T 1,2 este punctul de tangență. 2p


RE

c) y  f    f ,   x    2p
M

3p
y  2  5 x  1  5x  y  3  0

2. 1 2p
1
  1
 
V

I0   dx  ln x  1  x 2  ln 1  2
a) 0 1 x2 0
ar

1 1 3p
x 2
I1   dx  1  x  2 1
ia

0 1 x2 0
nt

b) 0  xn  1 1p

xn
eB

1 2p
0  , x  [0,1]
2 2
1 x 1 x
2p

0  In 
A

c) 1
xn
1 1 2p
C

In  
1 x2
  ,
dx   x n 1  1  x 2 dx  x n 1  1  x 2
1

0
 n  1 x n2  1  x 2 dx 
0 0 0
M

2p
 2  n  1
1

x n 2 1  x 2 dx 
2

0 1 x2
1p
20

 2  n  1I n 2  n  1I n  nI n  2  n  1I n 2


12

150
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro
BA

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


RE

Varianta 45

Prof: Viorica Lungana


M

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
V

 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
ar
ia

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. x  2  3  3  x  2  4  3p
nt
eB

x  2  3 x  5
   x  5,6
x  2  4 x  6 2p
 

2.    2p
A

a  1  0  Im f    ,
 4a 
C

 7 7 2p
  b 2  4 ac  1  8  7    
4a 4 4
M

7 
Im f   ,   1p
2

4 
20

3. log b N 1p
Folosim formula log a N 
logb a
12

log 2 4 log 2 5 log 2 64 2p


log 2 3  log3 4  log 4 5  ...  log 63 64  log 2 3    ...  
log 2 3 log 2 4 log 2 63 2p

 log 2 64  6

4. k  k! k  1  1  k! k  1  k!k! k  1!k! 1p

151
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

Calculăm fiecare termen din sumă și obținem:

1  1! 2!1! 3p

2  2! 3!2!

3  3! 4!3!
BA

....................

10  10! 11!10!
RE

1p
 1  1!2  2!3  3!...  9  9!10  10! 11!1

5.       2     2 2p
  
M

v  a  2b 2a  b  2a  a  b  4b  a  2b 

 2  4  3 4  2  9  8  12  18  22
V

3p

6. pq pq 2p
ar

Folosim formula sin p  sin q  2 sin cos


2 2
ia

75  15  75   15 
sin 75   sin 15   2 sin cos  1p
nt

2 2

2 3 6
eB

 2 sin 45  cos 30   2    2p
2 2 2

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


A
C

1.  0 1 0  0 1 0  0 0 1
a) 2
     
A  A  A   0 0 1   0 0 1  1 0 0 2p
M

1 0 0 1 0 0  0 1 0
     
2

0 0 1 0 1 0 1 0 0 3p
3

2
    
A  A  A  1 0 0  0 0 1   0 1 0  I3
20

0 1 0 1 0 0  0 0 1
     
12

b) 2p
A3 p  A3   p
 I 3p  I 3
1p
A 3 p 1  A 3 p  A  I 3  A  A

A3 p2  A 3 p  A 2  I 3  A 2  A 2
1p

152
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

 I3, n  3p

Deci A   A, n  3 p  1 , p   * .
n
1p
 A2 , n  3 p  2

c) 2012  3  670  2 1p
BA

0 0 1
 
A 2012  A3670  2  A2  1 0 0 2p
 0 1 0
RE

 

Suma elementelor matricei A 2012 este 1+1+1=3 2p


M

2. x  y  x ln y  e ln x
ln y
 1p

a) ln x
3p
 e ln y ln x  e ln x ln y  e ln y 
V

1p
y ln x
 y  x, x, y  0,   "" este comutativă.
ar

b) Legea "" admite element neutru  E  0,   astfel încât


ia

x  E  E  x  x, x  0,   .
nt

x  E  x,    x   0,    x ln E  x,    x   0,    ln E  1,    x   0,    3p
eB

 E  e   0,   ,    x   0,  

Deci e (numărul „e‟) este elementul neutru al legii.


A

Să arătăm că  x  0,  , x ,  0,   astfel incat x  x   x  x  e 2p

x  x   e,  x  0,    x ln x  e,  x  0,    ln x  ln x  1, x  0,   


C

1
1
M

 ln x   , ( x  1)  x   e ln x  0,  ,  x  0,   deci, orice element din G este


ln x
simetrizabil în raport cu această lege.
2

c) 1 1 2p
,
20

ln e 1
Simetricul numărului e în raport cu legea „*‟ este e  e e e .
1
, 1 1 1
3p
12

1 1 ln 1 1
Simetricul numărului în raport cu legea „*‟ este    e e
 e ln e  e 1  e 1 
e e e

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

153
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1. 3x 2  2 x 3p
a) f , x  

3  3 x3  x2 
2

x1  0
f ,
 x   0  3x 2  2 x  0  x 3 2p
2 
BA

b) 1 2p

x 3 1
f x  3
x3  x 2 
x
RE

m  lim  lim  lim 1


x   x x   x x   x

x3  x2  x3
n  lim  f  x   mx   lim x
3 3
   
 x 2  x  lim 
M

1p
x   x   x   3
x 3
x 
2 2 3 3 2
 x x  x  x 2

 x2
V

1
 lim 
x     1 2
1  3
x 2  3  1    3 1   1
ar

1p
  x x 
 
ia

1 1p
Deci y  x  .
nt

c) 1p
eB

1
Pentru m  1 și n  
3

m2 1 1p
 9
A

n2 1
9
C

2 2 1p
 1 4 16
m  n  2
 1      
M

 3 3 9
2p
m2
2

16 81  16 97
 m  n   9 
2
2
 
n 9 9 9
20

2.  1  1 2p
Pentru x   0,  , f  x   g  x    x  x  2 x  0  x  0   0, 
 4  4
12

a)

1 
x  1   ,1
1  4 
Pentru x   ,1 , f  x   g  x   x  2 x  1  4 x 2  5x  1  0  2p
4  1 1 
x    ,1
4 4 

154
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

 1  1p
Soluția S  0, ,1 .
 4 

b)  1 1p
x   x ,  x  0, 
 4
BA

1 1  1 1  1p
Pentru x   ,   2 x  1  0  x  2 x  1,  x   , 
4 2 4 2
RE

1 
Pentru x   ,1  x  2 x  1  x  4 x 2  4 x  1  4 x 2  5x  1  0 
2 

1  1  1 
M

x   ,1   ,1   ,1 1p


4  2  2 

Deci pentru x  0,1  f  x   g  x  , funcțiile f și g sunt funcții continue.


V

1 1
ar

1 4 1 3 4 3 1
2 2
Aria  f , g     f  x   g  x dx    
x  x dx    
x  2 x  1 dx  2  x
3
2
 x2
3

ia

0 0 1 1
0
4 4
nt

1
1
2 1 1 4 4 2 1 1 4 1 1 2 2 1 1 3
x 1 x 1  x x  x x 1 1         
eB

4 4 3 0 3 1 16 4 3 4 2 3 3 4 2 16
4
2p
1 2 1 3 8  32  4  9 27 9
      
6 3 12 16 48 48 16
A

c) 
 1 
 2p
 
C

 sin x  x cos x  dx   x ,  sin x  x  sin x ,  dx 


0  2 x 

0  
M

 1p
  
,
x sin x dx 
2

 2p
20

 x sin x   sin   0  0
0
12

155
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 46

Prof: Viorica Lungana


BA

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
RE

SUBIECTUL I (30 de puncte)


M

1. Scriem relațiile lui Viéte pentru ecuația x 2  m  2 x  4  0

x1  x2  m  2 ; x1 x2  4 .
V

2 2
3p
x12  x 22  x1 x 2   x1  x 2   2 x1 x 2  x1 x 2   x1  x 2   x1 x 2  m 2  4m  4  4 
ar

 m 2  4m
ia

m0 2p
Dar x12  x 22  x1 x 2  0  m 2  4 m  0   m   4,0
m  4
nt

2. Fie x1 , x 2   5 ,   cu x  x2  x2  x1  0 ; x1  5  x12  5 , analog x22  5 . 1p


eB

x 22  5 x12  5 x1 x 22  5 x1  x12 x 2  5 x 2 x1 x 2  x 2  x1   5 x 2  x1 
f  x 2   f  x1      
2 x2 2 x1 2 x1 x 2 2 x1 x 2 2p
A

x2  x1 x1 x 2  5
 
C

  0  f  x2   f  x1   f strict crescătoare pe 5 ,  , deoarece


2 x1 x2 2p
din x1 x2  5  x1 x2  5  0 .
M

3. cardA  10  7  3 1p
2

cardB  7  4  3 2p
20

card  A  B   7  3  4  14 2p
12

Sau card  A  B   cardA  cardB  card  A  B   10  7  3  14

4. x 2  3 x  5  0 , deoarece   9  20  11  0  x   . 2p

 
log 3 x 2  3 x  5  1  x 2  3 x  5  3  3p

156
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

x1  1  
 x 2  3x  2  0  .
x2  2  

5. 3x 9x 3x 9x
sin 6 x  sin 3 x  sin 6 x  sin 3 x  0  2 sin cos  0  sin  0 sau cos 0
2 2 2 2
BA

3x 3x 2k
sin 0  k  xk  ,k 
2 2 3

Pentru k  0  x 0  0  0,   .
RE

2p
2
Pentru k  1  x1   0,   .
3
M

4
Pentru k  2  x 2   0,   .
3
V

9x 9 x  2k  1   2k  1 
 xk,  ,k  . 3p
ar

cos 0 
2 2 2 9
ia


Pentru k  0  x0,   0,   .
9
nt


Pentru k  1  x1,   0,   .
eB

5
Pentru k  2  x 2,   0,   .
9
A

7
Pentru k  3  x3,   0,   .
C

Pentru k  4  x 4,    0,   .
M

  5 2 7 
Deci soluția ecuației este S  0, , ,
2

, , ,  .
 9 3 9 3 9 
20

6. xA yA 1 1 1 1 2p
1
aria    , unde   x B yB 1  1 1 1 
12

2
xC yC 1 2 0 1

1
 1  2  2  1  4  aria  4  2 2p
2

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


157
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1.  1 2  1  1 2  1  0 2 6 
a) 2
     
A  A  A  0 1 4   0 1 4    4 9 8 2p
1 2 1  1 2 1   2 6 8
     
BA

 1 2  1  3 6  3 
   
3A  3   0 1 4    0 3 12 
1 2 1  3 6 3  1p
RE

   

 0 2 6   3  6 3  1 0 0   2  4 9 
        2p
f  A  A  3 A  I 3   4 9 8    0  3  12    0 1 0    4
2
7  4
M

 2 6 8   3  6  3  0 0 1  1 0 6 
      
V

b) 1  rangA  3
3p
ar

1 2 1
det A  0 1 4  1 8 1 8  2  0 
ia

1 2 1
nt

 rangA  3 2p
eB

c) 2 4 9 2p
det f  A  4 7 4 
1 0 6
A

3p
 84  16  63  96  59
C

2. xy 1 1 1p
x y   2 x  2 y  24   xy  8 x  8 y  96    x  8  y  8   8,    x , y  
M

4 4 4
a)
1 1
2

x y   x  8  y  8   8   y  8  x  8   8  y  x,    x, y   , 3p
4 4
1p
20

Deci legea este comutativă.

b)  x  y   z  x   y  z  ,    x, y , z   1p
12

2p
x  y   z  1 x  y  8 z  8   8  1  1 x  8  y  8   8  8  z  8   8 
4 4 4 

1
  x  8  y  8  z  8   8,    x, y, z   , (1)
16

158
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1
x  y  z  x  8  y  z  8   8  1 x  8  1  y  8 z  8  8  8  8 
4 4 4  2p
1
  x  8  y  8  z  8   8,    x, y, z   , (2)
16
BA

Din relațiile (1) și (2) rezultă că legea este asociativă.

c) 1 2p
Din asociativitatea legii, pentru x  y  z  x  x  x  12  x  83  8  12 
16
RE

3
  x  8   64  x  8  4  x  12 3p
M

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


V
ar

1. Fie x   1,1 . f ,
x   5 x 4  3 x 2  1 2p
a)
ia

2
3 11
Notăm x 2  y și obținem f ,
 y   5 y 2  3 y  1  5 y    
 10  20
nt

2 2p
 3 11
eB

f  x   5 x 2   
,
0
 10  20

 f este strict crescătoare pe  1,1 . 1p


A

b)
C

x -1 1
M

f , x  + + + + + + + + + + 3p

f x  1 3
2
20

2p
Puncte de extrem ale funcției sunt: x  1 și x  1 .
12

c) f  1  1 1p

1p
f 1  3
3p
f 1  f  1  3  1  2

159
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

2. 1 2p
x 1
I1   dx
a) 0
x 1

1 3p
x| 0
1
BA

b) x2  1 x  1 2p
 , x  [0,1];
x 1 x 1 2p
1 1
x2  1
RE

x 1
0 x  1 dx  0 x  1 dx, x  [0,1];
I 2  I1
M

1p
V

c) 1 1 2p
x n 1  1 xn  1
I n 1  I n   dx   dx 
x 1 x  1
ar

0 0

1 1p
x n ( x  1)  2
ia

= dx 
0
x 1
nt

1 1
n 2 1p
 x dx   dx 
eB

0 0
x 1

1 1p
 2ln 2
A

n 1
C
M
2
20
12

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

160
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

Varianta 47

Prof: Marcu Ştefan Florin


BA

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul
corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări
parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.
RE

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului
obţinut la 10.
M

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. 3 3p
5 x  1  4  4  5 x  1  4    x 1
V

5
ar

x  0 şi numărul de elemente este egal cu 1 .


2p
ia
nt

2. an  a1  ( n  1) r 1p
eB

a2012  a1  2011r ; r=3 2p

2p
a2012  5  20113  6028
A

3. 5x 1  0 1p
C

Punerea condiţiilor de existenţă a logaritmilor : 


3x  3  0
M

5 x  1  3x  3 2p
2

x  2 este soluţia ecuaţiei . 2p


20

4. Cnk  Cnk1  Cnk11 2p


12

3 3 2 3 3 2 3p
C 2012  C2011  C2011  C2012  C 2011  C 2011 0

5. A(3, 5)  d  x  3, y  5 2p

3p

161
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

33  25  a  0  a  1

6. sin(90  x )  cos x 2p

sin 85  cos 5 1p

2p
BA

sin 2 5  sin 2 85  sin 2 5  cos 2 5  1


RE

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


M

1.  2 1  2 1 2p
a) A2  A A    
 2 1  2 1
V

 2 1 2p
A2   
ar

 2 1
ia

A2  A
1p
nt

b)  2 1  1 0  2  x 1  3p
A  xI 2     x  
 2 1  0 1  2 1  x 
eB

det( A  xI 2 )  x 2  x  0  x  0, x  1 2p
A

c) An  A() n  N * 1p
C

A  A2  ...  A2012  A  A  ...  A  2012 A 2p


M

2p
 4024 2012 
2012 A   
2

 4024 2012 
20

2. ( x  4)( y  4)  4  1p

a) = xy  4 x  4 y  16  4  3p
12

= xy  4 x  4 y  20  x  y 1p

b) x  x
  ... x  ( x  4) 2012  4 3p
2012  ori
2p

162
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

( x  4) 2012  4  5  ( x  4) 2012  1  x  3, x  5

c) Se observă că : x  4  4, () x  R 2p

Folosind asociativitatea avem : E  [(2012)  (2011)  ...]  4  [...  2011  2012] 2p


BA

Deci E=4 1p
RE

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


M

1. f ( x)  f (1) 2p
lim
  f ' (1)
V

a) x 1 x 1
ar

f ' ( x)  2012 x 2011  2012 2p


ia

f ' (1)  0 1p
nt

b) f ' ( x)  0  2012 x 2011  2012  0 1p

1p
eB

2012( x 2011  1)  0
1p
x 2011  1
2p
A

x=1 este unica soluţie


C

c) f este strict descrescătoare pe (,1) şi strict crescătoare pe (1,  ) 1p


M

Deci : f ( x)  f (1), () x  R 1p


2

Dar f (1)  2010 1p

2p
20

Obţinem : x 2012  2012 x  2011  0, () x  R


12

2. 2
 1)  f ( x)dx =  ( x 2  5 x  1) dx  2p
 (x
a)
=  x 2 dx   5 xdx   dx =
2p

163
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

x3 5 x2 1p
=   xC
3 2

b) 1 1
x2  5x  1 1p
 f ( x)dx  dx 
0 0
x2 1
BA

1
5x 1p
=  (1  2
)dx 
0
x 1
RE

1 1
x 1p
=  dx  5 2
dx 
0 0
x 1
M

5 2p
= 1  ln 2
2
V

c) 1 2p
ar

 e  f ( x)dx  e  e
f ( x) ' f (1) f (0)

0
ia

7
f (1)
1p
e  e , e f (0)  e
2
nt

1
eB

e
f (x)
 f ' ( x)dx  e 7  e  e3 e  e . 2p
0
A
C
M
2
20
12

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 48

Prof:Marcu Ştefan Florin

164
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul
corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări
parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.
BA

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului
obţinut la 10.
RE

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. x 2  16  0  x1  4, x2  4  x  [ 4, 4]  Z 3p
M

x {4, 3,...,3, 4} 2p
V

2. f (1)  f (2)  ...  f (2012)  (21  1)  (2 2  1)  ...  (22012  1)  1p


ar

= 2(1  2  ...  2012)  2012  2p


ia

=2012 2014 2p
nt
eB

3. 22 x  4  43 x 1  22 x  4  26 x  2 1p

2x  4  6x  2 2p
A

3 2p
x
2
C

4. Sunt 5 cazuri posibile , din care avem 2 cazuri favorabile 2p


M

2 3p
Deci P 
5
2
20

5. AB  ( x2  x1 ) 2  ( y2  y1 ) 2  (2  2) 2  (a  3)2 2p
12

^ ^ ^ ^ ^ ^
a  3  1  a  4 sau a  2 S  0  2  3  4  5  6 3p

6. AB  AC sin( BAC ) 2p
A[ ABC ] 
2

165
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

2
sin135  sin 45 
2
1p
2
4 4
A[ ABC ]  2 4 2
2 2p
BA

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


RE

1. Punctele sunt : A1 (2,3) respectiv A2 (4,5) 2p


M

a)
x y 1
V

Ecuaţia dreptei A1 A2 este : 2 3 1  0 2p


4 5 1
ar

x  y 1  0 1p
ia

b) 2 3 1 3p
nt

Avem A3 (6, 7) , iar condiţia de coliniaritate este : 4 5 1  0


eB

6 7 1
2p
Verificarea condiţiei
A

c) Avem An (2n, 2 n  1) respectiv An 1 (2 n  2, 2 n  3) 1p


C

1 2p
A[OAn An 1 ]   
M

0 0 1 2p
2

 2n 2n  1 1    2  Aria=1
20

2n  2 2n  3 1
12

2.  ^ ^ ^ ^ ^
^ 1p
S  1 2  3  4  5  6 =
a)
^ ^ ^ ^ ^ ^
= (1  6)  (2  5)  (3  4) 3p

166
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

^ 1p
S= 0

b)  ^ ^ ^ ^ ^
^ 3p
Elementele inversabile sunt : 1, 2, 3, 4 ,5, 6

^
BA

Produsul lor este egal cu 6 2p


RE

c)  ^ ^  ^ ^ ^ 2p
 x2y 3 3 x  6 y  2
^  ^
 ^ ^  ^ ^
M

3 x  4 y  0 3 x  4 y  0

^ ^ ^
2p
2 y  2  y 1
V

 ^
ar

x 1 1p
ia
nt
eB

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


A

1. f ( x)  f (0) 2p
lim
  f ' (0)
a) x 0 x
C

f ' ( x)  1  e x 2p
M

f ' (0)  2 1p
2

b) f ' ( x)  1  e x 1p
20

1  ex  0 1p

f ' ( x)  0
12

1p
f este strict crescătoare pe R .
2p

167
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

c) Aplic Teorema lui Lagrange pe intervalul [2011,2012] 1p

()c  (2011, 2012) cu f (2012)  f (2011)  f ' (c) 1p

f ' (c )  e 2012  e 2011  1 1p


BA

2p
Unicitatea lui c este demonstrată prin faptul că : f '' ( x )  e x  0  f ' este strict crescătoare
pe R
RE

2. 1
x2 1 2p
I2   dx
x 1
M

a) 0

1
I 2   ( x  1)dx
V

0 2p
ar

1
I2  
2
ia

1p
nt

b) Arătăm că : I n  I n 1 , () n  N 1p
eB

1 1p
xn 1  1
I n1   dx
0
x  1
A

x  (0,1)  x n  x n 1 1p
C

x n  1 x n 1  1
Dar , atunci :  , de unde prin integrare de la 0 la 1 , se obţine cerinţa
x 1 x 1 2p
M
2

c) 1
x n 2  x n 2p
I n 2  I n   dx =
20

0
x 1

1
x n ( x 2  1)
12

= dx =
0
x 1 1p
1
1
=  ( xn 1  x n )dx   , () n  N
0 ( n  1)( n  2) 2p

168
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro
BA

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


RE
M
V

Varianta 49
ar

Prof: Marcu Ştefan Florin


ia

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul
nt

corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări
eB

parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.


 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului
obţinut la 10.
A

SUBIECTUL I (30 de puncte)


C

1. a1  2, an  222, r  10 3p
M

Aflăm n=23 , aplicând formula : an  a1  ( n  1) r


2

n ( a1  an )
Atunci S n   S 23  2576
2
20

2p
12

2. x2  9  0 1p

x 2  9  16 2p

2p
x 2  25  x  5saux  5

169
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

3. A( m, 5)  G f  f ( m )  5 1p

2p
f ( m )  2 m 2  3m  5
2p
2 3
 2m  3m  0  m  0 sau m 
2
BA

4. Numărul numerelor este A43 2p

3p
RE

4!
A43   24
(4  3)!

5. Dacă notăm cu n,n+1,n+2 lungimile laturilor , atunci din Teorema lui Pitagora , avem : 2p
M

( n  2) 2  n 2  ( n  1) 2
V

3p
 n 2  2n  3  0  n  3 . Deci lungimile laturilor sunt 3,4,5 .
ar

6. sin(  x)  sin x, cos(  x)   cos x 2p


ia

sin155  sin 25 , cos155   cos 25 1p


nt

2p
sin 25  cos 25  sin155  cos155 =0
eB

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


A

1. Înlocuim x=1 , y=2 , z=3 în ultima ecuaţie a sistemului 2p


C

a)
1  3 2  m3  4 2p
M

m=3 1p
2

b) 1 2 3 3p
Calculăm determinantul matricei sistemului : d  2 1 1  5m  10
20

1 3 m
2p
12

d  0  m  2

c)  x  2 y  3 z  14 1p

Pentru m=-2 , sistemul devine :  2 x  y  z  3
 x  3 y  2z  4

170
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

Dacă scădem din ecuaţia (2) , ecuaţia (1)  x  3 y  2 z  11 2p

Se obţine o contradicţie cu ecuaţia (3) 2p

2. f este divizibil cu X-1  f (1)  0 1p


BA

a) f (1)  2  a 3p

1p
RE

2  a  0  a  2

b) Pentru a=-2  f  X 3  2 X 2  1 = ( X  1)( X 2  X  1) 3p


M

2p
1 5 1 5
Rădăcinile reale ale lui f sunt : x1  1, x2  , x3 
2 2
V

c) Din relaţiile lui Viete avem: x1  x2  x3   a şi x1 x2  x1 x3  x2 x3  0 2p


ar

x12  x2 2  x3 2  ( x1  x2  x3 ) 2  2( x1 x2  x1 x3  x2 x3 ) 2p
ia

1p
Atunci x12  x2 2  x32  a 2 este un număr natural pătrat perfect , ()a  Z
nt
eB

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


A

1.  f ( x)   , deci dreapta x=0 este asimptotă verticală


lim 2p
C

a) x 0
x 0
M

 f ( x )   , deci nu există asimptote orizontale


lim 2p
x 
2

f ( x)
Aflăm dacă există asimptote oblice . Avem : m  lim
  1 , dar 1p
20

x  x
n  lim
 ( f ( x)  mx)  
x 
12

deci nu există asimptote oblice .

b) 1 1p
f ' ( x)  1 
x

171
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1 1p
x  0  1 0
x
1p
'
 f ( x)  0
2p
Deci f este strict crescătoare pe (0, ) .
BA

c) Aplic Teorema lui Lagrange pe intervalul [a,b]  f (b )  f ( a )  (b  a ) f ' (c ) , c  (a, b) 1p


RE

ln b  ln a
f ' (c )  1 
ba 1p
1
f ' (c)  1 
M

c
1p
V

ba
c . Dar a<c<b de unde rezultă inegalitatea .
ar

ln b  ln a 2p
ia
nt

2. Verific dacă : F ' ( x)  f ( x), () x  R 2p


eB

a) F ' ( x)  e x  6 x 2  1  f ( x) 2p

1p
Deci F este o primitivă a lui f .
A

b) 1 1 1p
C

 x f ( x)dx =  x(e  6x  1)dx =


x 2

0 0
M

1 1 1 1p
=  xe x dx  6 x3dx   xdx =
2

0 0 0
20

1
x
1p
 xe dx  1
0
12

1
6 1 2p
Finalizare :  x f ( x)dx =1 
0
 3 .
4 2

c) 1 1 2p
 f ( x) F ( x)dx   F ( x) F ' ( x)dx 
0 0

172
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

F 2 (1) F 2 (0) 1p
=  
2 2

(e  2015) 2  20132 ( e  2)(e  4028) 2p


= 
2 2
BA
RE

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 50
M

Prof: Marcu Ştefan Florin


V
ar

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul
corespunzător.
ia

 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări
parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.
nt

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului
obţinut la 10.
eB

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. 3p
A

3
5 x  1  4  4  5 x  1  4    x 1
5
C

x  0 şi numărul de elemente este egal cu 1 .


2p
M
2

2. an  a1  ( n  1) r 1p
20

a2012  a1  2011r ; r=3 2p

2p
a2012  5  20113  6028
12

3. 5x 1  0 1p
Punerea condiţiilor de existenţă a logaritmilor : 
3x  3  0

5 x  1  3x  3 2p

173
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

x  2 este soluţia ecuaţiei . 2p

4. Cnk  Cnk1  Cnk11 2p

3p
BA

3 3 2 3 3 2
C 2012  C2011  C2011  C2012  C 2011  C 2011 0

5. A(3, 5)  d  x  3, y  5 2p
RE

33  25  a  0  a  1 3p
M

6. sin(90  x )  cos x 2p
V

sin 85  cos 5 1p


ar

2p
sin 2 5  sin 2 85  sin 2 5  cos 2 5  1
ia
nt

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


eB

1.  2 1  2 1 2p
a) A2  A A    
 2 1  2 1
A

 2 1 2p
C

A2   
 2 1
M

A2  A
1p
2

b)  2 1  1 0  2  x 1  3p
A  xI 2     x  
 2 1  0 1  2 1  x 
20

det( A  xI 2 )  x 2  x  0  x  0, x  1 2p
12

c) An  A() n  N * 1p

A  A2  ...  A2012  A  A  ...  A  2012 A 2p

174
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

 4024 2012  2p
2012 A   
 4024 2012 

2. ( x  4)( y  4)  4  1p

a) 3p
BA

= xy  4 x  4 y  16  4 

= xy  4 x  4 y  20  x  y 1p
RE

b) x  x
  ... x  ( x  4) 2012  4 3p
2012  ori
2p
2012 2012
( x  4)  4  5  ( x  4)  1  x  3, x  5
M

c) Se observă că : x  4  4, () x  R 2p
V

Folosind asociativitatea avem : E  [(2012)  (2011)  ...]  4  [...  2011  2012] 2p


ar

Deci E=4 1p
ia
nt
eB

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. 2p
A

f ( x)  f (1)
lim
  f ' (1)
a) x 1 x 1
C

f ' ( x)  2012 x 2011  2012 2p


M

f ' (1)  0 1p
2

b) f ' ( x)  0  2012 x 2011  2012  0 1p


20

2012( x 2011  1)  0 1p

1p
x 2011  1
12

2p
x=1 este unica soluţie

c) f este strict descrescătoare pe (,1) şi strict crescătoare pe (1,  ) 1p

1p

175
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

Deci : f ( x)  f (1), () x  R 1p

Dar f (1)  2010 2p

Obţinem : x 2012  2012 x  2011  0, () x  R


BA

2. 2
 1)  f ( x)dx =  ( x 2  5 x  1) dx  2p
 (x
a)
=  x 2 dx   5 xdx   dx =
RE

2p
3 2
x 5x
=   xC
3 2
M

1p

b) 1 1
x2  5x  1 1p
V

 f ( x)dx  dx 
0 0
x2 1
ar

1
5x 1p
=  (1  )dx 
ia

2
0
x 1
nt

1 1
x 1p
=  dx  5 2
dx 
x 1
eB

0 0

5 2p
= 1  ln 2
2
A

c) 1 2p
C

 e  f ( x)dx  e  e
f ( x) ' f (1) f (0)

0
M

7
f (1)
1p
e  e , e f (0)  e
2
2

e
f (x)
 f ' ( x)dx  e 7  e  e3 e  e .
20

2p
0
12

176
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 51

Prof:Marcu Ştefan Florin


BA

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul
corespunzător.
RE

 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări
parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului
obţinut la 10.
M

SUBIECTUL I (30 de puncte)


V

1. x 2  16  0  x1  4, x2  4  x  [ 4, 4]  Z 3p
ar

x {4, 3,...,3, 4} 2p
ia
nt

2. f (1)  f (2)  ...  f (2012)  (21  1)  (2 2  1)  ...  (22012  1)  1p


eB

= 2(1  2  ...  2012)  2012  2p

=2012 2014 2p
A
C

3. 22 x  4  43 x 1  22 x  4  26 x  2 1p

2x  4  6x  2 2p
M

3 2p
x
2

2
20

4. Sunt 5 cazuri posibile , din care avem 2 cazuri favorabile 2p

2 3p
12

Deci P 
5

5. AB  ( x2  x1 ) 2  ( y2  y1 ) 2  (2  2) 2  (a  3)2 2p

177
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

^ ^ ^ ^ ^ ^ 3p
a  3  1  a  4 sau a  2 S  0  2  3  4  5  6

6. AB  AC sin( BAC ) 2p
A[ ABC ] 
2
BA

2
sin135  sin 45  1p
2
RE

2
4 4
2 4 2 2p
A[ ABC ] 
2
M

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


V
ar

1. Punctele sunt : A1 (2,3) respectiv A2 (4,5) 2p


a)
ia

x y 1
Ecuaţia dreptei A1 A2 este : 2 3 1  0 2p
nt

4 5 1
eB

x  y 1  0 1p

b) 2 3 1 3p
A

Avem A3 (6, 7) , iar condiţia de coliniaritate este : 4 5 1  0


C

6 7 1
2p
Verificarea condiţiei
M

c) Avem An (2n, 2 n  1) respectiv An 1 (2 n  2, 2 n  3) 1p


2

1 2p
20

A[OAn An 1 ]   
2
12

0 0 1 2p
 2n 2n  1 1    2  Aria=1
2n  2 2n  3 1

178
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

2.  ^ ^ ^ ^ ^
^ 1p
S  1 2  3  4  5  6 =
a)
 ^
^ ^ ^ ^ ^
= (1  6)  (2  5)  (3  4) 3p

^ 1p
BA

S= 0

b)  ^ ^ ^ ^ ^
^ 3p
Elementele inversabile sunt : 1, 2, 3, 4 ,5, 6
RE

^
Produsul lor este egal cu 6 2p
M

c)  ^ ^  ^ ^ ^ 2p
V

 x2y 3 3 x  6 y  2
^  ^
    ^ ^
^ ^
ar

3 x  4 y  0 3 x  4 y  0
ia

^ ^ ^
2p
2 y  2  y 1
nt

^

x 1
eB

1p
A
C

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


M

1. f ( x)  f (0) 2p
lim
  f ' (0)
a)
2

x 0 x

f ' ( x)  1  e x
20

2p

f ' (0)  2 1p
12

b) f ' ( x)  1  e x 1p

1  ex  0 1p

f ' ( x)  0

179
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

f este strict crescătoare pe R . 1p

2p

c) Aplic Teorema lui Lagrange pe intervalul [2011,2012] 1p


BA

()c  (2011, 2012) cu f (2012)  f (2011)  f ' (c) 1p

1p
RE

f ' (c )  e 2012  e 2011  1

2p
M

Unicitatea lui c este demonstrată prin faptul că : f '' ( x )  e x  0  f ' este strict crescătoare
pe R
V

2. 1
x2 1 2p
I2   dx
ar

a) 0
x 1
ia

1
I 2   ( x  1)dx
nt

0 2p

1
eB

I2  
2
1p
A

b) Arătăm că : I n  I n 1 , () n  N 1p
C

1 1p
xn 1  1
I n1   dx
x 1
M

x  (0,1)  x n  x n 1 1p
2

x n  1 x n 1  1
20

Dar , atunci :  , de unde prin integrare de la 0 la 1 , se obţine cerinţa


x 1 x 1 2p
12

c) 1
x n 2  x n 2p
I n 2  I n   dx =
0
x 1

180
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1
x n ( x 2  1) 1p
= dx =
0
x 1

1
1 2p
=  ( xn 1  x n )dx   , () n  N
( n  1)( n  2)
BA

0
RE

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


M

Varianta 52
V

Prof: Marcu Ştefan Florin


ar
ia

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul
corespunzător.
nt

 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări
parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului
eB

obţinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


A

1. a1  2, an  222, r  10 3p
C

Aflăm n=23 , aplicând formula : an  a1  ( n  1) r


M

n ( a1  an )
Atunci S n   S 23  2576
2

2 2p
20

2. x2  9  0 1p
12

x 2  9  16 2p

2p
x 2  25  x  5saux  5

181
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

3. A( m, 5)  G f  f ( m )  5 1p

2p
f ( m )  2 m 2  3m  5
2p
2 3
 2m  3m  0  m  0 sau m 
2
BA

4. Numărul numerelor este A43 2p

3p
RE

4!
A43   24
(4  3)!

5. Dacă notăm cu n,n+1,n+2 lungimile laturilor , atunci din Teorema lui Pitagora , avem : 2p
M

( n  2) 2  n 2  ( n  1) 2
V

3p
 n 2  2n  3  0  n  3 . Deci lungimile laturilor sunt 3,4,5 .
ar

6. sin(  x)  sin x, cos(  x)   cos x 2p


ia

sin155  sin 25 , cos155   cos 25 1p


nt

2p
sin 25  cos 25  sin155  cos155 =0
eB

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


A

1. Înlocuim x=1 , y=2 , z=3 în ultima ecuaţie a sistemului 2p


C

a)
1  3 2  m3  4 2p
M

m=3 1p
2

b) 1 2 3 3p
Calculăm determinantul matricei sistemului : d  2 1 1  5m  10
20

1 3 m
2p
12

d  0  m  2

c)  x  2 y  3 z  14 1p

Pentru m=-2 , sistemul devine :  2 x  y  z  3
 x  3 y  2z  4

182
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

Dacă scădem din ecuaţia (2) , ecuaţia (1)  x  3 y  2 z  11 2p

Se obţine o contradicţie cu ecuaţia (3) 2p

2. f este divizibil cu X-1  f (1)  0 1p


BA

a) f (1)  2  a 3p

1p
RE

2  a  0  a  2

b) Pentru a=-2  f  X 3  2 X 2  1 = ( X  1)( X 2  X  1) 3p


M

2p
1 5 1 5
Rădăcinile reale ale lui f sunt : x1  1, x2  , x3 
2 2
V

c) Din relaţiile lui Viete avem: x1  x2  x3   a şi x1 x2  x1 x3  x2 x3  0 2p


ar

x12  x2 2  x3 2  ( x1  x2  x3 ) 2  2( x1 x2  x1 x3  x2 x3 ) 2p
ia

1p
Atunci x12  x2 2  x32  a 2 este un număr natural pătrat perfect , ()a  Z
nt
eB

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


A

1.  f ( x)   , deci dreapta x=0 este asimptotă verticală


lim 2p
C

a) x 0
x 0
M

 f ( x )   , deci nu există asimptote orizontale


lim 2p
x 
2

f ( x)
Aflăm dacă există asimptote oblice . Avem : m  lim
  1 , dar 1p
20

x  x
n  lim
 ( f ( x)  mx)  
x 
12

deci nu există asimptote oblice .

b) 1 1p
f ' ( x)  1 
x

183
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1 1p
x  0  1 0
x
1p
'
 f ( x)  0
2p
Deci f este strict crescătoare pe (0, ) .
BA

c) Aplic Teorema lui Lagrange pe intervalul [a,b]  f (b )  f ( a )  (b  a ) f ' (c ) , c  (a, b) 1p


RE

ln b  ln a
f ' (c )  1 
ba 1p
1
f ' (c)  1 
M

c
1p
V

ba
c . Dar a<c<b de unde rezultă inegalitatea .
ar

ln b  ln a 2p
ia
nt

2. Verific dacă : F ' ( x)  f ( x), () x  R 2p


eB

a) F ' ( x)  e x  6 x 2  1  f ( x) 2p

1p
Deci F este o primitivă a lui f .
A

b) 1 1 1p
C

 x f ( x)dx =  x(e  6x  1)dx =


x 2

0 0
M

1 1 1 1p
=  xe x dx  6 x3dx   xdx =
2

0 0 0
20

1
x
1p
 xe dx  1
0
12

1
6 1 2p
Finalizare :  x f ( x)dx =1 
0
 3 .
4 2

c) 1 1 2p
 f ( x) F ( x)dx   F ( x) F ' ( x)dx 
0 0

184
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

F 2 (1) F 2 (0) 1p
=  
2 2

(e  2015) 2  20132 ( e  2)(e  4028) 2p


= 
2 2
BA
RE

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


M

Varianta 53
V

Prof: Nicolaescu Nicolae.


ar

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
ia

 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
nt
eB

SUBIECTUL I (30 de puncte)

2log2 3  3 2p
A

1 2p
1
1. 5 5 1p
 
C

3+5=8
M

x12 x22 x13  x23 S 3  3SP


 = =
x2 x1 x1 x2 P
2

2p

S=-1
20

2. P=3 1p
12

x12 x22 8 1p
 =
x2 x1 3 1p

Condiţia de existenţă a radicalului: x 2  3x  2  0  x   ,1   2,   (1)


3. 2p
Ridicând la pătrat obţinem x 2  3x  2  12  x 2  3 x  10  0

185
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

x1  5, x2  2 ambele soluţii îndeplinind condiţia (1) 1p

2p

1 1 1 2p
3x  1     3x  1 
2 2 2
BA

4.  3 1 2p
x   ,  
 6 6
1p
RE

A 

 6 3
AM  3 3
M

5. 2 5p
V

a bc 569 2p
p   10
ar

2 2
ia

6. S  p  p  a  p  b  p  c   10 10  5 10  6 10  9  2p


nt

1p
S  10 2 cm2
eB

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


A

1.  2 3 
B2  B  B  
C


 6 1  2p
M

 8 4  2p
4 B   
a)  8 4 
2

 6 1  1p
B2  4B  
20


 2 5 
12

2a 1
det A   6ab  1
1 3b 2p

b) 1 2p
det A  0  ab   imposibil pentru a,b  Z
6
1p

186
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

Deci, det A  0, a, b  Z şi A inversabilă

 1 1  2  0 2  4  4 0  2p
A , A  , A     4 I 2
 1 1   2 0   0 4 

c)  4503 0  3p
BA

503 503
A2012  A4     4I 2   4503 I 2   
4503 
 0

2. 5
f (1)  f (1)  25   2    4   1024
5 5p
RE

a)

5 5 1p
 x  1   x 1  
 x2  4 x  3  q   ax  b 
M

1p
x  1  32  a  b
b) 1p
V

x  3  1056  3a  b
2p
ar

a=512, b=480
ia

f (0)  0  f  x 3p
nt

c) 2p
f  x  h ,cu h  R[ X ]
eB

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


A
C

1. 3 2 3 x 4
f '( x)   
2 x x 2x
M

a) 5p
2

16 2p
f '( x)  0  3 x  4  0  x 
20

x 16
0 
12

f '( x ) - - - - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + + +
b) 2p
f ( x)        

187
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

 16  16 4 1p
f ( x)  f    4  2 ln  4  4 ln
 9  9 3
BA
RE

x x x
 f ( x)   3 x  2 ln x   2 ln x  
lim   2   lim   2   lim 1   , cazul 1
M

x 
 x  x 
 x 
x 
 x  2p

c)  x 2ln x
V

 x
 2ln x  2ln x x lim  2ln x  x
 lim 1    e x  e   0 3p
x 
 x 
ar
ia

2. Funcţia f este continuă pe  ,1 , (1, ) 1p


nt

3p
ls  lim  2 x  1  2  1  1 şi ld  lim  x 2  ln x   1 , f (1)  1
eB

x 1 x 1
a) x 1 x 1

f continuă în punctul x0  1  f continuă pe R  f admite primitive pe R 1p


A
C

3 3 3 3
 x3  3 16 5p
27
 f ( x )dx    x  ln x dx   x dx   ln xdx    x ln x  x  | 
2 2
 ln
b)  3 2 3 4
M

2 2 2 2
2

Fie F : R  R o primitivă a funcţiei f. Atunci F ''( x )  f '( x ) 2p


20

c) 3p
Pe intervalul  ,1 , F ''( x )  f '( x )  2 x ln 2  0 ,deci F convexă
12

188
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 54

Prof: Nicolaescu Nicolae.


BA

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
RE

SUBIECTUL I (30 de puncte)


M

a10  a3  7 r  r  3 2p

2p
a3  a1  2 r  a1  1
V

1. 1p
1  2810
ar

S10   145
2
ia

Notăm x  y  S , xy  P
nt

3p
S  3
Sistemul devine  2 cu soluţia S=3,P=2
eB

2. S  2P  5
2p
x  1 x  2
x,y sunt soluţiile ecuaţiei x 2  3 x  2  0 adică  sau 
y  2 y 1
A

Notăm 4 x  y >0 .Ecuaţia devine y 2  2 y  1  0 2p


C

Soluţia ecuaţiei este y=1 1p


M

3. 2p
Revenim la notaţie, 4 x  1  x  0
2

1 2p
20

x1   P  x1 x2  1
x2
12

4. 5m  1 1 3p
P  1 m  
m 4

sin 70o cos 20o  sin 20o cos 70o sin  70o  20o  sin 90o
= 
cos 70o cos 25o  sin 70o sin 25o cos  70o  25o  cos 45
o
5. 3p

189
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1
=  2
2 2p
2

3  1  4   2   7 3p
BA

d ( A, h) 
32  4 2

6. 12 2p
d ( A, h ) 
RE

5
M

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


V

1. 2 m 3
ar

m 2 1  2m 2  6m  28 2p
3 1 2
ia

2p
nt

a) det A  0    260    2 65 deci m  Q


eB

Deci  m  Q sistemul este compatibil determinat 1p

2p
A

2 m 2  6 m  28  33   2 m 2  6 m  5  0
b)  m  36  40  4  0 1p
C

2p
Atunci 2 m 2  6 m  5  0 m  R
M
2

det A  32 1p
20

c)
1 1 3 2 1 3 2 1 1
1  2 2 1  0 , 2  1 2 1  32 , 3  1 2 2  0 3p
12

1 1 2 3 1 2 3 1 1
1p
x=0, y=1,z=0

2. Sunt inversabile clasele a astfel încât (a,9)=1 2p

a) 3p

190
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

      deci 6 elemente
Sunt inversabile 1,2,4,5,7,8

5 x  3  0  5 x  3  6 2p

b) 3p
6
x   6  5  6  2  3
1

5
BA

3 1    2p
 3 1  2
1 4
RE

c)

1 2 3
3 1 2  7  0  4  3  2  6  0
2p
M

1 1 7
V

1 2 3
3 1
ar

1p
 3 1 2 = 2
1 4
1 1 7
ia
nt
eB

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
A

1
f '( x ) 
( x  3) ' x  ( x  3)  
x '

x  ( x  3)
2 x  2x  x  3  x  3 3p
C

x x 2x x 2x x
a) 2p
Pentru x  3,   ,obţinem că f '( x )  0 ,deci f este crescătoare.
M

3p
2

Deoarece f este crescătoare pe  3,   ,rezultă că f(2012)>f(2011)


20

2015 2014
   2015 2011  2014 2012
b) 2012 2011 2p
12

Ecuaţia tangentei este y  y0  f '  x0  x  x0  2p

c) 1p
1
f '(4) 
16

191
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

7 1 2p
y  ( x  4)  x  16 y  52  0
2 16

2. 1 x 5p
 f1 ( x ) dx   dx  ln x  x  C
x
a)
BA

2 2  1  x n 1  x n 1 
2 2 3p
n 1
 f n ( x)dx   f n 1 ( x )dx      dx   1  x  dx
1 1  x
1 
x  1
RE

b) n
2p
1  x  2
n
3 2 n
=
n
|
1

n
M

4 3p
V 
2
1  x  2
 1 2  x3 1 2
dx     2  2  x  dx     2 x   |
x2 x  3 x 1
V

1 1 

c) 2p
ar

29
V
6
ia
nt
eB

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


A

Varianta 55
C

Prof: Nicolaescu Nicolae.


M

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
2

 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
20

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


12

3 3 3 1
b6  b3  q 3   q  q 
32 4 2
1. 3p
3 1
b1  b3 : q 2  : 3 2p
4 4

192
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

Elementele raţionale sunt 3


1, 3 8, 3 27 . 2p

2. 3p
BA

nr . cazuri favorabile 3
Probabilitatea P  
nr . cazuri posibile 50

Condiţia de existenţă a logaritmului x 2  2 x  0  x  (  , 2)  (0, ) 2p


RE

1
2 2
Ecuaţia devine x  2 x  9  3 cu soluţiile x1  1, x2  3
3. 2p
M

Ambele soluţii aparţin mulţimii (  ,  2)  (0,  ) ,deci S  1, 3 1p

n! n(n  1)(n  2) 2p
V

Cn3  
4.
(n  3)! 3! 6
ar

n ( n  1)( n  2) 3p
Ecuaţia devine  n ( n  1)  n  2  6  n  8  N
ia

6
nt

 2  5  0 3  1  4  2p
G ,   G (1, 0)
 3 3 
eB

5.

x2 y3 3p
AG :   AG : x  y  1  0
1 2 0  3
A
C

7 7 3p
2
sin x   1  cos x   
16 4
M

6.

  7 2p
2

x   0,   sin x  0  sin x 
 2 4
20

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


12

1.  2 0  2 0   4 0  2p
A2     
 0 7  0 7   0 49 

2p

193
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

a)  3 0
3I 2   
 0 3 1p

7 0 
A2  3I 2 =  
 0 52 
BA

n 3p
det  An    det A  14n
b) 2p
14 /14n  det  An 
RE

a b  1p
Fie X     M 2 ( R)
M

c d

c)  2a 2b   2a 7b  2p
V

AX=XA     deci b  c  0


 7c 7d   2c 7d 
ar

a 0 2p
a, d  R  X    deci ecuaţia are o infinitate de soluţii în M 2 ( R )
ia

0 d 
nt

2. Legea de compoziţie fiind comutativă, rezolvăm ecuaţia x  e  x 1p

a) 4p
eB

xe  8 x  8e  72  x  e ( x  8)  9( x  8)  e  9

Fie x, y  8,    x  8  0, y  8  0 2p
A

b) 2p
( x  8)( y  8)  0  xy  8( x  y )  64  0
1p
C

xy  8( x  y )  72  8  x  y  8,  
M

2 x  2 x  72  2 2 x  16  2 x  72  72 2p

c) 3p
2 x  2 x  16   0 şi deoarece 2 x  0  2 x  16  0  x  4
2
20

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


12

1. ls  lim  2 x 1  1  2
x 1
x 1
1p

194
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

3x  1 1p
ld  lim 2
x 1 x
a) x 1 1p

f(1)=2

Deoarece ls  ld  f (1) ,rezultă că f este continuă în punctul x0  1 2p


BA

Calculăm derivata funcţiei pe 1,   .


RE

1p
'

f ' x 
 3x  1 x   3x 1 x '  1
 0 x  1,  
b) 2 3p
x2
M

x
1p
Deoarece f '( x )  0 x  1,   rezultă că f este strict crescătoare pe 1,  
V
ar

lim f ( x )  lim  2 x1  1  1 3p


ia

x  x 
c) 2p
Graficul funcţiei f admite asimptotă orizontală spre -  , dreapta de ecuaţie y=1
nt
eB

2. x5 5p
 f ( x)  ( x  1)dx   x 4 dx  C
a) 5
A

x4 1
 x3  x 2  x  1 
b) x 1 x 1 2p
C

1 1
x4  3 2 1  7
0 x  1 dx  0  x  x  x  1  x  1 dx   12  ln 2
M

3p
2

2p
f '( x ) 
 x  '  x  1  x  x  1 '  3x
4 4 4
 4 x3
 0 , x  1, 2  deci f este crescătoare pe 1, 2
2 2
 x  1  x  1
20

c) 2
3p
1 16
Atunci f (1)  f ( x )  f (2)    f ( x )dx 
12

2 1 3

195
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 56

Prof:Oláh Csaba.
BA

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
RE

SUBIECTUL I (30 de puncte)


M

1. 211  1 11 2p
a  2 1
2 1
V

1
 1 211  1
11 a 211  1
b 2
ar

 10   11  210  1024 . 3p
1 2 b 2  1
1
2 210
ia

2. y4 x4 1p
nt

y  2x  4  x  , f 1  x  
2 2
eB

24
f 1  2    1 , f  3  2  3  4  10  2p
2

 f 1  2   f  3  10 .
A

2p
C

3. x  0 , log 3 x  t 
2p
M

t 2  3t  2  0 , t1  1, t 2  2

log 3 x  1  x  3 , log 3 x  2  x  9
2

2p
x  3,9 .
20

1p

4. 5! 4 5 5p
Numărul submulţimilor cu 3 elemente C53    10 .
12

2!3! 2

5. a 1 1 2p
   a  1 a  5   a  1  a 2  5a  6  0
a 1 a  5

a1  2 , a2  3  a  3, 2 . 3p

196
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

6.
sin x   1  cos2 x 
8 2 2 4p
 
9 3

1p
BA

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


RE

1.  1 0 0
a)  
Dacă x  0 , A  0    0 1 0   I 3 . 5p
0 0 1
M

 

b)  ax 0 0 ay 0 0   ax  ay 0 0 
V

     
A x  A y   0 1 x  0 1 y   0 1 x y  3p
0 0 1   0 0 1   0 0 1 
ar


ia

 a x y 0 0 
 
 0 1 x  y   A x  y  .
nt

2p
 0 0 1 

eB

c) b) 3p
 A  x   A  x   ...  A  x   A  x  x  ...  x   A  2012 x  
2012
 A  x   2012ori 
2012  ori
A

 a 2012 x 0 0 
 
 0 1 2012 x  .
C

2p
 0 0 1 

M

2.  x  4  y  4   4  xy  4 x  4 y  20 . 5p
2

a)

b) a  x  a   a  4  x  4   4  a   a  4  x  4   a  4  2p
20

  a  4  x  4    a  4   0   a  4  x  5   0
12

2p
a  4.
1p

c) Din b) se ştie că 4  x  x  4  4 2p

197
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1  2  ...  100  1  2  ...  15  16  17  ...  100  4 . 3p


4
4
4
BA

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. 3 3p
RE

x 3  3 x 2  3x x3  3x 2  3 x  1  1  x  1 1
a) f  x  2  2
 2
 2

x  2x 1 x  2x 1  x  1  x  1
M

1
 x 1 2
.
 x  1 2p
V

b) y  x  1 ecuaţia asimptotei oblice spre  2p


ar

Asimptota orizontală nu este 1p

2p
ia

Asimptotă verticală x  1 .

c) ' 3p
nt

'
 1  2
f  x   x 1 2
  1 3
 0 , x  R 
  x  1   x  1
eB

2p
 f e crescătoare pe R .
A

2.  

5p
 f 0  x  dx   cos xdx  sin x   0 .
a)
C

 

b)    
M

 f1  x  dx    x  2 cos xdx   x cos xdx  2  cos xdx , g  x   x cos x e funcţie impară,


    2p

2

integrând pe un interval simetric,   ,   , devine zero,  cos xdx  0 din a).20


3p
 f  x  dx  0  0  0 .
1
12

c)  
2
 2p
  g  x  dx    x  2  cos x  x cos x  dx  4  cos 2 xdx 
2

0 0 0

198
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

  3p
 sin 2 x   sin 2 sin 0  2
 2  1  cos 2 x  dx  2  x    2    0   2 .
0  2 0  2 2 
BA

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 57
RE

Prof:Oláh Csaba.
M

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
V

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
ar

SUBIECTUL I (30 de puncte)


ia

1. log 2 9 log 2 32 2log2 3 2a 1p


log 2 3  a , log6 9     , în mod similar
log 2 6 log 2 2  3 1  log 2 3 1  a
nt

log 2 27 3log 2 3 2  3log 2 3 2  3a


eB

1  log 4 27  1   1  
log 2 4 2 2 2
2p

2a
A

log 6 9 4a
 1 a  . 2p
1  log 4 27 2  3a  a  1 3a  2 
C

2. Numerele raţionale din mulţime:  3 8 ,  3 1 , 0 , adică 5 la număr 2p


M

1p
Numărul de elemente al mulţimii: 21
2

5
Probabilitatea ca să alegem la întâmplare un număr raţional p  .
20

21 2p

3. 2 3p
Ecuaţia poate fi scrisă aşa 2 2 x  2  2 x  1  0  2 x  1  0 ,
12

2x  1  x  0 .
2p

4. x1 , x2  1,   , f  x1   2 x1 1  1 , f  x2   2 x2 1  1 1p

199
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

f  x1   f  x2   2 x1 1  1  2 x2 1  1  x1  1  x1  1  2p

 x1  x2 , deci f e injectivă.
2p

5. AB 2  BC 2  AC 2 81  100  36 3p
BA

cos B   
2 AB  BC 2  9 10

145 29 2p
  .
RE

180 36
 
6.  AB  2 AC 5p
AM  .
3
M

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


V
ar

1. 2 1 1 0 0 1 3p
c1  2 c3
a)
det A  1 a 2  3 a  2 2 
ia

c2  c3
a 1 1 a2 0 1
nt

3 a2 2p
   a  2  a  2 .
eB

a2 0

b) det A   a  2  a  2  , A1  a   a  R \ 2, 2 . 5p


A
C

c) a4

2 x  y  z  3
M


 x  4 y  2 z  6 , se adună prima ecuaţie cu a treia, şi se obţine 6 x  12  x  2 2p
4 x  y  z  9

2

Se înlocuieşte x  2 in prima şi a doua ecuaţie şi se obţine


20

1p

x  2
 y  z  1 
12

     y  3  z  4 , deci y  3. 2p
2 y  z  2 z  4

2. X 2  2 X  15   X  3 X  5  1p

a)
 
f  X 2  2 X  15  f e divizibil cu  X  5  X  3 , adică

200
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

are două rădăcini reale x1  5 , x2  3 , se verifică prin schema lui Horner. 4p

b) Folosind schema lui Horner, f se poate scrie


f   X  5  X  3 X 2  3 X  2  
2p
BA

  X  5  X  3 X  1 X  2  , rezultă că celelalte două rădăcini sunt x3  1 şi x4  2

Adică toate rădăcinile sunt reale. 3p


RE

c) Fie u  a  ultima cifră a numărului a , un număr se îmăparte la 10 dacă se termină în 0 1p


M

Fie a  x1n  x2n  x3n  x4n , n  N 

n  1  u  a   u 5  3  1  2  5
V

n  2  u  a   u  25  9  1  4   9
ar

3p
n  3  u  a   u 125  27  1  8   7
ia

n  4  u  a   u  625  81  1  16   3 , cum ultimele cifre ale puterilor se repetă din 4 în 4 (in


nt

cazul numerelor 3 si 2 ) sau nu se schimba deloc ( 5 şi 1 ), se poate deduce ca acest număr a nu se va


eB

termina în 0 , deci

1p
xn
1 
 x2n  x3n  x4n  10 , n  N  .
A
C

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


M

1. f  x   f 1 2p
lim  f ' 1
2

a) x 1 x 1
20

f  x 
e x

 e x x  e x  e x
 f  1 
e  e 1  e  e 1 2
 .
3p
x2 1 e
12

b) e x  e x ex 1 2p
lim f  x   lim  lim  lim x 
x  x  x x  x x  xe

   0   , nu există asimptotă orizontală în  . 3p

201
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

c) 1
eln x 
lim f  ln x   lim e ln x 
2p
x  x  ln x

1
x
 lim x  lim x  lim 1    0   . 3p
BA

x  ln x x  ln x x  x ln x

2.
 
x 3  x 2  x  2   x  2  x 2  x  1 se verifică prin desfacerea parantezelor si efectuarea operaţiilor 5p
RE

a) de pe partea dreapta.

b) 2p
 x  2   x2  x  1 x2  x  1
M

 f  x  dx    x  2   x2  1 dx   x2  1 dx 
V

x2  1 1 2x 1
 2
x 1
dx   2 dx  x  ln x 2  1  C .
2 x 1 2
  3p
ar

c) 2p
1 1
 x 1  x 2  x  1 1
x3  1
ia

  x 1 f  x  dx  
0 0
x2  1
dx   2 dx 
0
x 1
nt

 
 x x 2 1
1
1 3 1 1
 x2 1 
eB

x x 1 2x 1 2p
 2
x 1
dx   2
2 0 x 1
dx   2
x 1
dx    ln x 2  1  arctgx    
0 0  2 2 0

1 1 1 1 e  1p
A

  ln 2  arctg1  0  ln1  arctg 0  ln  .


2 2 2 2 2 4
C
M
2
20
12

202
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 58

Prof: Oláh Csaba.


BA

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
RE

SUBIECTUL I (30 de puncte)


M

1. Se cunoaşte formula Cnk  Cnn  k  1p

2p
 C167  C169 şi C16
12
 C164 
V

 a  b  C167  C169  C16


12
 C164  0 .
ar

2p
ia

2. 2
   2m  3  12m  4m 2  9 1p
nt

 4m 2  9
min f  x     , min f  x   3  2p
4a 4m
eB

xR xR

4m 2  9 2
  3  4m2  12m  9  0   2m  3  0 
4m
A

3 2p
m .
C

3. 1 1p
M

x 1, 2 1  , trecem în baza 2 1


2 1
2

log  x  1
log  x  1  2 1
 1  log  x  1  log  x  1  1
2 1
log  2 1  2 1 2 1
20

2 1 1

x 1 x 1 2p
 
12

log 2 1
 log 2 1
2  1 , deci  2 1
x 1 x 1

2 2 22 2 2p
x 1  2x  x  2 1  x    2 1 1.
2 2

203
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

4. 54 b7 3p
b3  b1q 2 , b7  b1q 6    q4  q4  9  q   3
6 b3

b3 6 2p
b1   2.
q2 3
BA

5. d : 2 x  y  4  0 , y  2 x  4  md  2 1p

1 1
d1 : y  2  md1  x  1 , md  md1  1  md1  
RE

md 2 1p

1 3p
d1 : y  2    x  1  x  2 y  5  0 .
2
M

6. BC AC AC  sin A 2p
 (teorema sinusurilor)  BC  
sin A sin B sin B
V

2
ar

10 
 2  10 6 .
3 3 3p
ia

2
nt
eB

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. 1 2 a 3p
a)
det A  0 1 
5  a 2  10a  5 , a 2  10 a  5  0  x  5  30, 5  30 
A

a 1 0
C


A este inversabilă  a  R \ 5  30, 5  30 .  2p
M

b)  1 2 1  1p
 
2

a  1 , A   0 1 5  , calculând A , se obţine
1 1 0 
 
20

 5 1 11   5 1 11 
  1 1  
12

 1 
A   5 1 5  , de unde A   A    5 1 5  .
 1 1 1  det A 6   4p
   1 1 1 

c) A X  B  1p

204
Bacalaureat Matematică M2 – 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

 5 1 11   2 0 0   10 1 22  4p
1 1     1 
 X  A  B    5 1 5    0 1 0    10 1 10  .
6     6  2 1
 1 1 1   0 0 2   2 

2. Utilizând relaţiile lui Viete x1  x2  x3  1 , x1 x2  x2 x3  x3 x1  1 , atunci 1p


BA

a) 2 2 2p
x12  x22  x32   x1  x2  x3   2  x1 x2  x2 x3  x3 x1    1  2 1 
2p
 1  0 rezultă că f nu are toate rădăcinile reale.
RE

b) Se opoate observa uşor că f 1  0  x  1 este o rădăcină reală a polinomului. 5p


M

c) Rădăcinile polinomului satisfac ecuaţia f  x   0 . 1p


V

x13  x12  x1  3  0
ar

x23  x22  x2  3  0
2p
ia

x33  x32  x3  3  0 , adunând cele trei relaţii, obţinem


nt

x13  x23  x33  x12  x22  x32  x1  x2  x3  9  0 , de unde


eB

1 1
2p
3 3 3
x  x  x  11 .
1 2 3
A