Sunteți pe pagina 1din 14

IMPOZITUL PE VENITURILE

IMPOZITUL
MICROINTREPRINDERILOR
Lect. univ. dr. Delia Catarama
Impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor
 Condiţii pentru a putea fi plătitor de impozit
pe veniturile microîntreprinderilor
realizează venituri, altele decât cele din:
- domeniul bancar;
Art 112cu1 -domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu
Cod excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de
Fiscal intermediere în aceste domenii;
-domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului;
a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a
65.000 euro
capitalul social al persoanei juridice este deţinut de persoane,
altele decât statul, autorităţile locale şi instituţiile publice
Impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor
 Cei care îndeplinesc condiţiile de mai
sus APLICA OBLIGATORIU acest
impozit în loc de impozitul pe profit

 Când se face analiza? La începutul


anului, până la 31 Ianuarie, pe baza
datelor înregistrate la 31 Decembrie a
anului anterior
Impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor

 Ce se întâmplă când mă înfiinţez?

 Se aplică obligatoriu dacă se respectă


condiţia 3
Impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor

Impozit pe venitul microîntreprinderilor


= Cota x Baza impozabilă
Impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor
 Cota

3%
Impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor
 Baza impozabilă = veniturile din orice sursă
din care se scad:
• a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
• b) veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie;
Art 112cu7
• c) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;
Cod
Fiscal • d) veniturile din subvenţii de exploatare;
• e) veniturile din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau
pierdere de valoare;
• f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi
şi/sau penalităţi de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la
calculul profitului impozabil;
• g) veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de
asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura
stocurilor sau a activelor corporale proprii.
Impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor

 Singura cheltuială care poate diminua baza


Art 112cu7 impozabilă este cheltuiala cu casa de
Cod
Fiscal marcat în trimestrul în care aceasta a fost
pusă în funcţiune
Impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor
 Trecerea la regimul de impozit pe
profit
 Dacă în timpul anului se depăşește condiţia
Venituri < 65.000 euro
Art 1126
Cod
Fiscal
Se trece la impozit pe profit din
trimestrul în care s-a făcut depăşirea cu
luarea în calcul a veniturilor şi
cheltuielilor de la începutul anului şi
considerarea plăţilor de impozit pe
veniturile microîntreprinderilor ca fiind
plăţi de impozit pe profit
Impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor
 S.C. BETA S.R.L. este plătitoare de impozit pe
veniturile microîntreprinderilor. În anul 2013
obţine următoarea situaţie a veniturilor şi
cheltuielilor lunare:
Luna Ian Feb Mar Apr Mai Iun
Venituri 63.000 105.000 80.000 75.600 110.000 126.000
(lei)
Cheltuieli 42.000 63.000 75.600 126.000 84.000 63.000
(lei)

Cursul de la inchiderea anului 2012: 1 euro = 4,4287 lei


Impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor
Luna Ian Feb Mar Apr Mai Iun
Venituri 14.225 23.709 18.064 17.070 24.838 28.451
(EURO)
Venituri 14.225 37.934 55.998 73.068 97.906 126.357
cumulate
(EURO)
Cheltuieli 9.484 14.225 17.070 28.450 18.967 14.225
(EURO)
Cheltuieli 9.484 23.709 40.779 69.229 88.196 102.421
cumulate
(EURO)
Impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor
Luna TRIM I TRIM II
Venituri cumulate (EURO) 55.998 126.357
Cheltuieli cumulate (EURO) 40.779 102.421

Impozit pe venit micro (de la inceputul 1.680 -


anului)
Impozit pe venit micro de plata 1.680 -
Impozit pe profit (de la inceputul anului) - 3.830
Impozit pe profit de plata - 2.150
Impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor
 Trecerea la regimul de impozit pe
profit
 Dacă în timpul anului se depăşesc cellelalte
Art 1121
condiţii
Cod  Se trece la impozit pe profit din anul
Fiscal următor în anul curent păstrându-se
regimul de plătitor de impozit pe veniturile
microîntreprinderilor
Impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor

 Plata şi declararea
 TRIMESTRIAL

 TERMEN: 25 a lunii trimestrului următor

 DECLARAŢIE: 100