Sunteți pe pagina 1din 3

Test de evaluare sumativă la informatică

clasa a VII-a 28.04.2015

Nume, prenume ________________________________________________________________________________

Scor acumulat: _______puncte Nota: ______ (_______________) Semnătura profesorului: _________________

Nr. ITEM Scor


1. Priviți cu atenție imaginile din coloana din stînga și completați propozițiile din coloana din dreapta cu L
cuvintele ce lipsesc: 0
1
2
_____________________ reprezintă purtători _________________ de informație. 3
4
5
_____________________ reprezintă un purtător _________________ de informație. 6

_____________________ reprezintă purtători _________________ de informație.

2. L
Indicați prin săgeți corespondența dintre noțiunile din coloana stîngă și definițiile din coloana dreaptă
0
1
a) Cifră binară, unitate de măsură a cantității de
2
informație
1) Purtător de informație 3
4
b) Opt cifre binare, multiplul bitului
2) Bit
c) Număr minim de cifre binare necesare pentru
3) Octet
codificarea și decodificarea univocă a
informației
4) Cantitate de informație
d) Obiect material folosit pentu păstrarea,
transmiterea sau prelucrarea informației

3. Priviți cu atenție imaginea de mai jos și scrieți în spațiile rezervate denumirea echipamentelor conform L
numarului indicat în desen: 0
1
_________________________
2
_________________________ 3
4
_________________________ 5
6
_________________________
_________________________
_________________________

4. Încecuiți varianta pentru care afirmația ce urmează devine adevărată: L


Internetul reprezintă... 0
a) ... mulțimea tuturor calculatoarelor de pe glob. 1
b) ...o rețea locală formată din cel puțin opt calculatoare.
c) ...un ansamblu de rețele de calculatoare, rețelele respective fiind interconectate între ele.
d) ...un ansamblu de rețele locale dintr-o anumită țară.
5. Pe desenul de mai jos este reprezentată schema funcțională a calculatorului, fără a se indica însă L
Nr. ITEM Scor
denumirile unităților lexicale. Completați schema cu denumirile unităților lexicale ce lipsesc. 0
1
2
3
4
5

6. Scieți în spațiile rezervate denumirile elementelor interfeței grafice Windows: L


0
1
2
3
4

7. Asociați imaginile propuse mai jos cu denumirile propuse în lista din partea dreaptă, indicînd în spațiile L
rezervate în partea stîngă a fiecărui desen litera corespunzătoare denumirii din listă. 0
1
2
3
A. Disc rigid 4
B. Document 5
1._______ 2. ________ 6
C. Aplicație de
comunicare
D. Fișier multimedia
3._______ 4. ________ E. Browser
F. Dosar

5._______ 6._________

8. Pentru afirmațiile de mai jos încercuiți litera corespunzătoare: A - dacă afirmația este adevărată și F- L
dacă afirmația este falsă. 0
1
2
A F 1. Pentru a diviza un rînd în două, utilizăm tasta ”Enter”.
3
A F 2. Tasta ”Delete” se folosește pentru ștergerea conținutului din poziția de stînga a cursorului.
A F 3. Putem realiza operațiile de copiere sau decupare doar după ce selectăm un fragment de text.
9. Stabiliți corespondența între termenii din coloana A și cei din coloana B, completînd L
litera corespunzătoare în spațiul punctat din fața coloanei A 0
Nr. ITEM Scor
A B 1
………………. 1. unitate centrală a. scroll / rotiţă 2
……………….2. monitor b. taste 3
……………….3. mouse c. hard-disck 4
……………….4. tastatură d. ecran
e. dischetă

10. Citiți cu atenție propozițiile și încercuiți variantele corecte: L


1. Pentru a alinia un fragment de text la centru vom face clik pe butonul:: 0
1
a) b) c) d)
2
2. Pentru a crea o listă numerotată vom face clik pe butonul :
3
a) b) c) d) 4
3. Dacă din greșeală ați șters un fragment de text, vom anula operația prin apăsarea butonului: 5
a) b)
4. Pentru a schimba granițele celulelor selectate într-un tabel, vom selecta butonul:

a) b) c)
5. După ce ați selectat un fragment de text, din cîmpul reprezentat în desenul de mai jos a dispărut
valoarea ce caracterizează mărimea fontului.

Cum credeți, care ar fi cauza? Argumentați în 1-2 propoziții.


____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________