Sunteți pe pagina 1din 5

Capitolul II

Unităţi majore de relief în Europa


 Munţii
I. Orogeneza caledonică :
1. Alpii Scandinaviei :
- Se află în Peninsula Scandinavă.
- Marginile atlantice ale acestor munţi prezintă văi adânci şi înguste săpate de gheţari,
numite fiorduri.
- Altitudinea maximă este de peste 2400 m.
2. Munţii Penini :
- Se află pe teritoriul Marii Britanii.
- Sunt puternic erodaţi şi faliaţi.
- Prezintă calcare şi relief carstic.
- Altitudini sub 900 m.
3. Munţii Scoţiei – Munţii Grampiani :
- Sunt localizaţi în nordul Marii Britanii.
- Prezintă relief glaciar.
- Altitudinea maximă de peste 1300 m. (vârful Ben Nevis – 1343 m.)
II. Orogeneza hercinică :
1. Masivul Central Francez :
- Situat în partea central vestică a Franţei.
- Domină rocile metamorfice.
- Există relief vulcanic.
- În sud există relief carstic cu numeroase sectoare de chei.
- Altitudinea maximă peste 1800 m.
2. Meseta Spaniolă :
- Se află în centrul Peninsulei Iberice.
- Domină rocile metamorfice.
- Este intens erodată şi faliată, dominată de culmi alungite numite sierre.
- Altitudinile medii între 600 – 1000 m. iar în sierre peste 2500 m.
3. Munţii Ural :
- Se află la contactul dintre Europa şi Asia.
- Sunt orientaţi de la nord la sud şi au o lungime de peste 2000 km.
- Există relief glaciar, domină rocile metamorfice.
- Altitudinea maximă este de 1890 m.
4. Munţii Pădurea Neagră – Vosgi :
- Sunt situaţi pe teritoriul Germaniei şi Franţei.
- Domină rocile metamorfice.
Capitolul II

- Reprezintă un sistem de horsturi (Pădurea Neagră şi Vosgi) şi grabene (Valea Rinului,


Câmpia Alsaciei).
- Există relief vulcanic.
- Altitudini maxime de cca. 1400 m.
5. Masivul Şistos-Renan :
- Are orientarea est-vest şi se află în Germania de o parte şi de alta a Rinului.
- Domină rocile metamorfice.
- Au fost afectaţi de erupţii vulcanice rezultând relief vulcanic numit maare (depresiuni
vulcanice circulare).
- Altitudinea medie 600 – 800 m.
6. Munţii Jura :
- La nord de Munţii Alpi, între graniţa Franţei cu Elveţia.
- Domină rocile metamorfice.
- Au straturile de rocă dispuse în cute regulate şi paralele formând un relief tipic numit
jurasian.
- Altitudinea maximă este de peste 1700 m.
7. Patrulaterul Boemiei :
- Se află în Cehia.
- Este alcătuit din Podişul Boemiei înconjurat de Munţii Sudeţi şi Metaliferi.
- Domină rocile metamorfice.
- Prezintă relief carstic.
- În munţii înconjurători altitudinea medie ajunge la 1500 – 1600 m.
III. Orogeneza alpină :
1. Munţii Alpi :
- Limite : Câmpia Panonică (est) şi Marea Ligurică (vest).
- Domină rocile metamorfice.
- Au o lungime de peste 1200 km.
- Altitudini de peste 4000 m. (4807 în vârful Mont Blanc).
- Prezintă relief glaciar actual la peste 3000 m. altitudine.
- Prezintă relief carstic.
- Prezintă masivitate.
2. Munţii Carpaţi :
- Limite : din Bazinul Vienei (Câmpia Panonică) până la Valea Timokului.
- Au traseu sinuos.
- Sunt mai fragmentaţi decât Alpii.
- Domină rocile metamorfice.
- Altitudinea maximă se întâlneşte în Munţii Tatra (Slovacia) în vârful Gherlakovska
(2655 m.)
Capitolul II

- Prezintă relief glaciar, relief carstic şi relief vulcanic.


3. Munţii Pirinei :
- Limite : de la Golful Biscaya (vest) la Marea Mediterană (est).
- Despart Peninsula Iberică de continent.
- Domină rocile metamorfice.
- Au o lungime de 400 km.
- Prezintă relief glaciar actual de tip pirenean (fără văi glaciare).
- Altitudinea maximă este de 3404 m. în vârful Pico d’Aneto.
4. Munţii Apenini :
- Situaţi în peninsula Italică.
- Domină rocile metamorfice.
- Se desfăşoară sub formă de culmi paralele orientate nord-sud.
- Partea centrală este mai înaltă şi depăşeşte 2900 m (Gran Sasso d’Italia – 2914 m.)
- Sunt fragmentaţi de numeroase văi şi depresiuni.
- În sud există relief vulcanic şi vulcani activi (Vezuviu).
5. Munţii Caucaz :
- Situaţi între Marea Neagră şi Marea Caspică.
- Domină rocile metamorfice, dar există şi roci vulcanice şi calcare.
- Au altitudinea maximă din Europa în vârful Elbrus – 5643 m.
- Au relief glaciar, vulcanic şi carstic.
6. Alpii Dinarici :
- Sunt situaţi de-a lungul Mării Adriatice.
- Relieful carstic are o largă răspândire.
- Se caracterizează prin prezenţa şirurilor paralele care se extind şi în Marea Adriatică,
formând ţărmul dalmatic.
- Altitudinea maximă este de cca. 2500 m.
7. Munţii Balcani :
- Situaţi în Peninsula Balcanică (Bulgaria).
- Domină rocile metamorfice.
- Sunt mai joşi decât Carpaţii (2376 m. în vârful Botev).
 Podişurile
1. Podişul Suediei (Norrland) :
- Aparţine celui mai vechi nucleu continental.
- A fost modelat de calota glaciară cuaternară având aspect colinar datorită morenelor.
2. Podişul Karst :
- Situat în Slovenia, în nordul Alpilor Dinarici.
- Prezintă forme carstice extinse.
Capitolul II

3. Podişul Ardeni :
- Situat în Belgia, Franţa şi Luxemburg.
- S-a format în orogeneza hercinică reprezentând munţi vechi puternic erodaţi.
- Altitudinile actuale sunt reduse (600 – 700 m.)
4. Podişul Bavariei :
- Situat în sudul Germaniei.
- S-a format din materialele cărate de râuri din Munţii Alpi şi depuse la poalele acestora.
5. Podişul Boemiei :
- Situat în Cehia.
- S-a format în orogeneza hercinică şi este încadrat de Munţii Metaliferi şi de Munţii
Sudeţi.
- Altitudinile sunt reduse, cca 300 – 400 m.
6. Podişul Rusiei Centrale :
- Format pe structurile foarte vechi ale platformei Est Europene.
- Altitudinile sunt mici, cca. 250 m.
7. Podişul Volino-Podolic :
- Situat în Ucraina.
- Format pe structuri foarte vechi ale platformei Est Europene.
- Altitudini mini, cca 350 – 450 m.
8. Colinele Pomeraniei şi Mazuriei :
- Sunt în nordul Poloniei.
- Există mari acumulări de morene depuse de gheţarii de calotă care au aspect de coline.
 Câmpiile
1. Câmpia Nord Europeană (Germano Polonă) :
- Se desfăşoară din Olanda până în Lituania.
- Reprezintă o câmpie de acumulare fluvio-glaciară modelată puternic de calota
cuaternară.
- Este vălurită şi acoperită cu loess.
- Are altitudini de sub 200 m. şi este fragmentată de râuri care se varsă în Marea Nordului
prin estuare şi în Marea Baltică prin limane.
2. Câmpia Est Europeană :
- A doua câmpie din lume ca suprafaţă (cca. 4 mil. km2).
- S-a format pe un fundament foarte vechi, precambrian, alcătuit din şisturi cristaline şi
granite şi aparţinând platformei Est Europene.
- Fundamentul este acoperit de depozite sedimentare modelate de calota glaciară.
- Apare ca o asociere de câmpii joase şi podişuri vechi.
- Are altitudini joase, sub 200 m. exceptând regiunile mai înalte de podiş (300 – 400 m) :
Podişul Rusiei Centrale, Podişul Volgăi, Colinele Timan şi Podişul Valdai.
Capitolul II

3. Câmpia Padului :
- Este situată în nordul Italiei.
- Este o câmpie de acumulare fluvială forându-se prin umplerea cu sedimente a unui fost
golf al Mării Adriatice.
- Altitudini reduse, sub 100 m. şi mai ridicate la contactul cu munţii.
4. Câmpia Panonică (Depresiunea Panonică) :
- Este o câmpie de acumulare fluvială formată prin umplerea unui bazin tectonic.
- Cuprinde sectoare mai joase, sub 150 m. şi sectoare mai înalte de până la 300 m.