Sunteți pe pagina 1din 6

Dimensionarea conductei de bransament pentru instalatia de alimentare cu

apa rece

Pentru cladirea data, se stabilesc numarul si tipul armaturilor si aparatelor sanitare.


Necesarul specific de apa este de 280 l/zi pers., numarul de oameni pe apartament este
egal cu numarul de camere din apartament +1, iar gradul de asigurare al necesarului de apa
este de 99%.
Calculul hidraulic se calculeaza dupa cum urmeaza:

• Se calculeaza suma debitelor specifice ale armaturilor obiectelor sanitare – Σqs [l/s];
• Se determina debitul de calcul qc al conductei de bransament cu relatiile:
𝑞𝑞𝑐𝑐 = 𝑞𝑞𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑦𝑦�𝑞𝑞𝑚𝑚𝑚𝑚
∑ 𝑁𝑁𝑝𝑝 ∙𝑞𝑞 𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑞𝑞𝑚𝑚𝑚𝑚 =
3600∙𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑜𝑜
unde:
− qmz – debitul mediu zilnic de apa [l/s];
− y – cuantila distributiei de repartitie normal (pt gradul de asigurare de 99%,
y=2,326);
− Np – numarul de persoane corespunzator unui necesar specific de apa;
− qsz – necesarul specific de apa rece pe zi [l/zi pers];
− noz – numarul mediu de ore pe zi de utilizare a apei, care pentru cladirile de
locuit este de 19 h.
sau se mai poate determina qc din tabelul 2.4.27 in functie de Σnqs
• Se determina diametrul conductei de bransament db [mm];
• Se determina viteza economica a apei din conducta vb [m/s];
• Se determina pierderea unitara de sarcina i [Pa/m] din nomograma cu tevi din otel
zincat figura 2.4.62;
• Se calculeaza pierderile de sarcina liniare pe conducta de bransament hri [Pa];
• Se calculeaza suma coeficientilor de pierderi de sarcina locala pe conducta de
bransament Σξ;
• Se determina pierderile de sarcina locale hrl din nomograma din figura 2.4.68, in
functie de Σξ si viteza apei din conducta de bransament;
• Pierderile locale de sarcina pentru contorul de apa sunt: hrc = 5000 Pa;
• Pierderile de sarcina totale in conducta de bransament hrb(Hnec)= hr+hrl+hrc

Calculul se va realiza tabelar dupa urmatoarea forma:


Numar total armaturi Σqs qc l db vb i hri Σξ hrl hrc Hnec
[l/s] [l/s] [m] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]
ΣL+ΣS+ΣR+…. 70 8,5 5000
unde:
ΣL – suma debitelor specifice tuturor lavoarelor din cladire;
ΣS - suma debitelor specifice tuturor spalatoarelor din cladire; etc…