Sunteți pe pagina 1din 2

Numele ……………………………………

Clasa a VI-a

Predicatul nominal
Citeşte propoziţiile: Care este subiectul fiecărei propoziţii?
Mihnea este un jucător bun. Poate fi înlocuit verbul „a fi” cu „ a exista”,
Străbunii noştri au fost oameni îndrăzneţi. „ a se afla”, „ a se găsi”?
Colegii mei sunt elevi harnici.

Ĩmpreună cu colegul de bancă, încearcă să scrii o concluzie despre predicatele propoziţiilor de mai sus.

……………………………………………………………………………………………………………………..

Citeşte fiecare propoziţie şi scrie alături ce sunt ca părţi de vorbire cuvintele subliniate.
Ion Creangă este un scriitor apreciat. ...............................................................
Fotbaliştii sunt băieţi tineri. .............................................................................
Ĩn clasa a III-a băiatul era harnic. …………………………………………….
Ziua a fost frumoasă. …………………………………………………………
Prietenul meu este el. ………………………………………………………...
Mihai a fost al treilea în concurs. .....................................................................

Ce crezi că sunt ca părţi de propoziţie cuvintele subliniate ?


.......................................................................................................

nCând nu poate fi înlocuit cu « a exista », « a se


găsi », « a se afla », verbul « a fi » nu alcătuieşte
singur predicatul propoziţiei.
nPredicatul alcătuit din forme ale verbului “a fi” şi
alte părţi de vorbire se numeşte predicat nominal.
nPărţile de vorbire care împreună cu verbul « a fi »
formează predicatul nominal se numesc nume
predicative.

Subliniază predicatele. Precizează felul acestora.

a. Timpul era frumos la ţară. Secara era galbenă ca aurul, ovăzul era verde.

b. “Am plecat capul. Era o mustrare dureroasă în ochii prietenului meu. Atunci abia mi-am revenit. Mi-a
năvălit sângele ruşinii în obraz; eram ticălos şi mic.”

1
( Mihail Sadoveanu)

Să fim mai buni !

1. Alcătuieşte patru propoziţii care să aibă predicat nominal.


....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

2. Alcătuieşte patru propoziţii în care predicatul nominal să aibă nume predicative multiple.
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

3. Scrie câte o propoziţie în care verbul « a fi » să aibă, pe rând, valoare predicativă, valoare copulativă și
valoare auxiliară.
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
4. Construieşte o propoziţie în care predicatul să fie nominal, să stea la începutul propoziţiei şi să răspundă la
întrebarea „ cum este?”.
………………………………………………………………………………………………………………………

Vrei să fii campion ?

Alcătuieşte o propoziţie în care predicatul să fie nominal, iar numele predicativ să fie exprimat prin
numeral cardinal.

..............................................................................................................................................................

S-ar putea să vă placă și