Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul(a) ..............., domiciliat(ă) în ..................,


Reclamant(ă) în procesul civil ce formează obiectul dosarului nr. ......... cu termen de judecată la
data de ............, pârât(ă) fiind .................
În temeiul art. 246 C. proc. civ., declar că RENUNŢ LA JUDECATĂ, şi vă rog să constataţi acest
lucru printr-o încheiere dată fără drept de apel.

Data depunerii
................
Semnătura,
..........

DOMNULUI PREŞEDINTE AL .........................