Sunteți pe pagina 1din 6

MICROCONTROLERE

Proiect
~Senzori de temperatură~

1
Măsurarea temperaturii se bazează pe diferite fenomene şi efecte fizice, în care
modificarea temperaturii determină modificări ale unor proprietăți sau caracteristici ale
materialelor: variația dimensiunilor geometrice, variaţia rezistenței electrice, apariția unei
tensiuni electromotoare de-a lungul joncțiunii a două metale, variaţia intensitătii radiaţei
emise, variația frecvenţei de rezonanţă a unui cristal de cuarţ, etc.
Senzorul este un dispozitiv care răspunde la variația unui fenomen fizic.
Senzorii de temperatură pot fi clasificați din punct de vedere al construcției în două tipuri:
 senzori cu contact (transferul se face prin conductivitate termică)
 senzori fără contact (transferul se face prin radiație termică)
Senzorii cu contact cu obiectul de măsurare se împart în două categorii:
1. Senzori neelectrici
- Bazați pe dilatarea: solidelor(metale), lichidelor (mercur, alcool) sau a
gazelor(manometer)
- Senzori chimici
2. Senzori electrici: termorezistoare, termistoare, joncțiuni p-n, termocupluri, etc

Tipuri de senzori de tempratură:


1) Senzori termo rezistivi (RTD)
- Termometrele cu rezistență metalică acoperă un domeniu relativ larg de temperatură,
fiind folosiți pentru măsurarea temperaturii gazelor și lichidelor, a temperaturii
suprafețelor unor solide sau temperatura din interiorul unor solide ușoare;
- Sunt stabili și rezistenți la condiții de mediu neprietenoase, fiind folosiți des în industria
chimică (pentru măsurarea temperaturii lichidelor corozive sau pulberilor) sau în
industria alimentară (pentru măsurarea temperaturii produselor alimentare, cum ar fi
carnea).
- Au o acuratețe bună, dar un răspuns lent în timp
- Sunt fragili și uneori scumpi
- Conductibilitatea electrică a unui metal depinde de deplasarea electronilor prin rețeaua
sa cristalină
- Rezistența electrică a unui conductor metalic variază în funcție de temperatură; de
obicei, având un coeficient de temperatură pozitiv
- metalele cele
mai folosite
sunt: platina,
cupru și nichelul

- în funcție de destinație există diverse configurații geometrice în care sunt construiți


senzorii termometrelor cu rezistență metalică

2
2) Termistorul
- Termistoarele sunt rezistoare a căror rezistențe depind de temperatură; folosind același
principiu de măsurare a temperaturii, ca și senzorii rezistivi metalici, dar variația cu
temperatura a rezistenței lor e mult mai mare (de peste 100 de ori) decât cea a senzorilor
rezistivi metalici
- Termistorii sunt confecționați din materiale semiconductoare, mult mai sensibile la
variația temperaturii decât metalele
- Pot fi fabricați la dimensiuni foarte mici și rezistențe mari
- Sunt amestecuri de oxizi ai pământurilor rare: Mn, Cr, Ni, Co amestecați cu o pulbere
fină de Cupru
- În mod normal, rezistența unui termistor scade odată cu creșterea temperaturii =>
denumirea de termistori cu coeficient negativ de temperature (NTC- Negative
Temperature Coefficient)
- Se produc în
diferite forme
geometrice:

- Termistorii au un răspuns rapid la variațiile de temperatură; cu un domeniu de


temperaturi de la -100℃ până la +300 ℃
- Au o bună repetabilitate și o rezoluție fină pe domenii mici de temperatură
- Singurul dezavantaj pe care termistorii îl reprezintă este variația neliniară cu
temperatura

- Caracteristica termică a unui termistor NTC

- Caracteristica termică a unui termistor PTC

3
3) Termocuplu
- Funcționează pe baza efectului Seebeck, care conduce la formarea unei diferențe
de potențial electric, pe baza unei diferențe de potențial termic
- Este util pentru integritatea lor în mașinile automate
- Poate măsura o gamă largă de temperatură, limitarea sa principală fiind precizia
- Orice materiale, care odată puse împreună, manifestă un effect Seebeck formează un
termocuplu
- Construcția unui termocuplu

- Poate fi făcut dintr-o varietate de materiale, obținându-se un domeniu al temperaturii


de la -200℃ până la +2000 ℃
- Este ieftin
- În funcție de domeniul de lucru și de materialul din care sunt alcătuite, termocuplele
sunt clasate astfel:

4
4) Senzori de temperatură cu semiconductor
- Senzorii de temperatură cu semiconductor sunt bazați pe sensibilitatea cu temperatură
a dispozitivelor cu Siliciu
- Dependența tensiunii unei joncțiuni p-n în funție de temperatură:

5) Senzori de temperatură digitali


- Senzorii de temperatură digitali elimină necesitatea folosirii altor componente pentru
sistemele de temperatură cu microcontrolere => nefiind nevoie de convertoare analog
numerice externe
- Nu au nevoie de calibrare
- Semnalul de la ieșire este digital (pe biți) => ușurință în prelucrare și folosință
- Tabel cu valorile ieșirilor la diferite temperaturi

5
Tabel de comparație a senzorilor de temperatură
Denumire Producător Domeniu Precizie Dimensiuni Curentul Preț
de [℃] fizice minim de [€ pentru
temperatură [mmxmm] operare min.1000
[℃] [µA] buc.]
LM335 TEXAS -40 ÷ +100 ±1 4.90x3.91 450 0.718
Instruments
LM35DZ TEXAS -55 ÷ +150 ±0.5 4.69x4.69 <60 0.711
Instruments
LM75BDP TEXAS -55 ÷ +125 ±2 2.00x3.00 1 0.217
Instruments
ADT75 Analog -55 ÷ +125 ±1 3.00x3.90 3 0.660
Device Inc.
LMT01LPG TEXAS -50 ÷ +150 ±0.5 4.00x3.15 34 0.790
Instruments

Pentru realizarea termostatului de cameră, am ales un senzor din categoria senzorilor


cu dispozitive semiconductoare LM35, cu următoarele caracteristici:
- Este un senzor de temperatură cu tensiunea de ieșire direct proporțională cu
temperatura
- Domeniul de temperatură: -55℃ ÷ +150℃ sufficient pentru a acoperi
nevoile/cazurile de utilizare a termostatului
- Precizia mare: ±0.5℃ la 25℃
- Nu necesită o calibrare externă pentru ±0.25℃; calibrare directă în grade Celsius
- Impedanța de ieșire mica
- Consum de curent mic ~60 µA; un curent de ieșire ~10 mA
- Tensiunea de alimentare: 4V÷30V; VOUT/℃=10 mV

Bibliografie:
https://www.slideserve.com/keegan-mcdowell/senzori-de-temperatura
http://phys.ubbcluj.ro/~anghels/teaching/SIS_hide%5D/diverse_materiale/trad_temp.p
df
https://www.scribd.com/doc/45979130/6-senzori-de-temperatura
http://webbut.unitbv.ro/carti%20on-line/BSM/BSM/capitol4.pdf
https://www.academia.edu/30646109/SENZORI_%C5%9EI_TRADUCTOARE_-
_NOTE_DE_CURS
http://mec.upt.ro/dolga/ST_1.pdf