Sunteți pe pagina 1din 1

Nume:

Test
clasa a V-a C

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul I (25 puncte) Pe foaia de teză scrieţi numai rezultatele.

1. Rezultatul calculului 30 : 2, 5 este egal cu ...


2. Cifra sutimilor numărului 1, 2368 este egală cu ...
9
3. Efectuând calculul 7, 9 − obţinem fracţia zecimală ...
5
4. 12% din 352 este egal cu ...
144
5. Fracţia ordinară ireductibilă echivalentă cu fracţia este ... .
210

Subiectul II (65 puncte) Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete.

1. Calculaţi :
 7 · (2, 59 + 2, 41);
a) 3, 
45 23 18
b) − + · 43;
43 43 43
c) (0, 52 · 100 + 3) : (0, (3) · 15 + 2000 · 0, 13 ).
n+1 5
2. Determinaţi numărul natural n ştiind că = .
12 3
3. Media aritmetică a 10 numere este 8,254. Aflaţi suma acestora.
4. Aflaţi numărul natural n astfel ı̂ncât:

0, 22n−5 = 0, 008

5. Aflaţi cǎte zecimale are fracţia zecimală a = (0, 12)100 · (0, 5)100 .
6. Fie numerele:
4, 3(7); 4, 37; 4, (37) 0, 4(37).
a) Ordonaţi crescător numerele.
b) Transformaţi fracţiile zecimale ı̂n fracţii ordinare.
c) Aflaţi a 100-a zecimală a numărului 0, (37).