Sunteți pe pagina 1din 3

Finlanda vs.

Norvegia

1.Power distance(inegalitatea dintre indivizi, în cadrul unei societăți)


 atât Finlanda, cât și Norvegia înregistrează un scor redus în cadrul acestei
dimensiuni, fapt ce denotă independența, existența drepturilor egale,
ierarhizarea puterii există, însă nu contează;
 puterea este descentralizată, iar managerii se bazează pe experiența
membrilor echipei; angajații se așteaptă să fie consultați;
 comunicarea este orientată direct, participativă și consensuală.

2.Individualism(gradul de interdependență dintre societate și indivizi-eu sau noi)


 deși există o mică diferență între cele două țări, în cadrul ecestei dimensiuni,
caracteristicile sunt aceleașsi deoarece ambele au un grad ridicat de
individualism ceea ce înseamnă că oamenii din Norvegia și cei din Finlanda
se concentrează pe grija pentru ei înșiși și pentru familiile lor;
 în societățile individuale, infracțiunea determină vinovăție și pierderea
stimei de sine, relația angajator / angajat este doar un contract bazat pe
avantaje reciproce,iar deciziile de angajare și de promovare se bazează doar
pe merit; feedback-ul este direct și nepotismul nu este încurajat.
3.Masculinity(Un scor mare (masculin) pe această dimensiune indică faptul că
societatea va fi condusă prin competiție, realizari și succes bazându-se pe sistem
de valori care începe în școală și continuă pe tot parcursul vieții organizaționale;
Un scor redus (feminin) pe această dimensiune înseamnă că valorile dominante ale
societății constau în grija pentru ceilalți și în calitatea vieții; o societate feminină
este una în care calitatea vieții este semnul succesului, iar ieșirea din mulțime nu
este admirabilă)
 Finlanda înregistrează 26 pe această dimensiune și este astfel considerată
o societate feminină. În țările feminine, accentul este pus pe "lucru pentru
a trăi", managerii se străduiesc să obțină un consens, oamenii prețuiesc
egalitatea, solidaritatea și calitatea în viața profesională. Conflictele sunt
rezolvate prin compromisuri și negocieri. Se favorizează stimulente
precum timpul liber și flexibilitatea.
 Norvegia, având un scor de 8 este astfel a doua cea mai feminină
societate(după suedezi). Acest lucru înseamnă că aspectele mai delicate
ale culturii sunt evaluate și încurajate, cum ar fi alinierea cu ceilalți,
consensul, cooperarea "independentă" și simpatia pentru cei care nu sunt
în stare de spirit. Îngrijirea mediului este importantă. Încercarea de a fi
mai bună decât alții nu este recompensată nici din punct de vedere social
și nici material. Solidaritatea socială în viață este importantă. Se
favorizează stimulente precum timpul liber și flexibilitatea. Interacțiunea
prin dialog și "cunoașterea în creștere" este apreciată și încurajată. Se
pune accent pe bunăstarea, statutul nu este afișat.

4. Uncertainty Avoidance(dimensiunea are legătură cu modul în care o societate se


preocupă de faptul că viitorul nu poate fi cunoscut niciodată: ar trebui să încercăm
să controlam viitorul sau să lăsăm să se întâmple? Măsura în care membrii unei
culturi se simt amenințați de situații ambigue sau necunoscute și au creat credințe
și instituții care încearcă să evite aceste situații se reflectă în scorul privind evitarea
incertitudinii)
 atât Finlanda cât și Norvegia înregistrează scoruri mari și apropiate pe
această dimensiune având astfel o preferință înaltă pentru evitarea
incertitudinii. Țările care manifestă un nivel ridicat de incertitudine
evită menținerea unor coduri rigide de convingeri și comportamente și
sunt intolerante la comportamente și idei neortodoxe.
5.Long term orientation(modul în care fiecare societate trebuie să mențină unele
legături cu propriul trecut în timp ce se confruntă cu provocările prezentului și
viitorului)
 cu un scor scăzut de 38, cultura finlandeză poate fi clasificată ca
normativă. Oamenii din astfel de societăți au o preocupare puternică
în stabilirea Adevărului absolut; ele sunt normative în gândirea lor.
Ele manifestă un mare respect față de tradiții, o tendință relativ mică
de salvare pentru viitor și un accent pe obținerea de rezultate rapide;
 principiile de mai sus sunt aplicate și culturii norvegiene, care
înregistrează un scor de 35.

6.Indulgence(măsura în care oamenii încearcă să-și controleze dorințele și


impulsurile; controlul relativ slab este numit "indulgență", iar controlul relativ
puternic se numește "reținere")
 scorul relativ ridicat de 57 indică faptul că Finlanda este o țară
indulgentă. Oamenii din societățile clasificate printr-un scor mare în
Indulgență manifestă în general o dorință de a-și realiza impulsurile și
dorințele; ei posedă o atitudine pozitivă și au o tendință spre
optimism
 asemenea și în cazul Norvegiei

S-ar putea să vă placă și