Sunteți pe pagina 1din 1

CASA CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ

România, Zalău, Str.Unirii, nr.2


tel: 0260 661396; fax: 372873614
e-mail: ccdsalaj@yahoo.com

„Folosirea utilă, creativă, sigură a internetului”

Registru de evidenţă a cursanţilor

NR. NUMELE/INIȚIALA UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT


CNP FUNCŢIA SPECIALIZAREA ADRESĂ E-MAIL
CRT. TATĂLUI/PRENUMELE (cu personalitate juridică)
1.

2.

3.

4.

5.

Responsabil program de formare,


Prof. metodist Gregorovici Corina