Sunteți pe pagina 1din 15

Mediul de afaceri si CTN in

UE

Realizat:Crihan Alina
FB-154
Definirea mediului de afaceri

• Mediul de afaceri se refera la conditiile in care


firmele europene opereaza implicand un numar
mare de forte ce acctioneaza in acest mediu si
pe
baza careia companiile isi fundamenteaza
strategiile, tacticile si activitatile de zi cu zi.
• Uniunea Europeană are peste 20 milioane de
IMM-uri şi circa 50 000 firme mari. Deşi, în
2014, climatul de afaceri pentru IMM-uri s-a
ameliorat, acesta se află încă, la o diferenţă
apreciabilă faţă de situaţia anterioară crizei.
Evoluţia climatului de afaceri pentru IMM-uri –
determinată de UEAPME (Uniunea Europeană a
Artizanatului şi a Întreprinderilor Mici şi
Mijlocii) este edificatoare în această privinţă.
Indexul climatului de afaceri pentru
IMM-uri

*Figura nr. 1– Indexul climatului de afaceri pentru IMM-uri (Sursa: The EU Craft and SME Barometer
2015H1, 2015)
• Uniunea Europeană a înregistrat un trend
pozitiv în anul 2014 faţă de anul 2013. Cu toate
acestea, nivelurile producţiei şi ocupării
resurselor umane nu au atins nivelurile
anterioare crizei. Edificatoare, din acest punct de
vedere este situaţia din industria prelucrătoare a
UE, cu rol determinant în evoluţia economiei
europene.
*Figura nr. 3 – Producţia şi ocuparea forţei de muncă în industria prelucrătoare din UE, 2000-2014 (Sursa:
Eurostat)
• Business Europe – Asociaţia Patronală Europeană
– apreciază că Uniunea Europeană pierde din
competitivitate. Cauzele principale care generează
această situaţie sunt următoarele:
• Nivelul general de fiscalitate cu pondere în PIB, ce
este este mai mare cu peste 50% comparativ cu
SUA
şi cu 30% faţă de Japonia;
• Nivelul mediu de taxare a persoanelor cu venituri
mici este cu 40% mai mare decât în SUA şi Japonia;
• Cerinţele administrative pentru a începe o afacere
sunt de 3 ori mai ample comparativ cu SUA şi alte
ţări dezvoltate din afara UE, ceea ce se reflectă în
consumuri de timp şi bani superioare
• Albastru închis costul pentru a începe o afacere
• Albastru deschis timpul necesar pentru a începe o afacere

* Costul şi timpul necesar pentru a se începe o afacere în 2013