Sunteți pe pagina 1din 14

g1) bon de miscare intrare

Compartimentul
a mijloacelor fixe gestionar financiar-contabil

Gestiune predatoare

Gestiune primitoare

Birou administrativ

g2) proces verbal de intrare Comisia de Compartimentul


scoatere din functiune casare financiar-contabil
a mijloacelor fixe

Compartimentul care
propune casarea
Birou administrativ

g3) lista de inventar intrare


Comisia de Compartimentul
a mijloacelor fixe inventariere financiar-contabil

Directorul agentiei

g4) nota de intrare intrare


Comisia de Compartimentul
receptie receptie financiar-contabil

Birou administrativ

g5) bon de predare intrare gestionar Compartimentul


transfer financiar-contabil

Primitor

intrare
gestionar Compartimentul
financiar-contabil
g6) bon de consum

Pe destinatii

g7) lista de inventar intrare


Comisia de Compartimentul
a materialelor
inventariere financiar-contabil

Gestionar

Birou administrativ

g8) chitanta intrare


Casier Platitor

Casierie / compartimentul
financiar-contabil

g9) registrul intrare


de casa casier Compartimentul
financiar-contabil

Casierie

g10) foaie de intrare


varsamant Casierie Compartimentul
financiar-contabil

Trezorerie

g11) cec in intrare


numerar casier Trezorerie

Compartimentul
financiar-contabil

g12) dispozitie plata/ intrare Compartimentul Casierie


financiar-contabil
incasare

g13) stat de intrare


Compartimentul Casierie
salarii financiar-contabil

g14) lista avans intrare


Compartimentul Casierie
chenzinal financiar-contabil

g15) lista indemnizatii intrare Compartimentul Casierie


concedii odihna/ financiar-contabil
boala

g16) ordin de intrare


Persoana care Compartimentul Casierie
deplasare
face deplasarea financiar-contabil

g17) decizia de intrare Compartimentul Persoana


imputare financiar-contabil raspunzatoare

g18) angajament intrare


Persoana care a Compartimentul
de plata produs paguba financiar-contabil

Compartimentul
g19) contract de intrare financiar-contabil/ Gestionar
garantie numerar birou resurse
umane

Compartimentul
g20) contract suplimentar intrare financiar-contabil Gestionar
de garantie birou resurse
umane

g21) declaratia intrare Gestionar Compartimentul


financiar-contabil
de inventar

g22) imputernicire intrare Orice comp/ Casierie


birou

g23) documentatie intrare Serviciul Gestiune


masuri active masuri active fond somaj

Furnizor de
serviciu

g24) borderou intrare Compartimentul Gestiune


plati someri plati fond somaj

Compartimentul
financiar-contabil

g25) referat intrare


Sef Comp.
de necesitate compartiment aprovizionare

Compartimentul
financiar-contabil

g26) dispoz incetare/ intrare Agentia Gestiune Compartimentul


suspendare/repunere locala fond somaj plati
plata

Somer
g27) dispoz pvd stab/ intrare Agentia Gestiune
respingere drepturi somaj locala/ punct de fond somaj
lucru

Somer

Comp. plati

Agentia
g28) cerere pt acord intrare Somer Arhiva
locala/punct de
indemn somaj
lucru

g29) cerere de finantare intrare


Angajator Gestiune Compartimentul
Legea 76/2002 fond somaj plati

g30) somatii
titluri executorii Agent
popriri bancare intrare Biroul economic/pers.
P.V.de sechestru U.V.E.S. fizica
bunuri mobile/imobile

intrare Sofer Compartimentul


g31) foaie de parcurs financiar -contabil

g32) lista de plata pentru intrare


Persoana care Compartimentul
cheltuieli de deplasare
face deplasarea financiar-contabil
(referat de necesitate)

Casierie

intrare

Gestionar Comp. financiar-contabil


g33) fisa mijlocului fix

g34) registrul numerelor intrare


Gestionar Comp. financiar-contabil
de inventar
intrare
g35) fisa de magazie
(fisa de magazie a
Gestionar Birou administrativ
formularelor cu regim
special)
intrare
g36) nota de lichidare
Birou resurse Casierie
umane

Birou resurse umane

intrare
g37) stat de functii Birou resurse Birou resurse umane
umane
intrare
g38) nota de transfer Birou resurse Unitatea la care se
umane face transferul

Comp. financiar-contabil

g39) nota de plecare intrare


Salariat Comp. financiar-contabil
in concediu

Birou resurse umane

g40) raport intrare Birou resurse umane Comp. financiar-contabil

g41) proces verbal al intrare


Comisia de Birou resurse umane
comisiei de examinare
examinare

Salariat

intrare
g42) raport de stagiu Salariat Birou resurse umane

intrare
g43) raport de evaluare
Indrumator /director Birou resurse umane
a perioadei de stagiu

g44) hotarare intrare Secretarul Consiliului Membrii Consiliului


Consultativ Consultativ

Director executiv

intrare
g50) dispozitie Secretarul Consiliului Compartimente
Consultativ nominalizate in
hotarare

Birou resurse umane

g51) nota de intrare Sef serviciu Compartimentele


serviciu implicate

Birou resurse umane


intrare
g52) nota interna Secretarul Consiliului Compartimente /
Consultativ birouri

Birou resurse umane

g53) contract/ intrare


comanda de Compartiment Furnizor
aprovizionare investitii

Comp. financiar-
contabil

intrare
g54) lista de utilaj Compartiment ANOFM
aprovizionare

Trezorerie
Serviciu gestiune
fonduri
intrare
g55) oferta Compartiment Presedinte comisie analiza
investitii a ofertelor

Comisia de analiza a
ofertelor

g56) situatie de intrare


lucrari/devize Furnizor Comp. investitii
de executie

Comp. financiar-contabil

g57) adresa intrare Compartiment Ofertant


solicitare oferte investitii

g58) pv de analiza intrare


a ofertelor Comisia de analiza Presedinte comisie
a ofertelor de analiza

Serv. gestiune
fonduri

g59) ordin de plata intrare


Comp. financiar- Trezorerie
contabil

g60) referat de intrare


propunere de valorif. Comisia tehnica Comp. financiar-contabil

intrare
g61) aviz de expeditie Comp. administrativ Serv. gestiune
fonduri

g62) decont de intrare


Persoana care face Comp. financiar-
cheltuieli deplasarea contabil
g63) bonuri de intrare
Comp. administrativ Comp. financiar-
valoare contabil

g64)registru intrare
Comp. administrativ Comp. financiar-
inventar logistica contabil
intrare
g65) fisa fiscala
Comp. financiar-contabil Administratia financiara

Salariat

Comp. financiar-contabil

g66) cerere de intrare Comp. financiar- Ordonator de credite


finantare contabil/ investitii

g67) registrul national intrare Arhiva ANOFM


ANOFM
al furnizorilor de
servicii acreditati

g68) P.V. pt.recuperare intrare


cheltuieli cu Persoana imputern. pt. Compartimentele
executarea silita efectuarea executarii silite financiar contabil

Birou UVES

Agent economic

g69) raport de certificare Auditor public intern Comp. financiar-


a bilantului ctb. si contabil
a contului de executie

ANOFM

Comp. financiar- Directia buget


contabil
g70) bilant contabil

g71) pv de control la Birou UVES Agent economic


agenti economici

Directia de munca

Casa de pensii

g72) situatia trim.


a debitorilor/situatia
marilor debitori/ situatia
recuperarii debitelor/situatia Birou UVES ANOFM
inlesnirilor la plata

g73) dispozitie Agentia locala/ Angajator


de repartizare punct de lucru

g74) instiintare Angajator Agentia locala/


pvd incadrarea punct de lucru

g75) carnet de Agentia locala/


evidenta Titular
punct de lucru

g76) cerere repunere


in plata a indemniz. Somerul Agentia locala/ punct
de somaj de lucru

g77) contract masuri AJOFM / furnizor de AJOFM


active servicii

Furnizor de
servicii

furnizor de servicii
g78) raport tehnic AJOFM
g79) raport financiar furnizor de AJOFM
servicii

g80) cerere pt. acordarea


serv.de inf. si consiliere prof. somer Agentia locala/
punct de lucru

g81) contract priv. formarea


prof./incad. in munca si act AJOFM +
furnizor de AJOFM
adit.a absolv. cursurilor de
formare prof. servicii

Furnizor de
servicii

g82) dispozitie de org.de


Director executiv AJOFM
cursuri calif./recalif./perfect.
al AJOFM
de numire a comisiei de examinare

Furnizor de
servicii

g83) cerere pt. luare in evidenta Persoana in Agentia locala/


inscriere la un curs de form. prof./ cautarea de loc punct de lucru
acord. serv.de cons.si asistenta de munca
pt inceperea unei act. indep.

g84) certificat de acreditare AJOFM ANOFM

Furnizor de
servicii
g85) declaratie lunara
Angajatori Comp. financiar
pvd obligatia la plata
contabil

g86) sit. pvd locurilor


de munca vacante/ Angajatori AJOFM
somerii mediati si incadrati

g87) contract de asigurare Asiguratul Comp. financiar contabil


pentru somaj

g88) certificat pvd stagiu


AJOFM Asigurat
de cotizare

g89) cerere pvd acordarea


serv de preconcediere Asigurat AJOFM

g90) contract de prestari


de serv pt masuri destinate AJOFM + Comp. financiar
stimularii/conventie pt acordare subv. furnizor de serv contabil
art. 78 din lege + tabel nominal

g91) conventie/act adit. la conventie


AJOFM
pt incadrarea in munca a absol. Comp. financiar
angajator
de inv. conf. art. 80 din lege contabil

angajator

g92) tabel nominal cu absol. inst.


de inv. incadrati in munca conf art 80 angajator Comp. financiar
din lege pt stabilirea sumei lunare contabil
subventionate din bugetul asig. pt somaj

g93) tabel nominal cu absol. inst.de inv.


care au urmat o forma de preg. prof. angajator AJOFM
org.de angajator in baza art 84
alin.(1)din lege

g94) conventie pt acordarea


AJOFM AJOFM
angajator
drepturilor prev. la art.85 din
lege+tabel cu pers. incadrate
in munca

angajator

Schema logica

START

Intocmire
grafic de
circulatie a
documentelor
Aprobare
Nu de catre Da
conducere
a agentiei

Transmitere catre
compartimentele / serviciile
agentiei

Completarea documentelor
necesare conform graficului

Utilizare documente in
scopurile pentru care au fost
prelucrate

Arhivare

STOP

S-ar putea să vă placă și