Sunteți pe pagina 1din 3

Testul I

Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nr. elevi
Nivel de R(recuperare) M ( mediu) P(performanță
performanță )

Interpretarea rezultatelor la clasa a


În urma testului s-au obţinut următoarele rezultate:

Cum performează clasa de elevi?


R:
M:
P:
Media aritmetică:
Concluzii:
 • Majoritatea elevilor acestei clase se încadrează în nivelul M;
 • Doar ...... elevi se încadrează în nivelul P însă nici un elev nu a luat nota maximă;
 • S-au recuperat ........ elevi cu note sub sau de 4;
 A crescut media clasei şi numărul elevilor performanţi.
Analiza progresului școlar