Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI

FACULTATEA DE CHIMIE APLICATA SI STIINTA MATERIALELOR


CONTROLUL SI EXPERTIZA PRODUSELOR ALIMENTARE

REFERAT
asupra LUCRARII DE LICENȚĂ prezentata de

absolventul............................................................

Tema lucrarii.........................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Documentare tehnica ...........................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Documentare tehnologica ...................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Schema de operatii principale. Schema Tehnologica...........................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Consultatii in afara departamentului (indicarea partilor din proiect pentru care se solicita
consultarea)..........................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Concluzii .............................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Se propune acceptarea lucrarii cu nota: ................................................................................

Data.............................................. Conducator(i) stiintific(i),

S-ar putea să vă placă și