Sunteți pe pagina 1din 1

Nr.inregistrare...................../.......................

CERERE DE INSCRIERE IN ASOCIATIA DE PROPRIETARI

Doamna/Domnule Presedinte,

Subsemnatul/a __________________________________ proprietar al apartamentului/spatiului nr.


____, Bl. ___ din cadrul imobilului situat in localitatea __________________ str./bvd.
_______________________, nr. _______, sector/judet ______________, va rog sa binevoiti a-mi aproba
inscrierea ca membru cu drepturi depline in Asociatia de Proprietari Atlantis – Sos. Dobroiesti 7.

Data: ___________________

Semnatura,

Nr.inregistrare...................../.......................

CERERE DE INSCRIERE IN ASOCIATIA DE PROPRIETARI

Doamna/Domnule Presedinte,

Subsemnatul/a __________________________________ proprietar al apartamentului/spatiului nr.


_______ din cadrul imobilului situat in localitatea __________________ str./bvd. _______________________,
nr. _______, sector/judet ______________, va rog sa binevoiti a-mi aproba inscrierea ca membru cu drepturi
depline in Asociatia de Proprietari Bloc _____________.

Data: ___________________

Semnatura,