Sunteți pe pagina 1din 2

Pământul.

Alcătuire: uscat, apă, atmosferă Citește cu atenție textul alăturat și completează rebusul:

1. P
Terra are formă de sferă turtită la cei doi
2. A
poli (Polul Nord și Polul Sud).
3. M
Dacă ne-am afla în spațiu am vedea că
4. A
planeta noastră are culoarea albastră. Acest lucru
5. N
se datorează faptului că aproape o treime din
suprafața sa este reprezentată de uscat în timp ce 6. T

zona acoperită de apă reprezintă mai mult de


1. Pământul este a treia ....... de la Soare.
două treimi. Pe Pământ sunt mări și oceane. Cel
2. .......... reprezintă două treimi din suprafața Pământului.
mai mare ocean al Pământului este Oceanul 3. Stratul de aer care înconjoară Pământul se numește .......
Pacific. 4. Pământ, Terra sau Planeta ………..
Suprafața Pământului nu este netedă. În 5. Întinderi mari de apă
unele locuri este mai înaltă, în altele mai joasă. 6. O treime din suprafața Pământului este reprezentată de ….

Pământul este înconjurat de un strat gros de Calculează, scrie litera corespunzătoare fiecărui rezultat și
descifrează mesajul!
aer numit atmosferă. Acesta protejează suprafața
Ă - 240
Pământului de radiațiile nocive ale Soarelui. 9X8 6X7 365+ 280- 4X6 490- 927- 9X9 Â - 547
219 208 409 408 C - 42
Atmosfera este compusa din gaze si vapori de apa. I - 81
L - 56
Fără această pătură de aer nu ar exista M - 694
N - 54
O - 72
viață pe Terra. 7X7 678- 286+ 765- 6X9 8X3 236+ 7X8 P - 49
438 408 218 544 R - 584
T - 24
Ț - 519
! U - 780

S-ar putea să vă placă și