Sunteți pe pagina 1din 8

Sistem de constructie A - Z

De la întemeierea sa, firma Schmidler se ocupă de dezvoltarea de noi mașini de prelucrare a lemnului și
perfecţionarea celor existente, în special instalaţii de pregătire pentru montaj rapid a elementelor construcţiilor
de lemn, pentru industria dulgheritului, construcţia de case din bârne și construcţia industrială de case din
prefabricate.
Un centru special de interes îl reprezintă mașinile pentru construcţia de case din bârne. Peste 50 de brevete
sunt rezultatul și dovada unor produse inovatoare și confirmă poziţia de frunte din punct de vedere tehnologic a
firmei Schmidler în aceste domenii.

Construcţii din bârne


Mod de construcţie tradiţional în Europa, răspândit în Alpi și Carpaţi, în Scandinavia și Rusia. În acest mod de
construcţii sunt realizate mai ales clădiri de locuit, dar și poduri, turnuri și biserici.

Caracteristicile construcţiei din bârne:


Multă pricepere meșteșugărească
O gamă specifică de selecţie a lemnului
Îmbinări de colţ estetice
Dispunere rigidă a planului încăperilor
Consum mare de lemn
Dimensiuni de scădere (toleranţe pentru contracţie)

Evoluţia construţiei din bârne


A Lemn rotund
B Lemn rotund cu suprafeţe de rezemare și lambe
(federe) îngropate în ulucuri (nuturi)
C/D Lemn ecarisat (rigle, grinzi) îmbinate cu uluc (nut) și
prag sau cu lambă (feder)
E Panou termoizolat de perete: realizat pe șantier în
etape de lucru separate
F Elemente sandviș prefabricate

Materialul natural de construcţie, lemnul, lasă aerul să circule și "lucrează" permanent. Prin absorbţia și
cedarea umidităţii din aer, lemnul se dilată și se contractă. Așa-numitele dimensiuni de scădere pot fi reduse
sau chiar evitate prin măsuri constructive. Astăzi, învelișurile clădirilor sunt alcătuite din mai multe straturi,
pentru a satisface cerinţele de termoizolare și confort. Sunt oferite de aceea elemente constructive din lemn cu
mai multe straturi, încorporate încă din atelier. Termoizolaţia, golurile pentru instalaţii, căptușelile oarbe și
miezul portant sunt reunite într-un element prefabricat de construcţie.

Pentru modul de construcţie din bârne se recomandă în special noua mașină complet automatizată Schmidler
pentru construcţii din bârne S 3, destinată fabricării industriale, cea mai rapidă mașină pentru construcţii din
bârne pe plan mondial. Pe lângă aceasta mai stau la dispoziţie și mașini semi-automate pentru construcţie din
bârne, destinate fabricaţiei meșteșugărești.
Casele din bârne sunt efectiv la modă!

Această splendidă construcţie nouă a unei biserici arată că


modul de construcţie din bârne își are încă pe deplin
raţiunea de existenţă. Această biserică din lemn a fost
construită în minunatul peisaj carpatin și se armonizează cu
universul alpin înconjurător. Nici o altă structură și nici un alt
material de construcţie în afară de lemn n-ar fi fost mai
potrivite.
Îmbinările de colţ ale acestei
biserici au fost realizate cu
îmbinarea tiroleză Tiroler
Schloss. O îmbinare cu tradiţie
seculară în construcţia din
bârne. Cu mașini Schimider,
această îmbinare de colţ poate
fi realizată în condiţii
economice.

O altă variantă este îmbinarea


de colţ Klingschrot, care
căzuse de mult în uitare. Pur și
simplu costurile pentru
producţia manuală erau prea
ridicate.
Cu mașinile Schmidler pentru
construcţii din bârne, această
îmbinare de colţ cunoaște o
nouă înflorire.

Construcţii pe structuri cu zăbrele / construcţii cu schelet de lemn (cadre)

Mod de construcţie tradiţional în Europa, cu șarpantă


portantă aparentă din lemn (pereţi din paiantă). Cea
mai mare răspândire a găsit-o construcţia pe structuri
cu zăbrele în Europa de Est și Centrală, Anglia,
Danemarca, Olanda și Germania de nord, care au
rezerve relativ mici de lemn. Din Germania de sud și
Elveţia de nord e cunoscută o arhitectură deosebit de
bogată a construcţiilor pe structuri cu zăbrele.

Caracteristici ale construcţiilor pe structuri cu zăbrele:


• Libertate de alcătuire (Scheletul portant îmbrăcat /
aparent)
• Sunt posibile construcţii cu mai multe etaje
• Dispunere rigidă a planului încăperilor
• Montajul are loc etaj cu etaj
• De regulă, exclusiv îmbinări de lemn
• Elementele portante de lemn au secţiuni mai mari,
mai degrabă pătrate
• Durată scurtă de construcţie
• Montaj simplu

Casele în sistemul de construcţie pe structuri cu zăbrele prezintă un sistem portant din lemn masiv. Elementele
de lemn ale structurii preiau toate forţele din încărcarea verticală și orizontală. Cămășuirile și greutatea proprie
de lemn ale structurii preiau toate forţele din încărcarea verticală și orizontală. Cămășuirile și greutatea proprie
a materialelor de completare au un efect suplimentar de stabilizare împotriva forţelor din vânt. Până în secolul
al XIX-lea, umpluturile scheletului se făceau cu lut și paie. Astăzi, acest mod de construcţie își află renașterea
în casele ecologice.
În construcţiile pe structură cu zăbrele, ridicarea construcţiei are loc etaj cu etaj. Elementele importante ale
structuri sunt traversele, stâlpii, contrafișele și riglele.
Mașinile moderne SCHMIDLER de pregătire finală pentru montaj rapid, din clasa S (www.schmidler.ro) și
metode noi de uscare a lemnului (www.muehlboeckromania.ro) fac din construcţia pe structuri cu zăbrele un
sistem de construcţie economic. Cepurile și pragurile sunt la acest mod de construcţie mijloace de asamblare
mai avantajoase decât piesele din tablă și piesele fasonate din oţel, deoarece aici îmbinările sunt solicitate doar
în mică măsură. Transmiterea sarcinilor verticale are loc direct prin rosturile de contact ale lemnului.

Construcţii tip carcasă cu stâlpi continui

Sistem dezvoltat prima dată începând din 1850 în


S.U.A. ca "Balloon Frame" și "Platform Frame".
"Platform frame" este azi în S.U.A. cea mai frecventă
metodă de construcţie pentru clădiri cu unul și două
etaje. În Germania au apărut începând din 1940
primele clădiri din Europa după modelul american
"platform frame", cunoscut și sub numele de
"construcţie tip carcasă".

Caracteristici ale construcţiei în cadre:


• Libertate de alcătuire
• Sunt posibile construcţii cu mai multe etaje
• Rigidizarea clădirii prin învelișul extern din scânduri
• Structura e căptușită pe ambele feţe
• Stâlpi continui
• Secţiuni zvelte, înalte
• Distanţă mică între stâlpi
• Dimensiune de scădere (toleranţă pentru contracţie)
mică.

În cazul sistemului "Balloon Frame" nervurile pereţilor se continuă pe două sau mai multe niveluri. Închiderea la
partea de jos și cea de sus o formează scânduri orizontale (praguri și grinzi de acoperiș). Grinzile de planșeu
reazemă pe un dulap-traversă pus pe cant, care e încleștat în decupări ale stâlpilor pereţilor.
Caracteristica deosebită a sistemului "Platform Frame" este pregătirea finală a elementelor pentru montaj rapid,
pe niveluri. Platforma poate fi folosită în timpul montajului ca schelă de lucru și loc de confecţionare. Sistemul
de construcţie oferă posibilitatea standardizării, ca și a prefabricării mecanice în atelierul meșterului dulgher, și
dă posibilitatea folosirii unor componente standardizate. Componentele sunt marcate în cursul pregătirii în
mașină pentru montaj rapid, și pot fi aduse direct pe șantier, ceea ce înseamnă o economie însemnată de timp
și, prin aceasta, de preţ.
Acest mod de lucrue valabil pentru toate construcţiile din lemn cu confecţionare mecanică. Construcţia în cadre
este foarte flexibilă în structură și alcătuire.
Cea mai importantă deosebire dintre construcţia în cadre și construcţia pe structuri cu zăbrele constă în felul
rigidizării. La construcţia în cadre, structura portantă își capătă stabilitatea printr-o căptușeală de scânduri din
lemn masiv, aplicată la exterior, sau prin plăci din material lemnos.
Elementele portante verticale din lemn se continuă pe toată înălţimea clădirii. Îmbinările sunt executate prin
rosturi de contact ale lemnului pentru compresiune, prin batere în cuie, prin înnădiri cu chertări în lungime sau
de colţ și, în parte, prin îmbinări cu cepuri.
Construcţia tip cadru

Construcţia tip cadru face parte din categoria construcţiilor tip


carcasă, dezvoltată iniţial ca sistemul "platform frame) în S.U.A.
Avantajul sistemului constă în procurarea simplă a lemnului.

Caracteristici ale construcţie tip cadru din lemn:


• Libertate de alcătuire
• Mod de construcţie simplu
• Detalii care se repetă
• Schelet portant din secţiuni de format mic, standardizate
• Rigidizarea construcţiei prin căptușeală exterioară cu
scânduri
• Ridicare etaj cu etaj
• Îmbinări în lemn cu rosturi de contact și prin batere în cuie
• Dimensiunile rastrului 400-700 mm
• Structură căptușită pe ambele feţe
• Metodă de construcţie avantajoasă ca preţ
• Durată scurtă de construcţie
• Posibilităţi pentru preluarea unei părţi din prestaţii prin
eforturi proprii.

Construcţia portantă e formată dintr-un schelet portant din rigle de lemn ecarisat, cu o căptușeală exterioară din
scânduri, care rigidizează scheletul. Scheletul portant din bare preia conduce la fundaţie sarcinile verticale din
acoperiș și planșee. Căptușeala din scânduri de lemn masiv sau din plăci de material lemnos preia sarcinile
orizontale, care iau naștere din forţele din vânt și din forţele de stabilizare.

Construcţie cu osatură

Construcţia cui osatură a luat naștere


prin modificarea construcţiei pe
structuri cu zăbrele. Primele construcţii
sunt cunoscute din Scandinavia.
Structura primară e dispusă în
deschideri mari de rastru.
Pereţii exteriori și interiori pot fi astfel
introduși între structura portantă în
dispunerea și execuţia dorită. Rezultă o
separare clară de sarcini între structura
portantă și pereţii de delimitarea a
încăperilor.

Caracteristicile construcţiei cu osatură:


• Libertate mare de alcătuire
• Scheletul portant și pereţii de delimitare a încăperilor sunt independente între ele
• Alcătuirea planului încăperilor e variabilă
• Gradarea dimensiunilor se face după rastru și modul
• Construcţie inginerească a caselor din lemn
• Pentru componentele portante se folosește cu precădere lemn încleiat din straturi de scânduri
• Îmbinările sunt de regulă cu piese din oţel
• E posibilă prefabricarea elementelor de pereţi.
Construcţia inginerească modernă din lemn face posibil, cu produsele sale bine gândite, ca lemnul încleiat din
straturi de scânduri și mijloace de asamblare care suportă sarcini mari, schelete din lemn impozante și totuși
Construcţia cu panouri mari

A apărut atât pentru construcţiile din oţel, din beton armat și din lemn în perioada industrializării, în a doua
jumătate a secolului XIX. Mutarea procesului de producţie de pe șantier în atelierul ferit de intemperii a dus la
un sistem de fabricaţie foarte evoluat. În atelier se poate lucra mai precis decât pe șantier. La montaj,
elementele de panou se așază pe talpă și se leagă între ele cu lambă și uluc obţinute prin frezare. Prinderea
se face după aceea cu șuruburi autoperforante, cuie și bolţuri.
Felul și numărul mijloacelor de asamblare joacă un rol esenţial în siguranţa seismică a unei clădiri. Se
vorbește aici despre ductilitatea mijloacelor de asamblare. Ea corespunde în principiu zonei de strivire a unui
vehicul. Pentru că în primul rând constează ca o clădire să poată para un cutremur, fără a se prăbuși.

Un alt avantaj enorm la construcţia cu panouri mari este posibilitatea de montare din fabrică a ușilor,
ferestrelor, instalaţiel electrice și sanitare.

Elementele de panouri din lemn se utilizează ca panouri de pereţi interni și externi, portante și neportante,
dar și ca elemente de planșeu și de acoperiș. Elementele sunt o structură compusă, cu cadre de lemn și
material de căptușire din loemn, care se aplică pe o faţă sau pe ambele feţe, încă din faza de prefabricare.
Referitor la gradul de prefabricare, se face distincţie între:
• Panouri de perete la dimensiuni de rastru
• Panouri de perete după dimensiunile încăperii sau ale secţiunii principale
• Celule spaţiale

Caracteristici ale construcţiei cu panouri mari:


• Fabricaţie de serie
• Standardizare
• Grad înalt de prefabricare
• Fabricare independentă de intemperii
• Durate scurte de montaj
• Pregătirea rosturilor
• Dispunere după rastru sau modulară
• Demontabile în cazul construcţiilor provizorii
• E posibilă fabricarea pentru păstrarea în depozit

Sistemul de construcţie cu panouri de lemn, cu


elemente portante din cadre de lemn, e adecvat în
primul rând pentru obiectivele de construcţii care
trebuie realizate ieftin și în scurt timp. Pentru necesar
de spaţiu pe perioade limitate au fost elaborate
pavilioane demontabile sau transportabile ca celule
spaţiale. Din acestea au luat naștere sisteme de
construcţie prefabricate, care sunt destinate unei
durate de serviciu lungi. Sistemul de construcţie cu
panouri mari și-a găsit prima dată aplicarea industrială
în L'Aquilla, la case de locuit cu mai multe etaje,
atunci când victimele rămase fără adăpost ale
cutremurului a trebuit să fie ajutate rapid și fără
birocraţie.
A se vedea și http://www.schmidler.ro/Abruzzen-
LAquila.pdf
Modul de construcţie cu panouri e considerat ca un sistem de construcţie cu deosebită siguranţă seismică; a
se vedea:
http://www.schmidler.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=69&lang=ro

În multe ţări cu risc seismic, prescripţiile legale pentru construcţii sunt revizuite în lumina celor mai noi
cunoștinţe știinţifice, asftel încât sunt aprobate și construcţii înalte în sistemul de construcţie cu panouri mari;
a se vedea în legătură cu aceasta și contribuţia noastră la această temă, la:
http://www.schmidler.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=105&lang=ro

Toate construcţiile din lemn pot fi proiectate rezistente la incendiu și sigure din punct de vedere seismic, ceea
ce necesită însă bune cunoștinţe. Dacă aveţi întrebări, vă rugăm să ne scrieţi la schmidler-south-east@t-
online.de, vă vom consilia cu plăcere.
Cu salutări prietenești
Schmidler.GmbH
Walter Henn
Sebastian Cravcenco