Sunteți pe pagina 1din 76

GHID DE PREDARE A MATEMATICII

CU AJUTORUL METODELOR DIGITALE


Clasa a VII-a

Realizat de Alin Danciu, profesor Digitaliada, Nicoleta Duma, profesor Digitaliada, coordonat de Adina Roșca, expert
educațional
Textul și ilustrațiile din acest document începând cu pagina 2 sunt licențiate de Fundația Orange conform termenilor și condițiilor licenței Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) care poate fi consultată pe pagina web https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/. Ilustrațiile din acest
document reprezintă capturi din aplicațiile recomandate pentru utilizare. Coperta (pagina 1), ilustrațiile, mărcile înregistrate, logo-urile Fundația Orange, Digitaliada și
orice alte elemente de marcă incluse pe copertă sunt protejate prin drepturi de proprietate intelectuală exclusive și nu pot fi utilizate fără consimțământul anterior
expres al titularilor de drepturi.
CUPRINS

Algebră
MULȚIMEA NUMERELOR RAȚIONALE
 Recapitulare ...................................................................................................................................................................................................... p. 6

OPERAŢII CU NUMERE RAȚIONALE


 Recapitulare ...................................................................................................................................................................................................... p. 6

MULȚIMEA NUMERELOR REALE


 Recapitulare ...................................................................................................................................................................................................... p. 6

OPERAŢII CU NUMERE REALE


 Scoaterea factorilor de sub radical. Introducerea factorilor sub radical ............................................................................................................ p. 7
 Recapitulare ...................................................................................................................................................................................................... p. 6

CALCULE CU NUMERE REALE REPREZENTATE PRIN LITERE


 Calcule cu numere reale reprezentate prin litere .............................................................................................................................................. p. 8
 Descompuneri în factori – factor comun............................................................................................................................................................ p. 9
 Descompuneri în factori – gruparea termenilor ................................................................................................................................................ p. 10
 Descompuneri în factori (factor comun, grupare de termeni, formule de calcul prescurtat)............................................................................. p. 11
 Recapitulare ...................................................................................................................................................................................................... p. 6

ECUAȚII ȘI INECUAȚII ÎN MULȚIMEA NUMERELOR REALE. PROBLEME


 Inecuații ............................................................................................................................................................................................................. p.12
 Recapitulare ...................................................................................................................................................................................................... p. 6

ELEMENTE DE ORGANIZARE A DATELOR


 Reprezentarea punctelor în plan cu ajutorul sistemului de axe ortogonale....................................................................................................... p.13

Geometrie
PATRULATERE
 Patrulaterul convex (definiție; desen); Suma măsurilor unghiurilor unui patrulater convex ............................................................................... p. 14
 Paralelogramul; Proprietăți ................................................................................................................................................................................ p. 18
 Dreptunghiul ...................................................................................................................................................................................................... p. 25
 Rombul .............................................................................................................................................................................................................. p. 28
 Pătratul .............................................................................................................................................................................................................. p. 31
 Trapezul; Clasificare; Trapezul isoscel; proprietăți ............................................................................................................................................ p. 34
 Recapitulare ...................................................................................................................................................................................................... p. 6

ARII
 Aria unui triunghi ............................................................................................................................................................................................... p. 38
 Ariile patrulaterelor ............................................................................................................................................................................................ p. 39
2
ASEMĂNAREA TRIUNGHIURILOR
 Teorema lui Thales (fără demonstraţie) ............................................................................................................................................................ p. 44
 Triunghiuri asemenea; Teorema fundamentală a asemănării ........................................................................................................................... p. 46

RELAȚII METRICE ÎN TRIUNGHIUL DREPTUNGHIC


 Proiecții ortogonale pe o dreaptă....................................................................................................................................................................... p. 48
 Teorema înălțimii ............................................................................................................................................................................................... p. 51
 Teorema catetei ................................................................................................................................................................................................ p. 53
 Teorema lui Pitagora......................................................................................................................................................................................... p. 55

CERCUL
 Elemente în cerc. Coardă, arc, unghi la centru................................................................................................................................................. p. 58
 Poligoane regulate............................................................................................................................................................................................. p. 60
ANEXE
 Anexa 1 ............................................................................................................................................................................................................. p. 4
 Anexa 2 ............................................................................................................................................................................................................. p. 6
 Anexa 3 ............................................................................................................................................................................................................. p. 64
 Anexa 4 ............................................................................................................................................................................................................. p. 75

3
Anexa 1
Aplicații/Legendă/Recomandări
Aplicația Recomadări
Geogebra 1. Construcția patrulaterului
2. Paralelogramul; proprietăți
3. Dreptunghiul; proprietăți
4. Rombul; proprietăți
5. Pătratul; proprietăți
6. Teorema lui Thales
7. Teorema fundamentală a asemnănării
8. Ariile figurilor plane
9. Proiecții ortogonale pe o dreaptă. Teorema înălțimii
10. Teorema catetei
11. Teorema lui Pitagora
12. Teorema reciprocă a lui Pitagora
13. Relații metrice în triunghiul dreptunghic
14. Noțiuni de trigonometrie în triunghiul dreptunghic: sinusul, cosinusul, tangenta, cotangenta unui unghi ascuțit
15. Rezolvarea triunghiului dreptunghic
16. Cercul; definiţie, elemente în cerc; unghi la centru
17. Măsura arcelor; arce congruente; teoreme referitoare la coarde şi arce
18. Poziţiile relative ale unei drepte faţă de un cerc; tangente dintr-un punct exterior la un cerc
19. Unghi înscris în cerc
20. Triunghi înscris în cerc; triunghi circumscris unui cerc
21. Poligoane regulate.
Pythagorea 1. Paralelogramul; proprietăți
2. Dreptunghiul; proprietăți
3. Rombul; proprietăți
4. Pătratul; proprietăți

Areas 1. Ariile figurilor plane

Factor Trinomial 1. Descompuneri în factori – gruparea termenilor


Practice

Factoring Practice 1. Descompuneri în factori – factor comun


Binomial

4
Negative Numbers 1. Inecuații în mulțimea numerelor reale

Math Test 1. Scoaterea factorilor de sub radical. Introducerea factorilor sub radical
2. Calcule cu numere reale reprezentate prin litere
3. Descompuneri în factori (factor comun, grupare de termeni, formule de calcul)
4. Reprezentarea punctelor în plan cu ajutorul sistemului de axe ortogonale

5
Anexa 2

Instrumente pentru evaluarea cunostințelor/Recomandări

Aplicația recomadată Titlul lecției


1. Arii
https://play.kahoot.it/#/k/d8504c82-5abf-4349-850f-7a467e46a860
1. Mulțimea numerelor raționale - Recapitulare
https://quizizz.com/admin/quiz/5b8683abbcc69d0019f7e786/digitaliada-vii-mulimea-numerelor-raionale
2. Operații cu numere raționale - Recapitulare
https://quizizz.com/admin/quiz/5b869822bcc69d0019f80499/digitaliada-vii-operaii-cu-numere-reale
3. Mulțimea numerelor reale - Recapitulare
https://quizizz.com/admin/quiz/5b8697faa09c840019c60340/digitaliada-vii-mulimea-numerelor-reale
4. Operații cu numere reale - Recapitulare
https://quizizz.com/admin/quiz/5b8697c657ae5a00190224c5/digitaliada-vii-operaii-cu-numere-reale
5. Recapitulare numere reale
https://quizizz.com/admin/quiz/5c26018a1e53c0001b7487f3/recapitulare-numere-reale
6. Calcule cu numere reale reprezentate prin litere
https://quizizz.com/admin/quiz/5c34f741baf1cf001b9cc7cf/numere-reale-reprezentate-prin-litere
7. Ecuații și inecuații în mulțimea numerelor reale. Probleme.
https://quizizz.com/admin/quiz/5c4a3bd9e11d53001bd92ee9/ecuaii-i-inecuaii
8. Teorema înălțimii, catetei, Pitagora
https://quizizz.com/admin/quiz/5c364ae4baf1cf001b9f2dd4/teorema-inlimii-catetei-pitagora
9. Rapoarte constante în triunghiul dreptunghic. Arii
https://quizizz.com/admin/quiz/5c4a1c0e06c949001c6053a5/rapoarte-constante-in-triunghiul-dreptunghic
10. Cercul
https://quizizz.com/admin/quiz/5c497a933f95b2001a53186d/cercul
11. Recapitulare patrulatere, arii
https://quizizz.com/admin/quiz/5bdafc3668c661001a5d5791/test-de-evaluare-patrulatere-arii
1. Mulţimea numerelor raţionale Q; Incluziunea NZQ; Reprezentarea numerelor raţionale pe axa numerelor
https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=mji1ota2mg9jyb

6
Algebră

OPERAȚII CU NUMERE REALE

 Scoaterea factorilor de sub radical. Introducerea factorilor sub radical


Titlul lecţiei: Scoaterea factorilor de sub radical. Introducerea factorilor sub radical
Aplicația recomandată: Math Tests
Tipul lecției: Lecție de consolidare a cunoştinţelor

Competențe generale și specifice:


CG3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete
CS2. Utilizarea proprietăţilor operaţiilor în efectuarea calculelor cu numere reale
CG5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă
CS1. Determinarea regulilor de calcul eficiente în efectuarea operaţiilor cu numere reale

Reguli
 Se accesează aplicaţia Math Tests
şi se selectează:

 „Tests = Teste”
 „Roots, powers and exponents =
pătrate, puteri și exponenți”
 „Simplify square root = Scoaterea/
introducerea factorilor sub radical”
 „Start test = Începe testul”

7
CALCUL ALGEBRIC

 Calcule cu numere reale reprezentate prin litere


Titlul lecţiei: Calcule cu numere reale reprezentate prin litere
Aplicația recomandată: Math Tests
Tipul lecției: Lecție de consolidare a cunoştinţelor

Competențe generale și specifice:


CG1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite
CS1. Identificarea în exemple, în exerciţii sau în probleme a formulelor de calcul prescurtat
CG5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii-problemă
CS1. Deducerea şi aplicarea formulelor de calcul prescurtat pentru optimizarea unor calcule

Reguli
 Se accesează aplicaţia Math
Tests şi se selectează:

 „Tests = Teste”
 „Algebraic expressions = Expresii
algebrice”
 „Adding and subtracting
expressions = Adunarea și
scăderea expresiilor”
 „Start test = Începe testul”

 Se accesează aplicaţia Math


Tests şi se selectează:

 „Tests = Teste”
 „Algebraic expressions = Expresii
algebrice”
 „Multiplying out brackets (easy) =
Utilizarea parantezelor (ușor)”
 „Start test = Începe testul”

8
▪ Descompuneri în factori - factor comun
Titlul lecției: Descompuneri în factori - factor comun
Aplicația recomandată: Factoring Practice Binomial
Tipul lecției: Lecție de recapitulare și sistematizare

Competențe generale și specifice:


CG1-3. Identificarea unor reguli de calcul numeric sau algebric pentru simplificarea unor calcule
CG2-3. Utilizarea operaţiilor cu numere reale şi a proprietăţilor acestora
CG3-3. Aplicarea regulilor de calcul şi folosirea parantezelor în efectuarea operaţiilor cu numere reale

Utilizatorul trebuie să
introducă, de la tastatură,
forma descompusă a
expresiei date. Dacă
răspunsul este corect se
trece la un alt exercițiu,
dacă răspunsul introdus
este greșit, aplicația nu
trece la un alt exercițiu
până nu se introduce
răspunsul corect.

9
▪ Descompuneri în factori-gruparea termenilor
Titlul lecției: Descompuneri în factori – gruparea termenilor
Aplicația recomandată: Factor Trinomial Practice
Tipul lecției: Lecție de recapitulare și sistematizare

Competențe generale și specifice:


CG1-3. Identificarea unor reguli de calcul numeric sau algebric pentru simplificarea unor calcule
CG2-3. Utilizarea operaţiilor cu numere reale şi a proprietăţilor acestora
CG3-3. Aplicarea regulilor de calcul şi folosirea parantezelor în efectuarea operaţiilor cu numere reale

Utilizatorul trebuie să
introducă, de la tastatură,
forma descompusă a
expresiei date. Dacă
răspunsul este corect se
trece la un alt exercițiu,
dacă răspunsul introdus
este greșit, aplicația nu
trece la un alt exercițiu
până nu se introduce
răspunsul corect.

10
 Descompuneri în factori (factor comun, grupare de termeni, formule de calcul)
Titlul lecţiei: Descompuneri în factori (factor comun, grupare de termeni, formule de calcul)
Aplicația recomandată: Math Tests
Tipul lecției: Lecție de consolidare a cunoștințelor

Competențe generale și specifice:


CG1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite
CS1. Identificarea în exemple, în exerciţii sau în probleme a formulelor de calcul prescurtat
CG5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii-problemă
CS1. Deducerea şi aplicarea formulelor de calcul prescurtat pentru optimizarea unor calcule

Reguli
 Se accesează aplicaţia Math Tests
şi se selectează:

 „Tests = Teste”
 „Algebraic expressions = Expresii
algebrice”
 „Factoring (easy) = Descompuneri
(ușor)”
 „Start test = Începe testul”

 Se accesează aplicaţia Math Tests


şi se selectează:

 „Tests = Teste”
 „Algebraic expressions = Expresii
algebrice”
 „Factoring (difficult) =
Descompuneri (dificil)”
 „Start test = Începe testul”

11
ECUAȚII ȘI INECUAȚII

 Inecuații
Titlul lecției: Inecuații
Aplicația recomandată: Math Negative Numbers-Negative Number Inequalties
Tipul lecției: Lecție de recapitulare și sistematizare

Competențe generale și specifice:


CG2-3. Utilizarea operaţiilor cu numere reale şi a proprietăţilor acestora în rezolvarea unor ecuaţii şi inecuaţii
CG4-3. Redactarea rezolvării ecuaţiilor şi a inecuaţiilor studiate în mulţimea numerelor reale
CG5-3. Obţinerea unor inegalităţi echivalente prin operare în ambii membri

Utilizatorul trebuie să
rezolve inecuațiile
date și să aleagă
răspunsul corect.
Indiferent dacă
răspunsul este corect
sau greșit se trece la o
altă întrebare.
Exercițiul este
terminat în momentul
în care au fost date 10
răspunsuri corecte. La
sfârșit este afișat și
numărul de întrebări
la care s-a răspuns,
timpul și răsunsurile.
corecte.

12
ELEMENTE DE ORGANIZARE A DATELOR

▪ Reprezentarea punctelor în plan cu ajutorul sistemului de axe ortogonale


Titlul lecţiei: Reprezentarea punctelor în plan cu ajutorul sistemului de axe ortogonale
Aplicația recomandată: Math Tests
Tipul lecției: Lecție de însușire de noi cunoștințe

Competențe generale și specifice:


CG1-4. Identificarea unor corespondenţe între diferite reprezentări ale aceloraşi date
CG2-4. Reprezentarea unor date sub formă de grafice, tabele sau diagrame statistice în vederea înregistrării, prelucrării şi prezentării acestora
CG3-4. Alegerea metodei adecvate de rezolvare a problemelor în care intervin dependenţe funcţionale sau calculul probabilităţilor
CG4-4. Caracterizarea şi descrierea unor elemente geometrice într-un sistem de axe ortogonale
CG5-4. Analizarea unor situaţii practice cu ajutorul elementelor de organizare a datelor
CG6-4. Transpunerea unei relaţii dintr-o formă în alta
Reguli
 Se accesează aplicaţia Math Tests
şi se selectează:

 „Tests = Teste”
 „Coordinate plane = Coordonate
carteziene”
 „Objects on coordinate plane =
Coordonatele carteziene ale
obiectelor”

13
Geometrie

PATRULATERUL

Patrulaterul convex
Titlul lecției: Patrulaterul convex
Aplicația recomandată: GeoGebra
Tipul lecției: Lecție de însușire de noi cunoștințe

Competențe generale și specifice:


CG 1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite
CS 1.5. Recunoaşterea şi descrierea patrulaterelor în configuraţii geometrice date
CG 2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri matematice
CS 2.5. Identificarea patrulaterelor particulare, utilizând proprietăţi precizate
CG 3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete
CS 3.5. Utilizarea proprietăţilor calitative şi metrice ale patrulaterelor în rezolvarea unor probleme
CG 4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a algoritmilor de prelucrare a acestora
CS 4.5. Exprimarea prin reprezentări geometrice a noţiunilor legate de patrulatere
CG 5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă
CS 6.5. Interpretarea informaţiilor deduse din reprezentări geometrice în corelaţie cu anumite situaţii practice
CG 6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din diferite domenii
CS 5.5. Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării calculelor de lungimi de segmente, de măsuri de unghiuri şi arii

Definiție: Poligonul cu patru laturi se numește patrulater.


Definiție: Un patrulater se numește convex dacă oricare ar fi două puncte aflate în interiorul său,
segmentul care le unește este inclus în interiorul patrulaterului.
Exemplu: ABCD patrulater convex

Definiție: Un patrulater se numește concav dacă există două puncte aflate în interiorul său,
astfel încât segmentul care le unește nu este inclus în interiorul patrulaterului.

Exemple: ABCD și MNPQ patrulatere concave

14
Pași:
1. Poligon
Se construiește un poligon cu 4 laturi
2. Salvare construcție

OBSERVAȚIE! Un patrulater se poate construi și folosind următorii pași:

1. Segment între două puncte


Se construiesc pe rând cele 4 laturi
2. Salvare construcție

Teoremă: Suma măsurilor unghiurilor unui patrulater convex este egală cu 360
15
Exemplu:
( ̂) ( ̂) ( ̂) ( ̂)

Definiție: Suma tuturor laturilor unui patrulater convex se numește perimetru.

Calculul perimetrului unui pologon folosind GeoGebra

1. Poligon
Se construiește poligonul.
2. Distanță sau lungime
Se măsoară lungimea unei laturi a poligonului.
Se dă click în interiorul poligonului.
3. Salvare construcție

16
Fișa de lucru

1. Construiți în GeoGebra un patrulater convex, apoi calculați, folosind Geogebra, măsura unghiurilor sale, lungimile laturilor și perimetrul său. Verificați
prin calcul suma măsurilor și perimetrul.

17
PARALELOGRAMUL

Paralelogramul
Titlul lecției: Paralelogramul

Aplicații recomandate: GeoGebra, Pythagorea


Tipul lecției: Lecție de însușire de noi cunoștințe

Competențe generale și specifice:


CG 1. Identificarea unor date și relații matematice și corelarea lor în funcție de contextul în care au fost definite
CS 1.1. Recunoașterea și descrierea paralelogramului în configurații geometrice date
CS 1.2. Identificarea paralelogramelor utilizând proprietățiile precizate
CG 2. Utilizarea algoritmilor și a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situații concrete
CS 2.1. Utilizarea proprietăților calitative și metrice ale paralelogramului în rezolvarea unor probleme
CG 4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situații concrete și a algoritmilor de prelucrare a acestora
CS 4.1. Exprimarea prin reprezentări geometrice a noțiunilor legate de paralelogram
CS 4.2. Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării calculelor de lungimi de segmente și măsuri de unghiuri

Definiție: Patrulaterul convex care are laturile opuse paralele două câte două se numește paralelogram.
Exemplu: ABCD paralelogram

‖ și ‖

TEOREMA 1: Într-un paralelogram, laturile opuse sunt congruente două câte două.

Demonstrație:
̂ ̂
[ ] [ ] }⇒ [ ] [ ] [ ] [ ]
̂ ̂

18
TEOREMA 2: Într-un paralelogram, unghiurile opuse sunt congruente două câte două.

Demonstrație:.
[ ] [ ]
[ ] [ ] }⇒ ̂ ̂
[ ] [ ]

Congruența unghiurilor ̂ și ̂ se observă ușor din congruența ̂ ̂ și ̂ ̂ , sau se poate demonstra analog congruența .

TEOREMA 3: Într-un paralelogram, oricare două unghiuri alăturate sunt suplementare (suma lor este egală cu 180).

Demonstrație:
( ̂) ( ̂) ( ̂) ( ̂)
( ̂) ( ̂) }  ( ( ̂) ( ̂ )) 
( ̂) ( ̂)

 ( ̂) ( ̂) 

TEOREMA 4: Într-un paralelogram, punctul de intersecție al diagonalelor este mijlocul fiecărei diagonale.

Demonstrație:
̂ ̂
[ ] [ ] }⇒ [ ] [ ] [ ] [ ]
̂ ̂
OBSERVAȚIE: Construcția paralelogramului în GeoGebra se poate face folosind definiția sau proprietățile sale.

19
1. Folosind definiția

1. Segment între două puncte


Se construiește un segment [AB] de lungime dorită.
Se construiește un segmet [AD] de lungime dorită.

2. Paralelă
Prin punctul B se construiește o paralelă la AD.
Prin punctul D se construiește o paralelă la AB.

3. Intersecție două obiecte


Punctul de intersecție al celor două paralele se notează cu
C.
4. Salvare construcție.

20
Teoremă reciprocă 1: Dacă într-un patrulater laturile opuse sunt congruente două câte două, atunci patrulaterul este paralelogram.

[ ] [ ] }
[ ] [ ]
Teoremă reciprocă 2: Dacă într-un patrulater unghiurile opuse sunt congruente două câte două, atunci patrulaterul este paralelogram.

̂ ̂ }
̂ ̂
Teoremă reciprocă 3: Dacă într-un patrulater oricare două unghiuri alăturate sunt suplementare, atunci patrulaterul este paralelogram.

( ̂) ( ̂) 
( ̂) ( ̂)  
( ̂) ( ̂) 
( ̂) ( ̂) }
Teoremă reciprocă 4: Dacă într-un patrulater punctul de intersecție al diagonalelor este și mijlocul lor, atunci patrulaterul este paralelogram.

{ }
}
[ ] [ ]
[ ] [ ]
TEOREMĂ 5: Dacă într-un patrulater două laturi opuse sunt paralele și congruente, atunci patrulaterul este paralelogram.

[ ] [ ] }

O aplicație pentru a înțelege mai bine proprietățile patrulaterului și paralelogramului referitoare la unghiuri este ANGLES, stagiul 3. Problemele 1, 2, 3, 4, 7, 8,
10, 13, 14.

21
Pentru a fixa mai bine proprietățile paralelogramului se poate folosi aplicația Pythagorea, capitolul Pararallelograms – Paralelograme.

1. Uniți cele patru puncte date pentru a 2. Construiți un paralelogram cu trei vârfuri 3. Construiți un paralelogram, dându-se o
obține un paralelogram date. latură și centrul în punctul D.

4. Construiți un paralelogram, dându-se o


latură și centrul în punctul D.

22
Fișa de lucru
1. Construiți pe caiet și apoi cu ajutorul aplicației GeoGebra următoarele paralelograme, respectând condițiile impuse în fiecare caz:
a) AB= 5 cm, BC= 3 cm și ( ̂ ) 
b) AC= 6 cm, BD= 9 cm și ̂ 
c) AB= 6 cm, BC= 4 cm și AC=5 cm

Indicații pentru desen în Geogebra pentru 1 a)


1. Semideraptă
Se construiește o semidreaptă cu originea în A.

2. Cerc cu centru și rază


Se construiește un cerc cu centru în A și de rază 5 cm.

3. Intersecție două obiecte


Punctul de intersecție al semidreptei cu cercul se notează cu B.

Unghi de mărime dată


Se construiește unghiul ABA’ cu măsura de 60.

4. Cerc cu centru și rază


Se construiește un cerc cu centru în B și de rază 4 cm.

Intersecție două obiecte


Punctul de intersecție al laturii unghiului ABA’ cu cercul se notează cu C.

Paralelă
Se construiește paralela prin A la BC.
Se construiește paralela prin C la AB.
Intersecție două obiecte
Punctul de intersecție al celor două paralele se notează cu D.

4. Salvare construcție

23
2. Construiți în Geogebra paralelogramul ABCD, calculați perimetrul lui, în fiecare dintre cazurile:
a) și
b) și (̂ ) 
c) , și ( ̂ ) 

24
DREPTUNGHIUL

Dreptunghiul
Titlul lecției: Dreptunghiul
Aplicații recomandate: GeoGebra, Pythagorea
Tipul lecției: Lecție de însușire de noi cunoștințe

Competențe generale și specifice:


CG 1. Identificarea unor date și relații matematice și corelarea lor în funcție de contextul în care au fost definite
CS 1.1. Recunoașterea și descrierea dreptunghiului în configurații geometrice date
CS 1.2. Identificarea dreptunghiurilor, utilizând proprietățile precizate
CG 2. Utilizarea algoritmilor și a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situații concrete
CS 2.1. Utilizarea proprietăților calitative și metrice ale dreptunghiului în rezolvarea unor probleme
CG 4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situații concrete și a algoritmilor de prelucrare a acestora
CS 4.1. Exprimarea prin reprezentări geometrice a noțiunilor legate de dreptunghi
CS 4.2. Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării calculelor de lungimi de segmente și măsuri de unghiuri

Definiție: Paralelogramul cu un unghi drept se numește dreptunghi.

OBSERVAȚIE: Dreptunghiul are toate proprietățile paralelogramului.


OBSERVAȚIE: Dreptunghiul are toate unghiurile congruente, fiecare având măsura egală cu 90.

TEOREMA 1: Diagonalele unui dreptunghi sunt congruente.


Demonstrație:
ABC și BAD
[ ] [ ]
}⇒
[ ] [ ]
[ ] [ ]

Teoremă reciprocă: Dacă un paralelogram are diagonalele congruente, atunci el este dreptunghi.
}
[ ] [ ]

25
Pentru a fixa mai bine aceste proprietăți se folosește aplicația Pythagorea, capitolul Rectangles – dreptunghi.
1. Uniți cele patru puncte date pentru a 2. Construiți un dreptunghi cu trei vârfuri 3. Construiți un dreptunghi, dându-se
obține un dreptunghi date. mijloacele a trei laturi.

OBSERVAȚIE: Construcția dreptunghiului în Geogebra se poate face folosind definiția sau proprietățile sale.
Folosind proprietatea ca dreptunghiul are diagonalele congruente

Exemplu: Construiți un dreptunghi ABCD știind că are lungimea diagonalei AC= 6 cm


1. Segment de lungime dată
Se construiește un segment [AB] de lungime dată.
Se redenumește punctul B în C.
2. Mijloc sau centru
Se alege mijlocul segmentului [AC].
Se redenumește mijlocul cu O.
3. Cerc cu centru și rază
Se construiește cercul cu centrul în O și rază 3 cm.
4. Segment între două puncte
Se construiește un diametru al cercului diferit de [AC].
Se construiesc segmentele [AB], [BC], [CD] și [DA].
5. Unghi
Se verifică dacă măsura unghiurilor are 90.
6. Salvare construcție

26
Fișa de lucru
1. Construiți în GeoGebra dreptunghiul MNPQ, MN= 5 cm, NP= 2 cm. Calculați perimetrul dreptunghiului folosind GeoGebra. Verificați, folosind
GeoGebra, egalitatea diagonalelor.

27
ROMBUL

Titlul lecției: Rombul


Aplicații recomandate: GeoGebra, Pythagorea
Tipul lecției: Lecție de însușire de noi cunoștințe

Competențe generale și specifice:


CG 1. Identificarea unor date și relații matematice și corelarea lor în funcție de contextul în care au fost definite
CS 1.1. Recunoașterea și descrierea rombului în configurații geometrice date
CS 1.2. Identificarea romburilor utilizând proprietățiile precizate
CG 2. Utilizarea algoritmilor și a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situații concrete
CS 2.1. Utilizarea proprietăților calitative și metrice ale rombului în rezolvarea unor probleme
CG 4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situații concrete și a algoritmilor de prelucrare a acestora
CS 4.1. Exprimarea prin reprezentări geometrice a noțiunilor legate de romb
CS 4.2. Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării calculelor de lungimi de segmente și măsuri de unghiuri
Definiție: Paralelogramul cu două laturi consecutive congruente se numește romb.

OBSERVAȚIE: Rombul are toate proprietățile paralelogramului.

TEOREMA 1: Rombul are toate laturile congruente.


Demonstrație:
[ ] [ ]
[ ] [ ] } [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ]

TEOREMA 2: Rombul are diagonalele perpendiculare.


Demonstrație:
Fie { }
ABO și ADO
[ ] [ ]
[ ] [ ] }⇒
[ ] [ ] [ ]

 ( ̂ ) ( ̂ ) 

TEOREMA 3: Diagonalele rombului sunt și bisectoarele unghiurilor sale.

Teoremă reciprocă 2: Dacă un paralelogram are diagonalele perpendiculare, atunci el este romb.

28
}

Teoremă reciprocă 3: Dacă într-un paralelogram o diagonală este bisectoarea unui unghi, atunci paralelogramul este romb.
}
̂

Concluzie: Pentru a arăta că un patrulater convex este romb, este suficient să arătăm că este paralelogram și în plus îndeplinește una din proprietățile:
1. Are două laturi consecutive congruente (definiția)
2. Are diagonalele congruente (TR 2)
3. O diagonală a sa este și bisectoarea unui unghi (TR 3)

Exemplu: [BE] înălțime în romb


Definiție: Distanța dintre două laturi opuse ale unui romb se numește înălțime în romb.

Pentru a fixa mai bine aceste proprietăți se folosește aplicația Pythagorea, capitolul Rhombuses - romburi.

1. Uniți cele patru puncte date pentru a 2. Construiți un romb cu trei vârfuri date. 3. Construiți toate romburile ale căror vârfuri
obține un romb sunt două noduri din ele.

Concluzie: Pentru a arăta că un patrulater convex este dreptunghi, este suficient să arătăm că este paralelogram și în plus îndeplinește una din proprietățile:
1. Are un unghi drept (definiția)
2. Are diagonalele congruente (TR)
OBSERVAȚIE: Construcția rombului în GeoGebra se poate face folosind definiția sau proprietățile sale.

29
Exemplu: Construiți un romb ABCD știind că are lungimea laturii AB=5 cm și și ( ̂) 

Se pot urma pașii de la Fișa de lucru de la paralelogram

Fișa de lucru
1. Construiți în GeoGebra un romb cu diagonalele de 10 cm, respectiv 6 cm. Verificați, folosind GeoGebra, proprietățile rombului.
2. Construiți în GeoGebra un romb cu latura de 6 cm și unghiul ascuțit cu măsura de 60.
3. Construiți în GeoGebra rombul ABCD cu latura de 5 cm. Calculați, folosind GeoGebra, perimetrul rombului.

30
PĂTRATUL

Pătratul
Titlul lecției: Pătratul
Aplicații recomandate: GeoGebra, Pythagorea
Tipul lecției: Lecție de însușire de noi cunoștințe

Competențe generale și specifice:


CG 1. Identificarea unor date și relații matematice și corelarea lor în funcție de contextul în care au fost definite
CS 1.1. Recunoașterea și descrierea pătratului în configurații geometrice date
CS 1.2. Identificarea pătratelor utilizând proprietățile precizate
CG 2. Utilizarea algoritmilor și a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situații concrete
CS 2.1. Utilizarea proprietățiilor calitative și metrice ale pătratelor în rezolvarea unor probleme
CG 4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situații concrete și a algoritmilor de prelucrare a acestora
CS 4.1. Exprimarea prin reprezentări geometrice a noțiunilor legate de pătrat
CS 4.2. Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării calculelor de lungimi de segmente și măsuri de unghiuri
Definiție 1: Dreptunghiul cu două laturi consecutive congruente se numește pătrat.
Definiție 2: Rombul cu un unghi drept se numește pătrat.

OBSERVAȚIE: Din definițiile de mai sus rezultă că pătratul este și dreptunghi și romb, deci are toate proprietățile dreptunghiului și toate proprietățile rombului,
adică:
1. Are diagonalele congruente
2. Are toate unghiurile congruente, fiecare având măsura de 90
3. Are toate laturile congruente
4. Are diagonalele perpendiculare
5. Diagonalele sunt și bisectoarele unghiurilor.
Concluzie: Pentru a arăta că un patrulater convex este pătrat, este suficient să arătăm că este paralelogram și în plus îndeplinește una din proprietățile:
1. Are două laturi consecutive congruente și un unghi drept
2. Are diagonalele congruente (TR 2)
3. O diagonală a sa este și bisectoarea unui unghi (TR 3)
O animație cu familia paralelogramului se gasește la adresa: https://www.geogebra.org/m/yjJb6kRT și adresa: https://www.geogebra.org/m/SGgWzJVv

Pentru a fixa mai bine aceste proprietăți se folosește aplicația Pythagorea, capitolul Rhombuses - Romburi.

31
1. Uniți cele patru puncte date pentru a 2. Construiți un pătrat folosind segmentul dat 3. Construiți un pătrat ținând cont de mijlocul
obține un romb. ca parte. laturilor sale.

OBSERVAȚIE: Construcția pătratului în GeoGebra se poate face folosind butonul segmente sau poligon regulat.

Exemplu: Construiți pe caiet și apoi în GeoGebra un pătrat având latura egală cu 6 cm;

1. Segment de lungime dată


Se construiește un segment [AB] de lungime 6 cm.
Se redenumește punctul B în C.
2. Poligon regulat
Se aleg cele două capete ale segmentului [AB].
Se aleg 4 laturi.
3. Salvare construcție

32
Fișa de lucru
1. Construiți pe caiet și apoi în GeoGebra un pătrat având:
a) Latura egală cu 5 cm;
b) Diagonala egală cu 6 cm.
2. Folosind desenul de la problema 1, verificați proprietățile pătratului.

33
TRAPEZUL

Trapezul
Titlul lecției: Trapezul

Aplicații recomandate: GeoGebra, Pythagorea


Tipul lecției: Lecție de însușire de noi cunoștințe

Competențe generale și specifice:


CG 1. Identificarea unor date și relații matematice și corelarea lor în funcție de contextul în care au fost definite
CS 1.1. Recunoașterea și descrierea trapezului în configurații geometrice date
CS 1.2. Identificarea trapezelor utilizând proprietățiile precizate
CG 2. Utilizarea algoritmilor și a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situații concrete
CS 2.1. Utilizarea proprietăților calitative și metrice ale trapezelor în rezolvarea unor probleme
CG 4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situații concrete și a algoritmilor de prelucrare a acestora
CS 4.1. Exprimarea prin reprezentări geometrice a noțiunilor legate de trapeze
CS 4.2. Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării calculelor de lungimi de segmente și măsuri de unghiuri

Definiție: Patrulaterul convex care are două laturi paralele și două laturi neparalele se numește trapez.
.


AB = baza mică
CD = baza mare

Definiție: Laturile paralele ale unui trapez se numesc baze.

TEOREMA 1: Într-un trapez unghiurile alăturate unei laturi neparalele sunt suplementare.

ABCD trapez ( ‖ )  ( ̂) ( ̂)  și ( ̂) ( ̂) 

Demonstrație:

34
̂ ̂
} ( ̂ ) ( ̂) 
(̂ ) (̂ )  ̂

Definiție:Trapezul cu laturile neparalele congruente se numește trapez isoscel.

[ ] [ ]ABCD trapez isoscel

Proprietatea 1: Unghiurile alăturate unei baze ale unui trapez isoscel sunt congruente.
ABCD trapez isoscel ( ‖ [ ] [ ])  ̂ ̂ și ̂ ̂

Proprietatea 2: Diagonalele unui trapez isoscel sunt congruente.


ABCD trapez isoscel ( ‖ [ ] [ ]) [ ] [ ]

Teorema 1: Un trapez este isoscel dacă și numai dacă unghiurile alăturate unei baze sunt congruente.

Teorema 2: Un trapez este isoscel dacă și numai dacă diagonalele sunt congruente.

Concluzie: Pentru a arăta că un trapez este isocel, este suficient să arătăm că îndeplinește una din proprietățile:
1. Unghiurile alăturate unei baze sunt congruente.
2. Are diagonalele congruente.

35
Definiție 1: Trapezul cu un unghi drept se numește trapez dreptunghic.
Definiție 2: Trapezul cu una dintre laturile neparalele perpendiculară pe baze se numește trapez dreptunghic.

}ABCD trapez dreptunghic


( ̂) 
OBSERVAȚIE: Trapezul dreptunghic are două unghiuri drepte.

Definiție: Segmentul de dreaptă determinat de mijloacele laturilor neparalele ale unui trapez se numește linie mijlocie în trapez.

[MN] – linie mijlocie în trapez

Teorema 1: Linia mijlocie în trapez este paralelă cu bazele și are lungimea egală cu semisuma lungimilor acestora.
‖ ‖
[MN] – linie mijlocie în trapez {

Teorema 2: Segmentul determinat pe linia mijlocie al unui trapez de diagonalele acestuia are lungimea egală cu semidiferența lungimilor acestora.

36
Pentru a fixa mai bine aceste proprietăți se folosește aplicația Pythagorea, capitolul Trapezoids - Trapezuri și Righttrapezoids - Trapezuri dreptunghice

1. Uniți cele patru puncte date pentru a 2. Construiți un trapez isoscel ale cărui vârfuri 3. Construiți un trapez dreptunghic ale cărui
obține un trapez. sunt nodurile și trei dintre ele sunt date. vârfuri sunt nodurile și trei dintre ele sunt date.

Fișa de lucru
1. Construiți în GeoGebra un trapez isoscel ABCD având ‖ , , AB=8 cm, și ( ̂) ( ̂) . Calculați folosind
GeoGebra lungimea laturii CD și perimetrul trapezului.

37
ARIILE FIGURILOR PLANE

Ariile figurilor plane


Titlul lecției: Ariile figurilor plane
Aplicații recomandate: GeoGebra, Areas
Tipul lecției: Lecție de însușire de noi cunoștințe

Competențe generale și specifice:


CG 1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite
CS 1.5. Recunoaşterea şi descrierea patrulaterelor în configuraţii geometrice date
CG 2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri matematice
CS 2.5. Identificarea patrulaterelor particulare utilizând proprietăţi precizate
CG 3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete
CS 3.5. Utilizarea proprietăţilor calitative şi metrice ale triunghiurilor și patrulaterelor în rezolvarea unor probleme de arii
CG 5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă
CS 5.5. Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării calculelor de arii pentru triunghiuri și patrulatere.
1. Triunghi oarecare

AABC = , unde [AB]=c, [AC]=b, [BC]=a şi ha= înălţimea din A pe BC,


hb=înălţimea din B pe AC, hc= înălţimea din C pe AB.

Ex. AABC =

2. Triunghi dreptunghic

a) AABC= , unde și
Ex. AABC =

b) AABC= , unde și
Ex. AABC =

TEOREMĂ: Mediana unui triunghi împarte triunghiul în două triunghiuri echivalente (au aceeași arie).

38
3. Pătrat

, unde l = latura pătratului

sau , unde d = diagonala pătratului

4. Dreptunghi

AABCD= Ll, unde [AB]=L, [BC]=l ;

5. Romb

, unde , unde

Ex. Ex.

OBSERVAȚIE: Aria unui patrulater ortodiagonal (are diagonalele perpendiculare) se poate calcula după formula , unde ,

39
6. Paralelogram

, unde ,

Ex.

7. Trapez

, unde .

OBSERVAȚIE: Ținând cont că linia mijlocie a unui trapez este egală cu semisuma bazelor, putem calcula aria trapezului ca fiind produsul dintre linia mijlocie și
înălțime.

Prezentarea jocului digital Areas


Jocul conţine 10 stagii, fiecare cu 20 de probleme de calcul de arii pentru diverse figuri/combinații de figuri geometrice. În joc se trece mai departe doar dacă
răspunsul oferit este corect. Butonul Hint oferă informații pentru recapitularea teoriei de la problema respectivă.
Primele două stagii conțin probleme cu calcul de arii la pătrate, dreptunghiuri și triunghiuri, precum și combinații cu aceste figuri. În stadiul trei intervin probleme
cu calcul de arii la patrulatere; stadiul patru conține probleme de calcul de arii pentru diverse paralelograme și romburi; stadiul cinci probleme de calcul arii la
trapeze; stadiile șase, opt și nouă aria discului și sector de cerc, stadiul șapte probleme cu diferite triunghiuri și combinații de triunghiuri. Jocul conține și un
Final stage cu probleme recapitulative care ar putea fi folosit sub forma unui test la final de an școlar, după ce se parcurge întreaga programă referitoare la arii.
Problemele se pot rezolva atât prin aplicarea directă a formulelor, precum și intuitiv, folosind rețelele de pătrate.

40
41
Calculul ariei unui poligon folosind GeoGebra

Pași:

1. Poligon
Se construiește poligonul dorit.
OBSERVAȚIE: Dacă poligonul este construit se marchează
vârfurile sale.
2. Arie
Se dă click undeva în interiorul poligonului.
Va apărea aria calculată în interiorul poligonului.
3. Salvare construcție

42
Fișa de lucru
1. Construiți în GeoGebra și apoi calculați:
a) Aria unui triungi cu lungimea unei laturi egală cu 8 cm și înălțimea corespunzătoare egală cu 5 cm.
b) Aria unui triunghi care are lungimile laturilor de 13 cm, 14 cm și 15 cm.
c) Aria unui triunghi dreptunghic cu lungimile catetelor egale cu 10 cm, respectiv 12 cm.
d) Aria unui triunghi dreptunghic, care are un unghi de 45°, iar cateta alăturată lui de 16 cm.
e) Aria unui dreptunghi cu dimensiunile de 10 cm și 6 cm.
f) Aria unui pătrat cu latura de 7 cm.
g) Aria unui paralelogram cu lungimea unei laturi de 12 cm și înălțimea corespunzătoare ei de 5 cm.
h) Aria unui pătrat cu lungimea diagonalei de 8 cm.
i) Aria unui romb cu lungimile diagonalelor de 16 cm și 12 cm.
j) Aria unui trapez cu înălțimea de 7 cm și bazele de lungimi 10 cm, respectiv 6 cm.
k) Aria unui trapez cu lungimea înălțimii de 9 cm și lungimea liniei mijlocii de 10 cm.

43
Asemănarea triunghiurilor

Teorema lui Thales


Titlul lecției: Teorema lui Thales
Aplicații recomandate: GeoGebra
Tipul lecției: Lecție de însușire de noi cunoștințe

Competențe generale și specifice:


CG 1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite
C.S.1-6. Identificarea perechilor de triunghiuri asemenea în configuraţii geometrice date
CG 2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri matematice
C.S. 2-6. Stabilirea relaţiei de asemănare între două triunghiuri prin metode diferite
CG 3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete
C.S. 3-6. Utilizarea noţiunii de paralelism pentru caracterizarea locală a unei configuraţii geometrice date
CG 4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a algoritmilor de prelucrare a acestora
C.S. 4-6. Exprimarea proprietăţilor figurilor geometrice (segmente, triunghiuri, patrulatere) în limbaj matematic
CG 5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă
C.S. 5-6. Interpretarea asemănării triunghiurilor în corelatie cu proprietăţi calitative şi/sau metrice
CG 6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din diferite domenii
C.S. 6-6. Implementarea unei strategii pentru rezolvarea unor situaţii date, utilizând asemănarea triunghiurilor

TEOREMA LUI THALES: O paralelă dusă la una dintre laturile unui triunghi determină pe celelalte două laturi sau prelungirile acestora, segmente
proporționale.
Distingem trei cazuri:

Cazul I Cazul II Cazul III

44
Pentru a înțelege mai bine teorema lui Thales, elevii vor intra pe tablete la adresa https://www.geogebra.org/m/p9wUBW2H.

Elevii vor putea alege lungimea segmentelor AB, AE (AE’) și AC și vor observa că egaliatea rapoartelor , , etc.

45
Asemănarea triunghiurilor

Teorema fundamentală a asemănării


Titlul lecției: Teorema fundamentală a asemănării
Aplicații recomandate: GeoGebra
Tipul lecției: Lecție de însușire de noi cunoștințe

Competențe generale și specifice:


CG 1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite
C.S. 1.6. Identificarea perechilor de triunghiuri asemenea în configuraţii geometrice date
CG 2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri matematice
C.S. 2.6. Stabilirea relaţiei de asemănare între două triunghiuri prin metode diferite
CG 3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete
C.S. 3.6. Utilizarea noţiunii de paralelism pentru caracterizarea locală a unei configuraţii geometrice date
CG 4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a algoritmilor de prelucrare a acestora
C.S. 4.6. Exprimarea proprietăţilor figurilor geometrice (segmente, triunghiuri, patrulatere) în limbaj matematic
CG 5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă
C.S. 5.6. Interpretarea asemănării triunghiurilor în corelatie cu proprietăţi calitative şi/sau metrice
CG 6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din diferite domenii
C.S. 6.6. Implementarea unei strategii pentru rezolvarea unor situaţii date, utilizând asemănarea triunghiurilor.

TEOREMA LUI THALES O paralelă dusă la una dintre laturile unui triunghi determină pe celelalte două laturi sau prelungirile acestora, un triunghi
asemenea cu cel inițial.

Distingem 3 cazuri:

Cazul I Cazul II Cazul III

46
Pentru a înțelege mai bine teorema lui Thales, elevii vor intra pe tablete la adresa https://www.geogebra.org/m/m5wvFTuM

Elevii vor putea alege lungimea segmentelor AB, AE (AE’) și AC și vor observa că egaliatea rapoartelor
, etc.

47
Proiecții ortogonale pe o dreaptă. Teorema înălțimii. Teorema catetei.
1. Proiecții ortogonale pe o dreaptă
Titlul lecției: Proiecții ortogonale pe o dreaptă.

Aplicația recomandată: GeoGebra


Tipul lecției: Lecție de însușire de noi cunoștințe
Competențe generale și specifice:
CG 1. Identificarea unor date și relații matematice și corelarea lor în funcție de contextul în care au fost definite.
CS 1. Recunoaşterea şi descrierea elementelor unui triunghi dreptunghic, într-o configuraţie geometrică dată.
CG 2. Utilizarea algoritmilor și a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situații concrete.
CS 1. Utilizarea informaţiilor oferite de o configuraţie geometrică pentru deducerea relațiilor metrice într-un triunghi dreptunghic.
CG 3. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situații concrete și a algoritmilor de prelucrare a acestora.
CS 1. Exprimarea, în limbaj matematic, a perpendicularităţii a două drepte prin relaţii metrice.
CS 2. Aplicarea relaţiilor metrice într-un triunghi dreptunghic pentru determinarea unor elemente ale acestuia.

Definiție:Proiecția ortogonală a unui punct pe o dreaptă este piciorul perpendicularei duse din acel punct pe dreaptă.
Notație: (citim: proiecția de dreapta d a punctului A este punctul A’) dacă sau dacă

Construcție:
1. Dreaptă prin două puncte
Se construiește o dreaptă care trece prin două puncte și se notează cu d

2. Punct
Se construiesc două puncte și

3. Perpendiculară
Se construiește perpendiculara din punctul A pe dreapta BC

4. Intersecția a două obiecte


Se fixează intersecția perpedicularei din A pe BC și se notează cu A’

5. Salvare construcție.

48
Notăm și
Definiție: Proiecția ortogonală a unui segment [ ] pe o dreaptă d este segmentul [ ] unde și sunt proiecțiile ortogonale ale punctelor A și B
pe dreapta d.

49
Construcție:
1. Dreaptă prin două puncte
Se construiește o dreaptă care trece prin două puncte și se notează cu d

2. Segment între două puncte


Se construiesc 5 segmente astfel: segmentul [ ] paralel cu dreapta d, segmentul [ ]
astfel încât și CD nu este paralel cu dreapta d, segmentul [ ] astfel încât
și EF nu este paralel cu dreapta d, segmentul [ ] , astfel încât G și
segmentul MN, astfel încât punctele M și N se află de o parte și de alta a dreptei d
3. Perpendiculară
Se construiesc perpendicularele din punctele care nu aparțin dreptei d pe dreapta d și
se redenumesc
4. Intersecția a două obiecte
Se fixează intersecția perpedicularelor construite cu dreapta d

5. Salvare construcție.

Se notează: [ ] [ ], [ ] [ ] , [ ] [ ] , [ ] , [ ] [ ]
Observații: 1. Proiecția ortogonală a unui segment pe o dreaptă este un segemnt sau un punct.
2. Lungimea proiecției unui segment pe o dreaptă este mai mică sau egală decât lungimea segmentului proiectat.

50
Titlul lecției: Teorema înălțimii.

Aplicația recomandată: GeoGebra


Tipul lecției: Lecție de însușire de noi cunoștințe
Competențe generale și specifice:
CG 1. Identificarea unor date și relații matematice și corelarea lor în funcție de contextul în care au fost definite.
CS 1. Recunoaşterea şi descrierea elementelor unui triunghi dreptunghic, într-o configuraţie geometrică dată.
CG 2. Utilizarea algoritmilor și a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situații concrete.
CS 1. Utilizarea informaţiilor oferite de o configuraţie geometrică pentru deducerea relațiilor metrice într-un triunghi dreptunghic.
CG 3. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situații concrete și a algoritmilor de prelucrare a acestora.
CS 1. Exprimarea, în limbaj matematic, a perpendicularităţii a două drepte prin relaţii metrice.
CS 2. Aplicarea relaţiilor metrice într-un triunghi dreptunghic pentru determinarea unor elemente ale acestuia.
Teorema înălțimii Într-un triunghi dreptunghic lungimea înălțimii din vârful unghiului drept este medie geometrică întrelungimile proiecțiile catetelor pe
ipotenuză, adică:
Teorema inaltimii proba.ggb
Construcție:
1. Segment între două puncte
Se construiește un triunghi ABC deptunghic în A

2. Perpendiculară
Se construiește perpendiculara din punctul A pe dreapta BC

3. Intersecția a două obiecte


Se fixează intersecția perpedicularei cu BC și se notează cu D

4. Salvare construcție.

51
Aplicații:
Construiți în GeoGebra următoarele probleme (respectați unitatea de măsură precizată în textul problemei) și aflați lungimile laturilor
corespunzătoare:
1. Fie  , ( ̂) , astfel încât . Aflați lungimea segmentului [ ].
2. Fie  , ( ̂ ) , astfel încât . Aflați lungimea segmentului [ ].

52
Titlul lecției: Teorema catetei.

Aplicația recomandată: GeoGebra


Tipul lecției: Lecție de însușire de noi cunoștințe
Competențe generale și specifice:
CG 1. Identificarea unor date și relații matematice și corelarea lor în funcție de contextul în care au fost definite.
CS 1. Recunoaşterea şi descrierea elementelor unui triunghi dreptunghic, într-o configuraţie geometrică dată.
CG 2. Utilizarea algoritmilor și a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situații concrete.
CS 1. Utilizarea informaţiilor oferite de o configuraţie geometrică pentru deducerea relațiilor metrice într-un triunghi dreptunghic.
CG 3. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situații concrete și a algoritmilor de prelucrare a acestora.
CS 1. Exprimarea, în limbaj matematic, a perpendicularităţii a două drepte prin relaţii metrice.
CS 2. Aplicarea relaţiilor metrice într-un triunghi dreptunghic pentru determinarea unor elemente ale acestuia.

Teorema catetei: Într-un triunghi dreptunghic lungimea fiecărei catete este medie geometrică între lungimea ipotenuzei și lungimea proiecției ei pe ipotenuză,
adică: ,

Construcție:

1. Segment între două puncte


Se construiește un triunghi ABC deptunghic în A

2. Perpendiculară
Se construiește perpendiculara din punctul A pe dreapta BC

3. Intersecția a două obiecte


Se fixează intersecția perpedicularei cu BC și se notează cu D

4. Salvare construcție.

53
Aplicații:
Construiți în GeoGebra următoarele probleme (respectați unitatea de măsură precizată în textul problemei) și aflați lungimile laturilor
corespunzătoare:
1. Fie  , ( ̂) , astfel încât . Aflați lungimea segmentului [ ].
2. Fie  , ( ̂) , astfel încât . Aflați lungimea segmentului [ ].

54
Titlul lecției: Teorema lui Pitagora.

Aplicația recomandată: GeoGebra


Tipul lecției: Lecție de însușire de noi cunoștințe
Competențe generale și specifice:
CG 1. Identificarea unor date și relații matematice și corelarea lor în funcție de contextul în care au fost definite.
CS 1. Recunoaşterea şi descrierea elementelor unui triunghi dreptunghic, într-o configuraţie geometrică dată.
CG 2. Utilizarea algoritmilor și a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situații concrete.
CS 1. Utilizarea informaţiilor oferite de o configuraţie geometrică pentru deducerea relațiilor metrice într-un triunghi dreptunghic;
CG 3. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situații concrete și a algoritmilor de prelucrare a
acestora.
CS 1. Exprimarea, în limbaj matematic, a perpendicularităţii a două drepte prin relaţii metrice.
CS 2. Aplicarea relaţiilor metrice într-un triunghi dreptunghic pentru determinarea unor elemente ale acestuia.

Teorema lui Pitagora Într-un triunghi dreptunghic suma pătratelor lungimilor catetelor este egal cu pătratul lungimii ipotenuzei, adică: ,

Construcție:
1. Segment între două puncte
Se construiește un segment
2. Perpediculară
Se construiește perpendiculara în punctul A pe dreapta AB

3. Segment între două puncte


Unim punctul B cu un punct pe perpendiculară și îl notăm cu C

4. Salvare construcție.

55
Aplicații:
Construiți în GeoGebra următoarele probleme (respectați unitatea de măsură precizată în textul problemei) și aflați lungimile laturilor
corespunzătoare:
1. Fie  , ( ̂) astfel încât . Aflați lungimea segmentului [ ] apoi verificați cu ajutorul GeoGebra
2. Fie  , ( ̂) astfel încât . Aflați lungimea segmentului [ ], apoi verificați cu ajutorul GeoGebra
Rezolvare:2
1. Segment de lungime dată
Se construiește un segment

2. Perpediculară
Se construiește perpendiculara în punctul A pe dreapta AB

3. Cerc cu centru și rază


Se construiește cercul cu centrul în B și de rază 10 cm
Intersecție
Se fixează punctul de intersecție într cerc și perpendiculara în A și se notează cu C

Segment între două puncte


Unim punctul B cu punctul C

Distanță sau lungime


Măsurăm distanța de la A la C

4. Salvare construcție.

56
57
CERCUL

 Elemente în cerc. Coardă, arc, unghi la centru


Titlul lecției: Elemente în cerc. Coardă, arc, unghi la centru
Aplicația recomandată: GeoGebra
Tipul lecției: Lecție de recapitulare și sistematizare

Competențe generale și specifice:


CG1-8. Recunoaşterea şi descrierea elementelor unui cerc, într-o configuraţie geometrică dată
CG2-8. Calcularea unor lungimi de segmente şi măsuri de unghiuri utilizând metode adecvate în configuraţii geometrice care conţin un cerc
CG3-8. Utilizarea informaţiilor oferite de o configuraţie geometrică pentru deducerea unor proprietăţi ale cercului
CG4-8. Exprimarea proprietăţilor elementelor unui cerc în limbaj matematic
Construcție:
1. Punct
Se fixează un punct

2. Cerc cu centru prin punct


Se poate desena un cerc alegând centrul cercului și un punct prin care să treacă cercul

3. Cerc cu centru și rază


Se poate desena un cerc alegând centru cercului și lungimea razei
4. Cerc prin 3 puncte
Se poate desena un cerc care trece prin 3 puncte date

5. Compas
Se poate desena cercul alegând lungimea un segment sau două puncte (lungimea
razei) și apoi un punct ca fiind centrul cercului

6 Arc de cerc
Se alege centrul cercului și două puncte de pe cerc

7 Segment între două puncte


Se pot construi raze, coarde, unghi la centru, unghi pe cerc

8 Unghi
Se pot determina măsurile unghiurilor la centru, respectiv a unghiurilor pe cerc

9. Salvare construcție.

58
59
POLIGOANE REGULATE
 Poligoane regulate
Titlul lecției: Poligoane regulate
Aplicația recomandată: GeoGebra
Tipul lecției: Lecție de recapitulare și sistematizare

Competențe generale și specifice:


CG 5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă
5.8. Deducerea unor proprietăţi ale cercului şi ale poligoanelor regulate folosind reprezentări geometrice şi noţiuni studiate
CG 6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din diferite domenii
6.8. Interpretarea informaţiilor conţinute în probleme practice legate de cerc şi de poligoane regulate

Poligoane regulate
Triunghiul echilateral
Figură:

Pași:
1. Segment între două puncte
Construim segmentul [ ]

2. Cerc cu centru și rază


Construim cercul de centru , care trece prin punctul .
Construim cercul de centru , care trece prin punctul

3. Intersecție două obiecte


Determinăm punctul la intersecția dintre cele două cercuri.

4. Poligon
.

5. Unghi
Evidențiem faptul că măsurile unghiurilor unui triunghi echilateral
sunt egale cu

5. Salvare construcție

60
Figură:

Pași:

1. Segment între două puncte


Se construiește segmentul [ ]

2. Perpendiculară
Se trasează o dreaptă perpendiculară pe segmentul [ ], care să
treacă prin punctul

3. Cerc prin centru prin punct


Construim un cerc cu centru în punctul care să treacă prin punctul

4. Intersecție două obiecte


Intersectăm dreapta perpendiculară cu cercul pentru a obține punctul

6. Perpendiculară
Construim o dreaptă perpendiculară pe segmentul [ ], care să
treacă prin punctul

7. Cerc prin centru prin punct


Construim un cerc cu centru în punctul care să treacă prin punctul

8. Intersecție două obiecte


Determinăm punctul de intersecție dintre dreapta perpendiculară și
cercul construit.

9. Poligon
Construim poligonul .

61
10. Salvare construcție

Hexagonul regulat
Figură:

Pași:

1. Cerc cu centru prin punct


Construim cercul cu centrul în punctul ce trece prin punctul B.
Construim cercul cu centrul în punctul ce trece prin punctul A.

3. Intersecție două obiecte


Determinăm punctele și aflate la intersecția cercurilor și

4. Cerc cu centru prin punct


Construim cercul cu centrul în punctul C ce trece prin punctul .

5. Intersecție două obiecte


Determinăm punctul aflat la intersecția cercurilor și .

6. Cerc cu centru prin punct


Construim cercul cu centrul în punctul ce trece prin punctul .

7. Intersecție două obiecte


Determinăm punctul aflat la intersecția cercurilor și .

62
8. Cerc cu centru prin punct
Construim cercul cu centrul în punctul E ce trece prin punctul .

9. Intersecție două obiecte


Determinăm punctul G aflat la intersecția cercurilor și .

10. Poligon
Construim hexagonul.

11. Unghi
Evidențiem faptul că măsurile unghiurilor unui hexagon regulat sunt
egale cu 120

12. Salvare construcție

Observație: Poligoanele regulate mai pot fi construie și astfel:

1. Poligon regulat
Se construiește un poligon regulat.

2. Salvare construcție

63
Anexa 3
Clasa a VII-a
PLANIFICARE SEMESTRIALĂ
SEMESTRUL I

Disciplina: Matematică - Algebră


Număr de ore pe săptămână: 2

Nr.
Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi de Săpt. Aplicații
ore
RECAPITULARE ▪Recapitulare pentru testarea inițială. 2 S1
(3 ore)
▪Test iniţial. 1 S2
▪ Mulţimea numerelor raţionale Q; Incluziunea 1 S2
  ; Reprezentarea numerelor raţionale pe axa
numerelor.

▪ Opusul unui număr raţional; Modulul unui număr 1 S3


raţional; Compararea şi ordonarea numerelor
(1.1.); (2.1.); (3.1.); (4.1.); (5.1.); (6.1.) raţionale.
MULŢIMEA Quizizz/30 min.
NUMERELOR ▪ Adunarea numerelor raţionale; proprietăţi; 1 S3
RAŢIONALE scăderea numerelor raţionale.
(12 ore)
▪ Înmulţirea numerelor raţionale; proprietăţi. 1 S4

▪ Împărţirea numerelor raţionale. 1 S4

▪ Puterea unui număr raţional; reguli de calcul cu 1 S5


puteri.

▪ Ordinea efectuării operaţiilor. 2 S5-▪ Ecuaţii de forma ax + b = 0, cu a Q , b Q
S6
. 1 S6
Quizizz/30 min.
▪ Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor. 2 S7

▪ Probă de evaluare. 1 S8
▪ Rădăcina pătrată a unui număr natural pătrat 1 S8

64
perfect.

MULŢIMEA (1.2.); (4.2.) ▪ Algoritmul de extragere a rădăcinii pătrate dintr-un 2 S9


NUMERELOR număr natural; aproximări.
REALE ▪ Exemple de numere iraţionale; mulţimea 1 S10
(5 ore) numerelor reale; N  Z  Q  R; reprezentarea
numerelor reale pe axa numerelor prin aproximări.
Quizizz/30 min.
▪ Opusul şi modulul unui număr real; compararea şi 1 S10
ordonarea numerelor reale.
▪ Reguli de calcul cu radicali: 2 S11
a  b  a  b ; a  0, b  0
(2.2.); (3.2.); (5.1.); (6.2.)
OPERAŢII CU a : b  a : b , a  0, b  0
NUMERE
REALE ▪ Scoaterea factorilor de sub radical. 1 S12 Math Tests
(8 ore) 15 min
▪ Introducerea factorilor sub radical. 1 S12

▪ Operaţii cu numere reale; raţionalizarea 2 S14

numitorului de forma a b.

▪ Media geometrică a două numere reale pozitive. 1 S15

▪ Probă de evaluare. 1 S15 Quizizz/30 min.


▪ Calcule cu numere reale reprezentate prin litere: 1 S16 Math Tests
adunare/scădere; reducerea termenilor asemenea. 15 min

CALCUL (1.3.); (2.3.); (3.3.) ▪ Calcule cu numere reale reprezentate prin litere: 1 S16 Math Tests
ALGEBRIC înmulţire/împărţire. 15 min
(6 ore)
▪ Calcule cu numere reale reprezentate prin litere: 1 S17
ridicare la putere.

▪ Calcule cu numere reale reprezentate prin litere. 2 S17- Math Tests


Exerciții. 18 30 min

▪ Probă de evaluare. 1 S18

LUCRARE SCRISĂ ▪ Pregătirea lucrării scrise. 1 S13


SEMESTRIALĂ
(2 ore) ▪ Lucrare scrisă. 1 S13
RECAPITULAREA ŞI ▪ Numere raţionale. 1 S19
65
CONSOLIDAREA
CUNOŞTINŢELOR ▪ Numere reale. 1 S19
(2 ore)

Disciplina: Matematică - Geometrie


Număr de ore pe săptămână: 2

Nr. de
Unitatea de învăţare Compentenţe specifice Conţinuturi ore Săpt. Aplicații

RECAPITULARE ▪ Recapitulare pentru testarea initială. 2 S1


(3 ore)
▪ Test iniţial. 1 S2
▪ Patrulaterul convex. 1 S2 GeoGebra/15 min.

▪ Suma măsurilor unghiurilor unui patrulater 1 S3 GeoGebra/15 min.


convex.
PATRULATERE (1.5.); (2.5.); (3.5.); (4.5.); (6.5.)
(10 ore) ▪ Paralelogramul; proprietăţi. 2 S3-S4 GeoGebra /15 min.
S4 Pythagorea
▪ Dreptunghiul; proprietăţi. 1
S5 GeoGebra/15 min.
▪ Rombul; proprietăţi. 1 Pythagorea
S5
▪ Pătratul; proprietăţi. 1
S6 GeoGebra/15 min.
▪ Trapezul, clasificare; trapezul isoscel; 2 Pythagorea
proprietăţi.
S7
▪ Probă de evaluare. 1

▪ Aria unui triunghi. 2 S7-S8 GeoGebra


(3.5.); (5.5.) S8-S9 Areas/15 min.
ARII ▪ Ariile patrulaterelor. 2 S9
(6 ore)
▪ Probleme. 1 S10

▪ Probă de evaluare. 1

66
▪ Segmente proporţionale; teorema paralelelor 1 S10
echidistante; împărţirea unui segment în părţi
TEOREMA (4.6.); (3.6.) proporţionale cu numere (segmente) date.
LUI
THALES ▪ Teorema lui Thales (fără demonstraţie). 1 S11 GeoGebra/15 min.
(8 ore)
▪ Teorema reciprocă a teoremei lui Thales. 1 S11

▪ Linia mijlocie în triunghi; proprietăţi; centrul de 1 S12 GeoGebra/15 min.


greutate al unui triunghi.

▪ Linia mijlocie în trapez; proprietăţi. 1 S12

▪ Probleme. 2 S14

▪ Probă de evaluare. 1 S15


▪ Triunghiuri asemenea. 1 S15

ASEMĂNAREA (1.6.); (2.6.); (5.6.); (6.6.) ▪ Teorema fundamentală a asemănării. 2 S16 GeoGebra/15 min.
TRIUNGHIURILOR
(7 ore) ▪ Criterii de asemănare a triunghiurilor. 1 S17

▪ Triunghiuri asemenea. Probleme. 2 S17-18

▪ Probă de evaluare. 1 S18

LUCRARE SCRISĂ ▪ Pregătirea lucrării scrise. 1 S13


SEMESTRIALĂ
(2 ore) ▪ Discutarea lucrării scrise. 1 S13
RECAPITULAREA ŞI ▪ Teorema lui Thales. Probleme. 1 S19
CONSOLIDAREA
CUNOŞTINŢELOR ▪ Patrulatere. Probleme. 1 S19
(2 ore)

67
Anexa 3
Clasa a VII-a
PLANIFICARE SEMESTRIALĂ
SEMESTRUL II
Disciplina: Matematică – Algebră

Nr.
Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi de Săpt. Aplicații
ore
▪ Formule de calcul prescurtat 2 S1
a  b 2
 a  2ab  b , a, b  R
2 2

CALCUL
ALGEBRIC 2 S2
(11 ore) ▪ Formule de calcul prescurtat
a  ba  b  a 2  b 2 , a, b  R
▪ Descompuneri în factori utilizând reguli de calcul în R 3 S3-S4 Binomial
15 min
Trinomial
(1, 3), (2, 3), (3, 3) 15 min
Math Tests
20 min

▪ Exerciţii aplicative 2 S4-S5

▪ Ecuaţii de forma x  a , unde a  Q 1 S5


2

1 S6
▪ Probă de evaluare
(2, 3), (4, 3), (5, 3), (6, 3) ▪ Proprietăţi ale relaţiei de egalitate în mulţimea numerelor 1 S6
reale

68
ECUAŢII
ŞI
▪ Ecuaţii de forma ax + b = 0, a, b  R ; 2 S7 Math Tests
INECUAŢII 15 min
(10 ore) mulţimea soluţiilor unei ecuaţii; ecuaţii echivalente

▪ Proprietăţi ale relaţiei de inegalitate ,, ≤” pe mulţimea 1 S8


numerelor reale
▪ Inecuaţii de forma ax + b >0 (<, ≤ , ≥), a, b  R cu x  Z 1 S8

▪ Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor şi inecuaţiilor 2 S9

▪ Exerciţii şi probleme recapitulative 2 S10 Quizziz


30 min

▪ Probă de evaluare 1 S11

▪ Produsul cartezian a două mulţimi nevide. 1 S11

▪ Reprezentarea punctelor în plan cu ajutorul sistemului de 1 S13 Math Tests


15 min
axe ortogonale; distanţa dintre 2 puncte

▪ Reprezentarea şi interpretarea unor dependenţe 1 S13


ELEMENTE DE (1, 4), (2, 4), (3, 4), (4, 4), (5, 4), funcţionale prin tabele, diagrame şi grafice
ORGANIZARE A (6, 4)
DATELOR ▪ Probabilitatea realizării unor evenimente 1 S15

(5 ore) ▪ Probă de evaluare 1 S15

LUCRARE SCRISĂ ▪ Pregătirea lucrării scrise. 1 S13


SEMESTRIALĂ
(2 ore) ▪ Lucrare scrisă. 1 S13
RECAPITULAREA ŞI ▪ Numere raţionale. 1 S19 Quizziz
CONSOLIDAREA 30 min
CUNOŞTINŢELOR ▪ Numere reale. 1 S19 Quizziz
(2 ore) 30 min

69
Disciplina: Matematică - Geometrie

Nr. de
Unitatea de învăţare Compentenţe specifice Conţinuturi ore Săpt. Aplicații

▪ Proiecţii ortogonale pe o dreaptă. Teorema 1 S1 Geogebra


20 min
înălţimii
▪ Teorema catetei 1 S1 Geogebra
RELAŢII METRICE ÎN 20 min
TRIUNGHIUL
▪ Teorema lui Pitagora 2 S2 Geogebra
DREPTUNGHIC 20 min
(8ore) (1, 7), (2, 7), (3, 7), (4, 7)
▪ Teorema reciprocă a teoremei lui Pitagora 1 S3
▪ Relații metrice in triunghiul dreptunghic. 2 S3-4
Probleme

▪ Probă de evaluare 1 S4 Quizziz


50 min
▪ Noţiuni de trigonometrie în triunghiul 1 S5
ELEMENTE DE dreptunghic: sinusul, cosinusul, tangenta,
TRIGONOMETRIE cotangenta unui unghi ascuţit
(6 ore) (5, 7), (6, 7) ▪Sin, cos, tg si ctg ptr. 300,450 si 600 1 S5

▪ Rezolvarea triunghiului dreptunghic 2 S6

70
▪ Arii 1 S7 Quizziz
30 min

▪ Probă de evaluare 1 S7

▪ Cercul; definiţie, elemente în cerc; unghi la 1 S8 Geogebra


20 min
centru
▪ Măsura arcelor; arce congruente; teoreme 1 S8 Geogebra
15 min
referitoare la coarde şi arce
CERCUL
(7 ore) ▪ Poziţiile relative ale unei drepte faţă de un cerc; 1 S9 Geogebra
20 min
tangente dintr-un punct exterior la un cerc
(1, 8), (2, 8), (3, 8), (4, 8) ▪ Unghi înscris în cerc 1 S9 Geogebra
20 min

▪ Triunghi înscris în cerc; triunghi circumscris unui 1 S10 Geogebra


20 min
cerc
▪ Cercul. Probleme 1 S10

▪ Probă de evaluare 1 S11 Quizziz


30 min
▪ Poligoane regulate 1 S11 Geogebra
20 min

POLIGOANE ▪ Calculul elementelor (latură, apotemă, arie,


REGULATE perimetru) în triunghiul echilateral, pătrat și 1 S13
(5 ore) hexagonul regulat
(5, 8), (6, 8)
▪ Lungimea cercului şi aria discului 1 S13

▪ Poligoane regulate. Probleme 1 S15

▪ Probă de evaluare 1 S15 Quizziz


30 min

71
LUCRARE SCRISĂ ▪ Pregătirea lucrării scrise 1 S12
SEMESTRIALĂ ▪ Discutarea lucrări scrise 1 S12
(2 ore)

RECAPITULAREA ŞI ▪ Patrulatere, 1 S16


CONSOLIDAREA ▪ Relaţii metrice, 1 S16
CUNOŞTINŢELOR
(2 ore)
Competențe generale/Competențe specifice

CG 1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite

1.1. Identificarea caracteristicilor numerelor raţionale şi a formelor de scriere a acestora în contexte variate

1.2. Identificarea caracteristicilor numerelor reale şi a formelor de scriere a acestora în contexte variate

1.3. Identificarea unor reguli de calcul numeric sau algebric pentru simplificarea unor calculi

1.4. Identificarea unor corespondenţe între diferite reprezentări ale aceloraşi date

1.5. Recunoaşterea şi descrierea patrulaterelor în configuraţii geometrice date

1.6. Identificarea perechilor de triunghiuri asemenea în configuraţii geometrice date

1.7. Recunoaşterea şi descrierea elementelor unui triunghi dreptunghic într-o configuraţie geometrică dată

1.8. Recunoaşterea şi descrierea elementelor unui cerc, într-o configuraţie geometrică dată

CG 2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri matematice

2.1. Aplicarea regulilor de calcul cu numere raţionale, a estimărilor şi a aproximărilor pentru rezolvarea unor ecuaţii

2.2. Aplicarea regulilor de calcul cu numere reale, a estimărilor şi a aproximărilor pentru rezolvarea unor ecuaţii

2.3. Utilizarea operaţiilor cu numere reale şi a proprietăţilor acestora în rezolvarea unor ecuaţii şi a unor inecuaţii

2.4. Reprezentarea unor date sub formă de grafice, tabele sau diagrame statistice în vederea înregistrării, prelucrării şi prezentării acestora

2.5. Identificarea patrulaterelor particulare utilizând proprietăţi precizate

72
2.6. Stabilirea relaţiei de asemănare între două triunghiuri prin metode diferite

2.7. Aplicarea relaţiilor metrice într-un triunghi dreptunghic pentru determinarea unor elemente ale acestuia

2.8. Calcularea unor lungimi de segmente şi a unor măsuri de unghiuri utilizând metode adecvate în configuraţii care conţin un cerc

CG 3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete

3.1. Utilizarea proprietăţilor operaţiilor în efectuarea calculelor cu numere raţionale

3.2. Utilizarea proprietăţilor operaţiilor în efectuarea calculelor cu numere reale

3.3. Aplicarea regulilor de calcul şi folosirea parantezelor în efectuarea operaţiilor cu numere reale

3.4. Alegerea metodei adecvate de rezolvare a problemelor în care intervin dependenţe funcţionale sau calculul probabilităţilor

3.5. Utilizarea proprietăţilor calitative şi metrice ale patrulaterelor în rezolvarea unor probleme

3.6. Utilizarea noţiunii de paralelism pentru caracterizarea locală a unei configuraţii geometrice date

3.7. Deducerea relaţiilor metrice într-un triunghi dreptunghic

3.8. Utilizarea informaţiilor oferite de o configuraţie geometrică pentru deducerea unor proprietăţi ale cercului

CG 4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a algoritmilor de prelucrare a acestora

4.1. Caracterizarea mulţimilor de numere şi a relaţiilor dintre acestea utilizând limbajul logicii matematice şi teoria mulţimilor

4.2. Caracterizarea mulţimilor de numere şi a relaţiilor dintre acestea utilizând limbajul logicii matematice şi teoria mulţimilor

4.3. Redactarea rezolvării ecuaţiilor şi a inecuaţiilor studiate în mulţimea numerelor reale

4.4. Caracterizarea şi descrierea unor elemente geometrice într-un sistem de axe ortogonale

4.5. Exprimarea prin reprezentări geometrice a noţiunilor legate de patrulatere

4.6. Exprimarea proprietăţilor figurilor geometrice (segmente, triunghiuri, trapeze) în limbaj matematic

4.7. Exprimarea, în limbaj matematic, a perpendicularităţii a două drepte prin relaţii metrice

4.8. Exprimarea proprietăţilor elementelor unui cerc în limbaj matematic

CG 5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă

73
5.1. Determinarea regulilor eficiente de calcul în efectuarea operaţiilor cu numere raţionale

5.2. Determinarea regulilor de calcul eficiente în efectuarea operaţiilor cu numere reale

5.3. Obţinerea unor inegalităţi echivalente prin operare în ambii membri: 1) a ≤ a, ∀ a \; 2) a b ≤ şi b a ≤ ⇒ a b = , ∀ a b, \ ; 3) a b ≤ şi b c ≤ ⇒ a c ≤ , ∀

abc , \ 4) a b ≤ şi c \ ⇒ a ±≤± c b c 5) a b ≤ şi c > 0 ⇒ ac b ≤ c şi a : : c b ≤ c , ∀ a b, \ 6) a b ≤ şi c < 0 ⇒ ac b ≥ c şi a : : c b ≥ c , ∀ a b, \

5.4. Analizarea unor situaţii practice cu ajutorul elementelor de organizare a datelor

5.5. Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării calculelor de lungimi de segmente, de măsuri de unghiuri şi de arii

5.6. Interpretarea asemănării triunghiurilor în corelaţie cu proprietăţi calitative şi/sau metrice

5.7. Interpretarea perpendicularităţii în relaţie cu rezolvarea triunghiului dreptunghic

5.8. Deducerea unor proprietăţi ale cercului şi ale poligoanelor regulate folosind reprezentări geometrice şi noţiuni studiate

CG 6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din diferite domenii

6.1. Interpretarea matematică a unor probleme practice prin utilizarea operaţiilor cu numere raţionale şi a ordinii efectuării operaţiilor

6.2. Interpretarea matematică a unor probleme practice prin utilizarea operaţiilor cu numere reale şi a ordinii efectuării operaţiilor

6.3. Transpunerea unei situaţii problemă în limbajul ecuaţiilor şi/sau al inecuaţiilor, rezolvarea problemei obţinute şi interpretarea rezultatului

6.4. Transpunerea unei relaţii dintr-o formă de scriere în alta (text, formulă, diagramă, grafic)

6.5. Interpretarea informaţiilor deduse din reprezentări geometrice în corelaţie cu anumite situaţii practice

6.6. Aplicarea asemănării triunghiurilor în rezolvarea unor probleme matematice sau practice

6.7. Transpunerea rezultatelor obţinute prin rezolvarea unor triunghiuri dreptunghice la situaţii-probleme date

6.8. Interpretarea informaţiilor conţinute în probleme practice legate de cerc şi de poligoane regulate

74
Anexa 4

Proiecte didactice recomadate

cls a VII-a

Nr. Titlul lecției


1. Patrulatere
https://www.digitaliada.ro/materiale-concurs/documente/55-2_Geometrie_Cls.VII_Patrulatere_Geogebra.pdf
2. Paralelogramul
https://www.digitaliada.ro/materiale-concurs/documente/441-7_Geometrie_Cls.VII_Paralelogram.pdf
3. Dreptunghiul
https://www.digitaliada.ro/materiale-concurs/documente/440-6_Cls.VII_Dreptunghi.pdf
4. Rombul
https://www.digitaliada.ro/materiale-concurs/documente/443-9_Geometrie_Cls.VII_Romb.pdf
5. Pătratul
https://www.digitaliada.ro/materiale-concurs/documente/442-8_Geometrie_Cls.VII_Patrat.pdf
6. Trapezul
https://www.digitaliada.ro/materiale-concurs/documente/444-10_Geometrie_Cls.VII_Trapez.pdf
7. Aria patrulaterelor
https://www.digitaliada.ro/materiale-concurs/documente/84-5_Cls.VII_Ariile_patrulaterelor.pdf
8. Teorema fundamentală a asemănării
https://www.digitaliada.ro/materiale-concurs/documente/445-11_Cls.VII_Teor_fundamentala_asemanarii.pdf
9. Teoreme importante, aplicate în triunghiul dreptunghic
https://www.digitaliada.ro/Teoreme-importante-aplicate-in-triunghiul-dreptunghic-a1594747122050709
10. Proiecții ortogonale pe o dreaptă. Teorema înălțimii. Teorema catetei. Teorema lui Pitagora, reciproca teoremei lui Pitagora
https://www.digitaliada.ro/Proiectii-ortogonale-pe-o-dreapta.-Teorema-inaltimii.-Teorema-catetei.-Teorema-lui-Pitagora-reciproca-teoremei-lui-Pitagora-
a1594370980818619
11. Cerc. Segment. Unghi, triunghi si patrulater inscris in cerc.
https://www.digitaliada.ro/Unghi-triunghi-si-patrulater-inscris-in-cerc-a1594746262024681
12. Cerc. Unghi, triunghi și patrulater înscris în cerc
https://www.digitaliada.ro/Cerc.-Segment.-Unghi-triunghi-si-patrulater-inscris-in-cerc-a1594377654493400
13. Reprezentarea și interpretarea unor dependențe funcționale prin tabele, diagrame și grafice
https://www.digitaliada.ro/Reprezentarea-si-interpretarea-unor-dependente-functionale-prin-tabele-diagrame-si-grafice-a1594371301669003
14. Teorema lui Pitagora. Aplicaţii
https://www.digitaliada.ro/Teorema-lui-Pitagora-a1545723573493692
15. Produs cartezian, reprezentarea punctelor într-un sistem de axe ortogonale, distanța dintre două puncte din plan
https://www.digitaliada.ro/Produs-cartezian-reprezentarea-punctelor-intr-un-sistem-de-axe-ortogonale-distanta-dintre-doua-puncte-din-plan-
a1548381255995617
16. Aria și perimetrul unor figuri geometrice. Cerc
https://www.digitaliada.ro/Aria-si-perimetrul-unor-figuri-geometrice.-Cerc-a1594370263921367

75