Sunteți pe pagina 1din 3

Model de cerere pentru personalul didactic de conducere

DOAMNĂ INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,

Subsemnata/subsemnatul, Numele şi prenumele , având funcţia


de director/director adjunct la ..........................................
Numele unităţii de învăţământ , având

specialitatea ....................................................................., gradul didactic .............. şi o


vechime în învăţământ de ..................... ani (la 31.08.2017), vă rog să îmi aprobaţi
înscrierea la concursul pentru obţinerea gradaţiei de merit, sesiunea 2018, ca personal
didactic de conducere, îndrumare şi control.

Anexez prezentei documentele prevăzute în Anexa Ordinului Ministrului


Educaţiei Naţionale Nr. 3633 din 03.05.2018, privind aprobarea Metodologiei şi a
criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar de stat,
sesiunea 2018, Fişa de (auto)evaluare pentru funcţii de conducere, îndrumare şi control,
Raportul de activitate şi documentele doveditoare/justificative.

Data............................ Semnătura..............................

Doamnei inspector şcolar general de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş


Model de cerere pentru personalul didactic de predare

DOAMNĂ INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,

Subsemnatul/subsemnata, Numele şi prenumele , având funcţia


de ................................................
profesor la la ...........................................................,
Numele unităţii de învăţământ având
specialitatea ..........................................................., gradul didactic ................... şi o
vechime în învăţământ de ..................... ani (la 31.08.2017), vă rog să îmi aprobaţi
înscrierea la concursul pentru obţinerea gradaţiei de merit, sesiunea 2018, ca personal
didactic de predare, la disciplina .........................

Anexez prezentei documentele prevăzute în Anexa Ordinului Ministrului


Educaţiei Naţionale Nr. 3633 din 03.05.2018, privind aprobarea Metodologiei şi a
criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar de stat,
sesiunea 2018, Fişa de (auto)evaluare pentru disciplina ........................................,
Raportul de activitate şi documentele doveditoare/justificative.

Data............................ Semnătura..............................

Doamnei inspector şcolar general de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş


Model de cerere pentru personalul didactic auxiliar

DOAMNĂ INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,

Subsemnatul/subsemnata, ..................................................................................... ,
având funcţia de ................................................ la ...........................................................,
şi o vechime în învăţământ de ..................... ani (la 31.08.2017), vă rog să îmi aprobaţi
înscrierea la concursul pentru obţinerea gradaţiei de merit, sesiunea 2018, ca personal
didactic auxiliar, pentru funcţia de ......................................................... .

Anexez prezentei documentele prevăzute în Anexa Ordinului Ministrului


Educaţiei Nr. 3633 din 03.05.2018, privind aprobarea Metodologiei şi a criteriilor
privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea
2018, Fişa de (auto)evaluare pentru personal didactic auxiliar pentru funcţia de
........................................ , Raportul de activitate şi documentele doveditoare/justificative.

Data............................ Semnătura..............................

Doamnei inspector şcolar general de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş