Sunteți pe pagina 1din 6

Start-up

2019
1
Întrebări cheie
Ce este un start-up?

- Tipul de organizație: societate comercială, cooperativă agricolă,


ONG, PFA, II

TDP Partners
- nou-înființată versus firmă cu istoric (greenfield, brownfield)
-firmă cu vechime în domeniul de activitate

-înființare firmă versus achiziție firmă

-firmă autonomă, firmă parteneră, firmă legată

-firmă activă, firmă suspendată

-joint-venture – asociere în participațiune

2
Întrebări cheie
Ce tip de start-up?

- Start-up inovator – este un pleonasm?

TDP Partners
- Activitate nouă versus start-up

- Definiții ale start-up

- Spin-off

- Start-up social, de mediu și cultural

3
Întrebări cheie
Cine finanțează un start-up în România?

- Guvernul României

TDP Partners
- Uniunea Europeană

- Business Angels

- Fonduri de investiții

- Instituții financiare bancare și nebancare

- Cei 3 P 4
Întrebări cheie
Fonduri europene

- Programul Operațional Regional

TDP Partners
- Programul Național pentru Dezvoltare Rurală

- Programul Operațional Capital Uman – scheme de granturi

- Programul Operațional de Competitivitate

- Horizon 2020 SME

- Programe de cooperare între guverne (Elvețian, Norvegian, EEA) 5


Întrebări cheie
Fonduri naționale

- Programul Operațional Regional

TDP Partners
- Programul Național pentru Dezvoltare Rurală

- Programul Operațional Capital Uman – scheme de granturi

- Programul Operațional de Competitivitate

- Horizon 2020 SME

- Programe de cooperare între guverne (Elvețian, Norvegian, EEA) 6