Sunteți pe pagina 1din 2

Academia de Studii Economice din București

OFERTA DE LOCURI LA PROGRAMELE UNIVERSITARE DE MASTERAT


Masterat de cercetare
LEGENDĂ Masterat condiții speciale***
Masterat profesional
Cifra de școlarizare la programele de studii universitare de masterat
anul universitar 2019-2020
BUGET TAXĂ

Cod tematică
Limba de

TOTAL
CPL CPV

predare

concurs

pretutindeni
pretutindeni

pretutindeni
Non-UE cu
Români de

fără bursă,
fără bursă
UE, SEE

UE, SEE
Români de

Români de
Români,

Români,
fără taxă
Non-UE
Nr

Non-UE

Non-UE
Romi

bursă
FACULTATEA PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE

cu bursă
crt

1 Antreprenoriat și administrarea afacerilor engleză AA1 42 0 0 0 0 0 28 0 0 5 75


2 Antreprenoriat și administrarea afacerilor franceză AA2 27 0 0 0 0 0 13 0 0 10 50
Administrarea Afacerilor, 3 Antreprenoriat și administrarea afacerilor germană AA3 27 0 0 0 0 0 23 0 0 0 50
cu predare în limbi străine
4 Antreprenoriat și administrarea afacerilor în domeniul energiei*** engleză AA5 0 0 0 0 0 0 25 0 0 10 35
5 Administrarea afacerilor engleză AA1 19 0 0 0 0 0 26 0 0 5 50
TOTAL AA 115 0 0 0 0 0 115 0 0 30 260
6 Administraţie şi management public română AP1 35 0 0 0 0 0 40 0 0 0 75
Administraţie şi 7 Administraţie publică şi integrare europeană română AP1 22 0 0 0 0 0 28 0 0 0 50
Management Public 8 Managementul resurselor umane în sectorul public română AP1 25 0 0 0 0 0 25 0 0 0 50
TOTAL AMP 82 0 0 0 0 0 93 0 0 0 175
9 Business română BT1 17 0 0 0 1 0 33 0 0 0 51
10 Management şi marketing în turism română BT1 17 0 0 0 0 0 33 0 0 1 51
11 Administrarea afacerilor comerciale română BT1 20 0 0 0 0 0 40 0 0 0 60
Business şi Turism 12 Administrarea afacerilor în turism română BT1 20 0 0 0 0 0 40 0 0 0 60
13 Managementul calității, expertize și protecția consumatorului română BT1 20 0 0 0 0 0 40 0 0 0 60
14 Geopolitică și afaceri română BT1 17 0 0 0 0 0 33 0 0 0 50
15 Excelență în Business și Servicii (Excellence în Business and Services) engleză BT2 23 0 0 0 0 0 37 0 0 0 60
TOTAL BT 134 0 0 0 1 0 256 0 0 1 392
16 MBA Româno-Canadian*** engleză BBS 1 0 0 0 0 0 0 35 0 5 10 50
Bucharest Business School 17 MBA Româno-Francez INDE (forma de învăţământ cu frecvenţă)*** engleză BBS 2 0 0 0 0 0 0 40 0 2 8 50
(Şcoala de Afaceri) 18 MBA Româno-Francez INDE (forma de învăţământ cu frecvenţă redusă)*** engleză BBS 2 0 0 0 0 0 0 35 0 5 10 50
TOTAL BBS 0 0 0 0 0 0 110 0 12 28 150
19 Cibernetică și economie cantitativă română CSIE 1 46 0 0 0 0 0 2 0 0 0 48
20 Statistică română CSIE 2 45 0 0 0 0 0 3 0 0 0 48
21 Informatică economică română CSIE 3 45 0 0 0 0 0 3 0 0 0 48
Cibernetică, Statistică 22 Analiza afacerilor și controlul performanței întreprinderii română CSIE 1 62 0 0 0 0 0 8 0 0 0 70
şi Informatică Economică 23 Sisteme informatice pentru managementul resurselor și proceselor română CSIE 3 62 0 0 0 0 0 8 0 0 0 70
economice
24 E-Business română CSIE 3 61 0 0 0 0 0 12 0 0 0 73
25 Baze de date-suport pentru afaceri română CSIE 3 62 0 0 0 0 0 8 0 0 0 70
26 Securitatea informatică engleză CSIE 4 62 0 0 0 0 0 5 0 1 4 72
TOTAL CSIE 445 0 0 0 0 0 49 0 1 4 499
27 Concepte şi practici de audit la nivel naţional şi internaţional română CIG 1 15 0 0 0 0 0 55 1 0 0 71
28 Contabilitate internațională română CIG 1 15 0 0 0 0 0 43 1 0 0 59
29 Contabilitate, control şi expertiză română CIG 1 15 0 0 0 0 0 55 1 0 0 71
Contabilitate şi Informatică 30 Analiză financiară și evaluare română CIG 1 15 0 0 0 0 0 55 1 0 0 71
de Gestiune 31 Contabilitatea afacerilor engleză CIG 2 10 0 0 0 0 0 30 1 4 5 50
32 Contabilitatea și fiscalitatea entităților economice română CIG 1 15 0 0 0 0 0 55 1 0 0 71
33 Contabilitate, audit şi informatică de gestiune română CIG 1 28 0 0 0 0 0 38 1 0 2 69
34 Contabilitate, audit şi informatică de gestiune engleză CIG 2 29 0 0 0 0 0 18 1 10 13 71
35 Business services*** română CIG 3 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50
36 Drept antreprenorial română CIG 4 10 0 0 0 0 0 60 0 0 0 70
TOTAL CIG 152 0 0 0 0 0 459 8 14 20 653
Economie Teoretică 37 Economie europeană română ETA 1 41 0 1 0 0 0 8 0 0 0 50
şi Aplicată 38 Comunicare în afaceri română ETA 1 32 1 2 2 0 0 38 0 0 0 75
TOTAL ETA 73 1 3 2 0 0 46 0 0 0 125
39 Economia și administrarea afacerilor agroalimentare română EAM 1 64 0 0 0 0 0 10 0 0 0 74
Economie Agroalimentară 40 Economie ecologică română EAM 1 64 0 0 0 0 0 10 0 0 0 74
şi a Mediului 41 Managementul proiectelor de dezvoltare rurală şi regională română EAM 1 55 0 0 0 0 0 19 0 0 0 74
TOTAL EAM 183 0 0 0 0 0 39 0 0 0 222
42 Cercetări avansate în finanţe română FIN 1 20 1 1 0 0 0 24 2 0 0 48
43 Bănci și asigurări română FIN 1 20 1 1 0 1 0 24 1 0 0 48
44 Finanţe şi bănci - DOFIN română FIN 1 20 0 1 0 1 0 20 2 0 1 45
Finanţe, Asigurări, Bănci 45 Finanţe corporative română FIN 1 20 1 1 0 0 0 25 1 0 0 48
şi Burse de Valori 46 Tehnici actuariale*** română FIN 1 17 0 0 0 0 0 30 1 0 0 48
47 Management financiar şi investiţii română FIN 1 20 0 0 0 0 0 38 2 0 0 60
48 Fiscalitate română FIN 1 20 0 2 1 0 0 35 2 0 0 60
49 Finanţe aplicate/Master of Applied Finance engleză FIN 2 20 0 0 0 0 0 30 3 2 5 60
TOTAL FABBV 157 3 6 1 2 0 226 14 2 6 417
50 Managementul afacerilor română MAN 1 17 0 0 0 0 1 41 0 0 1 60
51 Managementul afacerilor prin proiecte română MAN 1 21 0 0 1 0 0 38 0 0 0 60
52 Managementul serviciilor de sănătate română MAN 1 20 0 0 0 0 0 40 0 1 0 61
53 Managementul resurselor umane română MAN 1 18 0 1 0 1 0 40 0 0 0 60
54 Consultanţă în management şi dezvoltarea afacerilor română MAN 1 15 0 0 0 0 0 35 0 0 0 50
Management 55 Managementul proiectelor română MAN 1 15 0 0 1 0 0 34 0 0 0 50
56 Managementul afacerilor mici și mijlocii română MAN 1 22 0 0 0 0 0 38 0 0 0 60
57 Managementul afacerilor (Piatra Neamț) română MAN 1 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50
58 Management și marketing internațional română MAN 1 15 0 0 0 0 0 35 0 0 0 50
59 Managementul afacerilor/Business Management engleză MAN 2 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50
TOTAL MAN 143 0 1 2 1 1 401 0 1 1 551
60 Managementul marketingului română MK 1 12 0 0 0 0 0 38 0 0 1 51
61 Cercetări de marketing română MK 1 12 0 0 0 0 0 38 0 0 0 50
62 Managementul relațiilor cu clienții (Customer Relationship Management) engleză MK 2 10 0 0 0 0 0 40 0 0 0 50
63 Marketing şi comunicare în afaceri română MK 1 20 0 0 0 0 0 55 0 0 0 75
Marketing 64 Marketing online română MK 1 20 0 0 0 0 0 54 0 0 1 75
65 Marketing strategic română MK 1 12 0 0 0 0 0 38 0 0 0 50
66 Relaţii publice în marketing română MK 1 12 0 0 0 0 0 38 0 0 0 50
67 Marketing şi dezvoltare durabilă română MK 1 8 0 0 0 0 0 42 0 0 0 50
68 Marketing internațional română MK 1 8 0 0 0 0 0 42 0 0 1 51
TOTAL MK 114 0 0 0 0 0 385 0 0 3 502
69 Comunicare de afaceri în limba engleză engleză REI 2 21 0 0 0 0 0 21 0 0 16 58
70 Comunicare în limba engleză pentru predare și cercetare economică engleză REI 4 0 0 0 0 0 0 47 0 0 3 50
71 Economie internațională și afaceri europene română REI 1 23 0 0 1 1 0 49 0 0 0 74
Relaţii Economice 72 Managementul riscului financiar internațional română REI 1 27 0 1 2 0 0 43 0 0 0 73
Internaţionale 73 Logistică internațională română REI 1 27 0 1 0 0 0 21 0 0 0 49
74 Diplomație în economia internațională română REI 1 27 0 1 0 0 0 21 0 0 0 49
75 Managementul afacerilor internaționale engleză REI 2 33 0 0 0 0 0 30 0 0 12 75
76 Comerț exterior*** română REI 3 20 0 0 0 0 0 55 0 0 0 75
TOTAL REI 178 0 3 3 1 0 287 0 0 31 503
TOTAL ASE 1.776 4 13 8 5 1 2.466 22 30 124 4.449
*** Programe de masterat care au condiții speciale de admitere.

www.ase.ro