Sunteți pe pagina 1din 1

BRD

Finance
MAGAZIN ______________
GROUPE SOCIETE GENERALE NR. ÎNREGISTRARE ____ DATĂ _____

CERERE ÎNCETARE CONTRACT


NUMĂR CONTRACT
NUMĂR CARD

1. DETALII PRIVIND POSESORUL CARDULUI

NUME, PRENUME

CNP DOMICILIAT(Ă) ÎN STRADA

NR. □ □ BL. SC. □ □ ET. AP. □ LOCALITATE

JUDEŢUi/SECTORUL TELEFON

2. SOLICIT ÎNCETAREA CONTRACTULUI CE ARE ATAŞAT CARDUL MAI SUS MENŢIONAT

3. MOTIVUL ÎNCETĂRII CONTRACTULUI ESTE*:


(*Furnizarea motivului care stă la baza deciziei de încetare a contractului este opțională)

□ CONTRACTAREA UNUI ALT CREDIT / CARD BRD FINANCE □ VALOAREA COMISIOANELOR


□ CONTRACTAREA UNUI ALT CREDIT / CARD ALTE INSTITUŢII □ ALTE MOTIVE (VĂ RUGĂM SPECIFICAŢI)
□ VALOAREA DOBÂNZII

Cunosc că, în conformitate cu prevederile legale şi contractuale, încetarea contractului va produce efecte
după expirarea termenului de preaviz de 30 de zile de la data prezentei cereri. Tranzacţiile efectuate pe
durata contractului rămân supuse acestuia, indiferent de data primirii lor la decontare. În cazul în care există
tranzacţii în dispută, încetarea contractului va interveni după soluţionarea disputei. Totodată dacă la data
cererii, se înregistrează sume datorate în baza contractului, încetarea nu va produce efecte.

4. DECLAR CĂ:

DAM PREDAT CARDUL; ORA PREDĂRII CARDULUI _______

□ NU AM PREDAT CARDUL AFERENT CONTRACTULUI MAI SUS MENŢIONAT

SEMNĂTURĂ CLIENT _____

SPATIU DESTINAT OPERATOR FRONT OFFICE BRD FINANCE IFN S.A.


Am primit/nu am primit cardul/cardurile
REPREZENTANT FRONT OFFICE ___________

BRD Finance IFN SA Capital social: 81.700.000 LEI ;


Sediul social: Turn BRD - Bdul. Ion Mihalache nr. 1-7, RC.J40/6083/2004, CUI 16334236. CIF RO16334236
sect. 1, 011171 Bucureşti, România Registrul General BNR RG-PJR-41-110035/29.11.2006
Adresa de contact: Metav-Corp A1, Str. Biharia nr. 67-77, Sector Registrul Special BNR RS-PJR-41-110005/29.11.2006
1, 013981 Bucureşti, România Registrul Instituțiilor de plată BNR: IP-RO0002/28.04.2011
Tel:+4021.301.48.30;
Fax:+4021.300.10.20; Conform prevederilor Regulamentului BNR nr. 9/2008,
http://www.brdfinance.ro va rugăm să ne anuntați dacă au intervenit modificări ale
V2_03.2019
datelor dvs personale (detalii pe www.brdfinance.ro).

S-ar putea să vă placă și