Sunteți pe pagina 1din 3

Aprob

Decan FUA
dr.,conf.univ. Sergiu BEJAN
_________________________
„____” ______________ 2019
DISPOZIŢIE
(proces verbal nr.6 din 25.02.2018 al Consiliului FUA)
a aproba temele și a confirma conducătorii proiectelor de licență
pentru studenții specialității 0731.1 Arhitectura,
departamentul Arhitectura,
(anul de absolvire 2019)

Nr. Conducător Diplomand Denumirea proiectului de licență

Coraberu Cristian IT Park, or. Chişinău


Andronic Radu, Leah Andrei Complex hotelier de cinci stele cu funcţii de practicare a
1.
lector universitar sporturilor acvatice, UNDE?
Struna Doina Centru de colectare şi reciclare a plasticului, or. Chişinău
2. Andronovici Bujoreanu Radion Centru de reabilitare şi agrement, or. Chişinău
Diana, Ilieş Doina Revitalizarea fabricii de vinificaţie Sălcuţa, raionul Căuşeni,
lector universitar Republica Moldova
Munteanu Alina Centru de reabilitare şi plasament pentru bătrâni, oraşul
Glodeni
Serdiuc Vasile Centru de reabilitare şi integrare pentru persoane cu
deficienţe de vedere (orbi şi slabvăzători), or.Chișinău
Ursachi Victoria Spitalul oncologic pediatric, or. Chişinău
3. Bognibov Mihailovski Vasili Autogară, or. Chişinău
Evghenii, Urum Daria Complex locativ pentru 3000 locuitori, or. Chişinău
dr.arh.,conf.univ.
4. Bulat Maria, Ischimji Elena Centru familial de dezvoltare şi agrement cu înclinaţie
lector universitar sportivă, or. Chişinău
Kuliciţkaia Ecaterina Liceul teoretic internaţional din or. Criuleni
Leu Anastasia Centru de producţie cinematografică în oraşul Codru,
mun.Chișinău
Levitskaia Carina Tehnopark, or. Comrat
Livadaru Vladislava Cyber arena cu centru multimediu, UNDE?
Onofrei Valeria Centrul ştiinţific de cercetare în medicină, or. Chişinău
Vereşceaghin Centru pentru tineret în or. Chişinău
Elisaveta
Zubcova Iana Banca Naţională de resurse genetice, or. Chişinău
5. Carpov Aurelia, Barbalat Cristina Moderniazarea blocurilor de studii din campusul Botanica ale
dr.arh.,conf.univ. Universităţii Tehnice a Moldovei, or. Chişinău
Ioviţa Claudia Muzeul Holocaust. Centru educațional-creativ, or. Chișinău
Sarahman Svetlana Renovarea castelului-închisoare, monument al secolului 18,
or. Chişinău
Shova Anastasiia Profilactoriu oenologic "Lion Gri" în com. Ciorescu, mun.
Chişinău
6. Grati Sorina Ciobanu Cristina Revitalizarea blocului de studii nr. 10 al UTM , or.Chișinău
Nicoleta, Sîtnic Maxim Extinderea şi modernizarea gimnaziului nr. 42 din or. Codru,
asistent mun. Chişinău
universitar
Verenciuc Vladislav Revitalizarea blocului de studii nr. 9 al UTM, or.Chișinău
7. Grozavu Nistor, Iaconi Cristian Hub multimodal de transport, or. Chişinău
dr.,conf.unv. Negura Ion Modernizarea şi revitalizarea Pieţei centrale, or. Chişinău
8. Iachimov Natalia, Arapu Veronica Complex multifuncţional şi parc pentru câini
lector universitar Ungureanu Daniela SMART - Industrial Parc, or.Chișinău
9. Iamşcicova Nina, Bandalac Nicoleta IT Parc, UNDE?
lector universitar Banari Oxana Reconstrucția și revalorificarea Muzeului Zemstvei,
or.Chișinău
Șafer Svetlana Centru de creaţie şi dezvoltare pentru copii prin reconversia
edificiului din str.Cuza Vodă nr.17/3, or. Chişinău
10. Ivanov Valeriu, Galupa Olesea Central Business District, or. Chişinău
lector superior Melniciuc Valentin Complex sportiv de jocuri extremale, UNDE?
Ostaci Pavel Centru de tehnologii informaţionale
Scripnic Cristina Centru de cercetare în grădina Botanică, or. Chişinău
Sturzu Alin Centru ştiinţific UTM, or.Chișinău
Vieru Dumitru Revitalizarea centrului ştiinţific vitivinicol, r-nul Ialoveni
Voda Liudmila Centrul polivalent în or. Chişinău
11. Kuzi Anatol, Bognibov Antonian Centru expoziţional de artă în or. Chişinău
dr.arh.,conf.unv. Maevschi Maxim Centrul ştiinţific pentru copii şi adolescenţi, UNDE?
Moscaleţ Iulia Complex turistic, or. Ialoveni
Nedbailova Iulia Centru etno-cultural multifuncţional "Baştina", com.
Ciorescu, mun.Chișinău
12. Mitrea Andrei, Burlac Radu Staţie ştiinţifică de cercetare şi reabilitare a solului şi
dr.arh.,conf.unv. acviferelor, UNDE?
Moloman Victoria Ansamblu locativ ecologic, or. Chişinău
13. Moraru Ion, Burlacu Lilian Parc industrial, or. Teleneşti
lector universitar Jelihovschi Nicoleta Resistematizarea fostului Observatoriu Astronomic,
or.Chișinău
Luca Victor Revitalizarea unei zonei centrale din or. Călăraşi
Zestre Maxim Complex sportiv şi de agrement pentru persoane cu
necesităţi speciale în mun. Chişinău
14. Naval Teodor, Pleşca Victoria Centru de integrare familială, or.Chișinău
lector universitar Prisacaru Daniela Revitalizarea Pieţei centrale din oraşul Chişinău
Ţapordei Victoria Şcoala generală, or.Chișinău
Vlasov Dumitru Reutilizarea adaptivă a arhitecturii industriale (Moara urbană
în contextul readaptării arhitecturii industriale), or.Chișinău
15. Negruţă Igor, Cunev Dina Complex sportiv şi întremare a sănătăţii de racketlon cu
lector universitar şcoală de badminton din or. Chişinău
Grozavu Roman Liceu de tip internat în or. Bălţi
Lisnic Viorica Centru de plasament şi reabilitare pentru copii cu deficienţe
motorii în mun. Bălţi
Mahmoud Mazen Business centru, UNDE?
Melnic Loredana Complex ecvestru multifuncţional urban, UNDE?
16. Oleinic Svetlana Bodiu Doina Boarding school, or. Chişinău
lector universitar Caitaz Elena Renovarea teritoriului Uzinei de confecţii din beton armat N1
amplasat în lunca rîului Bîc, or. Chişinău
Carabadjac Inna Orangeria de fond a grădinii botanice, or. Chişinău
Latus Vladimir Autodrom, or. Chişinău
17. Ostapov Alina Harjevschi Maria Centru de cercetare pentru boli rare, or. Chişinău
lector universitar Stahi Diana Modernizarea Aeroportului Internaţional Mărculeşti
18. Profir Veaceslav, Torgai Ionela Complex sportiv şi de agrement, or. Orhei
lector universitar
19. Smolin Evghenii, Chiriţa Maxim Complex multifuncţional rezidenţial or. Chişinău
lector universitar Nedoruban Olga Şcoala de chinologie a MAI din Republica Moldova
Volc Maria Reconstrucţia casei de cultură în satul Lozova, r-nul Străşeni
20. Stratevici Tudor, Brenici Anton Centru de educaţie, or. Sîngera
lector universitar Rînja Daniel Complex de coworking şi agrement, or. Chişinău
21. Tronciu Sergiu, Bizniuc Irina Centu de cercetare şi reabilitare medicală, or. Vatra
lector universitar Ghincul Cristina Internat pentru copii orfani, or. Chişinău
Perciun Ana Centrul de ştiinţe astronomice "Teatrul Stelelor", or.Chișinău
Postica Victoria Centru acvatic, or. Chişinău
Tîrşu Mihaela Centru Expoziţional, or. Chişinău

Şef departament Arhitectura ________________________ dr.arh., conf.univ. Aurelia Carpov