Sunteți pe pagina 1din 2

Către,

Conducerea Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara

Domnule Decan, Prof. univ. dr. Lucian Bercea,

Subsemnata, Jude Maria, studentă în anul IV, grupa III, întrucât doresc să mă prezint
la examenul de licență din 2-3 iulie 2019,

Vă rog să binevoiţi a mă scuti de testul prealabil de competență lingvistică de


specialitate la limba engleză, echivalându-l cu participarea mea la trei concursuri
internaționale de procese simulate, care au inclus fiecare cel puțin câte o etapă de pledoarii
orale în limba engleză.

Menţionez că aceste concursuri sunt: Telders International Law Moot Court


Competition, Central and Eastern Europe Moot Court Competition, și Philip C. Jessup
International Law Moot Court Competition, la care am participat anul acesta.
Anexez prezentei cereri următoarele documente:

-copie de pe diploma obţinută la finala internațională a Telders International Law


Moot Court Competition;
-copie de pe diploma obţinută la finala internațională a Central and Eastern Europe
Moot Court Competition;

- fotocopie a distincției Alona E. Evans, acordată în cadrul finalei internaționale a


Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition pentru cea mai bună medie a
punctajelor memoriilor scrise.

Timişoara, Vă mulţumesc,
08.05.2019 Jude Maria