Sunteți pe pagina 1din 23

EVALUAREA RISCURILOR DE IMBOLNAVIRE SI

ACCIDENTARE PROFESIONALA LA LOCUL DE


MUNCA: Vopsitor
SOCIETATEA:

DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA


LOCUL DE MUNCA:
Vopsitor in cadrul S.C. IDEAL AUTO SERVICE SRL TG.OCNA

PROCESUL DE MUNCA:
Executarea lucrarilor specifice meseriei de vopsitor (lucrari de vopsitorii autovehicule),
conform comenzilor de lucru, cu costuri minime;

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA


EVALUAT
MIJLOACE DE PRODUCTIE:
♦ piese metalice (caroserii auto) la care urmeaza sa execute vopsire sau curatare in vederea
vopsirii
♦ generator de aer comprimat
♦ furtune si pistol de aer comprimat
♦ manusi de protectie, ochelari sau viziera, sort, pantofi sau bocanci
SARCINA DE MUNCA:
♦ pregatire autoturisme in vederea vopsirii
♦ asigurarea calitatii lucrarilor de vopsitorie
♦ utilizeaza corespunzator materialele necesare in cadrul procesului de pregatire
♦ aplica vopsea pe masinile reparate in service
♦ realizeaza lucrari de reparare a autovehiculelor, la standardele de calitate ale constructorului.
♦ asigura un nivel cat mai inalt de satisfactie al clientilor
♦ indeparteaza petele de rugina de pe caroserii cu ajutorul materialelor abrazive;
♦ Matuieste cu materiale abrazive straturile vechi de vopsea de pe autoturism;
♦ Slefuieste suprafetele chituite;
♦ Manevreaza prin impingere autoturismele pe posturile de lucru;
♦ Spala si degreseaza elementele de caroserie ale autoturismului in vederea vopsirii
♦ Mici reparatii de tinichigerie
♦ Executa lucrari de vopsitorii manual (cu pensula) sau cu pistol de vopsit, functie de natura vopselurilor
utilizate;
♦ Pastreaza in buna stare mijloacele de vopsit (pensule, pistol de vopsit) si le curata dupa fiecare utilizare.
♦ Executa operatii de lacuiri la lucrarile ce necesita aceasta operatie;
♦ Solicita conducatorului locului de munca sculele si materialele necesare la executarea lucrarilor;
♦ Executa lucrarile de intretinere si reparatii vopsitorii conform Instructiunilor de lucru;
♦ Urmareste zilnic incadrarea in consumul de materiale si ia masuri pentru utilizarea rationala a
materialelor ce i-au fost repartizate ;
♦ Participa la instructajele periodice, la examenele profesionale, psihologice si medicale;
♦ Participa la interventii, incidente si avarii si lucrari deosebite, dupa ce a fost instruit de conducatorul
locului de munca si numai echipat corespunzator cu echipament de lucru si de protectie din dotare,
verificat in prealabil daca este corespunzator.
♦ Sesizeaza imediat conducatorul locului de munca in cazul semnalarii unor factori de risc in timpul
executiei lucrarii, pentru luarea masurilor ce se impun;
♦ Verifica si se asigura ca zona de lucru curenta este asigurata cu materialele PSI si PM in stare perfecta,
pentru a putea fi utilizate in caz de necesitate ;
♦ Respecta cu strictete folosirea focului deschis si numai in locurile special amenajate;
♦ Executa si alte dispozitii date de catre seful de echipa ,in legatura cu activitatile sale , altele fata de cele
mentionate in fisa postului.

MEDIUL DE MUNCA:
Executantul isi desfasoara activitatea in program de 8 ore/zi.
Pe durata programului poate fi expus la:
♦ temperaturi extreme in anotimpurile iarna si vara cand executa interventii la exteriorul atelierului
♦ nivel scazut de umiditate
♦ radiatii electromagnetice generate de monitorul calculatorului
♦ vapori toxici proveniti din diluanti sau din vopseluri
♦ zgomot la locurile de munca invecinate
♦ particule de praf in suspensie
FACTORII DE RISC IDENTIFICATI:
A. Factori de risc EXECUTANT

Actiuni gresite
♦ Cadere la acelasi nivel prin impiedicare sau dezechilibrare (F1)
♦ Folosirea substantelor inflamabile (degresanti, diluanti, vopseluri, lacuri, etc.) in zone de lucru cu foc
deschis (F2)
♦ Neutilizarea ochelarilor de protectie sau a vizierei, pe durata vopsirii la pistol cu aer comprimat (F3)
♦ Prezentarea la program in stare de oboseala, ebrietate, sub influenta substantelor halucinogene (F4)
♦ Ridicarea manuala a unor piese ce depasesc sarcina maxima admisa (bidoane, cutii, piese ce urmeaza a fi
vopsite, etc.) (F5)
♦ Interventii la instalatia de aer comprimat, fara a avea calificarea necesara (F6)
♦ Depozitarea vopselurilor, diluantilor, etc. in apropierea surselor de caldura (F7)
♦ Amestecarea si prepararea vopselurilor in incaperi inchise fara ventilatie (F8)
♦ Utilizarea sculelor si dispozitivelor in constructie normala in incaperi cu pericol de explozie – unde se
vopseste sau se prepara vopselurile (F9)
♦ Interventii neautorizate la echipamentele electrice (F10)
♦ Indepartarea carcaselor si dispozitivelor de protectie la echipamentele de munca – aparat de slefuit, pistol
de vopsit etc. (F11)
♦ Neasigurarea la traversarea pedestra a cailor de acces ale autovehiculelor (F12)

Omisiuni
♦ Lasarea nesupravegheata a echipamentului de vopsire cu aer comprimat, in conditiile in care exista
presiune pe furtune (F13)
♦ Efectuarea operatiilor de vopsire fara a porni ventilatia (F14)

B. Factori de risc SARCINA DE MUNCA

Continut necoresp. in raport cu cerintele de securitate


♦ Nerespectarea zonelor special amenajate pentru fumat; lucrul cu foc in zone interzise (F15)
♦ Proceduri de lucru sau operatii incorecte din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca (F16)
♦ Suprafata alunecoasa (inghetata, cu multa apa sau produse petroliere) a pardoselii pe traseul de deplasare
(F17)
♦ Comunicari accidentogene (deficiente de comunicare datorita zgomotului) (F18)
♦ Utilizarea improvizatiilor pentru indeplinirea sarcinii de munca (F19)

Sarcina sub/supradimensionala in raport cu cerintele de securitate


♦ Pozitii de lucru fortate in spatii inguste sau incomode accesului (F20)

C. Factori de risc MEDIUL DE MUNCA

Factori de risc Fizic


♦ Variatii mari de temperatura la deplasari Interior-exterior pe timp de iarna/vara (F21)
♦ Umiditate scazuta a aerului (F22)
♦ Alunecarea pe suprafete umede sau inghetate, la deplasari in exterior (F23)
♦ Pulberi pneumoconiogene (particule de praf in suspensie in aerul respirat) (F24)
♦ Calamitati naturale: seisme, trasnete, furtuni (F25)
♦ Zgomot la locul de munca, generat de functionarea generatorului de aer comprimat si de pulverizarea
lichidelor cu pistolul de aer (F26)
♦ Curenti de aer – usi deschise, ventilatie pornita etc. (F27)
♦ Iluminat artificial, lampi fluorescente, locuri iluminate slab (F28)
♦ Radiatii electromagnetice in camera, generate de monitorul calculatorului (F29)

Factori de risc Chimic


♦ Intoxicatie cu vapori ai diluantilor folositi in vopsea sau pentru degresare (F30)
♦ Gaze toxice provenite din mediul specific in care isi desfasoara temporar activitatea (F31)
♦ Incendiu/explozie datorita acumularilor de gaze, in zone inchise si neventilate (F32)

D. Factori de risc MIJLOACE DE PRODUCTIE

Factori de risc Mecanic


♦ Dezechilibrarea/rostogolirea/caderea pieselor metalice grele la care se executa vopsire sau curatire in
vederea vopsirii (F33)
♦ Alunecarea pe picioare a pieselor grele transportate manual (F34)
♦ Taiere, intepare la contactul cu suprafete periculoase - taietoare, intepatoare - muchii de metal, scule, etc.
(F35)
♦ Cresterea presiunii datorita infundarea pistolului de aer comprimat (necuratarea acestuia sau prezenta in
vasul de vopsea a particulelor cu diametrul mai mare decat diametrul diuzei) (F36)
♦ Defectiuni la supapele de reglare a presiunii (F37)
♦ Defectiuni la barometrele generatorului de aer comprimat (F38)
♦ Nepurtarea ochelarilor de protectie la curatarea, polisarea, degresarea pieselor metalice (F39)
♦ Lovire, strivire de catre autovehicole in incinta societatii (F40)
♦ Obosirea sistemului vizual datorita radiatiilor electromagnetice generate de monitor (F41)
♦ Stropire la nivelul ochilor/fetei cu substante agresive, iritante – vopsea, diluanti, degresanti etc. (F42)
♦ Prindere, antrenare de catre organele in miscare ale echipamentelor de munca - curele de transmisie,
compresor, aparat de slefuit (F43)
Factori de risc Chimic
♦ Contact al pielii cu substante chimite toxice sau iritante, folosite ca degresanti sau compusi ai vopselurilor
(F44)

Factori de risc Termic


♦ Temperatura scazuta a suprafetelor metalice atinse in anotimpul rece (F45)

Factori de risc Electric


♦ Electrocutare prin atingere directa a cablurilor neizolate (F46)

Unitatea: Loc de munca: vopsitor FISA DE EVALUARE Nr. persoane expuse:


Durata expunerii:
A LOCULUI DE MUNCA Echipa de evaluare: :
Componenta Factori de risc Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta Clasa Clasa Nivel
sistemului identificati maxima de de partial
de munca previzibila gravitate probabilitate de risc
Executant Actiuni gresite 1. Cadere la acelasi nivel prin impiedicare sau ITM 2 2 2
3-45 zile
dezechilibrare (F1)
2. Folosirea substantelor inflamabile (degresanti, DECES 7 2 4
diluanti, vopseluri, lacuri, etc.) in zone de lucru cu
foc deschis (F2)
3. Neutilizarea ochelarilor de protectie sau a vizierei, INV. 4 2 3
Gr. III
pe durata vopsirii la pistol cu aer comprimat (F3)
4. Prezentarea la program in stare de oboseala, DECES 7 1 3
ebrietate, sub influenta substantelor halucinogene
(F4)
5. Ridicarea manuala a unor piese ce depasesc sarcina ITM 2 3 2
3-45 zile
maxima admisa (bidoane, cutii, piese ce urmeaza a fi
vopsite, etc.) (F5)
6. Interventii la instalatia de aer comprimat, fara a INV. 4 2 3
Gr. III
avea calificarea necesara (F6)
7. Depozitarea vopselurilor, diluantilor, etc. in DECES 7 1 3
apropierea surselor de caldura (F7)
8. Amestecarea si prepararea vopselurilor in incaperi ITM 3 2 2
45-180 zile
inchise fara ventilatie (F8)
9. Utilizarea sculelor si dispozitivelor in constructie DECES 7 2 4
normala in incaperi cu pericol de explozie – unde se
vopseste sau se prepara vopselurile (F9)
10. Interventii neautorizate la echipamentele electrice DECES 7 1 3
(F10)

Componenta Factori de risc Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta Clasa Clasa Nivel
sistemului identificati maxima de de partial
de munca previzibila gravitate probabilitate de risc
Executant Actiuni gresite 11. Indepartarea carcaselor si dispozitivelor de INV. 4 2 3
Gr. III
protectie la echipamentele de munca – aparat de
slefuit, pistol de vopsit etc. (F11)
12. Neasigurarea la traversarea pedestra a cailor de DECES 7 1 3
acces ale autovehiculelor (F12)
Omisiuni 13. Lasarea nesupravegheata a echipamentului de INV. 4 1 2
Gr. III
vopsire cu aer comprimat, in conditiile in care exista
presiune pe furtune (F13)
14. Efectuarea operatiilor de vopsire fara a porni ITM 3 3 3
45-180 zile
ventilatia (F14)
Sarcina Continut 15. Nerespectarea zonelor special amenajate pentru DECES 7 2 4
De munca necoresp. in fumat; lucrul cu foc in zone interzise (F15)
raport cu
cerintele de
securitate
16. Proceduri de lucru sau operatii incorecte din DECES 7 1 3
punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca
(F16)
17. Suprafata alunecoasa (inghetata, cu multa apa sau ITM 2 2 2
3-45 zile
produse petroliere) a pardoselii pe traseul de
deplasare (F17)
18. Comunicari accidentogene (deficiente de INV. 4 1 2
Gr. III
comunicare datorita zgomotului) (F18)
19. Utilizarea improvizatiilor pentru indeplinirea DECES 7 1 3
sarcinii de munca (F19)

Componenta Factori de risc Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta Clasa Clasa Nivel
sistemului identificati maxima de de partial
de munca previzibila gravitate probabilitate de risc
Sarcina de Sarcina 20. Pozitii de lucru fortate in spatii inguste sau ITM 2 2 2
munca sub/supradim 3-45 zile
incomode accesului (F20)
ens. in raport
cu cerintele
de securitate
Mediul de Factori de risc 21. Variatii mari de temperatura la deplasari Interior- ITM 2 2 2
Munca Fizic 3-45 zile
exterior pe timp de iarna/vara (F21)
22. Umiditate scazuta a aerului (F22) ITM 2 2 2
3-45 zile
23. Alunecarea pe suprafete umede sau inghetate, la ITM 2 3 2
3-45 zile
deplasari in exterior (F23)
24. Pulberi pneumoconiogene (particule de praf in ITM 2 3 2
3-45 zile
suspensie in aerul respirat) (F24)
25. Calamitati naturale: seisme, trasnete, furtuni DECES 7 1 3
(F25)
26. Zgomot la locul de munca, generat de ITM 2 3 2
3-45 zile
functionarea generatorului de aer comprimat si de
pulverizarea lichidelor cu pistolul de aer (F26)
27. Curenti de aer – usi deschise, ventilatie pornita ITM 2 3 2
3-45 zile
etc. (F27)
28. Iluminat artificial, lampi fluorescente, locuri ITM 2 2 2
3-45 zile
iluminate slab (F28)
29. Radiatii electromagnetice in camera, generate de ITM 2 2 2
3-45 zile
monitorul calculatorului (F29)
Factori de risc 30. Intoxicatie cu vapori ai diluantilor folositi in ITM 3 3 3
Chimic 45-180 zile
vopsea sau pentru degresare (F30)
31. Gaze toxice provenite din mediul specific in care ITM 3 3 3
45-180 zile
isi desfasoara temporar activitatea (F31)
Componenta Factori de risc Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta Clasa Clasa Nivel
sistemului identificati maxima de de partial
de munca previzibila gravitate probabilitate de risc
Mediul de Factori de risc 32. Incendiu/explozie datorita acumularilor de gaze, DECES 7 2 4
munca Chimic
in zone inchise si neventilate (F32)
Mijloace de Factori de risc 33. Dezechilibrarea/rostogolirea/caderea pieselor INV. 5 1 3
Productie Mecanic metalice grele la care se executa vopsire sau curatire Gr. II
in vederea vopsirii (F33)
34. Alunecarea pe picioare a pieselor grele INV. 4 1 2
Gr. III
transportate manual (F34)
35. Taiere, intepare la contactul cu suprafete ITM 2 3 2
3-45 zile
periculoase - taietoare, intepatoare - muchii de metal,
scule, etc. (F35)
36. Cresterea presiunii datorita infundarea pistolului INV. 4 2 3
Gr. III
de aer comprimat (necuratarea acestuia sau prezenta
in vasul de vopsea a particulelor cu diametrul mai
mare decat diametrul diuzei) (F36)
37. Defectiuni la supapele de reglare a presiunii (F37) INV. 4 1 2
Gr. III
38. Defectiuni la barometrele generatorului de aer INV. 4 1 2
Gr. III
comprimat (F38)
39. Nepurtarea ochelarilor de protectie la curatarea, INV. 4 2 3
Gr. III
polisarea, degresarea pieselor metalice (F39)
40. Lovire, strivire de catre autovehicole in incinta DECES 7 1 3
societatii (F40)
41. Obosirea sistemului vizual datorita radiatiilor ITM 2 3 2
3-45 zile
electromagnetice generate de monitor (F41)
42. Stropire la nivelul ochilor/fetei cu substante INV. 4 2 3
Gr. III
agresive, iritante – vopsea, diluanti, degresanti etc.
(F42)

Componenta Factori de risc Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta Clasa Clasa Nivel
sistemului identificati maxima de de partial
de munca previzibila gravitate probabilitate de risc
Mijloace de Factori de risc 43. Prindere, antrenare de catre organele in miscare ITM 3 3 3
productie Mecanic 45-180 zile
ale echipamentelor de munca - curele de transmisie,
compresor, aparat de slefuit (F43)
Factori de risc 44. Contact al pielii cu substante chimite toxice sau ITM 2 2 2
Chimic 3-45 zile
iritante, folosite ca degresanti sau compusi ai
vopselurilor (F44)
Factori de risc 45. Temperatura scazuta a suprafetelor metalice ITM 2 2 2
Termic 3-45 zile
atinse in anotimpul rece (F45)
Factori de risc 46. Electrocutare prin atingere directa a cablurilor DECES 7 1 3
Electric neizolate (F46)

Reprezentare grafică a nivelurilor parţiale de risc corespunzător


factorilor de risc.
NIVELURI PARTIALE DE RISC

0
F1F2F3F4F5F6F7F8F9F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27
F28
F29
F30
F31
F32
F33
F34
F35
F36
F37
F38
F39
F40
F41
F42
F43
F44
F45
F46
FACTORI DE RISC

REPREZENTAREA GRAFICA A PONDERII COMPONENTELOR


SISTEMULUI DE MUNCA
Loc de munca: Vopsitor
30.43 % -- EXECUTANT
13.04 % -- SARCINA DE MUNCA
26.08 % -- MEDIUL DE MUNCA
30.43 % -- MIJLOACE DE PRODUCTIE
Nivel global de risc: 2.72 %

executant

sarcina de
munca
mediul de
munca
mijloace de
productie

INTERPRETAREA REZULTATELOR SI CONCLUZIILE EVALUARII


PENTRU LOCUL DE MUNCA: Vopsitor
Nivelul de risc global calculat pentru locul "Vopsitor" este 2.74 %, valoare ce il incadreaza in categoria
locurilor de munca cu nivel de risc mic. Rezultatul este sustinut de "Fisa de evaluare a locului de munca", din
care se observa ca din totalul de 46 factori de risc identificati, 8.69 % ( 4 ) depasesc ca nivel partial de risc
valoarea 3, incadrandu-se in categoria nivelelor de risc mari, putand avea consecinte ireversibile asupra
executantului. Pentru acesti factori s-a intocmit fisa de masuri anexata.
In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se prezinta dupa cum
urmeaza:
-- 30.43 % sunt factori proprii EXECUTANT
-- 13.04 % sunt factori proprii SARCINA DE MUNCA
-- 26.08 % sunt factori proprii MEDIUL DE MUNCA
-- 30.43 % sunt factori proprii MIJLOACE DE PRODUCTIE
Din analiza "Fisei de evaluare a locului de munca" se constata ca gravitatea maxima a 54.34 % ( 25 )
dintre factorii de risc identificati prezinta un nivel de gravitate maxima ce poate avea consecinte ireversibile
asupra executantului (deces sau invaliditate).
FISA DE MASURI SPECIFICE PROPUSE PENTRU
LOCUL DE MUNCA : Vopsitor
Nr. Factor de risc Nivel de Masuri propuse/nominalizarea masurii
Crt. risc
1 Folosirea substantelor inflamabile 4 ♦ Instruirea lucratorilor cu privire la interdictia de a utilize, manipula substante
(degresanti, diluanti, vopseluri, inflamabile explozive in locuri unde se lucreaza cu foc
lacuri, etc.) in zone de lucru cu foc ♦ Instruirea lucratorilor cu privire la proprietatile substantelor si recomandarile de
deschis (F2) securitate din fisele tehnice de securitate
♦ Reducerea cantitatilor de materiale si substante inflamabile la minimum necesar
♦ Dotarea cu stingatoare de incendiu adecvate, in termen
♦ Semnalizarea de scuritate
♦ Amenajarea de incaperi ventilate si cu instalatii electrice in constructii antiex
unde pot fi vehiculate substantele inflamabile explozive
2 Utilizarea sculelor si dispozitivelor Masuri tehnice
in constructie normala in incaperi cu ♦ Instalarea unui sistem de ventilatie pentru eliminarea vaporilor de solventi
pericol de explozie – unde se ♦ Utilizarea echipamentelor si sculelor in constructie antiex
vopseste sau se prepara vopselurile ♦ Instalatie electrica in constructie antiex
(F9) ♦ Semnalizarea de securitate
Masuri organizatorice
♦ Prevenirea anagajatilor asupra riscurilor la care se expun prin lucrul in spatii
inchise si neventilate unde pot aparea atmosfere explozive – instruirea acestora
♦ Verificarea purtarii echipamentului individual de protectie din fibre naturale
♦ Supravegherea atenta de catre conducatorul locului de munca a activitatilor cu
risc deosebit
♦ Limitarea accesului persoanelor straine si eliminarea oricarei potentale surse de
scanteie sau foc
♦ Realizarea amestecurilor de vopsele in camere separate

Nr. Factor de risc Nivel de Masuri propuse/nominalizarea masurii


Crt. risc
3 Nerespectarea zonelor special ♦ Semnalizarea de securitate
amenajate pentru fumat; lucrul cu ♦ Sanctionarea lucratorilor care nu respecta prevederile de securitate cu privire la
foc in zone interzise (F15) lucru focul deschis (fumat) in locuri interzise
♦ Instruirea lucratorilor cu consecintele nerespectarii prevederilor de securitate cu
privire la lucru focul deschis (fumat) in locuri interzise
♦ Amenajarea de locru speciale pentru fumat
♦ Amenajarea de locuri speciale pentru lucru cu foc, departe de locul de
depozitare, manipulare substante inflamabile/explosive etc.
4 Incendiu/explozie datorita 4 Masuri tehnice
acumularilor de gaze, in zone ♦ Instalarea unui sistem de ventilatie pentru eliminarea vaporilor de solventi
inchise si neventilate (F32) ♦ Utilizarea echipamentelor si sculelor in constructie antiex
♦ Instalatie electrica in constructie antiex
♦ Semnalizarea de securitate
Masuri organizatorice
♦ Prevenirea anagajatilor asupra riscurilor la care se expun prin lucrul in spatii
inchise si neventilate unde pot aparea atmosfere explozive – instruirea acestora
♦ Verificarea purtarii echipamentului individual de protectie din fibre naturale
♦ Supravegherea atenta de catre conducatorul locului de munca a activitatilor cu
risc deosebit
♦ Limitarea accesului persoanelor straine si eliminarea oricarei potentale surse de
scanteie sau foc
♦ Realizarea amestecurilor de vopsele in camere separate

FISA DE MASURI CU CARACTER GENERAL PROPUSE PENTRU


LOCUL DE MUNCA : Vopsitor

♦ Insusirea si respectarea normelor de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora;


♦ Desfasurarea activitatilor in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire
profesionala atat propria persoana, cat si pe celelalte persoane participante la procesul de
munca;
♦ Aducerea la cunostiinta a conducatorului locului de munca despre orice defectiune tehnica sau
alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;
♦ Instiintarea conducatorului locului de munca despre accidentele de munca suferite de propria
persoana si de alte persoane participante la procesul de munca;
♦ Oprirea lucrului la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si informarea de
indata a conducatorul locului de munca;
♦ Utilizarea echipamentului individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care
a fost acordat;