Sunteți pe pagina 1din 3

Drept constitutional

Ramura principala a dreptului

Dreptul constitutional face parte din ramura dreptului public.

Drepuri si libertati fundamentale.

Examenul va fi oral pentru ca va trebui sa ne obisnuim sa vorbim in public, munca de


judecator, procuror, avocat este o munca ce presupune permanent discutia cu ceilalti. Trebuie
sa explicam dreptul celorlalti. 2 bilețele =1. Subiect de teorie

Invatarea principiilor dreptului, cum sa cauti, cum sa explici, cum sa interpretezi acea lege.

Drept constitutional-14 capitole support de curs Ștefan Deaconu

Constitutia

Norma lasă o marjă pentru cel care aplică.

Legea cetățeniei Legea nr. 21/1991

www.monitoruloficial.ro

Programe juridice

Jurisprudenta= cazuistica din instante, atat din judecătorii cât și de la CCR.

a)Taxele și impozite trebuie stabilite prin lege.

b) Și restrângerea unui drept se poate face temporar

Caz 1992- Ordonanta taxă ieșire din Țară, pe timpul iernii pentru ajutorarea persoanelor
nevoiașe, însă aceasta a fost menținută până în luna iunie, aceasta a fost contestată la curtea
constituională, în baza motivelor anterioare, a) și b)

I Dreptul constitutional ca ramura principala de drept


Notiunea de drept- drept obiectiv

- Subiectiv
- Pozitic
- Natural

Ramurile de drept

1.Drept public

2.Drept privat

Dreptul e un ansamblu de norme juridice care exista la un moment dat intr-o societae și în
conformitatea acestora se organizează societatea juridică.

Dreptul subiectiv- o posivbilitatea recunoscuta de lege a unei persoane(fizice sua juridice)


de a face sau nu ceva, de a pretnde sa faca sau nu ceva,iar in caz de nevoie de a apela la
forta de constrangere a statului in vederea realizarii acestei posibilitati.

Drept obiectiv- Totalitatea normelor juridice care sunt instituite de un stat la un moment
dat, nirme care sunt aduse la indeplinire de bunavoie de catre indivizi sau in caz de
nevoie, facandu-se apel la forta de constrangere a statului

Dreptul pozitiv- este reprezentat de totalitatea regulilor juridice scrise, existente intr-o
societate

Dreptul natural reprezinta un ansamblu de reguli din care legiuitorul se inspira. Acesta
deriva din natura lucrurilor și din ratiunea umana si reprezinta un ansamblu de reguli si
idei directoare din care legiuitorul se inspira in elaborarea dreptului pozitiv.

Dreptul la viață, la libera circulație.

Dreptul public este cel care conține totalitatea principiilor și a regulilor juridice aplicabile
în raporturile dintre stat și individ sau în raporturile dintre stat. (Votul, Drept
Constitutional, Drept interational public. Dreptul public urmărește un interes public.

Dreptul privat conține totalitatea principiilor și a regulirlor juridice aplicabile dintre


indivizi, indiferent dacă aceștia sunt din același stat sau din state diferite.( Cum
cumpărăm o carte de la un SRL)

Care sunt fundamentele dreptului:

1. Politica- Știința sau practica de guvernare, înveți cum să conduci o țară. Se realizează
prin drept
2. Relgia- formă a conștiinței sociale, system de credințe și practice. Normele religioase
de multe ori constituie sursa unor norme de drept( Decalogul-a devenit regula
juridică, ucidere, mărturie mincinoasă)
3. Morala- principii și valori umane. Vine din interiorul individului. Insults sau calomnia
un atentat la viața personală.

Dreptul constitutional principala ramură a dreptului, asta înseamnă că celelalte nrome


juridice (comercial, afacerilor) trebuie să fie de acord cu Constituția.

Ierarhia actelor normative,


1. Constituția,
2. Legi organice
3. Legi Ordinare
4. OUG/OG
5. HG
6. Acte ale administratiei publice locale

Locul dreptului constituional in sistemul de drept al unui stat este dat de valorarea
relațiilor.

Adoptarea unei constituți= eveniment juridic.

Prima catedră de drept constituțional în Italia,în 1797, la Ferrara.

În România, dreptul constituțional s-a predatt inițial împreună cu dreptul


administrativ.

Norma de drept reglează întotdeauna un raport juridic. Relația socială nu este reglată
de o normă de drept. Spre ex prietenia între două persoane. Căsătoria e un raport
juridic. În relația socială totul este la latitudinea ta. Într-o relație juridică ai obligații și
drepturi.

Între mamă și fiu este un raport juridic, certificatul de naștere. Continuă și dupa 18
ani, raportul juridic, avem obligație legală de a susține părinți în caz de nevoie).

Raporturile drept public- poziții de inegalitate juridică. Nu există posibilitatea de a negocia


pentru că ele se află în raport de inegalitate. Cumpărare teren amabasadă este drept privat,
pentru că se negociază, însă încheierea unui tratat, convenție, este drept public, deoarece se ia
un angajament în fața cetățenilor.