Sunteți pe pagina 1din 11

GRILE OEPJ

1. Posibilitatea partii de a-si exprima punctul de vedere in fata instantei in conditii care sa nu o dezavantajeze
fata de cealalta parte reprezinta o aplicare a pricipiului:
a) Justitia este monopol de stat
b) Dublului grad de jurisdictie
c) Egalitatii armelor in cadrul procesului civil

2. In dreptul nostru, principiul colegialitatii se aplica:


a) In toate cazurile, indiferent de faza de judecata si instanta
b) In principiu, numai la judecata in caile de atac
c) In toate cazurile, cu exceptia judecatoriilor

3. Potrivit principiului gratuitatii justitiei:


a) Partile nu sunt obligate sa achite nici un fel de taxe sau alte costuri financiare, atat in procesul penal, cat si in cel
civil
b) In procesele civile, daca partea nu are o situatie materiala buna, in toate cazurile, va putea sa introduca o cerere
de chemare in judecata, cu scutire la plata taxei judiciare de timbru
c) Partile nu trebuie sa plateasca judecatorii care solutioneaza pricina si nici ceilalti angajati ai instantei ce
deservesc serviciul public pe care il constituie justitia

4. Principiul organizarii justitiei pe dublu grad de jurisdictie:


a) Presupune ca instantele judecatoresti sa nu se situeze la acelasi nivel ierarhic si sa fie grupate trei cate trei
b) Este consacrat expres la nivel constitutional
c) Reprezinta atat o garantie pentru justitiabil in contra abuzurilor care ar putea sa apara in activitatea unui
judecator cat si o recunoastere a faptului ca judecatorii pot gresi in opera lor de aplicare si interpretare a legii

5. In cazul in care un judecator a fost sesizat cu o cerere de chemare in judecata:


a) Poate refuza solutionarea acesteia daca pentru respectiva problema litigioasa nu exista dispozitii legale exprese
b) Este obligat sa rezolve cauza cu care a fost investit, in lipsa de text legal expres fiind obligat sa recurga la
analogia legii ori la analogia dreptului
c) Poate refuza solutionarea acesteia daca pentru cauza dedusa judecatii legea nu este prea clara

6. In sistemul judiciar romanesc, justitia:


a) Se realizeaza si de judecatorii, ca instante cu personalitatea juridica proprie, organizate in judete si in sectoarele
municipiului Bucuresti
b) Se realizeaza si de tribunalele ca instante cu personalitate juridica proprie, organizate la nivelul fiecarui judet si
al municipiului Bucuresti
c) Se realizeaza si de curtile de apel ca instante cu personalitate juridica proprie, organizate la nivelul fiecarui judet
si al municipiului Bucuresti

7. Consiliul Superior al Magistraturii este:


a) Un organism cu personalitate juridica, subordonat Ministerului Justitiei, al carui rol este de a garanta
independenta justitiei fata de celelalte autoritati publice
b) Un organism care are rolul de a asigura functionarea eficienta a sistemului judiciar si respectarea legii in
desfasurarea carierei profesionale a magistratilor
c) Un organism a carui structura nu este prevazuta expres in Constitutie

8. Avand in vedere atributiile si pozitia sa institutionala, Ministerul Public:


a) Se incadreaza in categoria organismelor care exercita puterea judecatoreasca
b) Are un rol exclusiv in privinta administrarii actului de justitie
c) Reprezinta interesele generale ale societatii si apara ordinea de drept, precum si drepturile si libertatile
cetatenilor

9. Recrutarea magistratilor se face in principal prin:


a) Examen sau prin transfer , cu acordul Consiliului Superior al Magistraturii, din alte profesii juridice (avocatura,
notariat, executori judecatoresti)
b) Intermediul Institutului National al Magistraturii
c) Selectie, din carol cadrelor didactice universitare din domeniul juridic

10. Judecatorii care au promovat examenul de capacitate sunt numiti:


a) De Presedintele Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii
b) De Ministrul Justitiei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii
c) De Presedintele Romaniei, la propunerea Ministrului Justitiei

11. In exercitarea activitatii specifice, judecatorii:


a) Sunt datori sa se abtina de la orice acte sau fapte de natura sa compromita demnitatea lor in profesie si in
societate
b) Sunt datori sa rezolve lucrarile in termenele stabilite si sa solutioneze cauzele in termen de cel mult 3 luni
c) Sunt obligati sa prezinte, in termen legal, declaratia de avere, declaratia de interese fiind optionala

12. In privinta sanctiunilor disciplinare aplicabile magistratilor:


a) Acestea se aplica de sectiile Consiliului Superior al Magistraturii
b) Acestea se aplica de catre Ministrul Justitiei
c) Acestea se aplica de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii

13. In exercitarea activitatii specifice de avocatura:


a) Avocatul poate sa il reprezinte sau asiste pe clientul sau numai in fata instantelor judecatoresti
b) Avocatul poate asigura asistarea si reprezentarea clientilor sai in fata instantelor judecatoresti, a organelor de
urmarire penala, a autoritatilor cu atributii jurisdictionale, a notarilor publici si a executorilor judecatoresti, a
organelor administratiei publice si a institutiilor, precum si a altor persoane juridice
c) Avocatul poate folosi toate actele, mijloacele si operatiunile permise sau interzise de lege si necesare ocrotirii si
apararii intereselor clientului

14. Formele de exercitare a profesiei de avocat au la baza organizarii si functionarii acestora urmatoarele
principii:
a) Avocatul poate schimba oricand forma de exercitare a profesiei, cu instiintarea baroului din care face parte
b) Avocatul isi poate exercita profesia, in acelasi timp, in mai multe forme de exercitare a acesteia
c) Formele de exercitare a profesiei nu pot fi instrainate prin acte intre vii, in nici o situatie

15. Dobandeste calitatea de avocat definitiv:


a) Avocatul stagiar care a obtinut titlul de doctor in stiinte juridice
b) Avocatul stagiar care a dobandit calitatea de cadru didactic universitar in invatamantul superior juridic
c) Avocatul stagiar care a promovat examenul de absolvire a cursurilor Institutului Nationala pentru Pregatirea si
Perfectionarea Avocatilor

16. Anchetarea abaterii si exercitarea actiunii disciplinare, in cazul avocatului, este de competenta:
a) Consiliului baroului din care face parte respectivul avocat
b) Decanului baroului din care face parte respectivul avocat
c) De consiliul Uniunii Nationale a Avocatilor din Romania, in toate cazurile

17. Poate fi membru al unui barou, persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) Are exclusiv cetatenia romana
b) Are varsta de cel putin 25 de ani
c) Este apt, din punct de vedere medical, pentru exercitarea profesiei

18. Reprezinta conditii pentru primirea in avocatura:


a) Buna reputatie
b) Cetatenia romana
c) Exercitiul deplin al drepturilor civile si politice

19. Avocatul care a dobandit titlul profesional de ,, definitiv ’’:


a) Nu mai poate avea calitatea de salarizat sau coloborator, fiind obligat sa deschida un cabinet individual sau sa
constituie o societate sau alta forma de exercitare a profesiei acceptata de statut
b) Poate pune concluzii la toate instantele, indiferent de vechimea in profesie
c) Poate deveni titular in cadrul unei socieati civile profesionale

20. In perioada monarhiei constitutionale:


a) Procurorii erau independenti
b) Exista inca o confuziune de atributii intre administratie si justitie, independenta acesteia din urma fiind stabilita
abia prin Constitutia Republicii populare Romaniei din 1948
c) S-a adoptat sistemul dublului grad de jurisdictie in fond si al controlului suplimentar de legalitate de catre Curtea
de Casatie, pe calea recursului

21. Conform actualei legi de organizare judiciara, consiliul de judecata este compus din:
a) De regula, un judecator, la judecata in prima instanta, trei in apel si trei in recurs
b) Mai multi judecatori, in toate fazele procesuale, conform principiului colegialitatii, cu exceptia cauzelor minore
c) Un judecator la judecata in prima instanta, doi in apel si trei in recurs, daca legea nu prevede altfel

22. In ceea ce priveste principiul constitutional al accesului liber la justitie:


a) Se opune instituirii unei proceduri prealabile obligatorii
b) Exista obligatia statului de a reglementa mijloacele procedurale care sa permita justitiabilului sa acceada in fata
unui tribunal independent si impartial care sa examineze cauza sub toate aspectele de fapt si de drept
c) Este contrar principiului enuntat in situatiile in care legiuitorul ar stabili ca o hotarare judecatoreasca,
pronuntata in prima instanta, nu este supusa unei cai de atac

23. Aratati care afirmatii sunt corecte:


a) Instanta suprema, Inalta Curte de Casatie si Justitie, asigura interpretarea si aplicarea unitara a legii de catre
celelalte instante judecatoresti, potrivit competentei sale
b) La instanta suprema functioneaza 5 sectii: sectia I civila, sectia a II-a civila, sectia penala, sectia de contencios
administrativ si fiscal, sectia pentru conflicte de munca si asigurari sociale
c) Oricare complet al Inaltei Curti de Casatie si Justitie poate sesiza Curtea Constitutionala pentru controlul
consitutionalitatii legilor

24. In ceea ce priveste activitatea specifica procurilor:


a) In solutiile dispuse, procurorul este independent, iar aceste solutii nu pot fi infirmate motivat de procurorul
ierahic superior
b) Dispozitiile procurorului ierarhic superior, date in orice scris si in conformitate cu legea, sunt obligatorii pentru
procurorii din subordine
c) In privinta solutiilor dispuse in dosarele pe care le instrumenteaza, procurorii sunt inamovibili

25. Judecatorii si procurorii stagiari sunt numiti:


a) De Presedintele Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii
b) De Ministrul Justitiei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii
c) De Consiliul Superior al Magistraturii
26. Consiliul Superior al Magistraturii este alcatuit, intre altii, din:
a) 9 judecatori alesi, 5 procurori alesi, 2 reprezentanti ai societatii civile
b) Presedintele Romaniei, presedintele ICCJ si Ministrul Justitiei
c) 10 judecatori alesi, 6 procurori alesi, presedintele ICCJ, Ministrul Jusieiei si procurorul general al Parchetului de
pe langa ICCJ

27. Functia de magistrat este incompatibila cu:


a) Functia de ofiter al politiei judiciare
b) Calitatea de cadru didactic in invatamantul superior juridic
c) Calitatea de membru al unei asociatii profesionale

28. Pot fi exercitatea doar de avocat urmatoarele activitati:


a) Medierea
b) Atestarea datei certe a actelor juridice
c) In virtutea unui contract de asistenta juridica incheiat cu o persoana fizica ori juridica interesata, reprezentarea
clientului respectiv in fata instantelor judecatoresti si a organelor de urmarire penala

29. Este incompatibil de a fi avocat:


a) Consilierul judetean aflat in exercitarea mandatului electiv
b) Cel a carui ocupatie lezeaza bunele moravuri si demnitatea profesiei de avocat
c) Cel care are calitatea de asociat la o societate comerciala chiar daca nu exercita in mod direct acte de comert

30. Potrivit statutului profesiei de avocat:


a) Avocatul trebuie sa castige procesul clientului sau, in caz contrar, fiind pasibil de daune-interese
b) Avocatul actioneaza independent, dar trebuie sa depuna toata diligenta pentru apararea drepturilor si
intereselor legitime ale clientului
c) Avocatul nu este dator sa-l consilieze pe client cu privire la posibilitatile de solutionare amiabila a cauzei

31. In materie disciplinara, avocatul:


a) Nu poate fi suspendat din profesie, in caz de abatere evidenta si grava
b) Poate fi sanctionat cu amenda de pana la 50.000 lei
c) Poate fi exclus din profesie

32. Actiunea disciplinara, indreptata impotriva unui avocat:


a) Poate fi exercitata intr-un termen de cel mult un an de la data savarsirii abaterii
b) Poate fi exercitata intr-un termen de cel mult 3 ani de la data savarsirii abaterii
c) Poate fi exercitata oricand

33. In exercitarea activitatii specifice de avocatura:


a) Avocatul poate sa il reprezinte sau sa il asiste pe clientul sau numai in fata instantelor judecatoresti ori
parchetelor de pe langa aceste instante
b) Avocatul poate asigura asistarea si reprezentarea clientilor sai si in fata autoritatilor cu atributii jurisdictionale
c) Avocatul poate folosi toate actele, mijloacele si operatiunile permise sau interzise de lege si necesare ocrotirii si
apararii intereselor clientului, daca acesta isi da acordul expres in acest sens

34. Consiliul Superior al Magistraturii este:


a) Un organism cu personalitate juridica, parte a autoritatii judecatoresti, al carui rol este de a garanta
independenta justitiei
b) Un organism care are rolul de a asigura functionarea eficienta a sistemului judiciar si aplicarea unitara a legii prin
solutionarea recursurilor in interesul legii
c) Un organism in a carui structura se regasesc 3 reprezentanti ai societatii civile

35. In fata instantelor judecatoresti romane:


a) Activitatea de judecata se desfasoara obligatoriu intr-o limba straina, daca ambele parti sunt cetateni straini,
insa actele de procedura de la dosar vor fi redactate in limba romana
b) Sedintele de judecata se pot desfasura si in sedinta secreta, situatie in care pronuntarea hotararii se va face in
camera de consiliu
c) Cererile si actele de procedura se intocmesc numai in limba romana

36. In conformitate cu sistemul constitutional romanesc actual:


a) Procurorii isi desfasoara activitatea potrivit principiului legalitatii, al impartialitatii si al controlului ierarhic, in
subordonarea ministrului justitiei
b) Ministerul Public este un organ ce face parte din autoritatea judecatoreasca
c) Justitia se realizeaza prin Inalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecatoresti ordinare sau
extraordinare

37. In conformitate cu sistemul constitutional romanesc actual:


a) Justitia se realizeaza numai prin intermediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie
b) Justitia se realizeaza prin Inalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecatoresti
c) Justitia se realzieaza prin Inalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecatoresti stabilite prin
lege

38. In cazul in care un judecator a fost sesizat cu o cerere de chemare in judecata:


a) Poate refuza solutionarea acesteia daca pentru respectiva problema litigioasa nu exista dispozitii legale exprese
b) Este obligat sa rezolve cauza cu care a fost investit, in lipsa de text legal expres fiind obligat sa recurga la
analogia legii ori la analogia dreptului
c) Poate refuza solutionarea acesteia daca pentru cauza dedusa judecatii legea nu este prea clara

39. In ceea ce priveste principiul accesului liber la jusitie:


a) Este contrar principiului enuntat situatiile in care legiuitorul ar stabili ca pentru a sesiza instanta de judecata ar fi
necesara parcurgerea unei proceduri prealabile
b) Exista obligatia statului de a reglementa mijloacele procedurale care sa permita justitiabilului sa acceada in fata
unui tribunal independent si impartial care sa examineze cauza sub toate aspectele de fapt si de drept
c) Nu exista obligatia statului de a crea parghiile prin care sa elimine eventualele impedimente de fapt care ar
putea sa ingradeasca accesul efectiv la judecata

40. In ceea ce priveste principiul egalitatii in fata justitiei:


a) Acesta presupune ca toate persoanele sa aiba vocatie egala de a fi judecate de aceleasi instante judectatoresti si
dupa aceleasi reguli de procedura
b) Partile nu trebuie sa aiba dreptul la aceleasi probe, aceleasi aparari si aceleasi cai de atac, ele avand calitati
procesuale diferite, in cadrul litigiului
c) Instanta nu are obligatia, in nici un caz, sa lamureasca partile despre drepturile lor, sa dea indrumari partilor cu
privire la drpeturile si obligatiile procesuale

41. Activitatea instantelor judecatoresti:


a) Este permanenta, cu exceptia perioadei de vacanta judecatoreasca cand serviciul justitiei este intrerupt
b) Se desfasoara in mod continuu, fara intreruperi, afara de cele pricinuite de zilele nelucratoare si de sarbatorile
legale
c) Este suspendata pe perioada vacantelor judecatoresit, aceasta suspendare fiind necesara pentru efectuarea
concediului de odihna la care au dreptul judecatorii si ceilalti angajati ai instantelor

42. In procesul de administrare a justitiei:


a) Are atributii numai Consiliul Superior al Magistraturii
b) Are atributii numai Ministerul Justitiei
c) Au atributii Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justitiei, inspectorii judecatoresti, presedintii
instantelor si alti functionari angajati ai serviciilor auxiliare

43. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, printre altele:


a) Poate functiona ca instanta de judecata, avand competenta sa solutioneze orice contestatie formulata de
magistrati, impotriva hotararilor proununtate de sectiile Consilului Superior al Magistraturii
b) Poate functiona ca instanta de judecata, avand competenta sa solutoneze contestatiile formulate de magistrati,
impotriva hotararilor pronuntate de sectiile Consiliului Superior al Magistraturii, cu exceptia celor in materie
disciplinara
c) Nu poate functiona, in nici un caz, ca instanta de judecata

44. Procurorii contituiti in parchete pe langa instantele judecatoresti:


a) Isi desfasoara activitatea potrivit principiilor legalitatii, impartialitatii si inamovibilitatii
b) Sunt subordonati conducatorului parchetului din care fac parte
c) In privinta solutiilor dispuse in dosarele pe care le instrumenteaza sunt subordonati

45. Judecatorii stagiari sunt competenti sa judece, in materie civila:


a) Cererile privind pensiile de intretinere, cererile privind inregistrarile si rectificarile in registrele de stare civila,
cererile privind propririle, incuviintarea executarii silite, investirea cu formula executorie si luarea unor masuri
asiguratorii
b) Litigiile patrimoniale avand ca obiect plata unei sume de bani sau pedarea unui bun, in cazul in care valoarea
obiectului litigiului nu depaseste 200 de milioane lei (20 de mii lei RON)
c) Plangerile impotriva proceselor-verbale de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunilor
contraventionale daca sactiunea aplicata este amenda mai mare de 10 milioane lei (10 mii lei RON)

46. In privinta sanctiunilor disciplinare aplicabile magistratilor:


a) Acestea se aplica la sectiile Consiliului Superior al Magistraturii
b) Acestea se aplica de catre Ministrul Justitiei
c) Acestea se aplica de presedintele Consiliului Superior al Magistraturii

47. Exercitarea profesiei de avocat este supusa urmatoarelor principii fundamentale:


a) Principiului legalitatii si principiului controlului libertatii profesionale
b) Principiului subordonarii si principiului descentralizarii
c) Principiului pastrarii secretului profesional

48. In ceea ce priveste societatea civila profesionala in avocatura:


a) Acesta se poate constitui din unul sau mai multi avocati difinitivi
b) Actele constitutive ale societatii se incheie obligatoriu, in scris, in forma autentica
c) Denumirea acesteia trebuie sa contina numele a cel putin unuia dintre asociati, urmat de sintagma societate
civila de avocati

49. Este nedemn de a fi avocat:


a) Cel condamnat definitiv prin hotarare judecatoreasca la pedeapsa cu inchisoare pentru savarsirea unei
infractiuni intentionate, de natura sa aduca atingere prestigiului profesiei
b) Cel care a savarsit abuzuri prin care au fost incalcate drepturi si libertati fundamentale ale omului, acestea fiind
de notorietate
c) Cel care are functia de presdinte al consiliului de administratie intr-o societate pe actiuni

50. In privinta delegarii, detasarii si transferului judecatorilor:


a) Delegarea judecatorilor se dispune cu acordul scris al acestora
b) Detasarea judecatorilor se poate face si in lipsa acordului scris al acestora
c) Transferul judecatorilor de la o instanta la alta instant sau la o institutie publica se aproba, la cererea celor in
cauza, de catre Ministerul Justitiei

51. Functia de magistrat este incompatibila cu:


a) Orice alta funcite publica sau privata
b) Orice alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior juridic
c) Calitatea de membru al unor comisii de exameniare sau de intocmire a proiectelor de acte normative, a unor
documente interne sau internationale, chiar daca exista acordul conducatorului instantei

52. Dreptul la aparare:


a) Nu este prevazut expres la nivel constitutional, fiind reglementat la nivelul legilor organice
b) Presupune ca partea are dreptul sa fie asistata de un avocat ales sau din oficiu, numai in faza cailor de atac
c) Este garantat expres in Constitutia Romaniei

53. Activitatea instantelor judecatoresti:


a) Este permanenta, cu exceptia perioadei de vacanta judecatoreasca cand serviciul justitiei este intrerupt
b) Este intrerupta intotdeauna in zilele nelucratoare si de sarbatori legale
c) Este diminuata pe perioada vacantelor judecatoresti, aceasta diminuare fiind necesara pentru efectuarea
concediului de odihna la care au dreptul judecatorii si ceilalti angajati ai instantelor

54. Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii:


a) Este ales pentru un mandat de 3 ani ce nu poate fi reinnoit
b) Este ales pentru un mandat de un an, ce nu poate fi reinnoit, dintre oricare din membrii Consiliului
c) Este ales pe un mandat de un an ce nu poate fi reinnoit

55. In ceea ce priveste instantele judecatoresti:


a) Competenta acestora si procedura de judecata se stabilesc prin legi ori prin hotarari de Guvern
b) Este permisa infiintarea de instante extraordinare daca partile litigante isi dau acordul in acest sens
c) Pot fi infiintate instante specializate in anumite materii, cu posibilitatea participarii, dupa caz, a unor persoane
din afara magistraturii

56. Judecatorii stagiari sunt competenti sa judece:


a) Ordonante de plata, indiferent de valoare
b) Litigiile patrimoniale avand ca obiect plata unei sume de bani sau predarea unui bun, in cazul in care valoarea
obiectului litigiului nu depaseste 20.000 de lei
c) Cererea privind anularea unui act administrativ

57. Functia de magistrat este incompatibila cu:


a) Orice functie publica sau privata
b) Calitatea de arbitru in cadrul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si
Industrie a Romaniei
c) Calitatea de membru al unei persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial

58. Anchetarea abaterii si exercitarea actiunii disciplinare, in cazul avocatului care nu ocupa o functie in organele
de conducere ale avocaturii, este de competenta:
a) Consiliului baroului din care face parte respectivul avocat
b) Decanului baroului din care face parte respectivul avocat
c) Consiliul Uniunii Nationale a Avocatilor din Romania

59. In conformitate cu sistemul constitutional romanesc actual:


a) Procurorii isi desfasoara activitatea potrivit principiului legalitatii, al impartialitatii si al controlului ierarhic, sub
autoritatea ministrului jusitiei
b) Ministerul Public este un organ ce face parte din puterea judecatoreasca
c) Justitia se realizeaza prin Inalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecatoresti ordinare sau
extraordinare

60. In ceea ce priveste principiul egalitatii in fata justitiei:


a) Acesta presupune ca toate persoanele sa aiba vocatie egala de a fi judecate de aceleasi instante judecatoresti si
dupa aceleasi reguli de procedura
b) Partile trebuie sa fie obligatoriu asistate de avocat in orice proces penal
c) Acesta presupune, in toate cazurile, si gratuitatea introducerii unei cereri de chemare in judecata, in sensul ca
acesta nu este supusa niciunei taxe de timbru

61. Potrivit regulilor aplicabile procedurii judiciare:


a) Activitatea de judecata se realizeaza cu respectarea principiilor repartizarii aleatorii si continuitatii, cu exceptia
situatiilor in care judecatorul nu poate participa la judecata din motive mai presus de vointa sa (ex: boala grava)
b) Sedintele de judecata se pot desfasura si in sedinta secreta, situatie in care pronuntarea hotararii se va face in
camera de consiliu
c) Hotararile judecatoresti pot fi desfiintate ori modificate doar prin exercitarea cailor de atac prevazute de lege

62. Consiliul Superior al Magistraturii este:


a) Un organism cu personalitate juridica, parte a autoritatii judecatoresti, al carui rol este de a garanta
independenta justitiei
b) Parte a puterii judecatoresti, fiind alcatuit, majoritar, din judecatori
c) Un organism aflat in coordonarea Ministerului Justitiei, al carui scop este administrarea eficienta a sistemului
judiciar
REZOLVARI

01 c

02 b

03 c

04 c

05 b

06 b

07 b
08 c

09 b

10 a

11 a

12 a

13 b

14 a

15 c

16 a

17 c

18 c

19 c

20 c

21 c

22 b

23 a

24 b

25 c

26 a
27 a

28 c

29 b

30 b

31 c

32 a

33 b

34 a

35 c

36 b

37 c

38 b

39 b

40 a

41 b

42 c

43 b

44 b

45 a
46 a

47 c

48 c

49 a

50 a

51 b

52 c

53 c

54 c

55 c

56 a

57 b

58 a

59 a

60 a

61 c

62 a