Sunteți pe pagina 1din 2

Dreptul la informatie

- Referat Drept constitutional si institutii politice -


Dreptul la informaţie este un drept receptat de Constituţia României din
instrumentele juridice internaţionale în acest domeniu. El este un adevărat drept
fundamental deoarece dezvoltarea materială şi spirituală a omului, exercitarea
libertăţilor prevăzute prin Constituţie şi mai ales a acelora prin care se exprimă
gândurile, opiniile, credinţele religioase şi creaţiile de orice fel, implică şi
posibilitatea de a putea recepţiona date şi informaţii privind viaţa socială,
politică, economică, ştiinţifică şi culturală. Conţinutul dreptului la informaţie
este complex, dimensiunile sale fiind în continuă dezvoltare. Dreptul la
informatie cuprinde: dreptul persoanei de a fi informata la timp si corect despre
masurile luate de autoritătile publice; accesul liber la sursele de informare
politica, stiintifica si tehnica,sociala, culturala, sportiva,etc.; posibilitatea de a
receptiona personal si in mod normal emisiunile de radio si televiziune; obligatia
autoritatilor publice de a crea conditiile juridice pentru difuzarea libera si ampla
a informatiei de orice natura.

Prin art. 31, alin. (1),Constituția română prevede că dreptul persoanei de a avea
acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit.

Obligatiile ce ii revin statului in vederea asigurarii realizarii acestui drept sunt


stipulate în art. 31,alin (2) din Constituția României : "Autorităţile publice,
potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a
cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal."

În art. 31 alin. (4) din Constituția României se prevede că mijloacele de


informare în masă sunt publice și private; ele sunt obligate să asigure informarea
corectă a opiniei publice. Prin urmare,o informație eronată, trunchiată și
părtinitoare este de natură să manipuleze societatea. De aceea, orice informație
furnizată trebuie să poata fi identificată prin autorul ei pentru că asumarea
răspunderii celor care fac informarea rămâne o valoare a societății.

Dreptul la informaţie, ca toate drepturile şi libertăţile de exprimare şi de


răspândire a opiniilor, credinţelor, ideilor, comportă anumite coordonate
juridice, anumite limite. Este şi motivul pentru care prin art. 31, alin. (3) din
Constituția României se stabileşte că prin exercitarea acestui drept nu trebuie să
se prejudicieze măsurile de protecţie a tinerilor sau securitatea naţională.

Canalul audiovizual este cel mai popular mijloc de informare și de educare, de


aceea alin. (5) al art. 31 din Constituția României prevede că serviciile publice
de radio și televiziune sunt autonome. Ele trebuie să garanteze grupurilor sociale
și politice importante exercitarea dreptului la antenă. Constituţia a impus
adoptarea unei legi organice relative la organizarea şi controlul parlamentar al
activităţii serviciilor publice de radio și televiziune.

Dreptul la antenă semnifică ,practic, accesul pe care serviciile publice de radio și


televiziune trebuie să îl acorde principalelor grupuri sociale și politice (ex.
partide politice, asociații, sindicate etc.) pentru a-și face cunoscute platformele,
programele, dezideratele.

În concluzie, relațiile dintre libertatea de exprimare și dreptul la informare au un


caracter simetric și, în mod frecvent, între această libertate și acest se interpune
un al treilea drept, cel al persoanelor ce trebuie protejate împotriva defăimării.

S-ar putea să vă placă și