Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Presupunem că avem următoarele 2 spitale în București: spitalul Sanador, în care se nasc


3 copii/zi și spitalul Regina Maria, în care se nasc 70 copii/zi. În general, 45% dintre
copii născuți sunt baieti. În care dintre cele 2 spitale considerați că vor fi mai numeroase
zilele în care peste 75% dintre copii născuți vor fi băieți? a) Polizu b) Regina Maria c) nu
se poate preciza.
2. Daca rata tehnica marginala de substitutie este mai mare decat raportul dintre pretul
muncii si pretul capitalului, pentru a avea costuri minime firma trebuie: a) sa creasca K si
sa reduca L; b) sa reduca K si sa creasca L; c) sa creasca atat K cat si L; d) sa reduca atat
K, cat si L
3. Faptul că „răspunsul persoanelor în termeni de valori, atitudini și preferințe, depinde de
contextul și procedurile implicate în provocarea acestor răspunsuri” poartă numele de: a)
punere in paranteze (bracketing) b) efect de cadru (framing effect) c) legea numerelor
mici d) legea numerelor mari.
4. O firmă care doreşte să intre în pe piaţa produselor lactate a estimat curba costului său
pentru anul viitor care este egală cu: CTM=1000-0,05Q. In acest an , costul total mediu
este egal cu: CTM=900-0,05Q. Randamentele de scară ale acestei firme sunt: a)
crescătoare; b) constante; c) descrescătoare; d) nu se poate determina natura randamantelor
de scară.
5. Prețul barilului de petrol a crescut în luna aprile 2019 la 68 $ barilul, ceea ce reprezintă o
crestere de cca.26% față de luna decembrie 2018. Dacă cererea de petrol este inelastică,
anticipați că veniturile producătorilor de petrol vor cunoaște următoarea evoluție : a) nu se
vor modifica b) se vor reduce d) vor crește d) nu se poate preciza.
6. Mihaela dispune in fiecare saptamana de acelasi venit pe care il aloca pentru achizitia de
portocale si de mere. Pretul unui kilogram de portocale este de 10 lei, iar cel al unui
kilogram de mere este de 5 lei. Care este costul de oportunitate al achizitiei de catre
Mihaela a unui kilogram suplimentar de portocale? a) 1,5 kg mere b) 2 kg mere c) 0,5 kg
mere d) nu se poate calcula.
7. „El a avut o impresie, dar unele dintre impresiile sale sunt iluzii”. Afirmația facere
referire, conform lui Kahneman D., la: a) sistemul 1 b) sistemul 2 c) sistemul 3 d)
sistemul 4.
8. Un consumator este raţional dacă: a) urmăreşte maximizarea profitului la fiecare unitate
monetară cheltuită b) urmăreşte maximizarea utilităţii în condiţiile venitului de care
dispune c) producătorul nu se supune principiului raţionalităţii economice d) nici un
raspuns nu este corect.
9. Curba cererii este descrescătoare pentru că: a) utilitatea marginală este descrescătoare; b)
utilitatea totală este descrescătoare; c) utilitatea totală este crescătoare; d) utilitatea
marginală este crescătoare.
10. La nivelul unei întreprinderi, între costul economic și costul de oportunitate există
următoarea relație: a) costul economic este mai mare decât costul de oportunitate b)
costul economic este mai mic decât costul de oportunitate c) costul economic este egal cu
costul de oportunitate d) costul economic este mai mare, mai mic sau egal cu costul de
oportunitate.