Sunteți pe pagina 1din 1

M3 – CONTABILITATE

XI D

ACTIVITĂȚI DE REZOLVAT

1. Pornind de la următoarele elemente patrimoniale:


- materii prime: 5.000 lei;
- datorii furnizori: 4.000 lei;
- obligații asociați: 6.000 lei;
- disponibil la bancă: 2.500 lei;
- creanțe clienți: 1.500 lei;
- numerar: 1.000 lei.
 Întocmiți patrimoniul inițial (se are în vedere ecuația patrimoniului, A=P)

2. Se dau următoarele date:


o provizioane-500 lei, terenuri-2.000 lei, fond comercial-300 lei, clădiri-3.000
lei, ajustări-500 lei, materii prime-350 lei, rezerva legală-150 lei, acțiuni-450
lei, acțiuni proprii-300 lei, capital subscris nevărsat-5.000 lei, datorii
comerciale-300 lei, prime de capital-200 lei, venituri în avans-300 lei,
ambalaje-100 lei, mobilier-800 lei, cheltuieli în avans-300 lei, rezervă din
reevaluare-250 lei, rezultatul exercițiului- 2.500 lei, brevete-350 lei, conturi la
bănci-550 lei, produse finite-950 lei, casă-450 lei.
 Clasificați elementele pe grupe de activ (imobilizate, circulante, etc) și pasiv
(capital și rezerve, datorii, etc). Stabiliți valoarea activului, valoarea pasivului.