Sunteți pe pagina 1din 1

RAPORT FINAL ASUPRA PERIOADEI DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

ANUL I

Numele și prenumele studentului…………….…………………………………


Anul, grupa ……………………………………………………………………..
Perioada desfășurării practicii …………………………………………………..
Unitatea de învățământ unde a efectuat practica ………………………………..
Numele și prenumele mentorului ……………………………………………….

Criteriu de evaluare Nota acordată


(de la 10 la 1)
1. prezența satisfăcătoare / nesatisfăcătoare la practică (vor
fi avute în vedere și fişele de evidenţă a activităţilor de
practică pedagogică, întocmite de student)
2. documentarea metodică și ştiinţifică a practicantului
3. elementele de creativitate în pregătirea activităților
didactice
4. calitatea implicării studentului în activitățile didactice
5. capacitatea studentului de identificare a aspectelor reuşite
şi a celor mai puţin izbutite din timpul practicii

OBSERVAȚII / RECOMANDĂRI…………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

Nota acordată studentului, pentru întreaga activitate din practică ………………..


(rezultă ca medie aritmetică a notelor acordate în tabelul de mai sus)

Semnătura mentorului,

Data