Sunteți pe pagina 1din 7

Problema 4

În data de 29.05.2014 orele 00.20 dispeceratul 112 este anunţat că la Facultatea de


Pompieri a izbucnit un incendiu care se manifestă violent. Ajuns la faţa locului C.G.I.S. constată
existenţa incendiului la Sala de masterat a facultăţii situată la etajul 1 al clădirii, cu posibilităţi de
propagare pe fațadă la Sala de calculatoare de la etajul superior, la Sala de clasă învecinată şi la
Biroul cadrelor didactice de la etajul 1:
 incendiul a cuprins întreaga încăpere pe o suprafaţă de 54 m2, existând posibilităţi de
propagare la încăperile vecine;
 suprafețele de protejat ale: sălii de calculatoare este de 48 m 2, cea a sălii de clasă este de 36
m2, iar a biroului este de 16 m2;
 protecția se va face pe elementele de compartimentare comune cu celelalte încăperi şi se va
asigura și protecţia golurilor exterioare ale încăperii incendiate (h goluri=1,8 m, Lgoluri=7 m)
pentru evitarea propagării flăcărilor pe faţada construcţiei şi la vegetaţia din faţa clădirii.
 pentru stingere şi protecţie se va folosi apă pulverizată refulată cu ţevi cu ajutaje de 12
mm şi la presiunea de 30 m H 2O;
Să se calculeze cantitatea totală de apă necesară stingerii incendiului şi protecţiei sălii de
calculatoare (calculatoarele fiind evacuate), sălii de clasă învecinate şi biroului cadrelor didactice
şi să se precizeze forţele şi mijloacele necesare intervenţiei.
Rezolvare problemaă
1 Determinarea debitelor şi cantităţilor de apă necesare stingerii incendiului
la Sala de masterat
1.1 Determinarea debitului de apă necesar stingerii incendiului (q i nec)
qi nec =k 2×60× A×i s [l/min]

A - aria incendiată; A= 54 [m2];


k2 - coeficient funcţie de tipul substanţei de stingere; la apă k2 = 1;
is- intensitatea de stingere: is = 0,06 [l/sm2] pentru apă pulverizată, lemn sub formă de
grinzi și mobilă.

qi nec =1×60×54×0,06=194 , 4 [l/min] apă;


1.2 Determinarea numărului capetelor de debitare a apei (N ii)
q i nec
N ii=
q ii

Se lucrează cu ţevi cu ajutaj Ø 12 mm și cu o presiune de 30 mH2O


qii =170 [l/min]
194 , 4
N ii= =1, 14
170 ≈ 2 țevi
1.3 Stabilirea debitului real de refulare (qi ref)
qi ref =N ii×qii [l/min]

qi ref =2×170=340 l/min


1.4 Determinarea consumului real de apă pentru o operație de stingere (C ir)

Ci r =q i ref ×T t [l]

Tt = 20 min., conform tabelului 10 (stingerea materialelor solide cu apă


pulverizată)

Ci r =340×20=6800 l apă/operație de stingere


1.5 Determinarea rezervei de apă pentru stingere (Ci RZ)

CiRZ =N op ×C ir [l]

- Nop = 1 , conform tab. 11

C RZ =1 ×6800=6800 l = 6,8 m3 apă pentru stingere


2 Determinarea debitelor şi cantităţilor de apă necesare protecţiei Sălii de
calculatoare
2.1 Debitul necesar de apă pentru protecţie (qi nec pr 1)
q inec pr 1=k 2 ×60× A×ipr l/min [l/min]

A – aria protejată, A = 48 m2;


k2 – coeficient în funcţie de tipul substanţei de stingere; la apă, k 2 = 1;
ipr – intensitatea de protecţie: ipr = 0,05 l/sm2 pentru protecție lemn sub formă de
mobilă cu apă pulverizată;
q inec pr 1=1×60×48× 0,05= 144 [l/min]
2.2 Stabilirea numărului de ţevi de refulare (Nii)
qinec pr1
N ii =
q ii

Se lucrează cu ţevi cu ajutaj Ø 12 mm și cu o presiune de 30 mH2O


qii =170 [l/min], conform tabelului 9, punctul B, coloana qs sp

144
N ii = =0,85
170 ≈1 țeavă
2.3 Stabilirea debitului real de refulare (qi ref pr 1)
q iref pr1=N ii⋅q ii =1×170=170 [l/min]
2.4 Determinarea consumului real de apă pentru o operație de stingere (C ir pr 1)

Cir pr 1=qiref pr 1×T t l

-
T t =20 min (stingerea materialelor solide cu apă pulverizată).

Cir pr 1=170×20=3400 l
2.5 Determinarea rezervei de apă pentru protecție sală calculatoare (C i RZ 1)

CiRZ 1=N op ×C ir [l]

- Nop = 1 , conform tab. 11

CiRZ 1=1× 3400=3400 l = 3,4 m3 apă pentru protecție

3 Determinarea debitelor şi cantităţilor de apă necesare protecţiei Sălii de


clasă
3.1 Debitul necesar de apă pentru protecţie (qi nec pr 2)
q inec pr 2=k 2 ×60× A×i pr l/min [l/min]

A – aria protejată, A = 36 m2;


k2 – coeficient în funcţie de tipul substanţei de stingere; la apă, k2= 1;
ipr – intensitatea de protecţie: ipr = 0,05 l/sm2 pentru protecție lemn sub formă de
mobilă cu apă pulverizată;
q inec pr 2=1×60×36× 0,05= 108 [l/min]
3.2 Stabilirea numărului de ţevi de refulare (Nii)
qinec pr 2
N ii =
q ii

Se lucrează cu ţevi cu ajutaj Ø 12 mm și cu o presiune de 30 mH2O


qii =170 [l/min], conform tabelului 9, punctul B, coloana qs sp

108
N ii = =0,64
170 ≈1 țeavă
3.3 Stabilirea debitului real de refulare (qi ref pr 2)
q iref pr 2 =N ii⋅q ii=1×170=170 [l/min]
3.4 Determinarea consumului real de apă pentru o operație de stingere (C ir pr 2)

Cir pr 2=qiref pr 2 ×T t l

-
T t =20 min (stingerea materialelor solide cu apă pulverizată).

Cir pr 2=170×20=3400 l
3.5 Determinarea rezervei de apă pentru protecție sală calculatoare (C i RZ 2)

CiRZ 2=N op ×C ir pr 2 [l]

- Nop = 1 , conform tab. 11

CiRZ 2=1 ×3400=3400 l = 3,4 m3 apă pentru protecție

4 Determinarea debitelor şi cantităţilor de apă necesare protecţiei biroului

4.1 Debitul necesar de apă pentru protecţie (qi nec pr 3)


q inec pr 3=k 2 ×60× A×i pr l/min [l/min]

A – aria protejată, A = 16 m2;


k2 – coeficient în funcţie de tipul substanţei de stingere; la apă, k2= 1;
ipr – intensitatea de protecţie: ipr = 0,05 l/sm2 pentru protecție lemn sub formă de
mobilă cu apă pulverizată;
q inec pr 3=1×60×16× 0,05= 48 [l/min]
4.2 Stabilirea numărului de ţevi de refulare (Nii)
qinec pr 3
N ii =
q ii

Se lucrează cu ţevi cu ajutaj Ø 12 mm și cu o presiune de 30 mH2O


qii =170 [l/min], conform tabelului 9, punctul B, coloana qs sp

48
N ii = =0,29
170 ≈1 țeavă
4.3 Stabilirea debitului real de refulare (qi ref pr 3)
q iref pr 3 =N ii⋅q ii =1×170=170 [l/min]
4.4 Determinarea consumului real de apă pentru o operație de stingere (C ir pr 3)

Cir pr 3=qiref pr 3 ×T t l

-
T t =20 min (stingerea materialelor solide cu apă pulverizată).

Cir pr 3=170×20=3400 l
4.5 Determinarea rezervei de apă pentru protecție sală calculatoare (C i RZ 3)

CiRZ 3=N op ×C ir pr 3 [l]

- Nop = 1 , conform tab. 11

CiRZ 3=1 ×3400=3400 l = 3,4 m3 apă pentru protecție

5 Determinarea debitelor şi cantităţilor de apă necesare protecţiei golurilor


Sălii incendiate

5.1 Debitul necesar de apă pentru protecţie (qi nec pr 4)


q inec pr 4 =k 2×60×L×i pr l/min [l/min]

L – perimetrul protejat, l = 7 m;
k2 – coeficient în funcţie de tipul substanţei de stingere; la apă, k2= 1;
ipr – intensitatea de protecţie: ipr = 0,5 l/sm pentru protecție goluri – tab. 8, pct. H;
q inec pr 3=1×60×7× 0,5= 210 [l/min]
5.2 Stabilirea numărului de ţevi de refulare (Nii)
qinec pr 3
N ii =
q ii

Se lucrează cu ţevi cu ajutaj Ø 12 mm și cu o presiune de 30 mH2O


qii =170 [l/min], conform tabelului 9, punctul B, coloana qs sp

210
N ii = =1,24
170 ≈2 țevi
5.3 Stabilirea debitului real de refulare (qi ref pr 4)
q iref pr 4 =N ii⋅qii =2×170=34 0 [l/min]
5.4 Determinarea consumului real de apă pentru o operație de stingere (C ir pr 4)

Cir pr 4 =q iref pr 4 ×T t l

-
T t =20 min (stingerea materialelor solide cu apă pulverizată).

Cir pr 4 =340×20=6800 l
5.5 Determinarea rezervei de apă pentru protecție sală calculatoare (C i RZ 4)

CiRZ 4=N op × Cir pr 4 [l]

- Nop = 1 , conform tab. 11

CiRZ 4=1× 6800=6800 l = 6,8 m3 apă pentru protecție

6 Determinarea consumului total de apă necesar intervenției (Vinc.)


V inc.=6,8+3,4+3,4 +3,4+6,8=23 , 8 m3 apă
6.1 Stabilirea numărului de autospeciale şi de persoane necesare intervenției
Presupunem faptul că rezerva de incendiu a operatorului economic, în cadrul căruia se
găseşte parcul de rezervoare, este – Vinc= 0 m3 apă.
În consecinţă, se va adopta un mod de alimentare directă al gărzii de intervenţie, utilizând
hidranții exteriori ai obiectivului.
Pentru realizarea intervenției sunt necesare:
3 APCAA – pentru stingere cu apă și protecție – 1 ptr. stingere, 2 ptr. protecție
Rezerva va fi constituită din – 1 APCAA, situată în incinta instituției, la o distanţă
minimă de securitate faţă de zona incendiată.

Pe lângă autospecialele de lucru cu apă şi spumă mai sunt necesare:


1 APIC, 1 ambulanţă, 1 autospecială de descarcerare Mercedes Vito – pentru iluminat;
mijloace de iluminat

Numărul de persoane prezente la locul intervenţiei:


Pompieri militari – 29, din care: 1 comandant al intervenţiei - ofițer, 1 C.G.I.S. –
subofițer, 4 comandanți de echipaj, 6 conducători autospeciale şi 17 servanţi.
Conducători ambulanţe – 1
Personal medical – 2 persoane (paramedici)
Personal din partea operatorului economic – 15 persoane – O.S. Facultatea de Pompieri
și Subunitatea de intervenție de studenți
Personal care a sigură securitatea zonei de intervenţie – 2 – 1 agent de poliție din cadrul
instituției și 1 jandarm care asigură paza obiectivului.