Sunteți pe pagina 1din 1

Disciplina:Antropologia religiilor

Catedra: Sociologie
Titular: Lect.drd. Sandu Frunză
Semestrul de studiu : 1

TEMATICA:
1. Alternative metodologice şi motivaţii programatice. 2. Experienţa religioasă 3.
Conceptul de sacru. 4. Secularizarea şi dialectica sacrului şi profanului. 5. Hierofanie şi
cratofanie. 6. Simbolul religios. 7. Gândirea magică. 8. Mitul. 9. Ritualul.10. Ontofanie şi
ontologii arhaice.11. Ontologii religioase şi ontologii filosofice. 12. Esenţa religiei: de la
experienţa religioasă la instituţia religioasă. 13. Origini arhaice şi tipologii istorice ale
religiilor. 14. Politeism, henoteism, monoteism: exemplificări istorice. 15. Budhismul. 16.
Iudaismul. 17. Creştinismul. 18. Islamismul. 19. Religie şi cultură. 20. Esoterism,
ocultism, hermetism. 21. Religie şi postmodernitate. 22. Spiritualitatea religioasă. 23.
Răul şi condiţia umană religioasă. 24. Experienţă mistică şi spiritualitate. 25.
Religiozitate şi spiritualitate

BIBLIOGRAFIE:

1. Mircea ELIADE, Incercarea labirintului, Ed. "Dacia", Cluj- Napoca, 1990.


2. Rudolf OTTO, Sacrul, Ed. "Dacia", Cluj-Napoca, 1992.
3. Mircea ELIADE, Tratat de istorie a religiilor, Ed. "Humanitas",Bucureşti, 1992.
4. Mircea ELIADE, Istoria ideilor şi credinţelor religioase, vol.1,2,3, Editura ştiinţifică,
Bucureşti, 1991.
5. Mircea ELIADE, Eseuri, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1991.
6. Mircea ELIADE, Aspecte ale mitului, Ed, "Univers", Bucureşti, 1978.
7. Mircea ELIADE, Nostalgia originilor, Ed. "Humanitas", Bucureşti, 1994.
8. Mircea ELIADE, Drumul spre centru, Ed. "Univers",Bucureşti,1991.
9. Mircea ELIADE, Sacrul şi profanul, Ed. "Humanitas", Bucureşti, 1992.
10. Mircea ELIADE, Imagini şi simboluri, Ed. "Humanitas", Bucureşti, 1994.
11. Mircea ELIADE, Mefistofel şi androginul, Ed, "Humanitas",Bucureşti, 1995.
12. Mircea ELIADE, Naşteri mistice, Ed. "Humanitas", Bucureşti, 1995.
13. Mircea ELIADE, Ioan P. CULIANU, Dicţionar al religiilor, Ed."Humanitas",
Bucureşti, 1993.
14. Josef Mitsuo KITAGAWA, în căutarea unităţii. Istoria religioasă a omenirii, Ed.
"Humanitas", Bucureşti, 1994.
15. Nae IONESCU, Prelegeri de filisofia religiilor, Biblioteca Apostrof Cluj, 1993.
16. Michel MESLIN, ştiinţa religiilor, Ed. "Humanitas", Bucureşti, 1993.
17. Leszek KOLAKOWSKI, Religia, Ed. "Humanitas", Bucureşti, 1993.
18. Ioan P. CULIANU, Mircea Eliade, Nemira, Bucureşti , 1995.

FORME DE EVALUARE: examen

LIMBA DE PREDARE: română


ACTIVITATEA PERSONALA: referate