Sunteți pe pagina 1din 5

BIBLIOGRAFIA

1. Adrian Lemeni-coordonator, Pr. Răzvan Ionescu, Diac. Sorin Mihalache, Cristinel Ioja
Apologetica ortodoxă, vol. I, Ed. Basilica, 2013 – carte personală
2. Adrian Lemeni-coordonator, Diac. Sorin Mihalache, Pr. Răzvan Ionescu, Pr. Cristinel Ioja,
Apologetica ortodoxă, vol. II, Ed. Basilica, Bucureşti, 2014 – carte personală
3. Petru Rezuş, Curs de teologie fundamentală, Caransebeş, 1942. personala pdf
4. I. G. Savin, Apologetica, vol. I, II, Ed. Anastasia, Bucureşti. personala pdf
5. Pr. Prof.Univ. Dr. Valer Bel, Curs de Teologie fundamentală și Dogmatică, personal pdf.
6. Pr. Prof. Dr. Corneliu Sârbu, Teologie fundamentală, Editura Andreiană, Sibiu, 2017. Carte
personală.
7. Lect. Univ. Dr. Cosmin Ciocan, Curs de Teologie fundamentală, personală pdf.
8. Norman Geisler, Apologetică creştină, Bucureşti, 1992. carte de comandat
9. Alfred Adler, Cunoașterea omului, studiu introd., trad. și note de Dr. Leonard Gavriliu, Editura
Iri, 1996. Personală pdf.
10. John Haught, Ştiinţă şi religie. De la conflict la dialog., Ed. Eonul dogmatic, Bucureşti, 2002.
personala pdf
11. Oana Iftime, Introducere în antievoluţionismul ştiinţific, Ed. Anastasia, Bucureşti, 2003.
personala pdf
12. Adrian Lemeni, Pr. Răzvan Ionescu, Teologie ortodoxă şi ştiinţă, EIMBOR, Ediţia a II-a,
Bucureşti, 2007. personala carte
13. Adrian Lemeni, Sensul eshatologic al creaţiei, Ed. ASAB, Ediţia a II-a, Bucureşti, 2007.
biblioteca carte
14. Pr. Răzvan Ionescu, Adrian Lemeni Dicţionar de teologie ortodoxă şi ştiinţă, Ed. Curtea
Veche, Bucureşti, 2009. biblioteca carte
15. Coordonator Adrian Lemeni, Repere patristice în dialogul dintre teologie şi ştiinţă, Ed.
Basilica, Bucureşti, 2009, biblioteca carte
16. Adrian Lemeni, Aspecte apologetice contemporane, Ed. ASAB, Bucureşti, 2010. Carte de
comandat.
17. Magda Stavinschi, Perspective româneşti asupra ştiinţei şi teologiei, Ed. Curtea Veche,
Bucureşti, 2006. Biblioteca carte
18. Nikos Matsoukas, Introducere în Gnoseologia Teologică, Ed. Bizantină, Bucureşti, 1997. Carte de
comandat
19. Karl Popper, Logica cercetării, Ed. Ştiinţifică şi pedagogică, Bucureşti, 1981. Carte de comandat
20. Ștefan Nemecsek, Raționalitatea științifică poperiană, Editura Realitatea Românească, București,
2010. Personala pdf
21. Ian Barbour, Când ştiinţa întâlneşte religia, Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2006. Carte de
comandat.

1
22. Prof. Dr. Gheorghe Sandu (Ieromonah Grigorie), Evoluţia spre Creator, Ed. Mitropoliei
Olteniei, Craiova, 2003. Personala pdf.
23. Idem, Știință și credință, împreună pe calea adevărului, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova,
2007. Personală pdf.
24. Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu, Apologetica raţional-duhovnicească a Ortodoxiei, Ed. Cartea
Ortodoxă, Alexandria, 2009. Carte de comandat.
25. Idem, Știință și Teologie, preliminarii pentru dialog, Editura Eonul dogmatic, București,
2001. Personală pdf.
26. Alister E. McGarath, Apologetica pur și simplu, ... Carte de comandat.
27. Scrierile Părinţilor Apostolici, EIMBOR, Bucureşti, 1995. Personala pdf.
28. Apologeţii de limbă greacă, PSB, vol. 2. Personala pdf.

2
Anexa ~7|

29. Apologeţii de limbă latină, PSB, vol. 3, personala pdf.


30. Actele martirice, PSB, vol. 11. Personala pdf.
31. Pr. Dumitru Stăniloae, Viaţa şi învăţătura Sfântului Grigorie Palama, Ed. Scripta, Bucureşti,
1993. Personala pdf si carte biblioteca.
32. Alexei Nesteruk, Universul în comuniune, Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2009. Carte de
comandat.
33. Richard Dawkins, Himera credinţei în Dumnezeu, Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2007,
personala pdf.
34. Virgiliu Gheorghe, Efectele televiziunii asupra minţi umane, Ed. Evanghelismos, Bucureşti,
2005, biblioteca carte.
35. Virgiliu Gheorghe, Ştiinţa si războiul sfârşitului lumii, Ed. Prodromos, Bucureşti, 2007,
Carte de comandat.
36. Virgiliu Gheorghe, Revrăjirea lumii, Ed. Prodromos, Bucureşti, 2008, Carte de comandat.
37. Gilles Lipovetsky, Jean Seroy, Ecranul global, Ed. Polirom, Iaşi, 2008, Carte de comandat.
38. Giovanni Sartori, Homo videns. Imbecilizarea prin televiziune şi post-gândirea, Ed. Humanitas,
Bucureşti, 2005, Carte de comandat.
39. Aldous Huxley, Minunata lume nouă, Ed. Polirom, Iaşi, 2011, Carte de comandat.
40. Francis Fukuyama, Viitorul nostru postuman, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2004, Carte de
comandat.
41. Nicolae Turcan, Postmodernism şi teologie apofatică. O apologie în faţa gândirii slabe, Ed.
Limes, Floreşti - Cluj, 2014. Personală pdf.
42. Idem, Apologia după sfârșitul metafizicii, ... Carte de comandat.
43. Chretien, Jean-Louis; Henry, Michel; Marion, Jean-Luc; Ricreur, Paul, Fenomenologie şi
teologie, Plural, traducere de Nicolae Ionel, prezentare de Jean-Franqois Courtine, postfaţă de
Ştefan Afloroaei, Polirom, Iaşi, 1996. Carte de comandat.
44. Hart, David Bentley, Frumuseţea infinitului: estetica adevărului creştin, traducere de Vlad
(Nectarie) Dărăban, studiu introductiv de Vlad (Nectarie) Dărăban şi Mihail Neamţu,
Polirom, Iaşi, 2013. Carte de comandat.
45. Henry, Michel, Eu sunt Adevărul. Pentru o filozofie a creştinismului, traducere de Ioan I. Ică
jr, Deisis, Sibiu, 2000. Carte de comandat.
46. Daniel Hillis, Maşina care gândeşte, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2001. Carte de comandat.
47. Lacoste, Jean-Yves, Experienţă şi Absolut. Pentru o fenomenologie liturgică a umanităţii
omului, Deisis, Sibiu, 2001. Carte de comandat.
48. Marion, Jean-Luc, Vizibilul şi revelatul: teologie, metafizică şi fenomenologie, traducere de
Maria Cornelia Ică jr, Deisis, Sibiu, 2007. Carte de comandat.
49. Marion, Jean-Luc, Despre raţionalitatea Revelaţiei şi iraţionalitatea credincioşilor, traducere
de Maria-Cornelia Ică jr, Deisis, Sibiu, în curs de apariţie. Carte de comandat.
50. Yannaras, Christos, Heidegger si Areopagitul, traducere de Nicolae Şerban Tanaşoca,
Anastasia, Bucureşti, 1996.personală pdf.
51. Nichifor Crainic, Nostalgia paradisului, Ed. Moldova, Chişinău, 1994. Personala pdf.

3
Anexa ~7|

52. Florensky Pavel Alexandrovici, Stâlpul şi Temelia Adevărului, Ed. Polirom, Iaşi,1999.
Personala pdf.
53. Panayotis Nellas, Omul animal îndumnezeit, pentru o antropologie ortodoxă, studiu introd. și
trad. de diac. Ioan I. Ică jr., Editura Deisis, Sibiu, 1994. Persoanală pdf.
54. Gilson Etienne, Filozofia în Evul Mediu - de la începuturile patristicii până la sfârşitul sec. al
XlV-lea, Editura Humanitas, Bucureşti, 1995. Personala pdf.
55. Gilson Etienne, Dumnezeu si filosofia, Galaxia Gutenberg, 2005. Carte de comandat.
56. Idem, Introducere în filosofia creștină, ...personala pdf.
57. Părintele Lăncrănjan, Încercări de reabilitare a gândirii creştine medievale, Anastasia,
Bucureşti, 2003. Carte de comandat.
58. Jean-Yves Lacoste, Fenomenalitatea lui Dumnezeu, Deisis, Sibiu, 2011. Carte de comandat.
59. Andrew Louth, Deslusirea Tainei, Deisis, Sibiu, 1999.personala carte.
60. Noica C., Cuvânt împreună despre rostirea românească, Editura Eminescu, Bucureşti, 1978.
Carte de comandat.
61. Noica C., Modelul cultural European, Editura Humanitas, Bucureşti, 1993. Carte de
comandat.
62. Pavel C. Constantin, Tragedia omului în cultura modernă, Ed. Anastasia, Bucureşti,
1997.personala pdf.
63. Patapievici H.R., Omul recent, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2002.personala pdf.
64. Popescu M. Teodor, Biserica şi cultura, Ed. Inst. Biblic, Bucureşti, 1996. Carte de
comandat.
65. Roger Penrose, Mintea noastră cea de toate zilele, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1996. biblioteca carte.
66. Idem, Mintea omenească între clasic și cuantic, ...personala carte.
67. Rougemont, Denis De, Partea diavolului, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1994. Personală pdf
rezumat
68. Schonborn Christoph Von, Oamenii, Biserica, Ţara - creştinismul ca provocare socială, Ed.
Anastasia, Bucureşti, 2000. Carte de comandat.
69. Vulcănescu M., Dimensiunea românească a existenţei, Editura Fundaţiei Culturale Romane,
Bucureşti, 1991. Carte de comandat.
70. Stăniloae, Dumitru, Refelexii despre spiritualitatea poporului roman, Editura Scrisul
Românesc, Craiova, 1992. Personala pdf.
71. Ionescu Răzvan, Studii de teologie fundamentală si morală ortodoxă, Ed. Arhiepiscopiei
Tomisului, Constanţa, 2015. La autor
72. Pelikan, Jaroslav,Tradiţia creştină-Doctrina creştină şi cultura modernă (de la 1700), Ed.
Polirom, Iaşi, 2008. Personala carte.
73. Dungaciu, Dan, Naţiunea şi provocările (post)modernităţii, Ed. Tritonic, Bucureşti, 2004.
Carte de comandat.
74. Eslin, Jean-Claude, Dumnezeu si Puterea - Teologie si politică în Occident, Ed. Anastasia,
Bucureşti, 2001. Carte de comandat.
75. Manent, Pierre, Originile politicii moderne: Machiavelli, Hobbes, Rousseau, Ed. Nemira,

4
Anexa ~7|

Bucureşti, 2000. Carte de comandat.


76. Schmitt, Carl, Teologia politică, trad. şi note de Lavinia Stan şi Lucian Turcescu, Ed.
Universal Dalsi, Bucureşti, 1996. Carte de comandat.
77. Ionescu Răzvan, Teologie si Politică (Tradiţii, erori, detalii iconice, mărturii istorice şi aspecte
mai puţin cercetate în raportul dintre teologie şi politică din perspectivă creştină), Ed.
Arhiepiscopiei Tomisului, Constanţa, 2015. La autor.
78. Liviu Tătaru, Știința în căutarea lui Dumnezeu, o încercare de filosofie naturală, Baia Mare,
2005. Personală pdf.
79. Ahriepiscop Lazăr Puhalo, Dovada lucrurilor nevăzute, trad. de Irinia Monica Bazon,
Editura Theosis, 2015. Personală pdf.
80. Nicolae C. Paulescu, Notiunile de suflet și Dumnezeu în fiziologie, Editura Cartex, București,
2016. Carte personală.
81. Henry M. Morris și Gary E. Parker, Introducere în știința creaționistă, Trad. şi prefaţă de
Emil Silvestru, Editura Anastasia, Bucureşti, 2000, personală word rezumat.
82. Jacqueline Russ, Istoria filosofiei, trad. de Dan-Cristian Cârciumaru, Editura
Universul Enciclopedic, București, 2000. Personală pdf.
83. Jean-Pierre Lonchamp, Știință și credință, Traducere din lb. franceză de Magda Stavinschi,
Postfaţă de Pr. Doru Costache, XXI:EONUL DOGMATIC, Bucureşti, 2003. Carte
personală rezumat
84. Timothy R. Philips & Dennis L. Okholm, Apologetica creștină în lumea postmodernă,
Editura Cartea Creștină, Oradea, 2007. Carte personală.
85. Constantin Bălăceanu Stolnici, Cunoaștere și știință,
86. Idem, Incursiune în lumea sufletului, o abordare antropologică,

S-ar putea să vă placă și