Sunteți pe pagina 1din 3

Importanța teoriei sistemelor în procesul de realizare a unui

sistem software

Strat Manuela Elena

Pentru a ne spune punctul de vedere personal asupra importanței teoriei sistemelor


într-un sistem software, ar trebui să știm ce este și ce reprezintă un sistem și nu în ultimul caz
ce este un sistem software. De ceva ani tehnologia evoluează tot mai mult și tot mai repede.
Descoperim pe zi ce trece mai multe aplicații, programe, care la rândul lor sunt realizate
pentru a ne ușura viața.
Însă, pentru a intra in amănunte, trebuie să știm și să ne documentăm despre sisteme,
la ce sunt folosite și ce putem forma dintr-o grupare de sisteme. Așa cum spun mulți alți
oameni de cultură, putem să ne referim la un sistem atunci când vorbim despre umanitate, dar
cum noi suntem la un capitol despre documentare și analiză asupra unui sistem software, aș
spune să începem să ne dezvoltăm cunoștințele asupra acestui subiect.
Teoria sistemelor: studiul transdisciplinar al organizării abstracte a fenomenelor,
independent de substanța, tipul sau scara spațială sau temporală a existenței. Studiază atât
principiile comune tuturor entităților complexe, cât și modelele (de obicei matematice) care
pot fi utilizate pentru a le descrie.
Teoria sistemelor este o teorie interdisciplinară despre natura sistemelor complexe din
natură, societate și știință și este un cadru prin care se poate investiga și descrie orice grup de
obiecte care lucrează împreună pentru a produce un rezultat. Acesta ar putea fi un singur
organism, orice organizație sau societate sau orice artefact electro-mecanic sau informațional.
Ca domeniu academic și tehnic general de studiu, se referă predominant la știința sistemelor
care a rezultat din teoria generală a sistemului de Bertalanffy (GST), printre altele, în inițierea
ceea ce a devenit un proiect de cercetare și practică a sistemelor. Abordările teoretice ale
sistemelor au fost ulterior adecvate în alte domenii, cum ar fi în sociologia funcționalistă
structurală a lui Talcott Parsons și Niklas Luhmann.
Modelarea sistemului este procesul de dezvoltare a unor modele abstracte ale unui
sistem, cu fiecare model prezentând o perspectivă diferită despre aceasta sistem. Modelarea
sistemului a devenit acum semnificativă reprezentând un sistem care utilizează un fel de
notație grafică, pe care acum se bazează aproape întotdeauna notații în limbajul unificat de
modelare (UML). • Modelarea sistemului ajută analistul să înțeleagă sa utilizează
funcționalitatea sistemului și modelele de comunicare cu clienții.
Software-ul de calculator, sau pur și simplu software, este o colecție de date sau
instrucțiuni ale computerului care spun computerului cum să funcționeze. Acest lucru este în
contrast cu hardware-ul fizic, din care sistemul este construit și execută efectiv lucrarea. În
domeniul informaticii și al ingineriei software, software-ul informatic reprezintă toate
informațiile prelucrate de sisteme, programe și date. Programul informatic include programe
de calculator, biblioteci și date neexecutabile aferente, cum ar fi documentația online sau
suportul digital. Hardware-ul și software-ul computerului se cer reciproc și niciunul nu poate
fi utilizat în mod realist.
Un sistem fiind un complex de elemente în interacţiune, urmează că modelul
matematic, ca imagine perfectibilă a sistemului real, este el însuşi un sistem – un sistem
abstract. Sistemele abstracte reprezintă forma cea mai eficientă de cunoaştere profundă a
sistemelor reale. Sistemele abstracte, grupate în clase care le conferă un anumit grad de
generalitate, constituie obiectul de studiu al teoriei matematice a sistemelor. Diferenţa faţa de
disciplinele convenţionale rezidă în gradul de 6 abstractizare şi de generalizare: sistemul
abstract se referă la caracteristici foarte generale ale unei mari clase de entităţi, tradiţional
tratate de discipline diferite. De aici rezultă de fapt natura inter- şi multi-disciplinară a teoriei
sistemelor.
În acest context disciplina teoria sistemelor constituie rezultatul simbiozei între
matematicile aplicate şi ştiinţa şi ingineria sistemelor. Originile ei se situează în teoria
circuitelor electrice, electronică şi telecomunicaţii, şi în mod special în automatică.
Sistemele reale – naturale sau tehnice – sunt studiate în:
• ştiinţele sistemelor – dedicate sistemelor fizico-chimice, biologice, organismice, social-
ecologice, socio-culturale şi organizaţionale;
• ingineria sistemelor – dedicată sistemelor tehnice.
În cadrul sistemelor reale cunoaşterea ştiinţifică se bazează pe două categorii de
metode: metode experimentale şi metode de modelare.
Sistemele abstracte reprezintă forma cea mai eficientă şi perfectibilă (ori de câte ori este
necesar şi / sau posibil) de cunoaştere a sistemelor reale. Sistemele abstracte, grupate în clase
care le conferă un anumit grad de generalitate, constituie obiectul de studiu al teoriei
sistemelor. Originile teoriei sistemelor se situează în teoria circuitelor electrice, electronică şi,
mai ales, în automatică. Se poate afirma că automatica, prin viziunea intrinsec sistemică, prin
factura inter-, trans- şi multidisciplinară şi prin utilizarea naturală a instrumentului şi
limbajului matematic, este matricea în care s-a constituit şi din care a evoluat teoria
(matematică a) sistemelor.
Software-ul de sistem este un software conceput pentru a furniza o platformă pentru alt
software. Exemple de software de sistem includ sisteme de operare cum ar fi macOS, Linux
OS și Microsoft Windows, software științific computațional, motoare de jocuri, automatizare
industrială și software ca aplicații de servicii. Spre deosebire de software-ul de sistem,
software-ul care permite utilizatorilor să efectueze sarcini orientate către utilizatori, cum ar fi
crearea de documente text, jocuri, ascultarea muzicii sau navigarea pe web, este denumit în
mod colectiv software de aplicație.
În primele zile ale calculării cea mai mare parte a aplicațiilor software a fost scrisă
personalizat de către utilizatorii de calculatoare pentru a se potrivi cu hardware-ul și cerințele
lor specifice. În schimb, software-ul de sistem a fost furnizat de obicei de către producătorul
hardware-ului computerului și a fost destinat să fie utilizat de majoritatea sau toți utilizatorii
acestui sistem.
Ca urmare a celor prezentate mai sus, putem spune cu tărie că teoria sistemelor este
baza funcțională de care depinde funcționarea și crearea unui sistem software.

Referințe bibliografice:

https://www.wikipedia.org/
https://whatis.techtarget.com/
http://environment-ecology.com/
https://profs.info.uaic.ro/