Sunteți pe pagina 1din 2

Dnei Viorica DUMBRĂVEANU,

Ministru al Sănătății, Muncii si


Protecției Sociale din RM

copie: Dnei Elena BACALU


Președinta Comisiei protecția socială,
sănătate si familie,
Parlamentul Republicii Moldova

Stimată Doamnă Ministru !

Prin prezenta, Vă aducem la cunoștință situația alarmantă (SOS!) in Spitalul Clinic


Republican „Timofei Moșneaga” privind managementul defectuos si toxic al directorului dlui
Anatol Ciubotaru care duce la exodul masiv al cadrelor medicale si paramedicale din spital.
Prin intimidări, intrigi si presiuni, personalul care nu este comod si are o opinie altă decât cea
a directorului, este impus să scrie cereri „benevole” de demisie.
Până acum acest lucru nu a fost posibil de schimbat datorită relațiilor personale
apropiate a dlui A. Ciubotaru cu Vladimir Plahotniuc, care a fost invitat periodic la întâlniri
si dările de seamă cu colectivul spitalului pentru demonstrarea unui sprijin necondiționat in
toate fărădelegile făcute de director.
La ora actuală nu este înțeleasă poziția Ministerului Sănătății Muncii si Protecției
Sociale (fondator al Spitalului) care tolerează această situație si nu intervine pentru păstrarea
personalului de aur al spitalului împins să plece in sectorul privat.
Insistăm să autosesizați si să faceți un audit la serviciul resurse umane al Spitalului cu
anchetarea anonimă a personalului, in special, celor plecați „benevol”, care va demonstra
managementul dezastruos in politica cadrelor.
In perioada de 4 ani al conducerii dlui A. Ciubotaru din SCR au plecat peste 50 de
medici calificați, majoritatea cei tineri, care s-au angajat in instituțiile medico-sanitare publice
cu managementul adecvat (ex. IMSP Institutul de Medicină Urgentă – director M. Ciocanu) si
in spitalele private (Medpark, TerraMed, Repromed si al.), astfel să fie golit sectorul public de
cadre medicale incomode. Managementul personal al cadrelor paramedicale si asistenților
medicali prin permanente demisii si reangajări depășește orice limită.
Dl A. Ciubotaru, fiind înconjurat de echipa sa de vice-directori, toți fiind de vârsta
pensionară cu concepte manageriale vechi si depășite, a condus la situația că, faimosul Spitalul
Clinic Republican continuă să coboare in fiecare an in clasamentul spitalelor din RM.
Scăderea dramatică in acest clasament a tuturor indicatorilor de performanță (Centrul
PAS, platformă e-sănătate, CNAM), SCR ocupă poziții foarte joase fiind devansat de mai multe
spitale municipale si chiar raionale, ceea ce reprezintă cel mai obiectiv criteriu de
managementul defectuos efectuat de dl A. Ciubotaru.
Atmosferă de frică instalată in SCR pe timpul regimului V. Plahotniuc, fiind
continuată de slugile sale, precum este dl A. Ciubotaru, nu permite semnarea acestei petiții de
majoritatea membrilor colectivului sindical al spitalului, inclusiv si de președinta comitetului
sindical dna Vera Sali.

Cu respect,

Membrii colectivului SCR

Lista celor plecați „benevol” din colectivul SCR „Timofei Mosneaga” se anexează.
Lista celor plecați „benevol” din colectivul SCR „Timofei Mosneaga”

1. Guțan Vergiliu, șef secție anesteziologie,


2. Lupașcu Vera, d.s.m., șef secție oftalmologie, categoria superioară
3. Bordean Gabriela, medic laborant, șefa de laborator
4. Guranda Ana, farmacist, șefa farmacie
5. Botnari Vasile, d.s.m., medic urolog, categoria superioară
6. Bernaz Eduard, d.s.m., medic chirurg endovascular
7. Cemirtan Ruslan, medic chirurg endovascular, categoria superioară
8. Maxim Igor, medic chirurgie toracală
9. Garaba Angela, medic oftalmolog
10.Chiriac Vera, d.s.m., medic oftalmolog, categoria superioară
11.Moscalu Vitalie, medic cardiochirurg
12.Voitov Serghei, chirurg cardiovascular
13.Iachim Vadim, medic radiolog, categoria superioară
14.Pripa Valeriu, medic radiolog, categoria superioară
15.Talpă Dumitru, medic anestezist-reanimatolog
16.Stasiuc Maxim, medic chirurg, categoria superioară
17.Tănase Dorian, medic urolog
18.Ungureanu Natalia, medic morfopatolog
19.Apostol Gheorghe, medic morfopatolog
20.Prisacari Veaceslav, medic urolog
21.Bour Svetlana, medic diagnostic funcțional
22.Batrinac Aureliu, d.s.m., medic chirurg cardiovascular, categoria
superioară
23.Trestian Vitalii, medic endocrinolog, categorie superioară
24.Frunze Nicolae, șef policlinica
25.Ureche Andrei, chirurg cardiovascular, categoria superioară
26.Esanu Ion, medic anestezist-reanimatolog,
27.Taburceanu Ion, medic anestezist-reanimatolog, categoria superioară
28.Munteanu Andrei, medic morfopatolog,
29.Gangur Maricel, șef secție Cazangerie si Frigorific,
30.Rotari Vasile, șef Departament Inginerie Biomedicală
......... si multe alte persoane (vezi ordine de demisii, secția resurse umane)