Sunteți pe pagina 1din 1

ANUL VI

STUDIU DE FUNDAMENTARE A PREDIPLOMEI


3-4 februarie 2020 cod SP6-5-4 credite

Jurizarea acestui proiect se va desfășura în data de 3-4


februarie 2020, în cadrul unor comisii stabilite de catre
decanat.
Componența comisiilor și repartiția studentilor pe
comisii, va fi anunțată joi 30 ianuarie 2020 la avizierul
anului VI de la Departamentul Sinteza Proiectării – etaj2
și pe site-ul UAUIM.

Predarea lucrărilor se va face:


LUNI 3 februarie 2020 la ora 9.30
direct la comisia în care sunteți repartizați, urmând apoi
susținerea obligatorie a proiectului, de către fiecare
student, într-o ordine comunicată de comisie.
Susținerea este publică, prezentările proiectelor se vor
face cu ceilalți studenți de față.

Director DSP
Conf.dr.arh. Magdalena Stanculescu